You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 31 juli 2011

Forts. diskussion om kortslutning i demokrati

Tänkte svara filosofiprofessor Torbjörn Tännsjöś DN-debattartikel i dag,Sö 31 juli-11
("Ett öppet samhälle krävar ansva för det egna ordet") med följande,starkt förkortat inlägg
(för att underskriva 500 ord):

Min tilltänkta komment:
Br.skr.men tradit.-individc.1.om självc.Det är skilln. a.
låta bli skr. om d. man tänkt,kommit fr.till,av rädsla a. ngn tolkar
det ensidigt.O a.låta bli a. forts. långstidsprocess a. skapa ngt
nytt.Då omgivn.tycks inte vilja se (tänka självst.,
diskut.demokratiskt),välja en ny möjligh.f. framt.utv.block,
handla ömsesidigt.Är det då bättre att låta bli-uppskj. projektet? 2.filos.-s ansvar?
Öppna sig f.ifrågas.empiriska data som inte hjälper i
karr.,gör dig omtyckt-tvärt.Men defin.om centr.begr. individ,
jaget,etik,ansvar o.ger nya lösn.-f.oss alla ?

Som några dagar tidigare,efter det tragiska som hänt i Norge,fann att svenska rikstidningar
har stängt möjligheten att kommentera vissa insända debattartiklar.
Varför? Håller med Tännsjö att det vore viktigt att diskutera demokratiskt.
Fann även hans diskussion-se refererade artikeln ovan- lite problematiskt.
Hans filosofiska värld är för mig en traditionell sådan.Med traditionell syn på individ,
etik,ansvar mm. För att förstå mina tankar och intentioner att verka långsiktigt för framtida,
positivare kultur-,ekonomi- och samhälls-civilisationsutveckling,hänsivar jag läsaren till
mina tidigare blogg.

Tänker gå runt censur genom att twittra länken till detta.Föreslår även att rekommendera:
den som läser mina tankar tar själv ansvar för sin framtida själsutveckling.Om Du inte vill det-
låt bli att läsa.

Vill själv helst en annan väg än Brunos och Galileos-men väjer ej från självrespekt-en filosofisk sådan. Dvs. försöker ro i land långväga utv.projektet med "Avatar of Synthesis"-identitet. Det kan bli att får fortsätta arbetet i nästa återfödelse ?

Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,tidningsbud i det sv.,öppna samhället

onsdag 27 juli 2011

Varför slutar demokratin fungera då den blir angripen?

Ville kommentera dagens Brännpunkt-artikel (SvD,On 27 juli-11: Ingen blir terrorist på en dag av
Mona Sahlin,Daniel Poohl,Alexander Bengtsson,Christer Mattson och Gamilla Nagler) med en följande komment:

Min komment:
Mycket bra skrivet. Antar dock statisk, enbart social syn på identitet. Brister i analys av den totala samhällsmiljön med viss filosofisk människosyn. Tack v. bra uppfostran o själsintegriet har överlevt i sv. majoritetssamhället där samh.reglerna tänjs för majoritetens fördelar i alla sammanhang.Tröst: ska komma igen med mitt förslag på helhetsförnyelse en annan tid, i ett annat samh. där det finns balans mellan offentligt o individuellt ansvar o där alla kan växa till sin fulla potential.

Det gick dock inte få in den i tidningen.Det fanns ingen sedvanlig plats att kommentera artikeln,
endast sätta en privat länk till egen grupp,vän eller egen Facebooksida.
Varför det? Ser det i vitögat hur den svenska demokratin fungerar.T.ex mot en fredfull alternativtänkare,som kuvats med socialt-ekonomiskt våld.Som själv har ej velat utbilda sig
i militär för våldet,utan gått i civiltjänst.Som talat för fri sökning av sanning i vetenskap,
försökt komma fram med rationell diskussion,men alienerats till marginalt liv.

Jag har tack vare min egen identitetsskapande,bra vänner och släkt,goda grannar kämpat mot
föraktet mot omgivningen som handlar inte som den talar för att handla.Har lyckats ganska bra-
se min komment ovan och egna,privata projekt för att skapa ett meningsfullt liv.

Angående den vridna mördaren i Norge. Har någon kommit med komment ang. den samhällsmiljön?
Gott om pengar men har det brustit i mellanmänsklig kärlek. Berövades pojken faderns kärlek?
Vilken slags kvinnoidentitet och samhällsanvar var bakom detta- dvs. att ingen såg till att
pojken kunde bevara sin kontakt med fadern och växa till en ansvarskännande mans- och människoidentitet?

Sätter upp länken för denna korta fundering,då demokratin har kortslutit sig igen.Får se om denna länken tillåts,så att sökande hittar även hit?

Lasse T. Laine,
tidningsbud,
filosof-samhällsvetare,
samhällsentreprenör i en tv. passiv firma (av integritetsskäl,då blivit angripen i firmabyggandet
av det kortsiktiga marknadsekonomiperspektivet som även myndigheterna tillämpar enligt den gängse
människosynen som ska ej ifrågasättas eller tillåtas utvecklats till en bättre,djupare i en mer
övergripande filosofi som kunde ge impulser för tex. reformering av S-partiet.Se nedan).