You can translate my blogg with Googles help :)

torsdag 20 april 2017

Behov av ny twitterlänk ?

Behov av ny Twitterlänk?
 

On 19.april 2017


Bakgrund
Fick veta att en person som jag känner blivit hämtad av polis till häktet som resultat av två utländsk födda kvinnors anmälan.Häktningshandling
 

Den kvinnliga åklagaren i Uppsala har förstärkt fallet med kriminalvårdens psykiatriker,vars utredning (utan att ha träffat personen i fråga och utan att ha tagit hänsyn till den åklagade personens motargument i ett brev ?) resulterat i förslaget att:

en socialt oerfaren/omogen person stämplas som "samhällsfarlig person" som ska stängas in i sluten,psykiatrisk vård! 
 

Han har varit häktad sedan 3.april efter kvinnors upprepade anmälan om sexuellt ofredande e.dyl. som tidigare resulterat i besöksförbud.Anmälans innehåll innehöll dock uppenbarliga fel(lögner) och missförstånd (i tidigare händelser:råkat vara där då kvinnor passerat och hejsat men ej gjort mer: förstått inte att sådant kan användas mot honom av illvilliga,även själva omogna personer som ev.varit ute efter pengar av dylika mål och anmälningar eller vilka utnyttjats av sina makar i jakt på pengar eller samhällsstatus i det nya landet?).
Blivit dömt tidigare i målet för besöksförbud,men missförstått besökets rättsliga innebörd (besök i apoteket där kvinnan arbetar,för att köpa medicin i närmaste apotek,under resan till Uppsala från Stockholm med mig),vilket lyfts nu upp som ev. trots mot besöksförbudet av kvinnor och rättsväsendet? Kvinnor snabbat på och anmält direkt med skadeståndsresultat och häktning av mannen samt snabbutlåtande av kriminalvårdens psykiatriker (även han landsmän eller tryckt av samhällstrenden?)


Domstols handlingar
 

Åklagaren lagt häktingsbegränsningar: manen får ej kontakta utomstående.Den andra domen mot denna unga,social oerfarana/omogna,intelligenta,verbala man som hamnat snett i samhället i sin långtida sökning av vård för sin neurologiska sjukdom (fästingsbett som orsakat den svårare varianten av sjukdom,men som den svenska sjukvården-i motsats till besökta,utländska vårdpersoner-ej kunnat konstatera i labbet mm och därvid stämplat som inbillad sjukdom) skulle ha skett i dag,to 20.april men oklart då han nu-enligt mammans utsago-hamnat i sjukhuset (vilken avdelning,fick ej veta).Pappan tror därför att den andra domen eventuellt uppskjuts?


Mitt eget intresse


Hade tänkt besökta domstolsförhandlingen i dag,kl 09.00 men missat då sov dåligt,somnat kl 04-vaknat 08.45 och hann inte till ev. fortsatt domstolsförhandling.För mycket för min etiska inställning och samhällsengagemang.Finns det även andra orsaker bakom fallet? Dylikt hade ju hänt förut för en annan: försök att stänga till sluten psykiatrisk vård,som kunnat avvisas genom kontakt med läkaren,eposter till förra hemlandets ambassad,FN kontakter mm.Upprepning eller en ny samhällstrend i SVERIGE som vore värd av undersökas av MEDIA?Behov av nytt Twitter hashtagg?
 

Skrev därför följande,nytt TWITTER hashtagg:

#etniskapåtryckningarpårättsväsenisverige: en omogen man i fara att bli ”hängt” i sv.rätt?

Följande för långt på Twitter,men lägger in det ändå här,på mitt blogg:
Två utl.kvinnor förstorat omoget kontaktintresse (endast dem? Finns andra bakom,med intresse att göra pengar av dylikt eller politisk jakt på alternativtänkarens närkrets?) till ”samhällsfarlig handling” påhejad av kvinnlig åklagare och kriminalvårdens auktoritära psykiatriker som vill stänga in andligt intresserad men socialt oerfaren/omogen person till sluten psykiatrisk vård.
För mycket för mig och mitt samhällsintresse som känner personen: intelligent,verbal,social,sökande kontakter i vuxenvärld men tillsv. socialt oerfaren/omogen och hamnat snett i dt svenska samhället då velat få vård i den svenska hälsovården för sin långvariga neurologiska sjukdom (orsakad av fästingsbett).Han förstår inte att rollspel mellan kvinnor och män har ingenting med kärlek mellan människor att göra,eller att nuvarande samhällsutveckling visar tydliga tendenser (?): att rättsväsen och samhällsmyndigheter styrs av pengar(snabba domar,god genomströmning vid hälsovården,utbildningsväsen mm),sociala stämplingar,politiska komplotter mm i stället för argumentation,rättsvisa,människokännedom och mognad hos myndighetspersoner.I vetenskapen: läs norska socialantropologen Fredrik Barths fou om ”skyltfönster”: vissa fall lyfts upp i samhället som sociala potemkinkulisser för t.ex. rättsvisa,påhejad av nätverk av högstatuspersoner med makt.Pågående fallet ett av dessa?


Mitt eget handlande härefter?
 

Får se,om ska själv begära skadestånd av den svenska staten då har pågående byggprojekt med honom i hans lägenhetsrenovering som denna häkting nu avbrytit.Har själv legat lågt då det svenska vetenskapssamhället,media,
politik,näringsliv ej varit intresserad av mitt livsprojekt för det nya paradigmet,vars genomgång skulle ha vänt den nuvarande, polariserande samhällstrenden globalt om gått genom med sin nya,flerdimensionella verklighets-och människosyn.Kan ju ej göra något,om människor INTE VILL förstå,argumentera,tänka.Vänt mig till kulturliv genom litterära produkter,bloggande då och då samt intresse att återuppta arbetet med firmabyggandet.Men detta fall där mänskligt fel förstorats till orimliga proportioner "i sökning efter rättvisa",skaver mig och därför lägger fram detta nya Twitter hashtagg för samhällsintresserade att läsa.


PS.
Har även lagt in en annan bloggkomment om detta oklara rättsfallet (oklar i mening att alla rättsdata-tilltalades material som stöder hans överklagande av den tilldelade domen och kravet att betala skadestånd-har ej mottagits eller refererats i den rättsliga processen,då polisens undersökning har ej mottagit dem/alt. undersökt dem)-dock utan att referera till en nämnd person-på min litterär blogg,nårbar från min litterära sajt http://www.vidorg.eu ).Avslutar att kommentera mer om detta fallet som är dock principiellt viktig då det ev. handlar om pågående,olyckliga samhällstrend i Sverige.


Lasse T Laine
filosof-samhällsvetare,författare,entreprenör


www.vidorg.eu
Uppsala,Sverige