You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 14 maj 2017

Latest on USA Health Care ?

Latest on USA Health Care ?

ref: ATLANTIC 051117: Why So Many Insurers Are Leaving Obamacare by Olga Khazan

I have acquired some insight in the health care by my long-term research SINUS-research project 1990-2012 when interviewing the local,politically elected county leaders in Uppsala,Sweden in my papers in Economic History,university of Uppsala. In the first paper 1990 I put forward suggestions how to reform the Swedish health care by various proposals,based in my analysis of these interviews about the decision making of the county leaders: how they f.e. prioritize the investments,make long-term policies etc. The summary of my first paper in this project could be read here,on

Google free site (written in Swedish-if not opened,ask me to send the pdf):

During the USA H. C-reform by former president B. Obama,I took contact with his staff and wrote about my results,hoping to start in this way even discussions about my proposals for the new paradigm of science,which were met by silence here in the Nordic countries (both in Sweden-on local and country level-in science,politics and media,and in my former home country Finland). At the same time I opened a free Google site in order to wake interest for the new kind of services,explainable by the new paradigm (se my writings about the mental healing projects):

www.sites.google.com/site/vidorghcproject

As I had in the beginning of 90´ created an unique instrument for project payments- M.O.(Management Option),a threefold secure one which could even be used as a new kind of derivative instrument on Exchanges of M.O.’s- I had an proposal about it for ongoing discussions about H.C.in my emails to Obama staff. Sorry to say,I got no response from The States- neither about the content on my free site above or about my special kind of H.C.Exchange. Afterwords,during the process for creation of the ACA,the staff decided for the ACA and it's kind of a state-based exchange.Today,if I understand it right,the current solution for exchange is not an centralized H.C. Exchange,but various states have their own ones,and only for insurer plans? Read the good article above about the current discussions in USA.

Could the current remodelling of ACA by president D. Trump and his staff be handled in another way? What about if both insurers,health care service providers (both private,state directed or voluntary etc) could use an central Exchange with M.O.-kind of project plans,where patients could select their own,individual plans,due to both their preferences and social-economic situation? This kind of multidimensional Exchange for insurers,doctors,organizations,whether alone or in co-operation,defining the clear profile of their own by common definiens variables for all projects- and putting forward their own,specialproject plans for each patient,deduced from their profiles, could thus have many,positive characters compared with today’s only economically profiled state exchanges:

* People could select h.c. services freely-whether in their own state or in the whole country.

*The payments could be reviewed with by the federal authorities,with common.multidimensional criterias.defining the plan profiles.

* Both insurer companies and health care services providing doctors or organizations would follow integrated,computerized usage subsciptions,routines,patientfollowing and feedback on success in their projects.

*As the patient feebback would be quaranted,the patient could swift freely between Medicare and private providers,if need for that,instead of sueing providers who had followed the common,clear routines.

*If the paid service results would be better than projected results-defined in M.O.projects- the overvalue would be shared on 50-50 bases between provider and patient (after insurer payment and taxes of course).

Taxes could be shared -even it on 50-50 base between states and the federal level if the decided solution wouldn't be a central,federal solution,helping thus the current deficit situation in the federal budget.

Win-win for all according to me- even for my Vidorg company building I suppose with licenses for M.O. ? As the M.O. instrument- a threefold secure kind of derivative instrument by it’s definition,a defined sharing time after the project end and shown value,and payments insured during the project time by insurer companies-could be used also in other kinds of businesses (I have had an suggestion about the M.O. Climate Exchange and it's usage in EU Development Bank for their projects), the public usage of the instrument could stabilize even the economies both in USA , EU and globally. As a matter of fact-I believe that the late crises or recession of 2008 hadn’t happened at all if the financial markets had used this new kind of three fold secure instrument from Vidorg.

Thank you Atlantic for your interesting article about the latest processes in USA about the change in ACA. If the president Trump’s staff is interested about this new synthetic kind of solution between Obama staff’s and theirs,the political situation could surely became more positive both for the people in USA and for the whole world,I suppose?

Lasse T Laine

philosopher-social scientist,entrepreneur,writer

Uppsala,Sweden

PS.My Publishing business site at

Vidorg.eu

torsdag 20 april 2017

Behov av ny twitterlänk ?

Behov av ny Twitterlänk?

On 19.april 2017

Bakgrund

Fick veta att en person som jag känner blivit hämtad av polis till häktet som resultat av två utländsk födda kvinnors anmälan.

Häktningshandling

Den kvinnliga åklagaren i Uppsala har förstärkt fallet med kriminalvårdens psykiatriker,vars utredning (utan att ha träffat personen i fråga och utan att ha tagit hänsyn till den åklagade personens motargument i ett brev ?) resulterat i förslaget att

en socialt oerfaren/omogen person stämplas som "samhällsfarlig person" som ska stängas in i sluten,psykiatrisk vård!

Han har varit häktad sedan 3.april efter kvinnors upprepade anmälan om sexuellt ofredande e.dyl. som tidigare resulterat i besöksförbud.Anmälans innehåll innehöll dock uppenbarliga fel(lögner) och missförstånd (i tidigare händelser:råkat vara där då kvinnor passerat och hejsat men ej gjort mer: förstått inte att sådant kan användas mot honom av illvilliga,även själva omogna personer som ev.varit ute efter pengar av dylika mål och anmälningar eller vilka utnyttjats av sina makar i jakt på pengar eller samhällsstatus i det nya landet?). Blivit dömt tidigare i målet för besöksförbud,men missförstått besökets rättsliga innebörd (besök i apoteket där kvinnan arbetar,för att köpa medicin i närmaste apotek,under resan till Uppsala från Stockholm med mig),vilket lyfts nu upp som ev. trots mot besöksförbudet av kvinnor och rättsväsendet? Kvinnor snabbat på och anmält direkt med skadeståndsresultat och häktning av mannen samt snabbutlåtande av kriminalvårdens psykiatriker (även han landsmän eller tryggt av samhällstrenden?)

Domstols handlingar

Åklagaren lagt häktingsbegränsningar: manen får ej kontakta utomstående.Den andra domen mot denna unga,social oerfarana/omogna,intelligenta,verbala man som hamnat snett i samhället i sin långtida sökning av vård för sin neurologiska sjukdom (fästingsbett som orsakat den svårare varianten av sjukdom,men som den svenska sjukvården-i motsats till besökta,utländska vårdpersoner-ej kunnat konstatera i labbet mm och därvid stämplat som inbillad sjukdom) skulle ha skett i dag,to 20.april men oklart då han nu-enligt mammans utsago-hamnat i sjukhuset (vilken avdelning,fick ej veta).Pappan tror därför att den andra domen eventuellt uppskjuts?

Mitt eget intresse

Hade tänkt besökta domstolsförhandlingen i dag,kl 09.00 men missat då sov dåligt,somnat kl 04-vaknat 08.45 och hann inte till ev. fortsatt domstolsförhandling.För mycket för min etiska inställning och samhällsengagemang.Finns det även andra orsaker bakom fallet? Dylikt hade ju hänt förut för en annan: försök att stänga till sluten psykiatrisk vård,som kunnat avvisas genom kontakt med läkaren,eposter till förra hemlandets ambassad,FN kontakter mm.Upprepning eller en ny samhällstrend i SVERIGE som vore värd av undersökas av MEDIA?

Behov av nytt Twitter hashtagg?

Skrev därför följande,nytt TWITTER hashtagg:

#etniskapåtryckningarpårättsväsenisverige: en omogen man i fara att bli ”hängt” i sv.rätt?

Följande för långt på Twitter,men lägger in det ändå här,på mitt blogg:

Två utl.kvinnor förstorat omoget kontaktintresse (endast dem? Finns andra bakom,med intresse att göra pengar av dylikt eller politisk jakt på alternativtänkarens närkrets?) till ”samhällsfarlig handling” påhejad av kvinnlig åklagare och kriminalvårdens auktoritära psykiatriker som vill stänga in andligt intresserad men socialt oerfaren/omogen person till sluten psykiatrisk vård.

För mycket för mig och mitt samhällsintresse som känner personen: intelligent,verbal,social,sökande kontakter i vuxenvärld men tillsv. socialt oerfaren/omogen och hamnat snett i dt svenska samhället då velat få vård i den svenska hälsovården för sin långvariga neurologiska sjukdom (orsakad av fästingsbett).Han förstår inte att rollspel mellan kvinnor och män har ingenting med kärlek mellan människor att göra,eller att nuvarande samhällsutveckling visar tydliga tendenser (?): att rättsväsen och samhällsmyndigheter styrs av pengar(snabba domar,god genomströmning vid hälsovården,utbildningsväsen mm),sociala stämplingar,politiska komplotter mm i stället för argumentation,rättsvisa,människokännedom och mognad hos myndighetspersoner.I vetenskapen: läs norska socialantropologen Fredrik Barths fou om ”skyltfönster”: vissa fall lyfts upp i samhället som sociala potemkinkulisser för t.ex. rättsvisa,påhejad av nätverk av högstatuspersoner med makt.Pågående fallet ett av dessa?

Mitt eget handlande härefter?

Får se,om ska själv begära skadestånd av den svenska staten då har pågående byggprojekt med honom i hans lägenhetsrenovering som denna häkting nu avbrytit.Har själv legat lågt då det svenska vetenskapssamhället,media,politik,näringsliv ej varit intresserad av mitt livsprojekt för det nya paradigmet,vars genomgång skulle ha vänt den nuvarande,polariserande samhällstrenden globalt om gått genom med sin nya,flerdimensionella verklighets-och människosyn.Kan ju ej göra något,om människor INTE VILL förstå,argumentera,tänka.Vänt mig till kulturliv genom litterära produkter,bloggande då och då samt intresse att återuppta arbetet med firmabyggandet.

Men detta fall där mänskligt fel förstorats till orimliga proportioner "i sökning efter rättvisa",skaver mig och därför lägger fram detta nya Twitter hashtagg för samhällsintresserade att läsa.

PS.Har även lagt in en annan bloggkomment om detta oklara rättsfallet (oklar i mening att alla rättsdata-tilltalades material som stöder hans överklagande av den tilldelade domen och kravet att betala skadestånd-har ej mottagits eller refererats i den rättsliga processen,då polisens undersökning har ej mottagit dem/alt. undersökt dem)-dock utan att referera till en nämnd person-på min litterär blogg,nårbar från min litterära sajt http://www.vidorg.eu ).Avslutar att kommentera mer om detta fallet som är dock principiellt viktig då det ev. handlar om pågående,olyckliga samhällstrend i Sverige.

,

Lasse T Laine

filosof-samhällsvetare,författare,entreprenör

www.vidorg.eu

Uppsala,Sverige

tisdag 10 januari 2017

Mer evolutionsvänlig planet

Mer evolutionsvänlig planet

Ref. Svenska Dagbladet/Debatt: Dags att sätta planeten först,Ti 10 jan-16,av Isabella Lövin och Gustav Fridolin (språkrör och minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat,respektive språkrör och utbildningsminister,Miljöpartiet De Gröna,i Sverige)

Sammanfattning:

Det svenska Miljöpartiets två tunga beslutsfattare och påverkanspersoner i den sittande regeringen i Sverige (ledd av Socialdemokraterna) har i dag skrivit en intressant artikel i en av rikets största dagstidningar,där de redovisar för partiets miljösyn.De skriver att Miljöpartiet (MP) arbetar för "genomgripande miljöskifte" och "för verkligheten" och kritiserar oppositionens slapphet inför de miljöhot som görs av den pågående uppvärmningen.

Till skillnad för deras teknogratiskt-ekonomiserande syn-grundad på det gamla vetenskapsparadigmets syn på verkligheten och människan och mer detaljrikt på gällande ekonomi-och ekologiteorier,talar undertecknad för en mer genomgripande,fler-dimensionell syn på både miljön (genom ny ekologiteori,härledd ur det nya vetenskapsparadigmet) och samhällslivet,inklusive behov av satsningar i forskning och vidareutveckling av det nya paradigmet.Sittande regeringar-sedan början 70-talet-har låtsas om att en ny,bredare grund för evolutionsvänligare planet finns inte.Att endast den politiska meritokratins verklighet med deras stycke-förnyelser gäller.Att man kan (och får) med gott samvete tränga undan framtidsbygge på bredare grund.Det som Sverige och andra länder som syftar till att gå framtiden till mötes behöver, är politiker som respekterar även alternativtänkare.De som vågar ifrågasätta dagens trendiga sanningar och maktens media-och fou-oligopoli (dvs. att endast maktens definitioner med råds-och statuspersoners röst och beslutsmakt ska gälla i en demokrati- att alternativa syn får marginaliseras och ignoreras).

Miljöpartiet De Grönas parti är ej bland de kämpar som syftar till Real Change.Tyvärr.Men med det är partiet ej dömt för undergång-ej heller Socialdemokraterna.Sverige kan fortfarande visa vägen för en miljövänligare planet,men det blir bråttom med det.Genomgång för sannare och grundligare miljöskifte än MP:s teknologiskt-ekonomiserande syn har påbörjats i alternativtänkarnas förslag och agerande.I och med att maktens infrastruktur tycks visa sig inte förmå ändra de mer grundläggande syn,teorier,politiska beslut och samhällsorganisering som borde göras,är de i fara att döma sig själva för om inte undergång-då i alla fall ett kommande regeringsskifte?

Om miljöpartiets väsenskillnad och historia

Författarna,två MP-ministrar i den sittande regeringen i Sverige,skriver stolt om MP:s väsen. Att de är mot exploatering av naturresurserna och ifrågasätter därmed "den oheliga vänster-höger allians som alltid satt ekonomiska vinster före hänsyn till naturen och kommande generationer".

Gott och väl,men varför är man då bland de andra partier som låtsas om att inga nya,bredare syn på både miljön,verkligheten och människan finns? Vid det här skedet-genom otaliga blogginlägg med kritik och förslag på alternativa lösningar-t.ex. på mitt blogg

www.vidorghelps.blogspot.se

kunde författarna rikta sin framtidssyn och tro bättre,på en bredare vetenskaplig grund än dagens trender och i dag härskande syn.Framtidens samhälle behöver bättre ekonomi-och ekologiteori än dagens.Ansatser till dem finns i undertecknades skrifter,om vilka både makthavare,media och dagens vetenskapsvärld varit tysta om.Gäller MP:s mänskligare och miljövänligare samhälle även alternativtänkare- "de svenska dissidenter" som marginaliserats och därmed försöks eliminera ur viktiga demokratidiskussioner?

Författarna talar om MP De Grönas historia och är stolta för deras teknokratiska politik: för satsningar på främst el.Finns det även andra krafter? Vätelösningar i transportmedel,transportmedel som använder gravitationskraft? Sjukvård och militärt försvar som använder mental kraft? Det vore intressant att veta om MP-och Socialdemokraterna- är verkligen framtidsinriktade eller vågar de satsa enbart på dagens trendiga sanningar? Verklig ledaskap öppnar dörrar för nya områden,stöder även ifrågasättande fou.Har Sveriges regeringar sedan början-70 talet då det nya vetenskapsparadigm bygget börjades av undertecknad,visat både handlingskraft och respekt för människovärde och FN:s stadga för Mänskliga Rättigheter? Även för de som har ej sådan samhällsstatus som regeringens ministrar? Då undertecknad ville komma och föreläsa om hans fou för det nya,bredare vetenskapsparadigmet för Miljöpartiet,ville de inte veta mer om det.Ej ens svara på förfrågan...

Grönt samhällsbygge- räcker det?

Isabella Lövin och Gustav Fridolin skriver intressant om MP:s gröna samhällssyn.Tyvärr är den bara inriktad på ekonomiska lösningar och politiska lagar som är låsta på dagens härskande syn. Minska utsläppen är bra,men varför inte stödja alternativ fou som är radikalare.Både angående ekonomiteori och ekologiteori.Undertecknad har dessa och från dem härledda mer grundläggande lösningar som bl.a. reformering av vården (i min SINUS-uppsats-utredningsprojekt 1990-2012,som tyvärr ignorerades eller nedtystades av dagens forskare eller lärare som vågade ej tänka självständigt),i förslag på en långsiktigt,hållbart,flerdimensionellt tillväxtprogram NMEP eller tankar för en ny fysik som kunde inlämma mentala krafter och eventuellt utnyttjande av gravitation. Läskunniga och framtidsinriktade politiker kan gärna besöka undertecknads sajt

www.vidorg.eu

och beställa därifrån t.ex. undertecknads senaste bok om Röd,helhetsförnyande miljösyn.

De talar om fossilfria transporter,men satsar enbart på en lösning: på användningen av elkraft. Var är verklig,innovationsinriktad forskningspolitik och stöd för alternativa finansieringslösningar,som t.ex. undertecknads M.O. Climate Exchange där företagarna kunde finansiera sina nya miljöinnovationer genom användning av min tredubbelt säkra finansieringsinstrument.Framåtriktade lösningar i stället för skatter på transporter som kan efter några årtionden vara förbisprungna.För säkerhets skull,satsa både på dagens lösningar,men hålla dörren öppen även för en radikalare framtid-Real Change på en ny,bredare grund?

Politisk kritik

Jag håller med författarna då de kritiserar oppositionens ännu slappare och motsägelsefullare politik.Men för att kunna fungera i en framgånsrikare regering kunde MP sätta in sin "eld" på socialdemokraterna och försöka påverka dem att öppna sig för en Röd Miljö-syn-en helhetsförnyande syn. Som t.ex. i ovannämnd NMEP-spiralformig,flerdimensionell tillväxt/ makropolitik som binder samman olika samhällssektorer i en framåtriktade tillväxt,i stället för snuttesyn på åtgärder i separata sektorer och lösningar som ofta motsäger varandra. Minister för utvecklingsarbete och samarbete för det inom EU och globalt kunde väl läsa min bok ovan och därmed-genom beställningar-hjälpa till att finansiera den ifrågasättande fou:n för en evolutionsvänligare planet än dagens härskande syn. Välkomna till den reformerade planeten där det finns plats både för den gröna och den röda varianten av miljöpolitiken.

Lasse T Laine filosof,samhällsvetare,entreprenör,författare

förläggare i det egna förlaget på

www.vidorg.eu

torsdag 8 december 2016

Ärlighetens villkor i ett repressivt samhälle?

Ärlighetens villkor i ett repressivt samhälle?

Ref. DN/Krönika: "Hänsynslöshet har på bara några år gjort att berättandet blivit svårare",av Malin Ullgren

Sammanfattning

Malin Ullgrens debattfokus kort: " Det grandiosa,ständigt talande,omvärldsdefinierande subjektet påverkar naturligtvis skönlitteraturen. Tillsammans med romanbegreppet blir det nya,hänsynslösa jaget en ganska giftig litterär blandning. Nya genrebegrepp (lyric essay,min anm.) löser inte frågan om etik och konst-men de kanske kan skapa större ärlighet?"Den värderas här av författaren varmed han finner sin egen produktion vara en form av denna nya genre,men utöver det är ej menad som "hänsynslös personkonflikt" utan som upplyft beskrivning av olika typer av konflikter som upplevts och beskrivits i författarens böcker

I Den "gamla" versus den "nya" litteraturen

Jag läste med intresse denna krönika. Författaren-DN krönikor Malin Ullgren- har skrivit en reflekterande artikel om skönlitteraturens senaste utveckling. Hon refererar i sin diskussion till paret Marianne Bang Hansen- hennes exmakes Geir Gulliksens bok "Berättelse om ett äktenskap". Ullgren jämför Gulliksens försvar av hans berättande om äktenskapet med argument att det är en roman-inte en självbiografisk skildring,mot anklagelser om hänsynslöst utelämnandet av personliga data som vissa kan hävda att de borde spärras. Dvs. tryckfriheten ska gälla för dylika romaner. Malin Ullgren hävdar att som kritiker är man intresserad av bokens "verkshöjd".Hon beskriver detta men några satser som

- en sorts..praktik som bygger på att man tänker på bra konst som nästan utomvärdsligt. Boken handlar om något intressant,som har ej skrivits om förr,eller sällan,eller i denna form

- att då "pipa om utlämnade jordiska människor i ett godomlikt sammanhang känns förstås lite futtigt,till och med som ett hot mot konstens själva liv".

Hon beskriver sådana här produkter och deras värdering från verkshöjd-argument som representanter för en romantiskt färgade tid. Ävenom denna tid är mestadels bakom oss,påverkar den än mycket i konstlivet,vilket Ullgren finner vara bra.

Till skillnad från gångna,romantiska tidens värdering eller konstkritik,har man i senaste tiden lanserat term lyric essay. Dessa är inte fullvärdiga romaner,men intressanta nog att bearbeta skönlitterära texter i olika typer av mindre omfattande former. Som exempel på denna nya genren tar hon upp boken "Argonauterna" av Maggie Nelson,vilken är lanserad som memoar-bok.

Dagens böcker som beskriver olika personer-hypotetiska eller fiktiva,som sammanblandning av olika,autentiska personers karaktärsdrag och handlingar eller t.o.m. som beskrivningar av faktiska händelser mellan olika personer och bokens berättar-jag-som hänsynslöst ärliga i sina teman. Ävenom dylikt kan ifrågasättas,finner Ullgren att det ska finnas plats för även dylika böcker/filmer/andra konstformer-just genom hänvisning till konstens funktion att söka sanningar på sitt sätt: polemisera,lyfta upp sådant som döljs eller inte funnits än,som försvar för djupare kunskap om mänskliga relationer etc. ,samt-indirekt-för att bevaka kritiskt omvärlden,var det sedan frågan om politik,värderingar,olika historiska händelser eller annat intressant (konstens funktionsbeskrivningar här är mina-Ullgren använder en generell term: "konstens själva liv".

Hon hävdar att faran med dylik genre-lyric essays-är att kulturen blir hänsynslös. Se hennes beskrivning ovan.

Jag finner-som filosof-samhällsvetare och efter att ha publicerat sedan december-14 dikter och noveller om min skilsmässa-Malins diskussion som en öppning mot eventuell värdering av mina produkter? Varför har ingen värderat dessa? Eller vågat skriva om deras innehåll,där teman samverkar och beskriver flera nivåer av samhället (de positiva och konfliktbeskrivningar) och relationer mellan människor. Från berättarjagets ärliga beskrivning av sitt eget liv-före äktenskapet,under och efter skilsmässan. I skolans värld,i arbetslivet,i sitt försök att hitta en plats där hen kan känna mening i tillvaron och bli integrerad på även sina egna villkor. Ej endast i de roller som omgivningen anser att hen borde vara nöjd med,eller som partner i ett äktenskap. Allt detta i reflekterande berättelser,där det röda trådet-hur sorgen efter den svåra skilsmässan hanteras av berättarjaget och hur hen utvecklas som människa och därmed försöker genom nya strategier hantera sitt livsmål såsom hen definierar den:

att förändra världen genom en ny,bredare grund för vetenskap och genom vetenskapen sedan påverka samhälleligt. Vilket enligt berättarjaget öppnar vägen för språnget till en ny kulturell utvecklingsnivå,globalt.

II Författarens meta-recension av egna böcker (!)

Om jag skulle våga göra sådant som författare kanske inte ska göra-värdera själv-efter att skrivit produkter i fråga-sina böcker,säger jag följande till mitt försvar mot stämplandet om "hänsynslöshet":

1. Teman: dikters teman är flera: på ytan en beskrivning av en svår skilsmässa. Under ytan-eller i andra dimensioner- beskrivningar om samhället,makten i politik,vetenskapliga världen,i media och kort i näringslivet. Om mänskliga relationer: sorg,kärlek och dess villkor mellan makar,föräldrar-barn,avundsjuka då kolleger tystar ned nya upptäckter eller lyfter ej upp vederbörande till tjänster som skulle bete sig som normala,utan i stället trycker ned,marginaliserar,förvanskar,stämplar,sprider falska rykten,ljuger om,stjäl berättarjagets resurser. Att berätta ärligt om sådant kan kännas som hänsynslöshet av de som känner sig drabbade-direkt eller indirekt.

2. Genre-beskrivning:

Mina dikter och självbiografiska noveller (delvis fiktiva där t.ex. det uppdiktade mötet med socialassistenten och berättarjaget är sann i den mening att händelseinnehåll har hänt,men personen-socialassistenten-är en sammansatt skildring av olika myndighets personer) kan nu eventuellt kategoriseras i denna nya genre som lyric essays. Äntligen kan de därmed infogas i ett samhällssystem och eventuellt officiellt nämnas och värderas?

3. Om berättelser som helhet:

Alla mina dikter (sammanfogade i den drygt 400 sidiga opusen Samlade dikter-tv. en e-bok) och novelltrilogin ("Hemma men ändå inte","Vuorten tuolla puolen" och "Vägen hem"-möjliga att köpa som pdf-e-böcker från min Förlags sajt www.vidorg.eu och delvis från bokhandeln som fysiska böcker eller direkt från författarens förlaget ovan) bildar en helhetsmässig processbeskrivning: hur dylik sorgeprocess sker då berättarjaget återupplever sina minnen i barndomen,skolan,studietiden,i sitt inträde i arbetslivet och i samhällsrelationer,med ältandet,fram och tillbaka om äktenskapet. För att sedan kunna bli kvitt sorgen och gå framåt och genom skrivandet hantera eventuellt bättre sin samhälleliga status och marginalitet som alternativtänkare. Att då fästa uppmärksamhet på endast en aspekt av berättelser- om skilsmässan och personbeskrivningar där- vore en förenkling och en form av härskarteknik: tro inte att du är något!

4. Om man som kritiker reflekterar om berättandets funktion i dessa former,kan man fråga: på vems eller vilkas villkor har berättelser producerats? Varför dessa berättelser? Ja-då bloggandet om det nya vetenskapsparadigmet väckte inget intresse trots referenser till de nya förslagen att lösa olika samhällsproblem eller initiera radikalt nya lösningar i vetenskap,politik,ekonomi,kulturlivet. För dylika samhällsproblem som arbetslöshet,ekonomisk tillväxt,samarbete i Europa,skapandet av freden genom ny värdegrund,härledd från det nya paradigmet.

Man kan även fråga,varför har inga kulturredaktörer värderat officiellt berättarens produkter-efter en hövlig epostförfråga ? Jämför här andra länders praktik där nybörjar författare alltid recenseras som t.ex. i Danmark (enligt en TV-intervju av en dansk författare).Varför har ingen svarat på författarjagets kritik av landets regeringar sedan Göran Perssons tid om uteblivet,officiellt stöd för att utveckla vidare det nya vetenskapsparadigmet. Fast det är bättre i den mening att den är mer abstrakt och kan nu kunna internalisera hittills oförklarliga,empiriska data i sk. gränsvetenskaperna och parapsykologi vilkas data ifrågasätter vår syn på såväl verkligheten som människan och våra centrala begrepp om tiden,rummet. Kan man diskutera om etik och ansvar om sådant som är icke-nämt. Äventuellt på personnivå i "negativ karma" men samhälleligt,kulturellt? Som manifestationer i en semi-demokrati-Potemkinkulisser?

Varför trummas upp urvattnade filosofier om postmodernism,vars filosofiska grund är detsamma som andra dagens filosofier: det gällande paradigmet. I vems eller vilkas intresse har repressiviteten fortsatt drygt 40 år om det nya. Personen i fråga har marginaliserats,hens barn delvis likaså,utan diskussion om etik eller hänsynslöshet som upplevts gentemot berättarjaget. Vilka har fått betala för dessa förnekelser eller repressiva handlingar utöver vederbörande? Kan det vara så att världen befinner sig i sina ekonomiska,politiska och värderingskriser just därför att det historiska alternativet-då det skulle ha gällt att låta det komma fram har hindrats påverka positivt och således vänt den normala,demokratiska diskussionen och utvecklingen?

III Konstens strategihjälp

Kan nu författarens-berättarjagets (som är en alternativtänkare i sitt livsintegritet,ej skilsmässofader främst) produkter "väcka folket" eller ge andra,mer positiva strategier för författaren att gå framåt i sitt livsprojekt? Det återstår att se. Att handla positivt,i tron på pennans makt har varit central i mitt liv tillika som beaktandet med moderniteten-t.ex. i användningen av teknologin,internet och sociala medier. Konstkritikers roll vore enligt mig att hjälpa till i detta: uppmärksamma sådant som är verkligen ifrågasättande-som strävar efter Real Change- ej endast populistiska tal eller möten med deras idealprogram,utan bra teorigrund eller sociala taktik.

Med förhoppning att denna meta-konstkritiska artikelkommentar bidrar till världens positivare utveckling där hänsynslöshetens äkta praktik kommer fram på annat sätt i framtiden,skickar jag detta till min strategiblogg att läsas.

Lasse T Laine

filosof-samhällsvetare,författare,entreprenör

Förlaget Lasse T Laine

www.vidorg.eu

epost: management@vidorg.eu

söndag 4 december 2016

Stärk humanioran- släpp prestigetänkandet

Stärk humanioran- släpp prestigetänkandet

Ref. UNT/Debatt: Stärk humanioran,Sö 4.dec-16,av Sofia Larsen och Magnus Hedberg

Sammanfattning:

Sofia Larsen och Magnus Hedberg-ordförande respektive VD i organisationen Jusek-har i dag fått sin kritiska debattartikel om regeringens forskningsproposition. De utgår i sin analys och förslag på utökade förbättringar av propositionen från ett ekonomiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv.

Författaren har som filosof och samhällsvetare kritiserat sedan länge den gällande passiviteten hos både landets regeringar och media (sedan början 90-talet då hen lämnade in sina förslag hur t.ex. förnya den svenska sjukvården i hens första utrednings-uppsats SINUS,1990).Då Sofia Larsens och Magnus Hedbergs analys och förslagen utgår från effektiviserings-och nyttoperspektiv,vill författaren här lägga fram även andra,humanistiska perspektiv. Nämligen från socialt och kulturellt sådant. Han hävdar att forskningspolitiken berör mer än effektivisering av samhällslivet hos myndigheter och deras verksamhet och verksamhetskvalité (ävenom detta är naturligtvis viktigt).Även existentiella,historiska och värderingsfrågor borde tas upp då man diskuterar om förbättrandet av forskningspolitiken.

Som exempel på sådant här nytt,bredare tänkesätt använder han Google-analys av hens firmans webbsida och sammanfattar sitt eget livsarbete-att ge förslag på grundtankar för ett nytt,bredare (dvs. abstraktare) vetenskapsparadigm och bedriva ihärdigt utvecklandet av detta förnyelsearbete genom eget resursskapande då de officiella myndigheter och,media och regeringar varit passiva,likgiltiga eller opportunt väntat på den kritiska massan av prestigetänkare att acceptera hens och andra alternativtänkarnas förnyelsearbete. Kort sagt: släpp prestigetänkandet och låt alternativtänkarna komma till offentlig dialog,samt stöd deras värdefulla arbete för att förnya grunderna för den globala gemenskapen.

Innovationer i forskningspolitiken

Författarna för debattartikeln "Stärk humanioran",publicerat i UNT Debatt,Sö 4. december 2016,kritiserar alldeles rätt sittande regeringens litet förenklande syn på innovationer-som endast fysiska sådana och tekniska.

De tar upp behovet att se innovationer från ett bredare samhällsvetenskapligt,humanistiskt perspektiv: "Trots att flertalet av dagens stora frågor kräver kompetenser kring relationer mellan människor,kulturer,vanor och traditioner är basen i innovationsarbetet fortfarande teknik. Psykisk ohälsa kopplat till arbete,sjunkande resultat i skolan,behov av att effektivisera vård och omsorg och demografiska förändringar är alla exempel på frågor där samhällsvetenskaplig och humanistiska forskning och kompetens är nödvändig" Om jag som filosof skulle använda mitt eget "analysschema"-presenterat i min öppnande,anspråkslösa studentuppsats eller första version för det tilltänkta avhandlingsarbetet om behov av ett nytt vetenskapsparadigm (i strävan att inlemma i den officiella vetenskapen de oförklarliga,empiriska data som forskats fram i parapsykologi och i andra,sk. gränsvetenskaper,sedan mitten 1800-talet,men vilka stöttats bort då deras innehåll ifrågasätter vår gällande syn på verklighet och människa,såsom de framställs i den ca. 2000 åriga traditionen i filosofin,"modern bakom vetenskaper")-nämligen förutom den attributiva och relationella sidan som tillämpas i författarnas analys,även den existentiella sidan eller perspektivet,kunde jag förstärka författarnas kritik.

Innovationer i forskningen kan gälla även en ny verklighets-och människosyn

Vi människor är förutom fysisk-biologiska och sociala även kulturella varelser. Ny,bredare,filosofiskt verklighets-och människosyn,vilken kan stödjas på både empiriska data och från dem utgående nya begreppsstrukturer och nya teorier-alla härledda från ett nytt,filosofiskt perspektiv i både ett av filosofins områden (ontologi-läran om verkligheten och dess struktur) och i dess formulering i en ny,logisk-matematisk funktionsteori som är av sin karaktär en abstrakt princip som bär sambandet mellan verklighetens olika fenomen och kan användas i olika fackvetenskapers mer begränsade teorier (såsom i fysikens partikelteori,biologins nya DNA-teori,eller-varför inte hur kulturella förnyelsen hämtar information bakifrån,kontinuerligt,då den förnyas).

En av socialantropologers "stora tänkare",strukturalisten C. Levi-Strauss har hävdat att det är människornas hjärna och dess struktur som gör att vi tänker dualistiskt-med "antingen-eller-tänkesätt".Det tror jag inte på-varken i empiri (eftersom jag har kunnat lägga fram ett annorlunda tänkesätt och vetenskapsparadigm) eller historiskt. I filosofins historia har det genom seklen pågått diskussioner som i kunskapsteori (hur kan vi veta om verkligheten,komma fram till våra kunskaper,vad är kunskap osv.),psykologins filosofi (vad är identitet,personlighet,individ,har vi själ,medvetande och om så,vad det består av och hur det kan förklaras (se Mind-body problemet),i vetenskapsteori (kan och bör vetenskapens beviskraft härledas eller reduceras enbart till empiriskt innehåll i våra utsagor-se forskningsresultat i logik och matematik: att axiomatiska grunder kan ej varken bevisas vara sanna eller falska),i sanningsteori (med dess tre grundläggande syn på referensteori-de kunskaper är sanna som kan refereras i verkligheten; koherensteori-att de kunskaper som kan framställas som ett helhetsmässigt system utan inneboende motsägelser-är sanna; i pragmatikens sanningsteori- att resultat som vi får genom att använda våra kunskaper "bevisar" deras sanningshalt.

Relaterad till innovationer: politikens makt att fördröja och blockera

Om jag skulle fortsätt min bredare syn på humanistisk analys på innovationer,kan jag ta upp även värderingsfrågor:

- har religioner utvecklats? Ej enbart som sociala,ekonomiska eller politiska fenomen,utan även i deras verklighets-och människosyn? Innehåller inte alla dagens religioner ett dualistiskt tänkesätt? Himmel-helvete,de rättroende-de falska profeterna,vi,frälsta och dem andra,att försvinna från livet och dess lidande etc. Vad skulle vara en ny slags tänkesätt i religioner? En allmän princip,som tycks gälla i allt kosmiskt princip? Med religioners språk: "gyllene regeln" eller "karmas lag" - orsak-verkan i den flerdimensionella verkligheten och för utvecklande varelser vari människorna är en av många manifestationer i Kosmos?

- Då etiken-ett område i sk. Praktisk filosofi (i engelsk språkliga länder Moral Philosophy)- innehåller en massa olika riktningar där deras etiska slutsatser kan ej heller entydigt "bevisas" som sanna eller falska-kan det vara intressant att fråga: vad har våra samhällsinstitutioner och regeringar att göra i detta sammanhang?Stöder dem vissa etiska riktningar-som t.ex. utilitarism: högst nytta för folkets flertal- för att få återkommande bekräftelser för dem att sitta i makten? Agerar dem proaktivt och stöder t.ex. alternativtänkare i deras början att utveckla ett nytt paradigm?

- Jag har på mina olika blogg -bl.a.www.vidorghelps.blogspot.com - idkat kritik om svenska (indirekt även vissa utländska) regeringens passivitet eller tystnad då det gällt behov av förnyelse som behövs i samhället. Som exempel på empiri undersökte jag nyss Google-statistik över min författarsajt www.vidorg.eu 's blogg och vilka hade besökt det. Analysen visade att de flesta läsare hade varit utomlands: från USA (1417),Ryssland (4),Ukraina (2),Litauen och Sverige (1). Detta "bevisar" hur prestigetänkanden är grunden för samhällsförnyelse i de flesta länder. Samtidigt ett bevis hur integrationsarbetet-för att nämna ett samhällsproblem i Sverige- sköts dåligt eller ensidigt i även de upplysta kretsarna,hos samhällsdebattörer och politiker,utan att nämna vetenskap och näringslivet där det rått även tystnad om mina olika förlag som man har kunnat läsa om på mina blogg.

- Författarna ovan-med samhällsstatus och prestigelöner- hänvisar till en rörelse,där syn på innovationer i forskningspolitiken är bredare än dagens gällande,fysiskt-teknologiskt-ekonomiskt endast. Varför inte våga ta upp de alternativtänkare som läses utomlands,eller väntar författarna att vederbörande ska själva först "slå sig genom" för att sedan "hoppa i vagnen,i tåget som rullar". Ja,möjligtvis,men vänta inte sedan att dylika personer accepteras som fullvärdiga kolleger i förnyelsearbetet. Real förnyelse behöver ej de auktoritetstroende "prestigetänkarna" och framtidsbackande politikerna utan själsligt integrerade individer som vågar stå på barrikaderna,ävenom det kan svida i ekonomin eller i den egna,samhälleliga statusen.

-,Angående vetenskap och dess förnyelse har en vetenskapshistoriker Thomas Kuhn skrivit en intressant bok om vetenskapsrevolutioner. Själv har jag "verifierat" mycket av hans slutsatser i det egna livet. Se t.ex. Google data ovan,och min samhälleliga integration i Sverige med satsningar i utbildningar. Men funnit mening i livet ändå,som burit fram innovationer och förslag som producerats. Kan vi då säga: släpp loss landets alternativtänkare-uppmärksam ej endast andra länders dissidenter eller samhällsförnyrare eller bekräfta dokument i förgångna tider då det finns så mycket nutidsdata att ta hänsyn till och diskutera om.SOm t.ex. mina litterära dokument-se förlaget nedan varifrån de kan köpas och därmed vara med att stödja ekonomiskt utvecklandet av det nya vetenskapspradigmet då politikerna,media och näringslivet varit tysta och därmed fördröjt de redan gjorda nya innovationer och införandet av dessa i samhällsförbättringar.

Lasse T Laine filosof-samhällsvetare,författare,entreprenör

Förlaget Lassse T Laine

www.vidorg.eu management@vidorg.eu

söndag 16 oktober 2016

Bombregn i Syrien och svenska regeringens aktionsprogram

Bombregn i Syrien och svenska regeringens aktionsprogramm

ref. SvenskaDagbladet/Debatt: "En skam att bomberna faller",Sö 16.okt-16,av Stefan Löfven,statsminister (S) och Margot Wallström,utrikesminister(S)

Några av de viktigaste officiella påverkanspersoner i Sverige- rikets nuvarande stats- och utrikesminister-har tillsammans publicerat en läsvärd debattartikel om det pågående kriget i Syrien. Ävenom debattartikeln har eller utgår från en moralistisk grund (att beskriva dödandet av civilpersoner i landet och döma kraftigt dessa våldsdåd och lägga fram önskningar om utredningar av gjorda krigsbrott och eventuellt mål i krigsdomstol),utmynnar skriften även i några förslag för en väg framåt. I min komment lyfter jag upp dessa positiva punkter och relaterar dem till mina egna,tidigare framlagda komment på mina bloggsidor och på sociala medier (Facebook,Twitter) i min egna strävan att förnya den globala gemenskapen på en ny,bredare (djupare) grund genom mitt filosofiska bidrag- förslag och redan gjorda tillämpningar för ett nytt vetenskapsparadigm.

Mina komment utmynnar-enligt mig- i en mer strategisk,långsiktigare väg än det som framlagts och presenterats av statsministern Löfven och hans regerings utrikesminister. Förhoppningsvis bidrar mina komment här för snabbare,fredligare lösning av det pågående kriget i Syrien och även annanstans vilka världens mediefokus har ej ännu uppmärksammat och lyft upp som brott mot mänskligheten?

1. Omedelbart eldupphör

Statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström lyfter upp i denna första punkt Rysslands agerande i FN:s Säkerhetsråd: å ena sidan deras önskningar att få slut på kriget,men samtidigt stöd för Syriens officiella regim med sin vapenmakt och ekonomiskt stöd.Troligtvis i deras strävan att skaffa både strategiskt brofäste i Mellanöstern och för egna långsiktiga politiska och ekonomiska fördelar. Framlagd veto-enligt olyckligt och bristfälligt formulerad organisering av Säkerhetsrådet- gör de möjligt för Ryssland att agera med sitt veto och visa landets utrikespolitiska Janus-ansikte: att framstå som en av viktig,global partner i världen för fred och tillväxt,å andra sidan cyniskt manipulera rådande rättssystemet för att skaffa egna fördelar,vilka betalas av Syriens civila våldsoffer då Ryssland stöder aktivt landets korrupta och nästintill diktaturliknande regim.

Visst gör Löfven och Wallström här en insats då de skriver: "En tydlig markering krävs mot den syriska regimen och mot Ryssland".

Frågan blir: räcker sådant här-långsiktigt och strategiskt? Jag återkommer till detta i senare punkt 3.

2. Befolkningens lidande måste lindras

Här lyfter Sveriges två viktiga påverkanspersoner upp de bidrag som Sverige har givit för både FN:s humanitära insatser i Syrien och dess grannländer som mottagit flyktingar från landet : för insatser som hjälpkonvojer för mat,läkemedel och medicinsk utrustning samt bidrag under femårstid med värde ca. 2,2 miljarder kronor.

För att få en uppfattning av denna summa ska jag jämföra den med min första SINUS-utredning (ämnad tre-och fyrabetygsuppsats i Ekonomisk Historia vid Uppsala universitet 1990,vilken dock stoppades av dåvarande handledare med komment att det vore snarare att ses som ett konsultinginlägg i stället för en akademiska uppsats-ett svepskäl enligt mig då huvudfokus var i framläggandet av data,skaffade metodiskt genom egna strategiska intervjufrågor och analys av dem samt referat,analytisk diskussion och jämförelser med andra forskares resultat).Där kom jag fram att Sverige kunde spara årligen ca. 7 miljarder kronor i sjukvården,om den skulle förnyas i ett gemensamt förnyelseprojekt,i hela riket,enligt mitt förnyelseförslag i denna uppsats-utredning. Studerandens förslag-i hans iver att bli integrerad i Sverige och få arbete motsvarande hans utbildning,skulle ha bidragit flerdubbelt mer -årligen- än landets officiella regering givit bidrag för krigets offer i Syrien under fem års tid.. Självklart är dagens regering dock inte ansvarig för försummelser i landets tillväxt sedan år 1990,men å andra sidan har man fortsatt tystnaden om det "förnyelsepaketet" som skulle ha åstadkommits genom det officiella startandet och stödet för det nya vetenskapsparadigmet.

3. Frågan om ansvar för övergreppen

Författarna lyfter upp här benämningen krigsbrott och brott mot mänskligheten. Starkt gjort-det är nog sant vad Syriens demokratiskt valda regering och dess allierade har gjort i landet. Frågan blir då: när ska det globala samfundet- FN- bedöma dylika regeringar som Potemkin-kulisser för demokratier. Visst är demokratier olika och nått olika utvecklingsstadier på olika håll i världen,men då länders regeringar använder både fysiska,psykologiska,ekonomiska,politiska och kulturella våldsmedel mot landets fredligt demonstrerande eller regimkritiker och i den omfattning som skett i Syrien,borde nog dylikt ansvar lyftas upp i Haag-domstolen?

I dylika fall borde även andra brott uppmärksammas enligt mig: demoleringar av UNESCO:s kulturella arv,hindrandet av demokratiskt framförda alster i media,forskning och politik,vilka mötts med våldet i dess olika former. I längden är det mänskligheten som får betala att dylikt sker,då dess fredliga utveckling hindras av korrupta och maktlystna personer,sittande i officiella poster.

4. Vägen framåt

Stats-och utrikesministern lyfter även upp sin regerings intentioner för att få stopp på kriget i Syrien.

De anser att EU:s roll är viktig i sammanhanget och att EU-länder borde enas i sina insatser. Ett sätt vore kanske att skriva ett gemensamt PM om både fördjupandet av blockaden mot Ryssland-för dess motstridiga och cyniska politik i Syrienkrisen- och om konkreta hjälpprojekt till Syrien och dess grannländer.

Sveriges regering tänker själv-sedan landet börjar sin mandatperiod i FN:s Säkerhetsråd-lyfta upp behov av respekt för humanitära normer. Nog en viktig insats men räcker ej enligt min mening som filosof och samhällsvetare och social entreprenör.

Personligen har jag tidigare skrivit på Facebook om min firmas tilltänkta blockad eller kraftig ekonomisk markering med olönsammare licensregler mot länder som stöder och använder fysisk,militär våld mot sin befolkning. Till skillnad mot Löfvens och Wallströms moralistiska bedömanden och önskningar,syftar mina förslag att skapa en långsiktig,strategisk plattform genom förslaget att reformera Säkerhetsrådet i dess organisering. Nu,då jag i en snar framtid slutar i mitt manuella arbete inom media(vilket jag fick i december 2001 då lyckades få inget annat efter att ha sökt femtio-hundratals olika jobb i slutet av 90-talet då hade blivit arbetslös från mitt tidigare,manuella jobb inom Uppsala Läns Landsting.Den organisation som jag givit mina akademiska insatser till i mitt intresse att få mer adekvata arbeten inom denna organisation än diskjobbet i deras Centralkök ),kan jag föreslå mig själv som konsult för dylikt: som Sveriges representant att söka allianser för detta reformarbete. Konsultingmetod som jag skulle använda vore delvis densamma som socialantropologer använt i sk. tillämpad gren av ämnet: deltagande observation,letandet av allianser,spridandet av info som inte kommer fram i officiella media eller politik,stegvisa,konkreta delprojekt,där officiella myndigheter kunde samverka med privata företag och media,kultur och forskning. Avsevärd bredare insatser än dem som de officiella regeringar använder i sina metodlådor?

Om dessa konkreta förslag möts med tystnad såsom mina tidigare förnyelsekommentarer och förslag på mina blogg och i mina litterära alster,har jag ändå visat indirekt läget i landet Sverige och i världen och givit en möjlighet. Hur människor i slutändan väljer-det blir deras ansvar,döms och bedöms det sedan med deras själsliga integration (eller dess splittrande) eller med deras "karma".

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,författare,entreprenör i Vidorg-firma mm.

www.vidorg.eu

tisdag 7 oktober 2014

Oklart versus solklart- om vad då?

Oklart versus solklart- om vad då?

Om Sveriges nya roll i världen , förstås !

Referenser:

SvenskaDagbladet/Nyheter: ”Oklart om Sveriges roll i världen”,Ti 7.okt-14,av Mikael Holmström,säkerhetspolitisk redaktör SvD

för nämnd info nedan om grannlandets Finlands socialdemokrati: på webben en.wikipedia.org/wiki/Social_Democratic_Party_of_Finland

Förord:

Undertecknad var redan som gymnasiestudent intresserad av politik. Kanske väcktes detta av fadern i hemmet,som hade fått fly från sin infödda hemtrakt i forna Karelen efter att Finland hade förlorat kriget mot den stora Sovjet-grannen i öst under två separata krig som sammanföll med det andra världskriget? Kanske hade den borgerliga dominansen påverkat även fadern- farfars.soc.dem.riksdagsmedlemmens kritiska son-då han fick Säpo-besök efter att ha yttrat negativt om Finlands möjligheter att vinna i kriget och efter det (det gick som han hade trott),hade först svårigheter att få jobb men räddades av vännen vars nätverk fixade honom det. I den långa banan med anställningar på byggena,runt om i Finland,som innehöll förflyttningar och hemtraktsfrämlingskap för sonsonen. Varvid jag blev världsmedborgare,I Finland redan,under unga år.

Gymnasietiden innehöll egna studier i politisk historia utöver skolans böcker i ämnet (studiekamrater kanske kände sig besvärade då förde samtal med läraren över deras huvud),besök av biografer där det visades forna Gestapo-filmer om grymheter mot judar i Polen (för att vaccinera folket mot nazism efter förlorade kriget),beställning av Zamistat-protesthäften från London där alternativtänkare hade smugglat sin kritik ur Sovjet-statens allenarådande ideologiska tvångsgrepp. Försök att bli en medlem hos Socialister som mottogs med negativa förväntningar eller insinuationer om klassfiendeskap. Eller deltagandet från sidan under studentockupation av kårbyggnaden i Helsingfors under studentockupationen 1967-68,men där en kritisk fråga ledde till försöket att utkasta alternativtänkaren i spe,vilket sedan övergick i medlemskap i det nya filosofiska sällskapet Dilemma,lämnandet av idén för organisering av en ny typ av studiedemokrati vid universitet,vilket-lämnad till en professorsson-togs emot och ledde till en ny syn på den.

Flyttat till Sverige-efter första årets framgångsrika studier-som gäststudent i augusti 1969 ledde sedermera till fortsatt bana i alternativtänkandet och fördjupningar i filosofi till en mer djuplodande kritik: grundtankar till ett nytt vetenskapsparadigm,där filosofins roll uppfattades i Karl Marx-anda: det gällde att även förändra-förnya-världen,ej endast förklara den!

Det som ledde både till utvecklandet av det nya i egna pappers och vid universitetsuppsatser-ej i avhandlingsarbete då det nya togs ej emot och refuserades eller hindrades att nämnas i uppsatser och därmed stängande vägen för genombrott i vetenskapsvärlden och fortsatt,redan passerade 40 års kamp för det nya mot status quons medier,näringslivets maktmänniskor,mot trångsynta myndighetspersoner som förstod inte vad de gjorde då deras principvidriga resursstölder om inte hindrade då i alla fall fördröjde genomgång av det nya i ett nytt samhälleligt utvecklingsskede.

Deltagandet i SAP-den svenska motsvarigheten för farfars och mosterns mans parti i Sverige-tog ej heller aktivt emot gjorda försök att vara med och påverka. Den lokala föreningens-Den finskspråkiga Soc. Dem-föreningen i Uppsala- förslag att ta tillbaka den tidigare gällande tjänstefelsparagrafen-vilken hade urvattnats av partiets ansvariga,utan förankring hos folket som led under den-slog ej genom. Ej heller senare försök att genom bloggandet försöka väcka intresse för reformering av partiets ideologi genom det nya vetenskapsparadigmets nya,flerdimensionella verklighets-och människosyn,som skulle säkert ha påverkat för pånyttfödelsen av partiets solidariska grundsyn om frihet,jämlikhet,jämstäldhet. Eller i nya slags förslag att förnya landets roll i EU och världen på det nya paradigmets grund i nya slags förslag hur reformera sjukvården (SINUS-projektet 1990-2012),skapa en ny slags,hållbar tillväxtpolitik (NMEP- spiral,grundad på en ny ekonomi-och ekologi-teori och syntes av NEP-tidens tänkare och moderna,svenska sociologers tankar om samhällsinsatser för att förnya välfärdssamhället. Kanske var invandrades inlämnade intresse att bli partiledare vid valet för en ny partiledare efter Mona Sahlin mottagen med den skepsis eller fördomar som gäller då man definierar den rätta platsen för oss nya svenskar,även i politikens värld?

Då den senaste,nya S-ledda minoritetsregeringens nya agerande för MFA- a new role for Sweden i the world- har lett till vissa komplikationer enligt rikspressen,kan det vara intressant att jämföra vad den nya svenskens alternativtänkande hade föreslagit i frågan. För att kunna jämföra utvecklingsmöjligheter för MFA eller hitta en ny roll för den utstötta,marginaliserade alternativtänkaren,som känner fortfarande möjligheter att påverka i och med att jag fortsätter att arbeta fast kunnat gå i pension sedan flera år tillbaka. Kanke tas dessa jämförelser emot,kanske inte. Eventuellt leder de till till konsultinginsatser inom den nya regeringen? Varför ej så även i Sverige som i den stora världen,där utomstående kan hjälpa till då tjänstemännen vid olika ministerier är hemmablinda och kan ej ge tillräckligt skarpa råd för olika minister eller bistå statsministern i hans krävande arbete? Eller aktiveras grannlandets-forna hemlandets- systerparti och kallar hem sin son som skedde förr då Kalevi Sorsa hämtades hem från Paris? De svenska läsare som vet ej så mycket om sådant som skett i den finska varianten av socialdemokratin,kan gärna besöka Wikipedia i den här adressen på webben t.ex.: (länken är ej fullständig då bloggsidan stöder ej sådant-lägg därför till http-länken med två hashtag framför):

en.wikipedia.org/wiki/Social_Democratic_Party_of_Finland

1. Palestina-frågan

Mikael Holmström har skrivit både en intressant och kritisk artikel om den nya regeringens hanterande av detta gamla problemet som dyker gång på gång upp i världen i nya,blodiga konflikter mellan palestinier och staten Israel. Ursprunget till konflikten ärvs ju från segrarstaternas syn på det forna kolonialområdet efter andra världskriget,och efter att förföljda judar hade utvandrat från förutom Europa där de blivit utsatta för likvidering och social-ekonomiska grymheter,stölder och fysiska mord även från andra länder ute i världen till sitt nya hemland Israel som legaliserats genom FN-beslutet då forna palestinska hemtrakter förvandlades till den nya staten.

Den nya S-ledda minoritetsregeringens regeringsförklaring tog upp frågan igen genom att deklarera att Sverige ser positivt på tvåstatslösning och tänker-ger löftet enligt Holmström- att erkänna den nya,Palestina-staten-i närtid. Detta ledde till omedelbar kritik från både USA-som stöder och aktivt medverkat i fredsinitiativ för att stifta fred i området i den långa konflikten och Israel- den mäktigare parten i bilaterala diskussioner mellan palestinier (med tudelat representantskap av sina interna,valda makthavare vilka tidigare kämpat mot varandra men i senaste tider förenat sig i sin iver att få området statsstatus och fred med Israel).Kritiken gick ut på att detta var ett felsteg i förhandlingar där dylikt skulle störa det. Enligt TV-intervjun-framfört i finsk TV som jag kan följa-mellan diskussioner av finsk utrikesminister Erkki Tuomioja och Rysslands motsvarande Lavrov- hade Lavrov-med hänvisning till Ukraina krisen-yttrat sig att utomstående blandning i bilaterala diskussioner ses negativt av Ryssland-vilket kan tolkas gälla även som deras syn av Palestina-Israel frågan.Inställningen som skulle kunna närma USA och Ryssland i det läget som råder mellan stater efter Ukraina krisens uppkomst och EU-USA-saktioner mot Ryssland? Israel å sin sida har redan krävt diskussioner med Sveriges ambassadör om frågan-vilket har ledd till den nya utrikesministern Margot Wallström att yttra sig: ”det är inte USA som bestämmer vår politik”. Den som läst de nyare marxisternas diskussioner om skillnaden mellan begreppen eller uttrycken:

- att determinera och

- att dominera,

skulle nog kunna tolka den nya utrikesministerns ord lite annorlunda?

Holmströms artikel nämner den nya regeringens nya linje-”en samarbetsregering för hela Sverige”- vilket i utrikesministerns variant klätts i Twitter-satser om MFA-”the new role of Sweden in the world”.Vilket sedan lett till dessa mindre dispyter mellan USA och Israel eller förväntade svårigheter för att göra sant med MFA-strävanden.

Då jag själv har tidigare bloggat om detta och använt uttrycket ”spetsnation”-ett vidare begrepp, som kan uttryckas som MFA-role-men då till skillnad från fraser innehåller en ny,vetenskapligt ämnat syn på SAP-partiets nya,reformerade ideologi och påverkansmöjligheter ute i världen,anser jag att frågan är värd att bloggas mer noggrant.

Skillnad mellan den nya regeringens syn-vilket fortfarande grundar sig på den gamla,gällande ideologin (vilket kommit fram i tex i den nya överenskommelsen mellan S-,MP-,och V-partierna om frågan vinster i välfärden,offentliggjord i går den 6.oktober 2014)-och min syn är att mitt förslag på hanteringen av Palestina-Israel-konflikten är en annan: har mer karaktär av utvecklingssyn:

- då och om de bilaterala diskussioner dem emellan har lett till öppning och stiftandet av staten Palestina mot vissa eftergifter från palestiniers sida (som brukar göras i förhandlingar,såsom USA påpekar),

- kunde man fördjupa detta sedan i ett helt nytt slags fredsprocess-initiativ från mig eller min firma Vidorgs sida (mer detaljer om myndighetspersoner i Sverige backar från sina exproprieringar av firmans strategiska,långsiktiga investeringar som hittills visat underskott och givit därmed anledning för skattemyndiheten,stödd av först Länsrätten och sedan Kammarrätten att nollställa dem- vilket tolkats av mig som samhällsstölder mot alternativtänkarens enda,sociala plattform då vetenskapen,median,och näringslivet hittills varit tyst om det nya.).Detaljer och påverkan kunde ske i form av tex medverkan i regeringens arbete som extern konsult-sådant som brukar göras ute i världen vilket ev. sker även här,i det fördolda?

2. Relationen mellan USA

Holmström ger en intressant tillbakablick på dessa relationer mellan Sverige och USA genom hänvisning till både Palme,indirekt till Fredrik Reinfeldt och till Urban Ahlin. Han nämner även hur den nya utrikesministern ser på detta: ”det är ej USA som bestämmer vår politik”. I sakfrågan-ja,kanske en tautologi-men indirekt ett delikat,diplomatiskt ämne att tas upp igen.

Till skillnad från högtidliga fraser eller önskningar om MFA (se ovan),grundar min syn på SAP:s möjligheter att bli spjutspetsnation ute i världen mer på flera saker än bara utrikespolitik. Se mina tidigare blogg om förslag att förnya EU:s euro-och fonderingssystem,gemensamma försök att knyta samman tex. Sjukvården och asylpolitik,intressanta fou-möjligheter kring det nya paradigmets utvecklande i många områden (energi,transportsystem,bostadsbyggande mm) vilket kunde användas även som ett katalysatorämne i den pågående konflikten i Ukraina tillika som i Nato-frågan vilken senare fråga har tagits upp av Urban Ahlin,förra utrikespolitiska talespersonen (nu Riksdagens nya talman) i hans komment då det gällde:

”USA ska inte ägna tid åt vårt försvar”

-enligt Mikel Holmström-då det gällde SAP:s gamla linje att förbli alliansfri stat-senast lyft upp av förra statsministern Göran Persson och utrikesministern Anna Lindh år 2002 med den tidens MFA-öppning: ”samverkan med andra länder”.Även den mer som en hövlig fras än sakpolitiskt handlande då Sverige ej blivit mer aktiv medlem i EU utöver det formella medlemskapet. Nato-frågan-eller alternativ till den- har förskjutits därmed igen till framtiden med obesvarat,oklart MFA-politik.

Till skillnad från det har mina förslag varit mer aktiva och liknande som i Palestina-Israel frågan-innehållande mer en utvecklings-och processyn med aktiv medverkan över tiden:

- jag anser att Natos roll skulle övertas av EU:s kår för motsvarande-kalla den tex. EPF- European Peace Forces. I den takt då uppbygganationen sker skulle Natos roll minska för att slutligen kunna nedläggas då EPF-organisationen vore klar. Detta skulle nog minska även Rysslands farhågor och misstänksamhet mot västländer och västländernas intresse att ta mer aktiv roll i de länder som tidigare varit forma Sovjet-länder. På sikt hoppas jag att det skulle öppna vägen för Ryssland av att bli medlem i EU och även skapa bättre förutsättningar för mångsidigare näringsliv då militärutgifterna kunde minskas tillika som det ensidiga beroendet av olja och gas-det gamla arvet från Sovjet-tidens politik.

- I det andra utvecklingssteget-som Nato inte kunnat vara genom ensidigare koppling endast till västländer-kulle EPF kunna kallas/utvecklas till en ännu öppnare organisation,kalla den AEPF- Allied European Peace Forces- varvid utöver Europa även Mellan Östern och Afrika skulle kunna bli samarbetspartners i det nya slags fredskåret. Det kommer nog även i framtiden dyka upp konfliktområden i Afrika (förhoppningsvis ej i Mellan Östern om Vidorg nya fredsförslag skulle kunna skapa stabilitet i regionen från Turkiet,via Libanon,Israel,Syrien,Jordanien,ända till Mellan Österns arabstater och Egypten) där AEPF:s aktiva medverkan skulle behövas. Då afrikanska stater skulle vara med i det nya,utvidgade fredskåret skulle aktioner kunna sättas in snabbare utan att civila människor skulle först slaktas i hundratusentals.

3. Alliansfriheten och Nato frågan och

4. Inrikespolitiska konfrontationer skulle därmed kunna lösas-enligt mig på ett både smidigare och handfastare sätt än i dagens tolkning av MFA.

Då jag vet inte än-men är öppen för olika scenarier hur Vidorg skulle återskapas (se min förra bloggsidans öppen auktion-förfarande,vilket ej ännu lett till formella bud för att stifta firma igen i z-landet (om svenska myndighetspersoner ger ej efter och rullar tillbaka sin expropriation eller nedläggningsförsök av firman genom ”passiv motståndspolitik” mot det nya,och andra krafter genom sina mer aktiva försök som jag hittills lyckats parera utan att ha blivit tvungen att söka asyl i tredje landet)- har här lämnats än en gång ett förslag på Sveriges nya roll- annorlunda än det officiella MFA- till skillnad från att gälla ”ute i världen” även här i landet då Allianspartier skulle nog vara positiva att hoppa med i tåget om det nya skulle skapa handfastare linjer för det som den nya regeringen kallar samarbetslinjen:

- För nya jobb (se förslaget om M.O.-börs,omorganisering av Riksbanken,olika fou-projekt i naturvetenskap och teknologi mm)

- för att minska avståndet mellan städer och landsbygden (se NMEP-tillväxtspiral-flera ministerier omfattande,mer övergripande makro-projekt som skulle ha varit ett projektämne för det nya Framtidsministeriet om det bildats,tillsammans med reformering av sjukvården enligt ny tolkning av den generella välfärden med det nya,relativistiska tänket,resulterande i en ny utformning av den offentlig sektorn i vidare tolkning än den som blev med endast vinstförbud,och i syntes av Moderaternas förra incitament-politik och socialdemokraternas eget ansvar-syn men på en ny grund av ny,flerdimensionell människosyn och nytt slags,robustare prissystem än dagens oklara,administrerade priser då flexpris-utförandet skulle ha lämna valfrihet för individen även inom den offentliga sektorn-vilket nu påpekats även av en fd. LO-utredare)

- för ny energipolitik (se mitt förslag på helium kraftverk-ett fou-ämne först men kanske en blivande verklighet i framtiden)

-för en ny,annorlunda tolkning av välfärden (med begreppet samhällsvinst,ej endast genom förbud av vinst hos privata företag som arbetar inom den offentliga sektorn; för mer hållbart budgetsystem med nytt kontosystem som fou-världen säker skulle kunna utveckla om man använde den nya ekonomiteorin och det nya vinstbegreppet för den offentliga sektorn;för att reformera förutom sjukvården även Riksbankens organisation enligt mina tidigare förlag.

Ja,den nya,svenska "idégeneratorn" går fortfarande med allt vad det kan innebära för Sverige roll som spjutspets-nation ute i världen. Om inte Finland nu kallar sin ”förlorade son” tillbaka och flyger honom hem som nämnda Sorsa men kanske med Norwegian eller SAS om Finnair är upptagen?

Eller USA:s stats-och finanskretsar välkomnar stiftandet av Vidorg där,med en handpenning (en fri gåva som delinsats varmed jag och mina närmaste kunde skaffa USA-medborgarskap och pass direkt,och därmed ha bättre chanser ute i världen för att genomföra mina nya idéer än att fortsätta vara en ny svensk men invandrare ändå).Vem vet vad framtiden har i sitt sköte då "den fler-dimensionella gyrokompassen" har ej stabiliserat sig än utan försöker nya vägar än att nå ut och påverka positivt enligt själskallelsen eller uppdraget-kalla du det till drömmen om du vill men något dagdrömmeri är det inte utan vetenskapsbaserade förslag som kan påverka även handfast politik.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.