You can translate my blogg with Googles help :)

tisdag 10 januari 2017

Mer evolutionsvänlig planet

Mer evolutionsvänlig planet

Ref. Svenska Dagbladet/Debatt: Dags att sätta planeten först,Ti 10 jan-16,av Isabella Lövin och Gustav Fridolin (språkrör och minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat,respektive språkrör och utbildningsminister,Miljöpartiet De Gröna,i Sverige)

Sammanfattning:

Det svenska Miljöpartiets två tunga beslutsfattare och påverkanspersoner i den sittande regeringen i Sverige (ledd av Socialdemokraterna) har i dag skrivit en intressant artikel i en av rikets största dagstidningar,där de redovisar för partiets miljösyn.De skriver att Miljöpartiet (MP) arbetar för "genomgripande miljöskifte" och "för verkligheten" och kritiserar oppositionens slapphet inför de miljöhot som görs av den pågående uppvärmningen.

Till skillnad för deras teknogratiskt-ekonomiserande syn-grundad på det gamla vetenskapsparadigmets syn på verkligheten och människan och mer detaljrikt på gällande ekonomi-och ekologiteorier,talar undertecknad för en mer genomgripande,fler-dimensionell syn på både miljön (genom ny ekologiteori,härledd ur det nya vetenskapsparadigmet) och samhällslivet,inklusive behov av satsningar i forskning och vidareutveckling av det nya paradigmet.Sittande regeringar-sedan början 70-talet-har låtsas om att en ny,bredare grund för evolutionsvänligare planet finns inte.Att endast den politiska meritokratins verklighet med deras stycke-förnyelser gäller.Att man kan (och får) med gott samvete tränga undan framtidsbygge på bredare grund.Det som Sverige och andra länder som syftar till att gå framtiden till mötes behöver, är politiker som respekterar även alternativtänkare.De som vågar ifrågasätta dagens trendiga sanningar och maktens media-och fou-oligopoli (dvs. att endast maktens definitioner med råds-och statuspersoners röst och beslutsmakt ska gälla i en demokrati- att alternativa syn får marginaliseras och ignoreras).

Miljöpartiet De Grönas parti är ej bland de kämpar som syftar till Real Change.Tyvärr.Men med det är partiet ej dömt för undergång-ej heller Socialdemokraterna.Sverige kan fortfarande visa vägen för en miljövänligare planet,men det blir bråttom med det.Genomgång för sannare och grundligare miljöskifte än MP:s teknologiskt-ekonomiserande syn har påbörjats i alternativtänkarnas förslag och agerande.I och med att maktens infrastruktur tycks visa sig inte förmå ändra de mer grundläggande syn,teorier,politiska beslut och samhällsorganisering som borde göras,är de i fara att döma sig själva för om inte undergång-då i alla fall ett kommande regeringsskifte?

Om miljöpartiets väsenskillnad och historia

Författarna,två MP-ministrar i den sittande regeringen i Sverige,skriver stolt om MP:s väsen. Att de är mot exploatering av naturresurserna och ifrågasätter därmed "den oheliga vänster-höger allians som alltid satt ekonomiska vinster före hänsyn till naturen och kommande generationer".

Gott och väl,men varför är man då bland de andra partier som låtsas om att inga nya,bredare syn på både miljön,verkligheten och människan finns? Vid det här skedet-genom otaliga blogginlägg med kritik och förslag på alternativa lösningar-t.ex. på mitt blogg

www.vidorghelps.blogspot.se

kunde författarna rikta sin framtidssyn och tro bättre,på en bredare vetenskaplig grund än dagens trender och i dag härskande syn.Framtidens samhälle behöver bättre ekonomi-och ekologiteori än dagens.Ansatser till dem finns i undertecknades skrifter,om vilka både makthavare,media och dagens vetenskapsvärld varit tysta om.Gäller MP:s mänskligare och miljövänligare samhälle även alternativtänkare- "de svenska dissidenter" som marginaliserats och därmed försöks eliminera ur viktiga demokratidiskussioner?

Författarna talar om MP De Grönas historia och är stolta för deras teknokratiska politik: för satsningar på främst el.Finns det även andra krafter? Vätelösningar i transportmedel,transportmedel som använder gravitationskraft? Sjukvård och militärt försvar som använder mental kraft? Det vore intressant att veta om MP-och Socialdemokraterna- är verkligen framtidsinriktade eller vågar de satsa enbart på dagens trendiga sanningar? Verklig ledaskap öppnar dörrar för nya områden,stöder även ifrågasättande fou.Har Sveriges regeringar sedan början-70 talet då det nya vetenskapsparadigm bygget börjades av undertecknad,visat både handlingskraft och respekt för människovärde och FN:s stadga för Mänskliga Rättigheter? Även för de som har ej sådan samhällsstatus som regeringens ministrar? Då undertecknad ville komma och föreläsa om hans fou för det nya,bredare vetenskapsparadigmet för Miljöpartiet,ville de inte veta mer om det.Ej ens svara på förfrågan...

Grönt samhällsbygge- räcker det?

Isabella Lövin och Gustav Fridolin skriver intressant om MP:s gröna samhällssyn.Tyvärr är den bara inriktad på ekonomiska lösningar och politiska lagar som är låsta på dagens härskande syn. Minska utsläppen är bra,men varför inte stödja alternativ fou som är radikalare.Både angående ekonomiteori och ekologiteori.Undertecknad har dessa och från dem härledda mer grundläggande lösningar som bl.a. reformering av vården (i min SINUS-uppsats-utredningsprojekt 1990-2012,som tyvärr ignorerades eller nedtystades av dagens forskare eller lärare som vågade ej tänka självständigt),i förslag på en långsiktigt,hållbart,flerdimensionellt tillväxtprogram NMEP eller tankar för en ny fysik som kunde inlämma mentala krafter och eventuellt utnyttjande av gravitation. Läskunniga och framtidsinriktade politiker kan gärna besöka undertecknads sajt

www.vidorg.eu

och beställa därifrån t.ex. undertecknads senaste bok om Röd,helhetsförnyande miljösyn.

De talar om fossilfria transporter,men satsar enbart på en lösning: på användningen av elkraft. Var är verklig,innovationsinriktad forskningspolitik och stöd för alternativa finansieringslösningar,som t.ex. undertecknads M.O. Climate Exchange där företagarna kunde finansiera sina nya miljöinnovationer genom användning av min tredubbelt säkra finansieringsinstrument.Framåtriktade lösningar i stället för skatter på transporter som kan efter några årtionden vara förbisprungna.För säkerhets skull,satsa både på dagens lösningar,men hålla dörren öppen även för en radikalare framtid-Real Change på en ny,bredare grund?

Politisk kritik

Jag håller med författarna då de kritiserar oppositionens ännu slappare och motsägelsefullare politik.Men för att kunna fungera i en framgånsrikare regering kunde MP sätta in sin "eld" på socialdemokraterna och försöka påverka dem att öppna sig för en Röd Miljö-syn-en helhetsförnyande syn. Som t.ex. i ovannämnd NMEP-spiralformig,flerdimensionell tillväxt/ makropolitik som binder samman olika samhällssektorer i en framåtriktade tillväxt,i stället för snuttesyn på åtgärder i separata sektorer och lösningar som ofta motsäger varandra. Minister för utvecklingsarbete och samarbete för det inom EU och globalt kunde väl läsa min bok ovan och därmed-genom beställningar-hjälpa till att finansiera den ifrågasättande fou:n för en evolutionsvänligare planet än dagens härskande syn. Välkomna till den reformerade planeten där det finns plats både för den gröna och den röda varianten av miljöpolitiken.

Lasse T Laine filosof,samhällsvetare,entreprenör,författare

förläggare i det egna förlaget på

www.vidorg.eu

torsdag 8 december 2016

Ärlighetens villkor i ett repressivt samhälle?

Ärlighetens villkor i ett repressivt samhälle?

Ref. DN/Krönika: "Hänsynslöshet har på bara några år gjort att berättandet blivit svårare",av Malin Ullgren

Sammanfattning

Malin Ullgrens debattfokus kort: " Det grandiosa,ständigt talande,omvärldsdefinierande subjektet påverkar naturligtvis skönlitteraturen. Tillsammans med romanbegreppet blir det nya,hänsynslösa jaget en ganska giftig litterär blandning. Nya genrebegrepp (lyric essay,min anm.) löser inte frågan om etik och konst-men de kanske kan skapa större ärlighet?"Den värderas här av författaren varmed han finner sin egen produktion vara en form av denna nya genre,men utöver det är ej menad som "hänsynslös personkonflikt" utan som upplyft beskrivning av olika typer av konflikter som upplevts och beskrivits i författarens böcker

I Den "gamla" versus den "nya" litteraturen

Jag läste med intresse denna krönika. Författaren-DN krönikor Malin Ullgren- har skrivit en reflekterande artikel om skönlitteraturens senaste utveckling. Hon refererar i sin diskussion till paret Marianne Bang Hansen- hennes exmakes Geir Gulliksens bok "Berättelse om ett äktenskap". Ullgren jämför Gulliksens försvar av hans berättande om äktenskapet med argument att det är en roman-inte en självbiografisk skildring,mot anklagelser om hänsynslöst utelämnandet av personliga data som vissa kan hävda att de borde spärras. Dvs. tryckfriheten ska gälla för dylika romaner. Malin Ullgren hävdar att som kritiker är man intresserad av bokens "verkshöjd".Hon beskriver detta men några satser som

- en sorts..praktik som bygger på att man tänker på bra konst som nästan utomvärdsligt. Boken handlar om något intressant,som har ej skrivits om förr,eller sällan,eller i denna form

- att då "pipa om utlämnade jordiska människor i ett godomlikt sammanhang känns förstås lite futtigt,till och med som ett hot mot konstens själva liv".

Hon beskriver sådana här produkter och deras värdering från verkshöjd-argument som representanter för en romantiskt färgade tid. Ävenom denna tid är mestadels bakom oss,påverkar den än mycket i konstlivet,vilket Ullgren finner vara bra.

Till skillnad från gångna,romantiska tidens värdering eller konstkritik,har man i senaste tiden lanserat term lyric essay. Dessa är inte fullvärdiga romaner,men intressanta nog att bearbeta skönlitterära texter i olika typer av mindre omfattande former. Som exempel på denna nya genren tar hon upp boken "Argonauterna" av Maggie Nelson,vilken är lanserad som memoar-bok.

Dagens böcker som beskriver olika personer-hypotetiska eller fiktiva,som sammanblandning av olika,autentiska personers karaktärsdrag och handlingar eller t.o.m. som beskrivningar av faktiska händelser mellan olika personer och bokens berättar-jag-som hänsynslöst ärliga i sina teman. Ävenom dylikt kan ifrågasättas,finner Ullgren att det ska finnas plats för även dylika böcker/filmer/andra konstformer-just genom hänvisning till konstens funktion att söka sanningar på sitt sätt: polemisera,lyfta upp sådant som döljs eller inte funnits än,som försvar för djupare kunskap om mänskliga relationer etc. ,samt-indirekt-för att bevaka kritiskt omvärlden,var det sedan frågan om politik,värderingar,olika historiska händelser eller annat intressant (konstens funktionsbeskrivningar här är mina-Ullgren använder en generell term: "konstens själva liv".

Hon hävdar att faran med dylik genre-lyric essays-är att kulturen blir hänsynslös. Se hennes beskrivning ovan.

Jag finner-som filosof-samhällsvetare och efter att ha publicerat sedan december-14 dikter och noveller om min skilsmässa-Malins diskussion som en öppning mot eventuell värdering av mina produkter? Varför har ingen värderat dessa? Eller vågat skriva om deras innehåll,där teman samverkar och beskriver flera nivåer av samhället (de positiva och konfliktbeskrivningar) och relationer mellan människor. Från berättarjagets ärliga beskrivning av sitt eget liv-före äktenskapet,under och efter skilsmässan. I skolans värld,i arbetslivet,i sitt försök att hitta en plats där hen kan känna mening i tillvaron och bli integrerad på även sina egna villkor. Ej endast i de roller som omgivningen anser att hen borde vara nöjd med,eller som partner i ett äktenskap. Allt detta i reflekterande berättelser,där det röda trådet-hur sorgen efter den svåra skilsmässan hanteras av berättarjaget och hur hen utvecklas som människa och därmed försöker genom nya strategier hantera sitt livsmål såsom hen definierar den:

att förändra världen genom en ny,bredare grund för vetenskap och genom vetenskapen sedan påverka samhälleligt. Vilket enligt berättarjaget öppnar vägen för språnget till en ny kulturell utvecklingsnivå,globalt.

II Författarens meta-recension av egna böcker (!)

Om jag skulle våga göra sådant som författare kanske inte ska göra-värdera själv-efter att skrivit produkter i fråga-sina böcker,säger jag följande till mitt försvar mot stämplandet om "hänsynslöshet":

1. Teman: dikters teman är flera: på ytan en beskrivning av en svår skilsmässa. Under ytan-eller i andra dimensioner- beskrivningar om samhället,makten i politik,vetenskapliga världen,i media och kort i näringslivet. Om mänskliga relationer: sorg,kärlek och dess villkor mellan makar,föräldrar-barn,avundsjuka då kolleger tystar ned nya upptäckter eller lyfter ej upp vederbörande till tjänster som skulle bete sig som normala,utan i stället trycker ned,marginaliserar,förvanskar,stämplar,sprider falska rykten,ljuger om,stjäl berättarjagets resurser. Att berätta ärligt om sådant kan kännas som hänsynslöshet av de som känner sig drabbade-direkt eller indirekt.

2. Genre-beskrivning:

Mina dikter och självbiografiska noveller (delvis fiktiva där t.ex. det uppdiktade mötet med socialassistenten och berättarjaget är sann i den mening att händelseinnehåll har hänt,men personen-socialassistenten-är en sammansatt skildring av olika myndighets personer) kan nu eventuellt kategoriseras i denna nya genre som lyric essays. Äntligen kan de därmed infogas i ett samhällssystem och eventuellt officiellt nämnas och värderas?

3. Om berättelser som helhet:

Alla mina dikter (sammanfogade i den drygt 400 sidiga opusen Samlade dikter-tv. en e-bok) och novelltrilogin ("Hemma men ändå inte","Vuorten tuolla puolen" och "Vägen hem"-möjliga att köpa som pdf-e-böcker från min Förlags sajt www.vidorg.eu och delvis från bokhandeln som fysiska böcker eller direkt från författarens förlaget ovan) bildar en helhetsmässig processbeskrivning: hur dylik sorgeprocess sker då berättarjaget återupplever sina minnen i barndomen,skolan,studietiden,i sitt inträde i arbetslivet och i samhällsrelationer,med ältandet,fram och tillbaka om äktenskapet. För att sedan kunna bli kvitt sorgen och gå framåt och genom skrivandet hantera eventuellt bättre sin samhälleliga status och marginalitet som alternativtänkare. Att då fästa uppmärksamhet på endast en aspekt av berättelser- om skilsmässan och personbeskrivningar där- vore en förenkling och en form av härskarteknik: tro inte att du är något!

4. Om man som kritiker reflekterar om berättandets funktion i dessa former,kan man fråga: på vems eller vilkas villkor har berättelser producerats? Varför dessa berättelser? Ja-då bloggandet om det nya vetenskapsparadigmet väckte inget intresse trots referenser till de nya förslagen att lösa olika samhällsproblem eller initiera radikalt nya lösningar i vetenskap,politik,ekonomi,kulturlivet. För dylika samhällsproblem som arbetslöshet,ekonomisk tillväxt,samarbete i Europa,skapandet av freden genom ny värdegrund,härledd från det nya paradigmet.

Man kan även fråga,varför har inga kulturredaktörer värderat officiellt berättarens produkter-efter en hövlig epostförfråga ? Jämför här andra länders praktik där nybörjar författare alltid recenseras som t.ex. i Danmark (enligt en TV-intervju av en dansk författare).Varför har ingen svarat på författarjagets kritik av landets regeringar sedan Göran Perssons tid om uteblivet,officiellt stöd för att utveckla vidare det nya vetenskapsparadigmet. Fast det är bättre i den mening att den är mer abstrakt och kan nu kunna internalisera hittills oförklarliga,empiriska data i sk. gränsvetenskaperna och parapsykologi vilkas data ifrågasätter vår syn på såväl verkligheten som människan och våra centrala begrepp om tiden,rummet. Kan man diskutera om etik och ansvar om sådant som är icke-nämt. Äventuellt på personnivå i "negativ karma" men samhälleligt,kulturellt? Som manifestationer i en semi-demokrati-Potemkinkulisser?

Varför trummas upp urvattnade filosofier om postmodernism,vars filosofiska grund är detsamma som andra dagens filosofier: det gällande paradigmet. I vems eller vilkas intresse har repressiviteten fortsatt drygt 40 år om det nya. Personen i fråga har marginaliserats,hens barn delvis likaså,utan diskussion om etik eller hänsynslöshet som upplevts gentemot berättarjaget. Vilka har fått betala för dessa förnekelser eller repressiva handlingar utöver vederbörande? Kan det vara så att världen befinner sig i sina ekonomiska,politiska och värderingskriser just därför att det historiska alternativet-då det skulle ha gällt att låta det komma fram har hindrats påverka positivt och således vänt den normala,demokratiska diskussionen och utvecklingen?

III Konstens strategihjälp

Kan nu författarens-berättarjagets (som är en alternativtänkare i sitt livsintegritet,ej skilsmässofader främst) produkter "väcka folket" eller ge andra,mer positiva strategier för författaren att gå framåt i sitt livsprojekt? Det återstår att se. Att handla positivt,i tron på pennans makt har varit central i mitt liv tillika som beaktandet med moderniteten-t.ex. i användningen av teknologin,internet och sociala medier. Konstkritikers roll vore enligt mig att hjälpa till i detta: uppmärksamma sådant som är verkligen ifrågasättande-som strävar efter Real Change- ej endast populistiska tal eller möten med deras idealprogram,utan bra teorigrund eller sociala taktik.

Med förhoppning att denna meta-konstkritiska artikelkommentar bidrar till världens positivare utveckling där hänsynslöshetens äkta praktik kommer fram på annat sätt i framtiden,skickar jag detta till min strategiblogg att läsas.

Lasse T Laine

filosof-samhällsvetare,författare,entreprenör

Förlaget Lasse T Laine

www.vidorg.eu

epost: management@vidorg.eu

söndag 4 december 2016

Stärk humanioran- släpp prestigetänkandet

Stärk humanioran- släpp prestigetänkandet

Ref. UNT/Debatt: Stärk humanioran,Sö 4.dec-16,av Sofia Larsen och Magnus Hedberg

Sammanfattning:

Sofia Larsen och Magnus Hedberg-ordförande respektive VD i organisationen Jusek-har i dag fått sin kritiska debattartikel om regeringens forskningsproposition. De utgår i sin analys och förslag på utökade förbättringar av propositionen från ett ekonomiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv.

Författaren har som filosof och samhällsvetare kritiserat sedan länge den gällande passiviteten hos både landets regeringar och media (sedan början 90-talet då hen lämnade in sina förslag hur t.ex. förnya den svenska sjukvården i hens första utrednings-uppsats SINUS,1990).Då Sofia Larsens och Magnus Hedbergs analys och förslagen utgår från effektiviserings-och nyttoperspektiv,vill författaren här lägga fram även andra,humanistiska perspektiv. Nämligen från socialt och kulturellt sådant. Han hävdar att forskningspolitiken berör mer än effektivisering av samhällslivet hos myndigheter och deras verksamhet och verksamhetskvalité (ävenom detta är naturligtvis viktigt).Även existentiella,historiska och värderingsfrågor borde tas upp då man diskuterar om förbättrandet av forskningspolitiken.

Som exempel på sådant här nytt,bredare tänkesätt använder han Google-analys av hens firmans webbsida och sammanfattar sitt eget livsarbete-att ge förslag på grundtankar för ett nytt,bredare (dvs. abstraktare) vetenskapsparadigm och bedriva ihärdigt utvecklandet av detta förnyelsearbete genom eget resursskapande då de officiella myndigheter och,media och regeringar varit passiva,likgiltiga eller opportunt väntat på den kritiska massan av prestigetänkare att acceptera hens och andra alternativtänkarnas förnyelsearbete. Kort sagt: släpp prestigetänkandet och låt alternativtänkarna komma till offentlig dialog,samt stöd deras värdefulla arbete för att förnya grunderna för den globala gemenskapen.

Innovationer i forskningspolitiken

Författarna för debattartikeln "Stärk humanioran",publicerat i UNT Debatt,Sö 4. december 2016,kritiserar alldeles rätt sittande regeringens litet förenklande syn på innovationer-som endast fysiska sådana och tekniska.

De tar upp behovet att se innovationer från ett bredare samhällsvetenskapligt,humanistiskt perspektiv: "Trots att flertalet av dagens stora frågor kräver kompetenser kring relationer mellan människor,kulturer,vanor och traditioner är basen i innovationsarbetet fortfarande teknik. Psykisk ohälsa kopplat till arbete,sjunkande resultat i skolan,behov av att effektivisera vård och omsorg och demografiska förändringar är alla exempel på frågor där samhällsvetenskaplig och humanistiska forskning och kompetens är nödvändig" Om jag som filosof skulle använda mitt eget "analysschema"-presenterat i min öppnande,anspråkslösa studentuppsats eller första version för det tilltänkta avhandlingsarbetet om behov av ett nytt vetenskapsparadigm (i strävan att inlemma i den officiella vetenskapen de oförklarliga,empiriska data som forskats fram i parapsykologi och i andra,sk. gränsvetenskaper,sedan mitten 1800-talet,men vilka stöttats bort då deras innehåll ifrågasätter vår gällande syn på verklighet och människa,såsom de framställs i den ca. 2000 åriga traditionen i filosofin,"modern bakom vetenskaper")-nämligen förutom den attributiva och relationella sidan som tillämpas i författarnas analys,även den existentiella sidan eller perspektivet,kunde jag förstärka författarnas kritik.

Innovationer i forskningen kan gälla även en ny verklighets-och människosyn

Vi människor är förutom fysisk-biologiska och sociala även kulturella varelser. Ny,bredare,filosofiskt verklighets-och människosyn,vilken kan stödjas på både empiriska data och från dem utgående nya begreppsstrukturer och nya teorier-alla härledda från ett nytt,filosofiskt perspektiv i både ett av filosofins områden (ontologi-läran om verkligheten och dess struktur) och i dess formulering i en ny,logisk-matematisk funktionsteori som är av sin karaktär en abstrakt princip som bär sambandet mellan verklighetens olika fenomen och kan användas i olika fackvetenskapers mer begränsade teorier (såsom i fysikens partikelteori,biologins nya DNA-teori,eller-varför inte hur kulturella förnyelsen hämtar information bakifrån,kontinuerligt,då den förnyas).

En av socialantropologers "stora tänkare",strukturalisten C. Levi-Strauss har hävdat att det är människornas hjärna och dess struktur som gör att vi tänker dualistiskt-med "antingen-eller-tänkesätt".Det tror jag inte på-varken i empiri (eftersom jag har kunnat lägga fram ett annorlunda tänkesätt och vetenskapsparadigm) eller historiskt. I filosofins historia har det genom seklen pågått diskussioner som i kunskapsteori (hur kan vi veta om verkligheten,komma fram till våra kunskaper,vad är kunskap osv.),psykologins filosofi (vad är identitet,personlighet,individ,har vi själ,medvetande och om så,vad det består av och hur det kan förklaras (se Mind-body problemet),i vetenskapsteori (kan och bör vetenskapens beviskraft härledas eller reduceras enbart till empiriskt innehåll i våra utsagor-se forskningsresultat i logik och matematik: att axiomatiska grunder kan ej varken bevisas vara sanna eller falska),i sanningsteori (med dess tre grundläggande syn på referensteori-de kunskaper är sanna som kan refereras i verkligheten; koherensteori-att de kunskaper som kan framställas som ett helhetsmässigt system utan inneboende motsägelser-är sanna; i pragmatikens sanningsteori- att resultat som vi får genom att använda våra kunskaper "bevisar" deras sanningshalt.

Relaterad till innovationer: politikens makt att fördröja och blockera

Om jag skulle fortsätt min bredare syn på humanistisk analys på innovationer,kan jag ta upp även värderingsfrågor:

- har religioner utvecklats? Ej enbart som sociala,ekonomiska eller politiska fenomen,utan även i deras verklighets-och människosyn? Innehåller inte alla dagens religioner ett dualistiskt tänkesätt? Himmel-helvete,de rättroende-de falska profeterna,vi,frälsta och dem andra,att försvinna från livet och dess lidande etc. Vad skulle vara en ny slags tänkesätt i religioner? En allmän princip,som tycks gälla i allt kosmiskt princip? Med religioners språk: "gyllene regeln" eller "karmas lag" - orsak-verkan i den flerdimensionella verkligheten och för utvecklande varelser vari människorna är en av många manifestationer i Kosmos?

- Då etiken-ett område i sk. Praktisk filosofi (i engelsk språkliga länder Moral Philosophy)- innehåller en massa olika riktningar där deras etiska slutsatser kan ej heller entydigt "bevisas" som sanna eller falska-kan det vara intressant att fråga: vad har våra samhällsinstitutioner och regeringar att göra i detta sammanhang?Stöder dem vissa etiska riktningar-som t.ex. utilitarism: högst nytta för folkets flertal- för att få återkommande bekräftelser för dem att sitta i makten? Agerar dem proaktivt och stöder t.ex. alternativtänkare i deras början att utveckla ett nytt paradigm?

- Jag har på mina olika blogg -bl.a.www.vidorghelps.blogspot.com - idkat kritik om svenska (indirekt även vissa utländska) regeringens passivitet eller tystnad då det gällt behov av förnyelse som behövs i samhället. Som exempel på empiri undersökte jag nyss Google-statistik över min författarsajt www.vidorg.eu 's blogg och vilka hade besökt det. Analysen visade att de flesta läsare hade varit utomlands: från USA (1417),Ryssland (4),Ukraina (2),Litauen och Sverige (1). Detta "bevisar" hur prestigetänkanden är grunden för samhällsförnyelse i de flesta länder. Samtidigt ett bevis hur integrationsarbetet-för att nämna ett samhällsproblem i Sverige- sköts dåligt eller ensidigt i även de upplysta kretsarna,hos samhällsdebattörer och politiker,utan att nämna vetenskap och näringslivet där det rått även tystnad om mina olika förlag som man har kunnat läsa om på mina blogg.

- Författarna ovan-med samhällsstatus och prestigelöner- hänvisar till en rörelse,där syn på innovationer i forskningspolitiken är bredare än dagens gällande,fysiskt-teknologiskt-ekonomiskt endast. Varför inte våga ta upp de alternativtänkare som läses utomlands,eller väntar författarna att vederbörande ska själva först "slå sig genom" för att sedan "hoppa i vagnen,i tåget som rullar". Ja,möjligtvis,men vänta inte sedan att dylika personer accepteras som fullvärdiga kolleger i förnyelsearbetet. Real förnyelse behöver ej de auktoritetstroende "prestigetänkarna" och framtidsbackande politikerna utan själsligt integrerade individer som vågar stå på barrikaderna,ävenom det kan svida i ekonomin eller i den egna,samhälleliga statusen.

-,Angående vetenskap och dess förnyelse har en vetenskapshistoriker Thomas Kuhn skrivit en intressant bok om vetenskapsrevolutioner. Själv har jag "verifierat" mycket av hans slutsatser i det egna livet. Se t.ex. Google data ovan,och min samhälleliga integration i Sverige med satsningar i utbildningar. Men funnit mening i livet ändå,som burit fram innovationer och förslag som producerats. Kan vi då säga: släpp loss landets alternativtänkare-uppmärksam ej endast andra länders dissidenter eller samhällsförnyrare eller bekräfta dokument i förgångna tider då det finns så mycket nutidsdata att ta hänsyn till och diskutera om.SOm t.ex. mina litterära dokument-se förlaget nedan varifrån de kan köpas och därmed vara med att stödja ekonomiskt utvecklandet av det nya vetenskapspradigmet då politikerna,media och näringslivet varit tysta och därmed fördröjt de redan gjorda nya innovationer och införandet av dessa i samhällsförbättringar.

Lasse T Laine filosof-samhällsvetare,författare,entreprenör

Förlaget Lassse T Laine

www.vidorg.eu management@vidorg.eu

söndag 16 oktober 2016

Bombregn i Syrien och svenska regeringens aktionsprogram

Bombregn i Syrien och svenska regeringens aktionsprogramm

ref. SvenskaDagbladet/Debatt: "En skam att bomberna faller",Sö 16.okt-16,av Stefan Löfven,statsminister (S) och Margot Wallström,utrikesminister(S)

Några av de viktigaste officiella påverkanspersoner i Sverige- rikets nuvarande stats- och utrikesminister-har tillsammans publicerat en läsvärd debattartikel om det pågående kriget i Syrien. Ävenom debattartikeln har eller utgår från en moralistisk grund (att beskriva dödandet av civilpersoner i landet och döma kraftigt dessa våldsdåd och lägga fram önskningar om utredningar av gjorda krigsbrott och eventuellt mål i krigsdomstol),utmynnar skriften även i några förslag för en väg framåt. I min komment lyfter jag upp dessa positiva punkter och relaterar dem till mina egna,tidigare framlagda komment på mina bloggsidor och på sociala medier (Facebook,Twitter) i min egna strävan att förnya den globala gemenskapen på en ny,bredare (djupare) grund genom mitt filosofiska bidrag- förslag och redan gjorda tillämpningar för ett nytt vetenskapsparadigm.

Mina komment utmynnar-enligt mig- i en mer strategisk,långsiktigare väg än det som framlagts och presenterats av statsministern Löfven och hans regerings utrikesminister. Förhoppningsvis bidrar mina komment här för snabbare,fredligare lösning av det pågående kriget i Syrien och även annanstans vilka världens mediefokus har ej ännu uppmärksammat och lyft upp som brott mot mänskligheten?

1. Omedelbart eldupphör

Statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström lyfter upp i denna första punkt Rysslands agerande i FN:s Säkerhetsråd: å ena sidan deras önskningar att få slut på kriget,men samtidigt stöd för Syriens officiella regim med sin vapenmakt och ekonomiskt stöd.Troligtvis i deras strävan att skaffa både strategiskt brofäste i Mellanöstern och för egna långsiktiga politiska och ekonomiska fördelar. Framlagd veto-enligt olyckligt och bristfälligt formulerad organisering av Säkerhetsrådet- gör de möjligt för Ryssland att agera med sitt veto och visa landets utrikespolitiska Janus-ansikte: att framstå som en av viktig,global partner i världen för fred och tillväxt,å andra sidan cyniskt manipulera rådande rättssystemet för att skaffa egna fördelar,vilka betalas av Syriens civila våldsoffer då Ryssland stöder aktivt landets korrupta och nästintill diktaturliknande regim.

Visst gör Löfven och Wallström här en insats då de skriver: "En tydlig markering krävs mot den syriska regimen och mot Ryssland".

Frågan blir: räcker sådant här-långsiktigt och strategiskt? Jag återkommer till detta i senare punkt 3.

2. Befolkningens lidande måste lindras

Här lyfter Sveriges två viktiga påverkanspersoner upp de bidrag som Sverige har givit för både FN:s humanitära insatser i Syrien och dess grannländer som mottagit flyktingar från landet : för insatser som hjälpkonvojer för mat,läkemedel och medicinsk utrustning samt bidrag under femårstid med värde ca. 2,2 miljarder kronor.

För att få en uppfattning av denna summa ska jag jämföra den med min första SINUS-utredning (ämnad tre-och fyrabetygsuppsats i Ekonomisk Historia vid Uppsala universitet 1990,vilken dock stoppades av dåvarande handledare med komment att det vore snarare att ses som ett konsultinginlägg i stället för en akademiska uppsats-ett svepskäl enligt mig då huvudfokus var i framläggandet av data,skaffade metodiskt genom egna strategiska intervjufrågor och analys av dem samt referat,analytisk diskussion och jämförelser med andra forskares resultat).Där kom jag fram att Sverige kunde spara årligen ca. 7 miljarder kronor i sjukvården,om den skulle förnyas i ett gemensamt förnyelseprojekt,i hela riket,enligt mitt förnyelseförslag i denna uppsats-utredning. Studerandens förslag-i hans iver att bli integrerad i Sverige och få arbete motsvarande hans utbildning,skulle ha bidragit flerdubbelt mer -årligen- än landets officiella regering givit bidrag för krigets offer i Syrien under fem års tid.. Självklart är dagens regering dock inte ansvarig för försummelser i landets tillväxt sedan år 1990,men å andra sidan har man fortsatt tystnaden om det "förnyelsepaketet" som skulle ha åstadkommits genom det officiella startandet och stödet för det nya vetenskapsparadigmet.

3. Frågan om ansvar för övergreppen

Författarna lyfter upp här benämningen krigsbrott och brott mot mänskligheten. Starkt gjort-det är nog sant vad Syriens demokratiskt valda regering och dess allierade har gjort i landet. Frågan blir då: när ska det globala samfundet- FN- bedöma dylika regeringar som Potemkin-kulisser för demokratier. Visst är demokratier olika och nått olika utvecklingsstadier på olika håll i världen,men då länders regeringar använder både fysiska,psykologiska,ekonomiska,politiska och kulturella våldsmedel mot landets fredligt demonstrerande eller regimkritiker och i den omfattning som skett i Syrien,borde nog dylikt ansvar lyftas upp i Haag-domstolen?

I dylika fall borde även andra brott uppmärksammas enligt mig: demoleringar av UNESCO:s kulturella arv,hindrandet av demokratiskt framförda alster i media,forskning och politik,vilka mötts med våldet i dess olika former. I längden är det mänskligheten som får betala att dylikt sker,då dess fredliga utveckling hindras av korrupta och maktlystna personer,sittande i officiella poster.

4. Vägen framåt

Stats-och utrikesministern lyfter även upp sin regerings intentioner för att få stopp på kriget i Syrien.

De anser att EU:s roll är viktig i sammanhanget och att EU-länder borde enas i sina insatser. Ett sätt vore kanske att skriva ett gemensamt PM om både fördjupandet av blockaden mot Ryssland-för dess motstridiga och cyniska politik i Syrienkrisen- och om konkreta hjälpprojekt till Syrien och dess grannländer.

Sveriges regering tänker själv-sedan landet börjar sin mandatperiod i FN:s Säkerhetsråd-lyfta upp behov av respekt för humanitära normer. Nog en viktig insats men räcker ej enligt min mening som filosof och samhällsvetare och social entreprenör.

Personligen har jag tidigare skrivit på Facebook om min firmas tilltänkta blockad eller kraftig ekonomisk markering med olönsammare licensregler mot länder som stöder och använder fysisk,militär våld mot sin befolkning. Till skillnad mot Löfvens och Wallströms moralistiska bedömanden och önskningar,syftar mina förslag att skapa en långsiktig,strategisk plattform genom förslaget att reformera Säkerhetsrådet i dess organisering. Nu,då jag i en snar framtid slutar i mitt manuella arbete inom media(vilket jag fick i december 2001 då lyckades få inget annat efter att ha sökt femtio-hundratals olika jobb i slutet av 90-talet då hade blivit arbetslös från mitt tidigare,manuella jobb inom Uppsala Läns Landsting.Den organisation som jag givit mina akademiska insatser till i mitt intresse att få mer adekvata arbeten inom denna organisation än diskjobbet i deras Centralkök ),kan jag föreslå mig själv som konsult för dylikt: som Sveriges representant att söka allianser för detta reformarbete. Konsultingmetod som jag skulle använda vore delvis densamma som socialantropologer använt i sk. tillämpad gren av ämnet: deltagande observation,letandet av allianser,spridandet av info som inte kommer fram i officiella media eller politik,stegvisa,konkreta delprojekt,där officiella myndigheter kunde samverka med privata företag och media,kultur och forskning. Avsevärd bredare insatser än dem som de officiella regeringar använder i sina metodlådor?

Om dessa konkreta förslag möts med tystnad såsom mina tidigare förnyelsekommentarer och förslag på mina blogg och i mina litterära alster,har jag ändå visat indirekt läget i landet Sverige och i världen och givit en möjlighet. Hur människor i slutändan väljer-det blir deras ansvar,döms och bedöms det sedan med deras själsliga integration (eller dess splittrande) eller med deras "karma".

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,författare,entreprenör i Vidorg-firma mm.

www.vidorg.eu

tisdag 7 oktober 2014

Oklart versus solklart- om vad då?

Oklart versus solklart- om vad då?

Om Sveriges nya roll i världen , förstås !

Referenser:

SvenskaDagbladet/Nyheter: ”Oklart om Sveriges roll i världen”,Ti 7.okt-14,av Mikael Holmström,säkerhetspolitisk redaktör SvD

för nämnd info nedan om grannlandets Finlands socialdemokrati: på webben en.wikipedia.org/wiki/Social_Democratic_Party_of_Finland

Förord:

Undertecknad var redan som gymnasiestudent intresserad av politik. Kanske väcktes detta av fadern i hemmet,som hade fått fly från sin infödda hemtrakt i forna Karelen efter att Finland hade förlorat kriget mot den stora Sovjet-grannen i öst under två separata krig som sammanföll med det andra världskriget? Kanske hade den borgerliga dominansen påverkat även fadern- farfars.soc.dem.riksdagsmedlemmens kritiska son-då han fick Säpo-besök efter att ha yttrat negativt om Finlands möjligheter att vinna i kriget och efter det (det gick som han hade trott),hade först svårigheter att få jobb men räddades av vännen vars nätverk fixade honom det. I den långa banan med anställningar på byggena,runt om i Finland,som innehöll förflyttningar och hemtraktsfrämlingskap för sonsonen. Varvid jag blev världsmedborgare,I Finland redan,under unga år.

Gymnasietiden innehöll egna studier i politisk historia utöver skolans böcker i ämnet (studiekamrater kanske kände sig besvärade då förde samtal med läraren över deras huvud),besök av biografer där det visades forna Gestapo-filmer om grymheter mot judar i Polen (för att vaccinera folket mot nazism efter förlorade kriget),beställning av Zamistat-protesthäften från London där alternativtänkare hade smugglat sin kritik ur Sovjet-statens allenarådande ideologiska tvångsgrepp. Försök att bli en medlem hos Socialister som mottogs med negativa förväntningar eller insinuationer om klassfiendeskap. Eller deltagandet från sidan under studentockupation av kårbyggnaden i Helsingfors under studentockupationen 1967-68,men där en kritisk fråga ledde till försöket att utkasta alternativtänkaren i spe,vilket sedan övergick i medlemskap i det nya filosofiska sällskapet Dilemma,lämnandet av idén för organisering av en ny typ av studiedemokrati vid universitet,vilket-lämnad till en professorsson-togs emot och ledde till en ny syn på den.

Flyttat till Sverige-efter första årets framgångsrika studier-som gäststudent i augusti 1969 ledde sedermera till fortsatt bana i alternativtänkandet och fördjupningar i filosofi till en mer djuplodande kritik: grundtankar till ett nytt vetenskapsparadigm,där filosofins roll uppfattades i Karl Marx-anda: det gällde att även förändra-förnya-världen,ej endast förklara den!

Det som ledde både till utvecklandet av det nya i egna pappers och vid universitetsuppsatser-ej i avhandlingsarbete då det nya togs ej emot och refuserades eller hindrades att nämnas i uppsatser och därmed stängande vägen för genombrott i vetenskapsvärlden och fortsatt,redan passerade 40 års kamp för det nya mot status quons medier,näringslivets maktmänniskor,mot trångsynta myndighetspersoner som förstod inte vad de gjorde då deras principvidriga resursstölder om inte hindrade då i alla fall fördröjde genomgång av det nya i ett nytt samhälleligt utvecklingsskede.

Deltagandet i SAP-den svenska motsvarigheten för farfars och mosterns mans parti i Sverige-tog ej heller aktivt emot gjorda försök att vara med och påverka. Den lokala föreningens-Den finskspråkiga Soc. Dem-föreningen i Uppsala- förslag att ta tillbaka den tidigare gällande tjänstefelsparagrafen-vilken hade urvattnats av partiets ansvariga,utan förankring hos folket som led under den-slog ej genom. Ej heller senare försök att genom bloggandet försöka väcka intresse för reformering av partiets ideologi genom det nya vetenskapsparadigmets nya,flerdimensionella verklighets-och människosyn,som skulle säkert ha påverkat för pånyttfödelsen av partiets solidariska grundsyn om frihet,jämlikhet,jämstäldhet. Eller i nya slags förslag att förnya landets roll i EU och världen på det nya paradigmets grund i nya slags förslag hur reformera sjukvården (SINUS-projektet 1990-2012),skapa en ny slags,hållbar tillväxtpolitik (NMEP- spiral,grundad på en ny ekonomi-och ekologi-teori och syntes av NEP-tidens tänkare och moderna,svenska sociologers tankar om samhällsinsatser för att förnya välfärdssamhället. Kanske var invandrades inlämnade intresse att bli partiledare vid valet för en ny partiledare efter Mona Sahlin mottagen med den skepsis eller fördomar som gäller då man definierar den rätta platsen för oss nya svenskar,även i politikens värld?

Då den senaste,nya S-ledda minoritetsregeringens nya agerande för MFA- a new role for Sweden i the world- har lett till vissa komplikationer enligt rikspressen,kan det vara intressant att jämföra vad den nya svenskens alternativtänkande hade föreslagit i frågan. För att kunna jämföra utvecklingsmöjligheter för MFA eller hitta en ny roll för den utstötta,marginaliserade alternativtänkaren,som känner fortfarande möjligheter att påverka i och med att jag fortsätter att arbeta fast kunnat gå i pension sedan flera år tillbaka. Kanke tas dessa jämförelser emot,kanske inte. Eventuellt leder de till till konsultinginsatser inom den nya regeringen? Varför ej så även i Sverige som i den stora världen,där utomstående kan hjälpa till då tjänstemännen vid olika ministerier är hemmablinda och kan ej ge tillräckligt skarpa råd för olika minister eller bistå statsministern i hans krävande arbete? Eller aktiveras grannlandets-forna hemlandets- systerparti och kallar hem sin son som skedde förr då Kalevi Sorsa hämtades hem från Paris? De svenska läsare som vet ej så mycket om sådant som skett i den finska varianten av socialdemokratin,kan gärna besöka Wikipedia i den här adressen på webben t.ex.: (länken är ej fullständig då bloggsidan stöder ej sådant-lägg därför till http-länken med två hashtag framför):

en.wikipedia.org/wiki/Social_Democratic_Party_of_Finland

1. Palestina-frågan

Mikael Holmström har skrivit både en intressant och kritisk artikel om den nya regeringens hanterande av detta gamla problemet som dyker gång på gång upp i världen i nya,blodiga konflikter mellan palestinier och staten Israel. Ursprunget till konflikten ärvs ju från segrarstaternas syn på det forna kolonialområdet efter andra världskriget,och efter att förföljda judar hade utvandrat från förutom Europa där de blivit utsatta för likvidering och social-ekonomiska grymheter,stölder och fysiska mord även från andra länder ute i världen till sitt nya hemland Israel som legaliserats genom FN-beslutet då forna palestinska hemtrakter förvandlades till den nya staten.

Den nya S-ledda minoritetsregeringens regeringsförklaring tog upp frågan igen genom att deklarera att Sverige ser positivt på tvåstatslösning och tänker-ger löftet enligt Holmström- att erkänna den nya,Palestina-staten-i närtid. Detta ledde till omedelbar kritik från både USA-som stöder och aktivt medverkat i fredsinitiativ för att stifta fred i området i den långa konflikten och Israel- den mäktigare parten i bilaterala diskussioner mellan palestinier (med tudelat representantskap av sina interna,valda makthavare vilka tidigare kämpat mot varandra men i senaste tider förenat sig i sin iver att få området statsstatus och fred med Israel).Kritiken gick ut på att detta var ett felsteg i förhandlingar där dylikt skulle störa det. Enligt TV-intervjun-framfört i finsk TV som jag kan följa-mellan diskussioner av finsk utrikesminister Erkki Tuomioja och Rysslands motsvarande Lavrov- hade Lavrov-med hänvisning till Ukraina krisen-yttrat sig att utomstående blandning i bilaterala diskussioner ses negativt av Ryssland-vilket kan tolkas gälla även som deras syn av Palestina-Israel frågan.Inställningen som skulle kunna närma USA och Ryssland i det läget som råder mellan stater efter Ukraina krisens uppkomst och EU-USA-saktioner mot Ryssland? Israel å sin sida har redan krävt diskussioner med Sveriges ambassadör om frågan-vilket har ledd till den nya utrikesministern Margot Wallström att yttra sig: ”det är inte USA som bestämmer vår politik”. Den som läst de nyare marxisternas diskussioner om skillnaden mellan begreppen eller uttrycken:

- att determinera och

- att dominera,

skulle nog kunna tolka den nya utrikesministerns ord lite annorlunda?

Holmströms artikel nämner den nya regeringens nya linje-”en samarbetsregering för hela Sverige”- vilket i utrikesministerns variant klätts i Twitter-satser om MFA-”the new role of Sweden in the world”.Vilket sedan lett till dessa mindre dispyter mellan USA och Israel eller förväntade svårigheter för att göra sant med MFA-strävanden.

Då jag själv har tidigare bloggat om detta och använt uttrycket ”spetsnation”-ett vidare begrepp, som kan uttryckas som MFA-role-men då till skillnad från fraser innehåller en ny,vetenskapligt ämnat syn på SAP-partiets nya,reformerade ideologi och påverkansmöjligheter ute i världen,anser jag att frågan är värd att bloggas mer noggrant.

Skillnad mellan den nya regeringens syn-vilket fortfarande grundar sig på den gamla,gällande ideologin (vilket kommit fram i tex i den nya överenskommelsen mellan S-,MP-,och V-partierna om frågan vinster i välfärden,offentliggjord i går den 6.oktober 2014)-och min syn är att mitt förslag på hanteringen av Palestina-Israel-konflikten är en annan: har mer karaktär av utvecklingssyn:

- då och om de bilaterala diskussioner dem emellan har lett till öppning och stiftandet av staten Palestina mot vissa eftergifter från palestiniers sida (som brukar göras i förhandlingar,såsom USA påpekar),

- kunde man fördjupa detta sedan i ett helt nytt slags fredsprocess-initiativ från mig eller min firma Vidorgs sida (mer detaljer om myndighetspersoner i Sverige backar från sina exproprieringar av firmans strategiska,långsiktiga investeringar som hittills visat underskott och givit därmed anledning för skattemyndiheten,stödd av först Länsrätten och sedan Kammarrätten att nollställa dem- vilket tolkats av mig som samhällsstölder mot alternativtänkarens enda,sociala plattform då vetenskapen,median,och näringslivet hittills varit tyst om det nya.).Detaljer och påverkan kunde ske i form av tex medverkan i regeringens arbete som extern konsult-sådant som brukar göras ute i världen vilket ev. sker även här,i det fördolda?

2. Relationen mellan USA

Holmström ger en intressant tillbakablick på dessa relationer mellan Sverige och USA genom hänvisning till både Palme,indirekt till Fredrik Reinfeldt och till Urban Ahlin. Han nämner även hur den nya utrikesministern ser på detta: ”det är ej USA som bestämmer vår politik”. I sakfrågan-ja,kanske en tautologi-men indirekt ett delikat,diplomatiskt ämne att tas upp igen.

Till skillnad från högtidliga fraser eller önskningar om MFA (se ovan),grundar min syn på SAP:s möjligheter att bli spjutspetsnation ute i världen mer på flera saker än bara utrikespolitik. Se mina tidigare blogg om förslag att förnya EU:s euro-och fonderingssystem,gemensamma försök att knyta samman tex. Sjukvården och asylpolitik,intressanta fou-möjligheter kring det nya paradigmets utvecklande i många områden (energi,transportsystem,bostadsbyggande mm) vilket kunde användas även som ett katalysatorämne i den pågående konflikten i Ukraina tillika som i Nato-frågan vilken senare fråga har tagits upp av Urban Ahlin,förra utrikespolitiska talespersonen (nu Riksdagens nya talman) i hans komment då det gällde:

”USA ska inte ägna tid åt vårt försvar”

-enligt Mikel Holmström-då det gällde SAP:s gamla linje att förbli alliansfri stat-senast lyft upp av förra statsministern Göran Persson och utrikesministern Anna Lindh år 2002 med den tidens MFA-öppning: ”samverkan med andra länder”.Även den mer som en hövlig fras än sakpolitiskt handlande då Sverige ej blivit mer aktiv medlem i EU utöver det formella medlemskapet. Nato-frågan-eller alternativ till den- har förskjutits därmed igen till framtiden med obesvarat,oklart MFA-politik.

Till skillnad från det har mina förslag varit mer aktiva och liknande som i Palestina-Israel frågan-innehållande mer en utvecklings-och processyn med aktiv medverkan över tiden:

- jag anser att Natos roll skulle övertas av EU:s kår för motsvarande-kalla den tex. EPF- European Peace Forces. I den takt då uppbygganationen sker skulle Natos roll minska för att slutligen kunna nedläggas då EPF-organisationen vore klar. Detta skulle nog minska även Rysslands farhågor och misstänksamhet mot västländer och västländernas intresse att ta mer aktiv roll i de länder som tidigare varit forma Sovjet-länder. På sikt hoppas jag att det skulle öppna vägen för Ryssland av att bli medlem i EU och även skapa bättre förutsättningar för mångsidigare näringsliv då militärutgifterna kunde minskas tillika som det ensidiga beroendet av olja och gas-det gamla arvet från Sovjet-tidens politik.

- I det andra utvecklingssteget-som Nato inte kunnat vara genom ensidigare koppling endast till västländer-kulle EPF kunna kallas/utvecklas till en ännu öppnare organisation,kalla den AEPF- Allied European Peace Forces- varvid utöver Europa även Mellan Östern och Afrika skulle kunna bli samarbetspartners i det nya slags fredskåret. Det kommer nog även i framtiden dyka upp konfliktområden i Afrika (förhoppningsvis ej i Mellan Östern om Vidorg nya fredsförslag skulle kunna skapa stabilitet i regionen från Turkiet,via Libanon,Israel,Syrien,Jordanien,ända till Mellan Österns arabstater och Egypten) där AEPF:s aktiva medverkan skulle behövas. Då afrikanska stater skulle vara med i det nya,utvidgade fredskåret skulle aktioner kunna sättas in snabbare utan att civila människor skulle först slaktas i hundratusentals.

3. Alliansfriheten och Nato frågan och

4. Inrikespolitiska konfrontationer skulle därmed kunna lösas-enligt mig på ett både smidigare och handfastare sätt än i dagens tolkning av MFA.

Då jag vet inte än-men är öppen för olika scenarier hur Vidorg skulle återskapas (se min förra bloggsidans öppen auktion-förfarande,vilket ej ännu lett till formella bud för att stifta firma igen i z-landet (om svenska myndighetspersoner ger ej efter och rullar tillbaka sin expropriation eller nedläggningsförsök av firman genom ”passiv motståndspolitik” mot det nya,och andra krafter genom sina mer aktiva försök som jag hittills lyckats parera utan att ha blivit tvungen att söka asyl i tredje landet)- har här lämnats än en gång ett förslag på Sveriges nya roll- annorlunda än det officiella MFA- till skillnad från att gälla ”ute i världen” även här i landet då Allianspartier skulle nog vara positiva att hoppa med i tåget om det nya skulle skapa handfastare linjer för det som den nya regeringen kallar samarbetslinjen:

- För nya jobb (se förslaget om M.O.-börs,omorganisering av Riksbanken,olika fou-projekt i naturvetenskap och teknologi mm)

- för att minska avståndet mellan städer och landsbygden (se NMEP-tillväxtspiral-flera ministerier omfattande,mer övergripande makro-projekt som skulle ha varit ett projektämne för det nya Framtidsministeriet om det bildats,tillsammans med reformering av sjukvården enligt ny tolkning av den generella välfärden med det nya,relativistiska tänket,resulterande i en ny utformning av den offentlig sektorn i vidare tolkning än den som blev med endast vinstförbud,och i syntes av Moderaternas förra incitament-politik och socialdemokraternas eget ansvar-syn men på en ny grund av ny,flerdimensionell människosyn och nytt slags,robustare prissystem än dagens oklara,administrerade priser då flexpris-utförandet skulle ha lämna valfrihet för individen även inom den offentliga sektorn-vilket nu påpekats även av en fd. LO-utredare)

- för ny energipolitik (se mitt förslag på helium kraftverk-ett fou-ämne först men kanske en blivande verklighet i framtiden)

-för en ny,annorlunda tolkning av välfärden (med begreppet samhällsvinst,ej endast genom förbud av vinst hos privata företag som arbetar inom den offentliga sektorn; för mer hållbart budgetsystem med nytt kontosystem som fou-världen säker skulle kunna utveckla om man använde den nya ekonomiteorin och det nya vinstbegreppet för den offentliga sektorn;för att reformera förutom sjukvården även Riksbankens organisation enligt mina tidigare förlag.

Ja,den nya,svenska "idégeneratorn" går fortfarande med allt vad det kan innebära för Sverige roll som spjutspets-nation ute i världen. Om inte Finland nu kallar sin ”förlorade son” tillbaka och flyger honom hem som nämnda Sorsa men kanske med Norwegian eller SAS om Finnair är upptagen?

Eller USA:s stats-och finanskretsar välkomnar stiftandet av Vidorg där,med en handpenning (en fri gåva som delinsats varmed jag och mina närmaste kunde skaffa USA-medborgarskap och pass direkt,och därmed ha bättre chanser ute i världen för att genomföra mina nya idéer än att fortsätta vara en ny svensk men invandrare ändå).Vem vet vad framtiden har i sitt sköte då "den fler-dimensionella gyrokompassen" har ej stabiliserat sig än utan försöker nya vägar än att nå ut och påverka positivt enligt själskallelsen eller uppdraget-kalla du det till drömmen om du vill men något dagdrömmeri är det inte utan vetenskapsbaserade förslag som kan påverka även handfast politik.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

fredag 3 oktober 2014

Det som fattas- anmärkningar för ny typ av klimat-och samhällsdebatt

Det som fattas-anmärkningar för en ny typ av klimat- och samhällsdebatt

Eller: Hur historiskt medveten,ny framtidsberättelse måste lita sig mer på sina drivares egna initiativkrafter för att skapa en framtidsinriktad,positiv,ny klimatberättelse. Något att tänka på-och komma ihåg- då den nya regeringen kastat redan handduken i och med att framtidsministeriet blev ej stiftad och vädjan till dagens härskande syn får fortsätta lägga sin våta duk över flerdimensionell historiesyn och ny ekonomisering. Väl mött i framtiden.

Referenser

SvD/Brännpunkt: ”Snäv historiesyn föder extremism”,Fre 3. okt-14,av Lars Amréus,riksantikvarie

SvD/Under strecket:”Dragkamp om en ny klimatberättelse”,Fre 3. okt-14,av Viktor Galaz,docent i statsvetenskap,verksam vid Stockholms Resilience Centre vid Stockholms universitet

Dagens berättelse hänvisande både bakåt och framåt

Det gick bra att dela tidningar denna morgon,eller natt. Lyckliktsvis hade duggregnet gått förbi och fick dela tidningar i lugn och ro. Möttes av några enskilda cyklister och några studenter som pratade sinsemellan. Eventuellt hade folk velat lägga sig tidigt för att kunna följande dag spana nyheter längre tid än vanligt om den nya regeringen,dess nya ministrar och om regeringens deklaration för sitt program.

Själv väcktes jag ca. halv nio tiden av en dam som pratade högt på gården om brist på hygien mm. Funderade om det gällde mig? Att jag hade ej blivit vald som en framtidsminister bl.a. ”eftersom jag sköter ej min hygien-luktar svett mm”? Det ensamme tidningsbudet,i arbetaryrket,som har ej så mycket resurser . Att välja en ny klädesplagg varje dag som de fina,borgerliga damer? Duscha morgon och kväll,då man har ej alltid ork över? Det vardagliga med sin konstanta sömnbrist sätter sig som en grå filt över din ork.

Eller dina kunskaper i biologi säger att överdrivet duschande hindrar uppkomsten av naturligt motståndskraft mot bakteriefloran i hudet,eller t.o.m. förstärker den klimatkrisen som råder med sitt överflödiga användande av olika kemikalier? Än sen. Skulle du ha trivts bland dessa småborgerliga som har en endimensionell historiesyn där det är endast de rådande typer av berättelser som får komma fram? Om vetenskapen och dess utvecklande,om historien,om människosynen där ekonomin berättas med deras perspektiv som har makten eller anpassat sig i det gällande tankesättet och de värderingar som baseras på det ? Låt den gamla socialdemokratin försöka än en gång-för att slutgiltigt visa att framtiden kan ej varken gestaltas med det gamla-eller dess skapande begränsas med status quo-partitaktiker. Att det behövs en ny klimatberättelse och förmågan att härda ut,men blickande framåt.

Makten över historien

Lars Amréus,riksantikvarien,har skrivit ett intressant inlägg om historien och vår syn på den. Hans tes är kort: för att vi ska kunna gå framåt i en demokratisk anda,behöver vi ha en mångdimensionell historiesyn. Med detta menar han att vi måste inse att vi är omgivna av historien:

”Vart vi än rör oss finns en historia att avläsa. Bebyggelse,vägar,odling,ja allt vi ser omkring oss som är skapad av människan har sitt ursprung från olika tider. Samma är det med språk,föreställningar och sätt att ordna samhället. Allt baseras på en historisk mångfald som kan spåras längre eller kortare tid tillbaka.”

Detta stämmer. Jag skulle kunna fortsätta hans viktiga perspektiv på samhällslivet i dag (inklusive olika partiers både taktiska och strategiska perspektiv) med ekologins mångfaldhets-syn och vetenskapsteorins syn på hur tänkandet påverkar i vårt val av formuleringar av problematiken,val av data som anses vara viktigt i sammanhanget och metoder som vi anser ge en rimlig inblick på det som vi forskar.

Jag nöjer mig dock att komplettera hans analys av extremisters och högerextremisters historiesyn med deras ensidiga fokus på endast en viss historieperiod som givande lyckad målbeskrivning för samhällspolitik,genom att lyfta upp några punkter i hans artikel och sedan fortsätta men den andra,refererade artikeln ovan med mitt syntetiska sätt att berätta.

Lars Amréus fortsätter:

1. ”Annorlunda är det i extremistiska och fundamentalistiska kretsar. Där nekar man ihärdigt historiens mångfald och komplexitet. Ett endimensionellt historieideal ska till varje pris gälla”

Utöver politiska extremister eller fundamentalister kan det finnas sådana även i vetenskapen. Då samhället skulle tillåta uppkomst av ett nytt,bredare vetenskapsparadigm-bredare i den mening att det är både mer abstrakt då det förutom att kunna inlemma nuvarande fysiskt baserad syn och empiri även lägga till nya slags erfarenheter,upplevelser och empiri av flerdimensionell art och börja forska i dem utan att försöka driva tillbaka (reducera) deras förklaringar till fysiska fenomen,även djupare. Försöka komma fram nya slags,icke-fysiska lagbundenheter t.ex. i psykologin eller i tillblivelsen av våra samhällen och samhällsberättelser. Kanske kunde t.o.m., de nya naturvetenskaperna-med nya teorier i biologi (ny DNA-teori),kemi (nytt slags process) och fysik (flerdimensionell universum-,atom-teori och annorlunda perspektiv på partikelteorin där man i stället för att försöka komma fram till ett givet (minsta) slutresultat skulle forska hur allt hänger samman,med vilken process eller fundamental princip? Skulle det då kunna även vara så att vi kunde få inflytanden från framtiden? Att våra tidsgränser vore ej heller så givna som vi antar? Bredare syn på historiens mångfald än författaren har,ävenom hans syn ger en bra utgångspunkt?

2. ”Enligt en endimensionell historiesyn har verkligheten alltid varit på ett visst sätt och man låter inte ifrågasättande av ”tingens natur”.

Synen som härskar även i politikens salonger? Du luktar väl som vi- lagom mycket människa? Vid älgskog gärna,privat,men offentligt:då ska du ska vara väl klädd,parfymerad,representativ på det rätta sättet. Hur luktar en riktig svensk i arbetaryrket? Som politiker? Som nyduschad baby,eller riktig ringräv som vet att i förhandlingar kan det accepteras att en svettdroppe eller två sipprar fram,men att det är okey,så länge som du sedan i ett annat,salongssammanhang luktar gott..Undrar om de få,med invandrarbakgrund,förstår att parfymera sig rätt,men kanske är det inget problem. De har ju redan-tack vare att de nu nått till köttgrytorna,bra lön för att skaffa både ny,bred klädgarderob även multitud av doftparfymer för alla olika typer av arrangemang och samhällsengagemang..

Det som intresserar mig mer i detta sammanhang är synen på den absoluta verkligheten. Att den finns där någonstans,given,bestående av rätta ting,och orsakssammanhangen dem emellan. Att verkligheten består av enskilda ting (filosofin har ett neutralt begrepp för detta: `entitet` -termen som kan vara vad som helst) utan djupare samband sinsemellan. Tänk om det är inte så. Genom att ifrågasätta kan vi skapa-vara med-i skapandet av verkligheten-kontinuerligt..

3. ”Makt över historien ger makt över människor och den makten måste rymmas inom demokratins ramar. För de som driver en extrem agenda är historiens mångfald ett hot,eftersom den tar makten från ett fåtal och kan ändra invanda föreställningar. Världen har alltid befunnit sig i förändring och de riktigt farliga samhällen uppstår då man försöker stanna vid en enda tidsperiod”.

Jag håller med detta. För mig som teoretiker är det intressant här om vi kunde bilda en ny,bättre teori över både hur förändringen blir till (orsakssammanhangen bakom den) och hur den bär sammanhangen i sig till det nya. Har historien en slut,eller sammanbrott då man får börja om från början på nytt,eller ett slutgiltigt tillstånd av guldåldern,eller följer förändringar vissa axiomer-mer grundläggande principer som i det nya vetenskapsparadigmet (se min tidigare diskussion om enhet,kontinuitet,evolution).Men att förändringen kan systemteoretiskt ändå gestaltas som ett öppet system? Att socialdemokratin kan reformeras/förnyas,att FN:s konstitution kan förbättras,likaså som EU:s Euro-system,eller EU:s stridskrafter varvid Nato skulle kunna läggas ned- en målbeskrivning som skulle kunna användas mer aktivt i den nya regeringens utrikespolitik?

Jag förstår mycket väl att dessa slags tankar kan te sig som icke-önskvärda i de kretsar som har makten i både politik och näringsliv,men dessa kan dock tänkas och det kan vara så att ”systemet”-bakom ”välvillighetens slöja” (som jag skrivit om tidigare då diskuterade om integreringspolitik i dagens Sverige)- driver fram detta i och genom att det synliga systemet ger ej en fullständig beskrivning av det. I en av mina första,egensinniga papers (opublicerade förstås då hade ej-har ej-resurser att göra det tv. Och ej heller fått offentligt,demokratiskt stöd för det att ”komma fram inom systemet”) ”Anarchism,society and individual” skissade jag hur ekonomi-teorins utveckling sammanföll med utveckling i historien. Där ges även ett försök att inrama den nya värdeteorin som öppnar dagens ekonomi-teori till en ny historisk period (mer om detta nedan i frågan om behovet av ny klimatberättelse).

4. ”Makten över historien måste ingå som en självklar del i utvecklingen av demokratiska samhällen. En robust demokrati kräver ett mångdimensionellt historieämne och ett eftertänksamt bevarande av äldre tiders spår”.

Så sant. Detta kräver att vi har respekt för det som varit,utan att låta oss infångas i det. Att försöka vara öppna även för det nya.

Tyvärr har Lars Amréus dock ej tagit upp det sakförhållandet som en israelisk författare gjorde ett tag sedan,vilket visades i TV-nyheterna. Att hur samhället-eller dess härskande makteliter i politikens,medias mm. världar- sluter sig för att bevara samhällets status quo som de upplever ifrågasättas. Sådan som hänt mig i mitt skapande för något nytt. Som en ny,bredare (abstraktare),flerdimensionell ekologiteori,där samhällsutvecklingen anpassar sig (adapterar) till naturens ramar,men där tillståndet är ej en statisk bild utan en bild av förändring-ja,t.o.m. förnyelse då samhällets olika dimensioner-i samverkan-både skapar

- historisk,adapterande processgång,

- men även samhällets behövliga,gemenskap skapande rutiner eller ritualer i olika form,vid olika samhällen och kulturer.

På det här sättet-genom ny,flerdimensionell ekologiteori-skapas både kontinuitet mellan historiska cyklar som samhället genomgår,även enhet (samhället ses från helhetssystem som adapterar gentemot naturen,ej endast genom vissa sektorers påverkan) och förändring: att det kan skapas något nytt,i nya kombinationer av krafter i och mellan olika samhällssektorer. Det som författaren betonar är bra: att det är viljan att se,och tillåta detta,som är det viktiga. Ej försöket att driva fram endast en,givettagande syn hur det ska vara eller bli.

Behov av ny klimatberättelse

I den andra debattartikeln har Victor Galaz skrivit om två intressanta inlägg i den klimatdebatt så pågått sedan Rachel Carsons berömda bok ”Tyst vår”,från 1962.Han refererar till två kvinnor- dels den kanadensiska journalisten och klimataktivisten Naomi Klein-dels på den amerikanska geografen Ruth DeFries böcker som beskriver den senaste debatten i klimatrörelsen.

Då Naomi Klein – se hennes böcker ”No logo” (1999),”The Shock Doctrine”(2007) och hennes senaste bok ”This changes everything: Capitalism vs Climate” (2014) - visar en förändring från tidigare syn som gestaltar klimatdebatten från en deterministisk syn på slutet där det ekonomiska systemet obönhörligen driver oss mot klimatkollaps till en ny öppnare syn. Enligt den blir klimatkrisen gestaltad som en komplex global kris. I motsats till gängse syn att klimatdebatten skapar en främlingskap hos den vanlige medborgaren,betonas nu en mer historisk syn.

”den historiska möjlighet som sådana reformer skulle innebära i termer av att skapa nya jobb,lyfta människor ur fattigdom,jämna ut inkomstklyftor,förnya demokratin,och uppgradera samhällens tekniska och sociala infrastruktur”

Utmärka anmärkningar. Just sådant som jag-som alternativtänkare- gjort med tex.mitt förslag eller syntes för en ny,flerdimensionell tillväxtpolitik i min NMEP-ekonomispiral där ekonomin växer kumulativt,ej genomgår (nödvändigt) olika konjunkturperioder. Genom min nya ekologiteorins tillämpningar-bl.a. i löneutformningar- kunde man ha både teoretisk förklaringsbakgrund för sådant (samhällsreformer) som metoder att användas i regeringens politik. Bäst skulle dessa ha gått till om socialdemokratin hade tagit emot utmaningen att förnyas på det nya,bredare vetenskapsparadigmets grund (som vore ett öppet system,ej någon fundamentalistisk lära eller filosofibyggande i gamla systemvis) och skapat ett nytt slag ministeriet, ”Framtidsministeriet”,vilket skulle har arbetat på ett annorlunda sätt,korsande flera ministeriers gränser i mer övergripande förnyelse (tema-makro) projekt.Nu blev det ej så,men-som sagt-historien är ej slut än.

Kriser som mänsklighetens utlösare

Den andra klimataktivisten Ruth DeFries- lyfter upp i sin bok ”The big rachet: How humanity thrives in the face of natural crises” (Basic Books,2014)- en annorlunda klimatberättelse.

Enligt henne går det att urskilja ”ett pulserande mönster” där mänskligheten sätteri i gång processer som obönhörligen driver utvecklingen framåt (”rachets”,drivhjul) för att sedan mötas av en större kris (”hatchet”,handyxa) som övervinns genom mänsklig innovation (”pivot”,pivå eller vridningsaxel).Därmed har processen en form som liknar tidigare diskussioner av Hegels tes-antites-syntes ,marxisternas dialektik-diskussion eller strukturalisternas transformeringar. Att det föds en ny,transformativ förändring där spärrhjulet,yxan och vridningsaxeln ersätter varandra. Victor Galaz kritiserar DeFries där att hennes perspektiv är vetenskapligt väl lite för enkelt-vilket jag håller med då bl.a. transformeringar kan gestaltas även annorlunda än i en dimension eller värderingsram negativ-positiv endast (se Levi Strauss diskussioner om konträra förhållanden tex. Vilka kan beskrivas sedan alternativa utmaningar eller hamnandet i återvändsgränder: ett exempel då man vill ej se någon klimatkris alls som konträr transformering av klimatdebatt och data om naturens historiska variationer), men där bokens perspektiv kan tolkas bäst inom ett politiskt sammanhang (enligt min nya,flerdimensionella kausalitetsteori: inom kausalram där ramen kan vara densamma men kausala stig och steg till det önskade slutresultatet kan vara olika).

Det som är mes intressant enligt Galanz är dock hur dessa två författares böcker driver fram behovet att en ny slags klimatberättelse där genom människans förmåga genom

- innovation

- ny teknologi och

- fria marknader

överkomma det som tidigare uppfattades som begränsningar (här hänvisar han även till en svensk författare Niklas Elert och hans bok ”Människoapans utmaning. Miljö,tillväxt och vår planets framtid ,2014,Timbro).

Överraskande lyfter Victor Galaz även upp den nya ”cli-fi” - genren av fiktion i litteratur där alternativa berättelser ur vår framtid kan komma fram. Själv har jag skrivit en Prolog-kapitel till en sådan bok-återstå att se om den blir till en bok. En annorlunda bok som kunde både koppla ihop historien (biografi) och litteraturen (olika berättarröster) och kampen för en ny,bredare typ av vetenskap i författarjagets olika ”fronter” inom vetenskap,politik,media,näringsliv. Kanske en väg att gå då det blev inget med det nya Framtidsministeriet som jag velat se och vara med att utforma och leda.

Men så ringde en tjej-kvinna från Greenpeace nyss-under skrivandet av detta om deltagandet i en ny aktion om Arktis- och kanske öppnas det nya ”transformeringskanaler” både där som i det,att fick motta ett nytt globalt tidskrift ”Global Finance” (som gåva eller prov) i fall lyckas i min ”öppna firmaauktion”-förfarande och skapar resurser själv,annanstans,i bättre samhälls-och politisk kontext än här?.

Det gäller att vara öppen för nya inflytanden,för en ny,flerdimensionell syn på historien och att förena detta med viljan att vara med och förnya mänsklighetens villkor,demokratiskt. Än är historien ej slut- att driva fram den till en ny utvecklingsnivå,undan Armagedon -den stora utmaningen.

Lasse T. Laine,

filosof-samhällsvetare, entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

fredag 26 september 2014

Få rätsida på livet- eller skapa för livet?

Få rätsida på livet- eller skapa för livet?

Eller:

Utgå från att Du är unik och en del av livet. Men att i stället för att anpassa dig- få rätsida på livet- kan du dessutom välja mer aktivt-skapa för livet: för dig själv,dina nära och kära,för din omgivning och samhället,kulturen. Vad skiljer i sådant fall ”den själsligt fokuserade terapin” från ”det social jagets stressterapi” som är mer personlighetsfokuserad och begränsad endast att ty till din egen,bättre stresshantering? Kan det nya,senaste utvidgas till en mer omfattande,fler-dimensionell integrationssyn på välmåendet och ytterst en aktiv hållning på det egna ansvaret?

Referens

SvD/Tematidning Psykisk hälsa,nr. 3,Maj 2014,av Mediaplanet. Bilaga i SvD,Fre 26 sept-14. (För närmare info,kan du besöka även psykisk hälsa.nu på webben)

Förord

Jag har nyss som socialentreprenör,med utbildning i filosofi och flera samhällsvetenskaper (delvis även i naturvetenskap),och i min kamp för att få genombrott för det nya vetenskapsparadigmet som jag skapat grunderna för,kommenterat en norsk forskare om några utländska forskares syn på svensk politik och samhällsliv där integrationsproblemet är en av de centrala frågor som sysselsätter många. Dels politiker,dels psykologer och olika vårdföretag,men även forskning och vanliga medborgare. Det är ju de sistnämnda som även är ju uppdragsgivare för politiker,och vars erfarenheter,känslomässiga upplevelser och val skapar grunden för den som i ekonomi kallas marknaden. Indirekt har jag genom min kritik av ovanstående forskare och genom kontakter med lokala och rikspolitiker för det regeringssonderade S-partiet skapat en valsituation. Hur väljer den nya regeringen nu i sitt vägval,då det nya har lyfts fram så pass klart och även genom direkta kontakter med de ansvariga påverkanspersoner?

I den här bloggartikeln eller inlägget vill jag dock närma mig du,min eventuella läsare,den vanliga medborgaren,som stressar sig i livet och vet inte riktigt hur man ska få det att rulla bättre,med mindre stress. Som hjälp för det har jag läst den typ av stressterapi som tryckts i dagens bilaga för en rikstidning,refererad ovan. Det är lättare att förstå det nya då man jämför det med det gamla.

Tankarnas tvångströja

Den refererade artikeln ovan lyfter på ett bra sätt upp det faktum att våra tankar påverkar hur vi får det vardagliga livet att gå ihop. Med tankar kan vi skapa

- olika scenarier på livet

- bedöma,värdera,leva i minnen för det som varit

vilket kan lätt skapa

- både oro för framtiden (tänk om den värsta scenarion slår ut) eller

- att vi ältar i det som varit och som vi kan ej göra något åt.

Den nya terapiformen som lyfts upp i den refererade bilagan vill lära oss att bli mer medvetna om dessa,våra tankar. Med ACT-terapin (Acceptance and Commitment Therapy) kan man hantera stress,depression,ångest,psykoser och även långvarig smärta.

Då den moderna vetenskapsteorin visar hur vi skapar våra vetenskaper med våra tankar och deras inneboende begreppsapparat (valda analysperspektiv och begrepp,bakomliggande teoritradition,vår val av relevant empiri mm.),har den moderna neurologin visat att våra tankar styr även hur våra fysiska kroppar mår. Tankar påverkar vilka enzymer aktiveras,vilka hormoner utsöndras mer aktivt-och filosofiskt-om man har det nya vetenskapsparadigmets flerdimensionella människosyn- ur vilken slags självdefinition man väljer.

Då den gällande människosynen finns inbyggd i den nya ACTA-terapin-läs

” ACT går ut på att du identifierar din livsituation och gör klart för dig själv vad du vill få ut av ditt liv. Var står du just nu,vart är du på väg och hur ska du ta dig dit”

dvs. att du utgår från din sociala och samhälleliga livsituation då du upplever stress i dina social roller,levande som ”Sociala Jaget” enligt det nya vetenskapsparadigmets definition,kan man närma sig tankarnas tvångströja även från en annan,bredare syn. Det som den andevetenskapliga traditionen kallar ”detachment”: att inte ta din personlighet-det Social Jaget- på fullt allvar. Försöka acceptera dig själv såsom du är-just nu. Finns det motsvarande öppning även i den nya ACT-terapin?

Livskompass- mer än kontinuerlig anpassning ?

ACT-terapin har den gällande människosynen-vilken den inte ifrågasätter eller lyfter upp i fokus- utan drar följande praktiska tillvägagångssätt från dess analys på vilka tankar du har-det som kallas din livskompass.

- livskompassen hjälper dig att prioritera: vad du väljer att göra och hur du väljer att vara.

- Värderingsmässigt säger den att då det finns inget rätt eller fel (ej i etisk mening utan relaterad till dig och din uppfattning eller definition av dig själv),gäller det att

- kontinuerligt anpassa sig och justera sin kompassriktningar så att man mår bra.

Angående stresshanteringen-det moderna livets följeslagare då vi "lever i många världar samtidigt" så att säga (då vårt beteende och gjorda val kan analyseras genom våra social roller-vilket behöver ej läsas så att vi är än den människa,än den andra eller lever än i den eller den andra rollen-vi är ju autentiska individer,för det mesta),betyder det att ACT-terapin hjälper oss att ta reda på

- vad det är som stressar oss,och

- se om du kan göra förändring på det.

- Att vara närvarande i ditt liv sägs även vara en viktig element i detta.

Vad vore då skillnaden mellan ACT-terapins syn på stress och livsval ovan och den nyas?

här kommer skillnader fram i det nya vetenskapsparadigmets syn på individen:

i stället för att betrakta oss från antigen fysiologiska grunder- som på modern neurologi,neuroterapi med läkemedelspåverkan-eller sociala manipulationer av olika slag (persuasiv information i massmedia,politiska ideologier,lagarnas och ordnings-och rättsväsendets normalitets/straffmanipulering,eller från social förväntningar och normer som vi lär oss redan i hemmet vilka sedan förstärks i förskolan,skolan,i arbetslivet,på olika marknader)-som Sociala Jag eller individcentrerade personligheter då vi skapar vår identitet under livets gång,poängterar den själsliga integreringen den utvecklingsmässiga definitionen av vår identitet. Att vi växer genom våra medvetna val i etisk mening,i mentala kunskaper,i vårt sätt att erfara,iaktta och sinnesupplevelser.

Då den gällande människosynen tar upp här dels den fenomenologiska filosofin-hur vi upplever och erfar och genom dem skapar vår identitet i den sociala omgivningen- går den nya,flerdimensionella människosynen djupare i psykologins filosofi. Dels har den existentiella filosofin inom det gällande paradigmet redan lyft upp den unika individen och hennes livsval- ”det gäller att hoppa i livet,att välja aktivt”,dels tydliggörs det nya att den grundläggande människoidentiteten-då den nått nivån av medvetet reflekterande av både egna tankelivet (se Descartes skapande av den moderna filosofin: ”jag tänker,alltså finns jag”) och de valmöjligheter som livet ställer oss framför- har ej växande,utvecklingsdimension också. Ej endast anpassning eller syn på att det finns inget som är rätt eller fel såsom ACT-terapin säger. Vilka kan då vara tecken på att du kan välja mer aktivt i ditt liv,även i den utvecklingsmässiga dimensionen,ej endast att minska stress i ditt egna eller i dina närmastes liv endast?

Välja aktivt- för livet

Till skillnad från olika riktningar eller teorifärgade skolor inom psykoterapin,analyserande det mänskliga livet ur olika perspektiv (jämför Freuds psykoanalys där omedvetna påverkan lyfts upp genom analys av dels våra drömmar,dels våra barndomsupplevelser och minnen;olika beteendeterapier där det förstärks eller släcks vissa element i det genom att medvetandegöra det;olika fysiologiskt begrundade förhållningssätt och terapier),utgår den nya,själsliga integrationsterapin,från följande:

- hur väljer du mer aktivt för att skapa-eller åtminstone undvika- vissa livsituationer?

- För att mer aktivt bygga upp dig själv,ditt självförtroende och självkänsla,för att skapa bättre liv för dig själv och dina närmaste,ja- t.o.m. för det omgivande samhället och kulturen (om sk. meta-motiverad: för t.o.m. hela civilisationen)

- om meta-motiverad-dvs.upplevande dig själv mer än dina förväntade sociala roller eller din fysiska kropp- vad är det som gjort att ditt liv blivit sådant att du uppfattar dig att vara mer än ditt individuella,begränsade jag. Vilken slags påverkan från föräldrahemmet,eller sociala arvet,eller dina egna etiska reflexioner,eller dina egna,eventuellt fler-dimensionella upplevelser.

Det sistnämnda kan nu tangera olika andra fackvetenskaper: har du upplevt andra dimensioner? I drömmen tex varit i din förra inkarnation,eller i framtiden,upplevande på förhand vad du kommer att uppleva längre fram,i detta liv eller kommande. Har du haft prekognitiva upplevelser så att du känner intuitivt att något kommer att hända dig,omgivningen eller världen i stort-innan det har hänt? Ser du bilder eller personer som verkar vara fysiska men som försvinner plötsligt-sådant som i dagens psykologi klassas som hallucinationer då det kunde analyseras även som tillfälliga kontakter med den sk. känslostyrda världen (astralvärlden)? I den värld där det är såsom ACT-terapin säger vara sant-inget är rätt eller fel- men där sant (sakförhållandet) är relaterad endast till din egen upplevelse-ej till någon absolut verklighet där bakom.

Har du upplevt små män,i en grupp,seende likadana ut,som har räddat dig från att bli mordoffer eller materialiserat sig då det gäller att styra undan mördarna som varit ute efter dig,flinande,med mordiska blickar,handen i fickan,men där det kommit något emellan,en plötslig bil som vittne som avstyrt det hela? Dessa slags upplevelser kan ha varit styrda av din egen själ som icke längre använder tankar som fokuserad informationsinhämtnings sinne,utan psi-förmågor som forskats fram i den nya,empiriska parapsykologivetenskapen sedan mitten 1800-talet,men vilkas annorlunda,oförklarliga empiri än har ej tagits emot för att aktivt välja och skapa en ny,bredare människosyn och syn på den utvecklingsmässiga skillnaden mellan det Sociala Jaget och den Själsmedvetna Individen.

Detta sätt att poängtera eller understryka det utvecklingsmässiga i våra liv är inget analytiskt påpekande eller påhitt utan medveten användning/tillämpande av det nya vetenskapsparadigmets grundläggande axiomer. Att man antar att livet grundar sig på dem: formas och gestaltas och kan analyseras genom dem:

- enhet

- kontinuitet

- utveckling (evolution)

I min filosofiska produktion har jag visat en ny slags matematisk grund för det i min nya funktionsteori- en fluktuerande syn,syn där olika dimensioner i verkligheten binds samman. En intressant hypotes i sammanhanget-som kan tangera den moderna fysiken med dess strängteori mm. andra,olika tolkningar (se mina tidigare blogg) är: om det är så att det kan finnas flera ”exemplar” av oss själva,i olika dimensioner,samtidigt,går utvecklingen då ut på att minska dem så att då man blir själsmedveten-”autentisk”- har man kvar sin sinnesnärvaro i nuet vart man än går: vilken dimension,om man dör är man medveten om att man erfar i den nya känslovärlden-skapar i den omedvetet genom sina livsminnen eller medvetet då man vill gå vidare till mer utvecklande dimensioner (mentala,osv) eller komma direkt tillbaka,till en ny födelse? Eller t.o.m. att vägra dö,just nu ? Är det om sådant som de tidigare religioner har talat om?

Ett exempel på den nya,själsintegrerande terapin

Anta nu att jag hade förmågan ”att tona in i” den diktatorns liv-själ-medvetande- som även han har,levande i Syrien.

Skulle jag kunna fråga:

- är du nöjd nu vad din strävan att hålla dig kvar i makten har orsakat för ditt land och ditt lands medborgare?

- Hade du möjligheter att komma undan då det började? Eller innan det började: ta emot kritiken mer konstruktivt utan att gripa till våldsförhandlingar?

- Är det för sent nu-hur ska du stoppa den terrorvåg som IS-organisationen-en grupp av dina motståndare,skapar, som sveper fram då de-likt dig-söker efter makt på ditt sätt-diktatoriskt,auktoritärt,bestämmande hur andra ska bete sig,med vilka slags värderingar och beteenden

- Om du ser att det finns än möjligheter att välja-för livet- hur, med vilken strategi ska du nu göra det? Kontakta amerikaner att hämta dig till deras krigsfartyg: inga problem om du ger koordinater och tidpunkt i ett försäkrat område där rebellgruppernas missiler når ej fram.

- Det är nog för sent att använda ACT-terapi i ditt liv för att uppleva mindre stress,men du kan använda den nya,flerdimensionella själsintegrerande terapiformen. Välja ditt medvetna liv,och genom det,eventuellt bli om ej förlåten då i alla fall minska den bördan av skuld som du känner då du kan fortfarande spara liv för andra.

Märk att detta var ett hypotetisk exempel vad den nya formen av terapin kan göra-då det nya tagits emot,utbildas i vid våra skolor och universitet och hjälper oss att välja-förutom skapande mindre stress,även att skapa ett mer medvetet och tillåtande liv,som även ekonomiskt skulle hjälpa oss i skapandet av en ny slags tillväxtekonomi.Därmed minskande klimatförödelsen då ekonomin skulle fungera enligt fler-dimensionella transaktioner,ej endast fysiska sådana.

Efterord

Min tillsvidare passiva firma Vidorg kan ge kurser i grunderna för det nya vetenskapsparadigmet och även utöva mentalt fokuserad,själsintegrerande terapi enligt beskrivningar ovan. Det kan även handla om mental healing från fjärran.

Märk dock att enligt det officiella samhället,som är grundat i det gällande paradigmet och dess mer begränsade människosyn,är dylikt ej offentligt certifierat,varmed jag kan ej använda officiella tjänstetitlar eller kriterier för evidens som grund. Om du-läsaren-mot förmodan skulle kontakta mig,är det då-på samma sätt som i den senaste ACT-terapin-din egen känsla som avgör om du känner dig bättre eller ej,men förutom mindre stress i ditt liv,även med bättre översikt av ditt liv-vem du varit,vad du erfarit,vart är du på väg i ditt egna,unika skapande-för livet.

Lasse T. Laine,

filosof-samhällsvetare, entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.