You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 31 juli 2011

Forts. diskussion om kortslutning i demokrati

Tänkte svara filosofiprofessor Torbjörn Tännsjöś DN-debattartikel i dag,Sö 31 juli-11
("Ett öppet samhälle krävar ansva för det egna ordet") med följande,starkt förkortat inlägg
(för att underskriva 500 ord):

Min tilltänkta komment:
Br.skr.men tradit.-individc.1.om självc.Det är skilln. a.
låta bli skr. om d. man tänkt,kommit fr.till,av rädsla a. ngn tolkar
det ensidigt.O a.låta bli a. forts. långstidsprocess a. skapa ngt
nytt.Då omgivn.tycks inte vilja se (tänka självst.,
diskut.demokratiskt),välja en ny möjligh.f. framt.utv.block,
handla ömsesidigt.Är det då bättre att låta bli-uppskj. projektet? 2.filos.-s ansvar?
Öppna sig f.ifrågas.empiriska data som inte hjälper i
karr.,gör dig omtyckt-tvärt.Men defin.om centr.begr. individ,
jaget,etik,ansvar o.ger nya lösn.-f.oss alla ?

Som några dagar tidigare,efter det tragiska som hänt i Norge,fann att svenska rikstidningar
har stängt möjligheten att kommentera vissa insända debattartiklar.
Varför? Håller med Tännsjö att det vore viktigt att diskutera demokratiskt.
Fann även hans diskussion-se refererade artikeln ovan- lite problematiskt.
Hans filosofiska värld är för mig en traditionell sådan.Med traditionell syn på individ,
etik,ansvar mm. För att förstå mina tankar och intentioner att verka långsiktigt för framtida,
positivare kultur-,ekonomi- och samhälls-civilisationsutveckling,hänsivar jag läsaren till
mina tidigare blogg.

Tänker gå runt censur genom att twittra länken till detta.Föreslår även att rekommendera:
den som läser mina tankar tar själv ansvar för sin framtida själsutveckling.Om Du inte vill det-
låt bli att läsa.

Vill själv helst en annan väg än Brunos och Galileos-men väjer ej från självrespekt-en filosofisk sådan. Dvs. försöker ro i land långväga utv.projektet med "Avatar of Synthesis"-identitet. Det kan bli att får fortsätta arbetet i nästa återfödelse ?

Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,tidningsbud i det sv.,öppna samhället

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar