You can translate my blogg with Googles help :)

torsdag 28 oktober 2010

Fortsatta framsteg i EU-bygge och öppningar i Sverige

Vägen framåt-
bloggandet efter valet-10

EU-bygge-fortsatta öppningar; öppningar i Sverige för mänskligare sjukförsäkring

Svenska Dagbladet/Näringsliv:”Eurons framtid i fara” av Mats Hallgren,to 28 okt 2010
UNT/Världen:”Nytt EU-bråk inför toppmöte” av TT,to 28 okt 2010
DN/Debatt:”Vi söker brett stöd för en mänskligare sjukförsäkring”,av Mona Sahlin,Maria Wetterstrand mm.,To 28 okt 2010

Förord

Jag kommenterade i mitt förra strategiblogg 1010101 de tilltänkta förslag som EU-Komissionen lagd fram för att försäkra ett mer stabilt ekonomiskt system i framtiden för EU,redovisade av DI:s Gunnar Örn.
I dagens SvD redovisas dessa,samt även Tysklands förbundskanslerns syn på behov av mer stabilitet på ett annorlunda, ”mer realekonomiska sätt” än den modell av ”bojor och vakthundar” som Komissionen föreslagit.Jag ska kommentera detta.

I dagens DN å sin sida redovisar etablerade politiker och politiska påverkare sin kritiska syn på gällande sjukförsäkring,såsom den blev till efter Reinfeldt I- regeringens förändringar. Jag välkomnar även den kritiken,och vill kommentera.

Sammanfattningsvis: 2 viktiga öppningar mot stabilare Europa och mänskligare Sverige.Kunde man ta några steg till?

Fördragsändring i EU eller fokus på reformering av ett centralt instrument ?

Mats Hallgren redovisar i sin kommenterande perspektivartikel för det reformpaket som gås genom i gårdagens och dagens möten i Europeiska Rådet.Kort sagt gäller det att dels återupprätta respekten för EU:s förra stabilitetspakt,sk. Lissabonfördraget.
Dels att man vill införa en bredare övervakning av euroländernas ekonomiska förehavanden: utöver statsbudgetar,statsskulder ska man även granska och försöka samordna olika ländernas makronivå-politik bl.a. genom enhetligare budgetprocesser.
Gott och väl-man kan önska lycka till för detta.I slutet av artikeln lyfts även upp behovet av en mer ”realekonomiskt instrument”- fonderingar av pengar som ev. Behövs vid akuta situationer för att stötta fallerande stater inom EU.

Nu är det även ”bråk” bland beslutsfattarna,då Komissionens ”bojor och vakthundar”-linje kritiseras av Tysklands förbundskansler Agneta Merkel och Frankrikes president Sarkozy (kritik av den omvända majoritets-principen: att Komissionens förslag om ev. sanktioner mot fallerande stater ska antas om majoriteten av medlemsländernas representanter i fråga röstar inte emot).
Enligt UNT-kommentaren vill förbundskansler Merkel även göra buffertfonden permanent.

Jag uppfattar att detta är en öppning mot det som jag skrivit om tidigare- se mitt förra blogginlägg ovan.Merkel säger "vad"-och mitt tidigare förslag skulle beskriva "hur" (ej redovisat detaljrikt då även jag vill ha betalt för mitt tanke-/konsultingarbete,såsom alla andra-se stycken nedan).
Den reformerade Euron- det instrument som är centralt i euroländernas ekonomier-
kan,genom sin nya konstruktion enligt mig-hantera detta.Finns det intresse på politiken och marknaden att släppa in marginaliserade alternativtänkare och deras firmor eller stödja öppningar i teoretiska konstruktioner som kunde ge mer kött på hantering av problematiken än byrokratiska krångel,politiska förhalningar och långbänkar utan att säga om statusrivaliteter då det skulle gälla att åtgärda de problem som fortfarande ligger på horisonten?

Ett steg mot mänskligare samhälle i Sverige

Dagens debattörer i DN i dag,to 28 oktober,kritiserar rätt-enligt mig-den formen som förra Reinfeldt regering ställde upp ang. absoluta tidsgränserna i sjukförsäkringen och prövning av den sjukförsäkrades ev. Arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden.
Deras kritik är enligt mig träffande: sjukförsäkringssystemet borde ta mer hänsyn till den unika individen och hennes situation,i stället för att tolka lagen stelbent för systemets fördel (såsom det tolkas felaktigt,kortsiktigt).

Jag uppfattar denna kritik också som öppning mot den linje som jag redovisat i mina tidigare blogg: mot mänskligare samhälle. Till skillnad från deras separata syn-
att det gäller bara sjukförsäkringssystemet- ger mitt förslag på en ny samhällsmodell,delvis marknadsstyrd offentlig sektor (modellen kunde ge även en grund för en ny socialdemokrati,både lokalt och globalt)
med dess relativiserande pratik av den generella välfärden tex. flex-prissätting,nyorganisering och bättre datorisering mm. En mer helhetsgivande lösning.Men bättre ett steg i rätt riktning än inga alls.Jag välkomnar kritiker bland politikens etablissemang,och antar att statsministern lyssnar ödmjukt även det och kanske sätter även rättsmaskineriet på gång att rulla tillbaka de medel som exproprierats från en alternativtänkares firma (nollställandet av firmans långsiktiga,strategiska investeringar som tv. varit negativa då marknaden inte varit mottaglig för den helhetsförnyelse som det är frågan om)?

Varvid man kunde få tillgång till en framgångsväg både i Sverige och Europa-ytterst öppning mot en ny kulturell utvecklingsnivå i hela världen.Vågar Sverige visa vägen?

Efterord

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre,efter valet10.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, 2010 . All rights reserved.

lördag 9 oktober 2010

Mina scenarier att åtgärda ålderdomsboomen/problemet

Vägen framåt-
bloggandet efter valet-10

Mina scenarier att åtgärda ålderdomsboomen/problemet

DN/Debatt Lö 9 okt 10:”Tuffast för välfärden när fyrtiotalisterna har fyllt 80”av Andreas Bergh

Förord

Efter att den lokala skattemyndigheten konfiskerat mina långsiktigt menade investeringar i min konsultfirma Vidorg´s uppbyggande,sedan nov 1986 vid sidan av arbetet som diskare i det lokala universitetssjukhusets Centralkök och mina överklaganden hos rättsmyndigheter avvisats,lade jag ned mina firmor i ett passivt
tillstånd.I stället började jag satsa i privat kunskapsbyggande genom kompletterande studier och praktiska,egendrivna lärandeprojekt för att bredda mina tjänsteutbud.

I mina fortsatta,kompletterande studier efter mitt FK-examen (motsvarande det dubla-filosof och samhällsvetare) vid högskolan i Gävle i eMBA-programmet,lade jag fram mitt Roaster-projekt (Research on Applied Socialanthropological Project) som genom sitt tvärvetenskapliga teoribyggnad och metodik var tänkt att beskriva och föreslå lösningar för detta ålderdomsboom-problemet som jag som samhällsvetare insåg att behöva lösas i god tid innan det blivit aktuellt både i Sverige och i alla sk. västerländska länder,med likartad demografisk trend.
Jag hade ju tidigare i mitt SINUS-arbete 1990,för min tilltänkta C-D-uppsats i Ekonomisk Historia vid Uppsala universitet,föreslagit en ny samhällsmodell (av Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor) och reformering av sjukvården med fler-dimensionella förslag,vilket kunde nu i detta nya ROASTER-projekt kunna tillämpas vidare enligt mig i anknytning till den kommande ålderdomsboomen.
Tyvärr möttes jag av oförståelse och insinuationer av ovetenskaplighet då jag försökte väcka diskussion om problematiken genom webbpublicerade attityd-undersöknings intervjuer.Då handledaren var ovillig att besvara min motkritik och ville inte läsa den mängd publicerade sidor om problematiken som jag hade lagd fram på nätet (försök att i bred samverkan inom fou-världen söka efter lösningar och samtidigt redovisa för den intresserade allmänheten problematikens karaktär),hoppade jag av mitt examensarbete som var i slutskedet av projektet.Media hade ej heller då kommenterat mina försök att skapa sk. lokala diskussionsfora genom min tillämpande socialantropologi metod och tvärvetenskapliga teorier.

Sedermera uttalade sig mitt gamla universitet som ej öppnats för mina tankar om det nya vetenskapsparadigmet (sedan mitt första arbete,1974-avhandling,1.version i Teoretisk Filosofi-redan som student,vilket arbete jag hade skickat både till några av lokala professorer och intellektuella,utöver institutionen i fråga),att tillämpande metodik skulle inte få komma till tals i Sverige (eller lokalt) trots att många av socialantropologins stora teoretiker använt metoden för att kunna ge sitt bidrag till positiv samhällsutveckling såsom de uppfattat det.ROASTER var även före sin tid internatationellt då¨problematiken togs sedermera upp i både New York och i Wien samt Berlin.Lokalt författade 2 fd. Professorer sina versioner av fou-arbeten av ämnet.Jag fick fortsätta min ”ökenvandring” i det manuella,halvtids- och låglönejobbet som ansågs vara passande för den tvärvetenskapliga teoretikern med utländsk bakgrund (kommer från granlandet Finland).

Diskussion om problematiken har sedermera accelererat,vilket framkommer även i artikeln ovan- bl.a. av kommissionen om välfärderns framtida finansiering,tillsatta av vänstertankesmedjan Arena Idé och högertankesmedjan Timbro.Min tankesmedja,organisationskonsultfirma VIDORG (namnet är en förkortning av det första firmanamnet) blev ej bjuden trots mina tidigare förslag ovan,samt publicerade webbdiskussioner som ev. påverkat även internationellt?
Mina tidigare blogginlägg på dessa spalter tog upp både SINUS-arbetet och dess förslag på ny,alternativ finansiering av välfärden,som mina okommenterade förslag på förnyandet av arbetsmarknaden (nya AMS-lösningar såsom mitt VidSol-projektförslag om De arbetslösas Online Databaser- ”examensarbetet” på AMS-arbetslöshetskursen vilket blev godkänt men togs ej upp av tillbjuden media (DN)).

Varför ska jag då kommentera dagens debattör då det verkar att jag med mina förnyelseförslag är inte välkommen varken i fou-världen,eller media,eller näringslivet,eller i politik då jag anser att mina förslag kunde förnya och reformera både lokal och internationell socialdemokrati? Som pessimistisk-optimist som jag är,kanske,kanske-då man dunkar med huvudet mot väggen,väggen till slut ger efter och både den lokala och intertionella världen börjar fatta att något nytt behövs för att kunna lösa de gemensamma problem som finns i världen? Om inte så,kanske är det dock mentalt-etiskt värdefullt att man visar civilkurage och försöker ge sitt bidrag till välfärdens utvecklande,trots att man själv får inget tillbaka eller minimalt,definierat av den post som samtidigen ansett mig värdig att fylla.Min garantipension är ett privatscenario,fast det lär inte bli mitt enda alternativ? Hur är det då officiellt med mina scenarier angående ålderdomsproblematiken och dess lösande? Kan jag kommentera dagens fil.dr. Och etablerad,infödd forskare med nya perspektiv som han inte tagit upp?

Framförda förslag att åtgärda finansieringsbehovet

Andreas Bergh,fil.dr och välfärdsforskare vid Centrum för ekonomisk demografi vid Lunds universitet och Institutet för näringslivsforskning,diskuterar problematiken på
ett bra sätt och försöker nysta upp olika perspektiv att lösa behovet av finansiering av välfärden såsom det kommer troligtvis bli betyngd av då fyrtiotalisterna blir 80 år och äldre.Han nämner de förslag som tidigare tagits upp och hänvisar även till fou-antologin i ämnet (Bengtsson,T(ed):”Population Ageing- A Threat to the Welfare State? The Case of Sweden”,Springer 2010).

*Ökad arbetskraftsinvandring för att lösa sk. försörjningsbörda
*Behov av skattehöjningar
*Teknisk utveckling inom äldreomsorg och sjukvården
*Marknadslösningar som komplement till den offentliga sektorns basutbud
Bergh konstaterar att dessa lösningar antingen är otillräckliga,eller kommer knappast i fråga då tex skatterna är redan höga.Ang. Den sistnämnda påperkar han att marknadslösningar tillämpas redan då välsituerade väljer att komplettera sina pensioner och hälsovård med privata medel,vilket lär ske även framledes.

Etiska aspekter av problematiken

Han lyfter även upp jämlikhetsdiskussionen då det är önskvärd att den offentliga sektorn garanteras en viss nivå av lösandet av problematiken.Å andra sidan-slogan
”från var och en enligt förmåga-åt var och en enligt behov”- den officiella profilen av välfärden som det sägs vara,men inte praktiskt förekommer-är även den problematisk.
Jag har i min nya samhällsmodellen och diskussion om det (se SINUS-arbetet,1990 som tigits ned av både det lokala universitetet och fou-världen i Sverige och lokal media och politik),tagit upp det sk. incitaments-perspektivet.Detta förekommer även i diskussion om behovet av prioriteringar inom sjukvårds-och äldreomsorgssatsningar.
Dagens regering lyfter upp detta på ett ad hoc-väg: efteråt-då du tjänat eller blivit tvungen att tjäna si och så mycket,kan du få skattesänkning av si och så mycket.
Lösningen är dock inte jämlikt proaktiv-framåt- då den ger ej individen själv möjlighet att välja aktivt tex. Sin medverkan i den offentliga sektorns finansiering tex i dess priser (kunna välja sin förbrukar-profil själv,kunna tex sänka sina sjukvårdskostnader genom att välja fou-medverkan eller att söka operationstider på icke-rusningstider mm.).
Har dagens debattör andra förslag som kunde användas då?

Alternativa lösningar

Ja,han tar upp förutom möjligheter för

*ökad avgifsfinansiering (dock ej den typ som jag nämt ovan med min nya samhällsmodell) även
*äldreomsorgsförsäkring
*välavgränsad offentligt utbud som kan kompletteras av marknadslösningar

Det blir intressant att se om dagens regering har möjligheter att både sänka skatter ytterligare för de välsituerade och höja sjukvårdsavgifter för alla,även låginkomsttagare med sk. generell välfärdslinje såsom det förstås i dag (utan teoretisk diskussion om den relativiserade tolkningen som tas upp i min nya samhällsmodell som vore mer rättsvis och jämlik- även den grundad på en generell välfärd då välfärden finansieras gemensamt med skatter).Dylik politik kan nämligen stöta på patrull då den är motsägelsefull eller ensidig jämlikhetsmässigt.
Ang. den nya äldreomsorgsförsäkringen är förutom intäktssidan även utbudssidan intressant: ska samhället standardisera viss nivå av lösningar- vad om individen har varken medel eller valmöjligheter att lösa sitt dilemma (tex. Handikappad,med låga pensions-eller försäkringsnivå ersättningar,men med omfattande behov) eller intresse för det( jämför incitament-diskussion ovan: super sig ihjäl och får betald för det?)
Finns det då andra ytterligare perspektiv som kan lyftas upp härvid?

Vägen framåt

Bergh nämner
*förnyelsen av arbetsmarknaden här.
Han menar att om den är flexiblare,då söker sig även äldre arbetare till nya,bättre betalda arbetsuppgifter och fortsätter att jobba efter fylda 65 år,i stället för att bli garanterade låginkomst pensionärer.Visst ligger det något häri,men vore detta då jämlikt då det ev. nyttjas av skrupellösa arbetsgivare som kastade ut äldre medarbetare och anställer andra lågutbildade i stället som ges samhälleligt stöd-långtidsarbetslösa eller nyssinkomna nya svenskar som flyttar in och behöver arbetslivsintroduktion.

Jag har i mina tidigare blogg (har tagit ned dem då ev. publicerar dem som e-böcker för att kunna få betald även jag för mina insatser och mångårig universitetsutbildning) nämt flera faktorer som innehålls i mina tankar för det nya vetenskapsparadigmet och dess tillämpning:

*den nya samhällsmodellen (se diskussion ovan) som skulle definiera om avgiftsfinansiering som även Bergh efterlyser i sin debattartikel ovan
*den nya,fler-dimensionella tillväxtpolitiken NMEP-spiral där sk. alternativt boende skulle förstärka äldres förlängda medverkan i arbetslivet
*den nya ekonomiska teorin (med fler-dimensionell värdeteori) skulle ge arbetslön enligt nya konstruktioner- dvs. större mängd arbetstagare skulle bli följden,ungdomsarbetslösheten minska genom ersättning för studier,varmed finansieringsbördan skulle bli lättare
*den generella välfärden skulle ytterligare förstärkas i min innovativa nya derivatainstrument lösning M.O.(Management Option) där sk. bonuslösningar skulle gestaltas annorlunda än i dag med 3-faldigt säker lösning som skulle även kunna användas av den offentliga sektorn i sin finansiering av offentliga projekt tex. I infrastruktursatsningar
*i EU-sammanhang: skulle mina tankar för att reformera Euron kunna bidrag till mindre sårbarhet i de europeiska och därmed indirekt även i de globala ekonomiska konjukturer
*i internationell ekonomi: skulle man kanske fundera om det låg något i i mitt förlag för en ny typ av biståndslån,framförda i mina kommentarer under Kosovo-krisen i mina webbkommentarer (ja,du gissar rätt- ej kommenterade av
näringslivet/marknaden som jag driver framåt eller det politiska etablissemanget lokalt eller internationell.Vissa integrerade personer kanske ger sitt bidrag häri genom att hoppa av sina offentliga uppdrag och väljer mer integritetsbevarande arbetsuppgifter än den offentliga lögnen då nydanande förslag hålls gömda eller lyfts ej upp till demokratiska diskussioner).


Efterord

Som du läst ovan,har jag ej tagit upp mina privata scenarier inför min egen ålderdom.
Nej,jag är inte rädd för att stupa på min ”front” som alternativtänkare i ett samhälle där jag har ej samma status som majoritetsmedlemmar trots officiella uttalanden.
Ej heller är jag rädd för att leva på fortsatt marginal i min ålderdom,då jag sparar långsiktigt genom ett planmässigt,långsiktigt egen definerat program där jag ev. skapar själv min kommande arbetsmarknad. Då miljön dock skiftar alteftersom diskusionen böljar fram och tillbaka,och regeringar fattar beslut som drar undan mattan för gjorda investeringar,är det nog bäst att vara tyst om detta.Att vara pessimistiskt-optimist-det är konsten.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre,efter valet10.


Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, 2010 . All rights reserved.