You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 30 mars 2014

#Dagen D ?

Dagen D - sommartiDen sommartiDen och nytt bloggfokus ? I stället för

att blogga om viktiga saker (allvarlig som jag är) vilka når inga offentliga kommentarer (inte här i Sverige i alla fall),tänker jag prova annat fokus (åtminstone i dag- eventuellt även i framtiDen) på min blogg.

Vad sägs om det här?

1. Jag ska inte kommentera viktiga saker och försöka påverka på dem-varken analyser från alternativtänkarens annorlunda,unika perspektiv eller nya reform- mm. lösningsförslag.

2. Jag tillåter dem som är officiellt valda (som det sägs) till statuspositioner sköta sitt jobb.Om de inte kan det,låter jag dem att köra ut "i diket"/ kriget/ långsam tillväxtperiod (av mänsklig och social stagnation).Så lär dem-förhoppningsvis-genom sina misslyckanden..

3. I stället skriver jag kort mina kommentarer till några saker som jag sett i tidningar,hört,iaktagit.Här följer dagens notis

Min Manderla notis:

"Mandela kunde ha varit näringslivstopp"-en komment på dagens Svenska Dagbladets Karriärsidan Sö 30 mars-14,s. 27-som fortsätter: "Han har utvecklat en metod för att analysera undermedvetna drivkrafter i politiska tal och självbiografiska texter..Ett undermedvetet fokus på att ena människor kring ett mål som är meningsfullt både för dem själva och andra,kännetecknar toppligan".

.

Jasså,jag som trodde att toppligans aktörer hade-genom sin mental-etiska utveckling som eventuellt utmynnat i metamotivation-valt medvetet denna metod att analysera undermedvetna processer.Så-tro inte att du är något-analysera undermedvetet.Jag är alltså en anomalie då försöker använda psykoanalys i en ny form: filosofisk begreppsanalys,samhällsvetenskaplig omvärldsanalys,social-ekonomisk-politisk-kulturell strategidiskussion,på mental nivå,på högre abstraktionsnivå än dagens futtigheter och gängse diskussionsämnen.

Men så är jag ju en svensk,äkta (mindre) mandela av finskt ursprung och sådant räknas ju inte,ej heller ses.

Slutsats? Bli rysk eller dö,dö i din villfarelse.Du befinner ju dig i (den västliga och sanna) demokratins svarta punkt och varken ses,hörs,diskuteras eller kommenteras om.Tro oss-du finns inte.

Punkt och slut (skriv under ett papper att du finns inte..som en integrerad själ-endast såsom VI ser sig och önskar dig VARA..

Lasse T. Laine,

filosof-samhällsvetare,entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Vidorg. All rights reserved.

söndag 23 mars 2014

Vilken Putin ?

Ett öppet brev i den svenska demokratin:

Uppsala Sö 23 mars-14

Fredric Karén

chefsredaktör Svenska Dagbladet

ref. Din ledareartikel i dagens SvD i dag: "Världen har blivit några grader kallare i dag"

Hej,

Jag heter Lasse T. Laine,66 år,filosof-samhällsvetare,arbetar på fältet i mediavärlden... Jag läste nyss din ledareartikel och fann den vara intressant.

Du skriver bra,kort och sakligt,utan alltför stor propagandistisk patos. Du finner i din analys att Putins egentliga intresse är makt.

Må vara så,men har du tänkt på villken grund? I upplevelsen att den håller på att glida ifrån honom? Kunde man utöver tillbakablickande sovjetmakts-tradition och analyser,även ta upp dagens situation då alternativa energiformer blir kraftigare,oljans roll mindre och därmed även möjligheter för Ryssland,inklusive hans makt? Detta leder till en ekonomisk kris,som han försöker avfärda med att satsa på det traditionella: krigsindustrin och sökandet av fiender utifrån?

Då jag som filosof-som skapat grunderna för ett nytt vetenskapsparadigm vilket dock ej tillåtits komma fram vid svenska universitetsvärlden,i politiken,i media eller i näringslivet-har även i mitt sökande bekantat mig även med den sk. andevetenskapliga vetenskaps traditionen som bygger på annan slags axiomatik än dagens vetenskap- funnit att det finns diskussioner där om en människas sk.andliga initiationer (spiritual- ej att blanda med religiös-har att göra med skapandet av sin identitet och har även samband med ens mentala liv och etik).

Enligt den kunde man säga att Putin genomgår en andlig kris: om han identifierar sig med sin personlighet och dess makt (sk. sociala jaget och de roller som omgivningen ser och ger i det) eller- då hans livs stora utmaning nu kräver ett aktivt val-möjligheten att välja ett annorlunda liv och identitet- den sk. 6.initiationen- genomgår han alltså en djup,själslig kris (mer om detta nedan i ett tilläggskommentar).

Hans personliga kris sammanfaller med den kris som finns och sker i både hans eget stat med dess olika etniska grupper och okunskap hur gestalta omgestaltningen av staten,på vilken grund socialt, ekonomiskt,politiskt,kulturellt.

Detsamma gäller egentligen även i Sverige,EU och övriga världen delvis orsakad av den teknologiska,ekonomiska och kulturella utvecklingen som gör att våra grundläggande syn på livet och människan borde omgestaltas för att vi-gemensamt,i hela världen-skulle kunna skapa en hållbar tillväxt och kunna lösa de grundläggande kriser som vi är drabbade av. Som du vet,finns det flera sådana,ej endast fysiska eller angående krigshandlingar mellan stater.

Jag har i mitt alternativtänkare-förvärv (vilket alltså totalt ignorerats av den sk.svenska demokratin på dess olika fält i samhällslivet) bloggat om detta.Där har jag analyserat dagens kris på Krim och finner det vara bara ett förspel för något större kris i framtiden.Det som kommer att ske mellan USA och Kina-enligt mig.

Det är verkligen synd att media tex. lyfter ej upp mina analyser eller mitt förslag på lösningen av Krim-krisen,vilket skulle skapa win-win situation för alla.Både Ryssland,EU,USA,världen.Att gå framåt,på ny vetenskapsgrund,med dess nya lösningar som kunde deduceras från den nya,bredare grunden.

Indirekt kan detta ses som personlig,andlig (spiritual) hjälp för båda presidenter-Obama och Putin- då de har nu ett stort ansvar för att lottsa vägen framåt från krisen som egentligen har skapats av flera processer i världen,ej endast den ryska inrikes-eller utrikespolitiken.

Till sist en fråga till dig: vilket är ditt ansvar som chefsredaktör för en av de ledande tidningar i Sverige? Sveriges regering har ej insett det hittils-upprepas det även i media som skulle vara vakthunden för den politiska makten,var det än sker.

Med vänliga hälsningar,

Lasse T. Laine

en svensk dissident eller "Mandela" ävenom president Obama tror ej på sådan möjlighet.

Vad tror du? Läs gärna mina analyser på Krimkrisen på min blogg på webben (denna) vidorghelps.blogspot.se

PS. Jag har tidigare korresponderat med flera av dina medarbetare i er tidning men vet inte om du har fått information om det.Därav min kontakt direkt med dig som är ju den högsta,ansvariga chefen i tidningen?

Tilläggskomment:

För att förstå president Putins "sits" andevetenskapligt,kan det vara en väg att jämföra den inititiation som han genomgår med de valmöjligheter som en annan historisk person-eller persongestalt- Jesus hade.Vid sjätte (6.) initiation sker en själslig integrering,då en människas identitet skiftas från en personlighetsfokus- styrd av omgivningens förväntningar och syn på en själv-samt inlärda socialiseringar sedan barndomen i olika samhällsinstitutioner-till en egen vald identitetsdefinition.Vad vill jag med mitt liv? Hur värderar jag mitt liv,mitt livskallelse och värdering av de möjligheter som man har här.

Om man jämför nu Putins samhällssituation har jag ovan visat hur hela världens ekonomisk-social-teknologisk utveckling gör att Rysslands framtid finns ej längre i det förgångna.Framtiden växer ifrån de gjorda val som man gjort hittils i dess statsbyggande.Inser president Putin detta,eller inte? Gör han ett aktivt val-och en ny identitetsdefinition av sig själv här? Bidrar utländska politiker honom aktivt och positivt i detta i stället för att kontraproduktivt trygga på sanktionsmedel? Vad är den svenska staten och dess regerings roll här,tillika som den svenska medias roll? Att fortsätta tiga om en unik möjlighet att lösa Krim-krisen genom undertecknads förslag (se tidigare blogginlägg ovan)?

Jesus å sin sida genomgick först den sjunde (7.) initiationen,då han betalade för sitt val av sin identitet på korset.Sedermera genomgick han den åttonde (8.) då han valde att gå åt sidan-tills han skulle komma tillbaka och göra eller medverka i att allt blev nytt,varvid världen skulle få en ny syn på religionen och etiken.I detta arbete skulle han också utbilda sin efterträdare-planet logos eller andlig (spiritual leader) ledare som skulle ta vid sedan han i sin nionde (9.) initiation skulle säga farväl till denna planet för att eventuellt aldrig mer (kunna) återkomma på grund av sin energi som skulle betee sig som antimateria för jordens om han så skulle göra.Hans 9. initiation vore dock den minsta-kosmiskt sett."Jag är en alfa och omega".Den första i denna universum,den sista i förra.Då han skulle vara färdig med sitt uppdrag (att omgestalta jorden) skulle han (få) åka tillbaka,till sitt hem i förra universum som utvecklats vidare sedan dess avskiljande från denna,vår fysiska,nuvarande.

Mycket att smälta? Här inbyggd finns ju både ny syn på vetenskap,syn på psykologisk,andlig och religiös utveckling såsom det gestaltas från synpunkt av tvådelat,vidare syn på evolutionsteorin (jämförd med dagens darwinism och dess vidareutvecklande).Tillika som vägbeskrivningar för framtiden och mer detaljerad,annorlunda syn på en av världens centralgestalter i historien och i dag.Känn dig inte övergiven eller förkrossad av lärdomen eller insikter,Du har din kära bror och livsvandrare med dig,syns dem alltid inte eller ej,är en bisak.

Godbye,ringde en datoriserad telefonröst till mig nyss- jag skriver här mer än så.Kanske en ny term vore på sin plats här: by god-be well,behave well,in love,knowledge and willpower.

fredag 21 mars 2014

Talan för framtidens folk-trots Krim-krisen..

Framtidens folk-process steg1. Eller

När blir den ensamme individens nya argument och handlande spjutspets för framtidens folk?

Underförstått följdfråga:

När blir gestaltningen av problematiken tydlig då de offentliga källorna och uppgifterna tar ej upp de bärande,grundläggande problem som gäller den globala rättsordningen,ekonomisk-politiska utvecklingen och framtidstron.

Ref.

Svenska Dagbladet/Brännpunkt: ”Fel fokus i debatten om jobben”,Fre 21 mars-14,av Carl B. Hamilton,riksdagsledamot,ekonomisk-politisk talesman (Folkpartiet,FP),professor i nationalekonomi

SvD/Brännpunkt/Folkrätt:”Putins argument är ej hållbara”,Fre 21-mars-14,av Said Mahmoudi,professor i internationell rätt vid Stockholms universitet

Förord

Den pågående ekonomisk-politiska utvecklingen i både Sverige och EU,globalt med långsam tillbakagång från den ekonomiska krisen sedan 2008-vilket gör sig gällande i långsam tillväxt,flera typer av strukturfel mellan olika branscher och i fortlevande arbetslöshet-särskilt med unga människor och socialt utsatta grupper av människor både i Sverige och utomlands-tillsammans med gemensamt,globalt kris i form av klimatförändring,brist på gemensamma,globala rättsordningsregler och ekonomiskt-politiska motåtgärder har i senaste tiderna löst ut ett ytfenomen:

kriser i Mellanöstern,i Syrien,i Afrika,i Asien och senast i Europa: Krimkrisen.

Då det gällande tankesättet-ett dualistiskt antingen-eller-eller funktionell separation av olika helhetssystem i synen på människan,stater,samhällens relation till naturen mm. gör att fler-dimensionella problem ses och analyseras från enskilda fackvetenskapliga perspektiv. Såsom i dagens diskussioner ovan: om arbetslöshetsproblematiken i Sverige och om Rysslands agerande i Krim. Två lärda professorerna tycks ej kunna se och uppfatta problematiken fler-dimensionellt,vilket är förståeligt då deras respektive disciplins teoretiska bakgrund haltar. Enligt mig-som filosof-samhällsvetare-som lagt fram grundläggande tankar för ett nytt,bredare vetenskapsparadigm som skulle ta sig an hittills oanalyserade,sk. Anomala data i många områden-ter sig deras argumentering som icke-trovärdig för att kunna dels förstå problematik ovan eller dels kunna ge förslag och åtgärder för framtida lösningar.

Ett arbete-utan rättvisa?

Då jag har i mina tidigare bloggartiklar kommenterat arbetslöshetsproblem i Sverige från flera perspektiv,konstaterar jag här kort:

1. Professorer Carl B. Hamilton ser arbetslöshetsproblematiken främst som social-politisk-ekonomisk-som brist på integration av svaga individer i det svenska samhället.

2. Enligt mig kunde det ha varit mer produktivt om han-i stället för att skylla motparternas-oppositionspartiet socialdemokraternas förslag att åtgärda problemen så sitt sätt- sett att frågan är fler-dimensionell: - det gäller även attityder hos folket i gemen i Sverige-och särskilt hos majoritetsgruppen etniska svenskar-då det gäller bristen på integration bland de grupper som han beskriver som svaga: nyanlända svenskar och asylsökande.

3. Förutom behov av attitydförändringar,behövs det även förändringar av rättspraxis bland myndigheter och deras nyckelpersoner vilka beslut påverkar för dessa svaga gruppers situation. Detta gäller i alla områden. Mina egna erfarenheter har tangerat forskningsvärlden,arbetslivet i den offentliga sektorn och bland privatföretagen,praxis i media,socialtjänsten,polis och rättsmyndigheter(se senare diskussion av professor Mahmoudi om folkrättsprocesser i Krim: ang. offentliga uppgifterna mm).

4. Detta problem är enligt mig globalt och bakom det är den ensidiga hanteringen av modern teknologi (särskilt it-teknologi) ur politiska perspektiv av de som har makten politiskt,ekonomiskt,socialt. Dessa maktmänniskor har ej låtit annorlunda,ifrågasättande tankar och argumentering-som i mest positiva fall har resulterat i alternativa förslag på långsiktig,ekonomisk tillväxt eller ny,global ekonomisk-politisk ordning på rättvisare grund-komma fram till offentligheten och dess dialog. Medias maktmänniskor-gatekeepers-är inkluderade i dessa grupper.

5. Tankemässigt-teoretiskt-behöver man således en ny,bredare grund i både ekonomisk teori-vilket skulle leda till bättre resultat då nya förslag skulle kunna härledas ur dessa nya teorier-och i en ny människosyn som tar sig an alla aspekter av det mänskliga: förutom de fysiska fenomen,samhällsvetenskapliga och kulturella,även existentiella. Särskilt hänsyn skulle fokuseras enligt mig till de frågor och empiriska data som ifrågasätter våra nuvarande teorier härvidlag gällde det sedan synen på liv och död,människans existensvillkor gentemot naturen eller hållbart utnyttjandet av de resurser som ägs eller skapas i ett samhälle eller globalt.

6. Rätt är ej endast fråga om dagens rättsregler eller hur de har formulerats i forna tiders historiska situationer och av vilka,utan det behövs även frågeställningar: hur gå nu framåt så att bättre rättvisa skapas: bland folk (ska jag kalla detta mänskliga rättigheter?),bland stater (folkrätt) och i det gemensamma organet globalt: FN:s organisering,regler mm. Så att man kunde göra något konstruktivt,realt för de gemensamma problem i stället för att vara diskussionsklubb för högstatuspersoner från olika stater?

Argument för hantering av krisen på Krim

Den andra lärda professorns argumentering för hantering av den gällande krisen på Krim är även den ensidig,ur ett smalt perspektiv,i detta fall från professor Mahmoudis folkrättsperspektiv. Enligt mig skulle han kunnat fråga: är det tillräckligt att använda endast detta perspektiv för att dels förstå Rysslands (president Putins) hantering av Krim,dels kunna ge fruktsamma förslag och åtgärder för att lösa den så att man minimerar skadan (ekonomisk-politiska,för alla parter och globalt) och utöver det hanterar problemet så att antitesen (tes: förmodat demokrati som sägs gälla i väst och EU) leds till skapandet av en syntes,på högre nivå.

Såsom ovan i professor Hamiltons fall,finner jag bristerna i Mahmoudis syn på folkrätt.

Folkrättsliga frågeställningar:

1. När blir problemet en folkrättslig sådan? Gäller det hanteringen av en,flera,hur många individer innan det kan definieras som grupp som skiljer sig från majoritetsgruppen? Vilka kriterier ska vara definierande härvid? Etniska,ekonomiska,politiska,kulturella? Källor för offentliga uppgifter om makten tar ej upp sådana,ifrågasättande fall typ brott mot etniskt avvikande individer (från majoritetsbefolkningsperspektivet) eller familjer,eller gemensamma rättsregler då det gäller lagtolkningar för dessa?

Enligt mig är professorn Mahmoudi naiv härvidlag,vilket är dock förståeligt då sådant går utanför hans egen livssituation eller existensvillkor,tillika som för dem som är gatekeepers inom vetenskapsvärlden i olika discipliner.

2. Hans argumentering tar upp speciellt tre fall då man kan diskutera om folkrättsliga perspektiv:

- då folk pga sitt språk eller sin etnicitet skiljer sig från majoritetsbefolkningens och den staten där majoriteten har makt (etniskt avvikande-sk. ”skyltfönster” enligt en norsk socialantropolog Fredrik Barth-om jag nu kommer ihåg rätt hans namn från tiden då jag studerade socialantropologi vid Uppsala universitet) vill bryta sig loss från detta stat och bilda eget statssubjekt-ett nytt,självständigt stat.

- då folk-i samförstånd med majoriteten i en folkomröstning röstar för sådant-en paradox eller idealistisk syn i dagens folkrättsdefinition?

- då en grupp blir systematiskt utsatt för diskriminering,brott och grova kränkningar.

Det sistnämnda: enligt vilka källor eller enligt vilkas upplevelser?

3. En fråga på sin spets: när blir en individ en representant för framtidens folk? Speciellt om det gäller ett totalt nytt perspektiv,som upplevs som hotande av dagens maktmänniskor i många områden (se ovan om olika samhällsdimensioner).

4. Följdfråga: hur kan en sådan individ agera i en värld där majoriteten vill inte? Gå undan,dra sig till sin marginalitet,göra självmord? Men om individen vill ej det utan upplever sig att representera framtidens folk. Hur ställer sig folkrätten och dess definition i detta,helt unika fall? Är mänskliga rättigheter då övergripande folkrätten,eller ska staternas perspektiv gälla ävenom deras agerande hindrar det långsiktigt gemensamt bästa,vilket slags agerande (tystnadens politik) kunde rubriceras t.o.m. som brott mot mänskligheten i ett annat internationellt domstol än det som professor Mahmoudi talar om.

Politiskt perspektiv-inkluderat i dagens sanktioner eller försök att lösa Krim-krisen

Utöver hans bristande diskussion ovan angående folkrätten anser jag att hans politiska perspektiv för att hantera krisen på Krim är traditionellt västliga (ytlig syn på gällande demokratier i väst).

a. I stället för att tala om sanktioner-stegvis såsom makthavarna i väst (USA och EU) ser och definierar dessa vilket förmodas leda Ryssland på rätt väg (dvs. västlig sådan)- skulle jag se det som mer framgångsrik metod att hantera krisen vara följande: varför har krisen på Krim uppstått? Hur kunde Ryssland ha hanterat situationen annorlunda? Hur har västliga agerandet-tillsammans med makthavarna i Ukraina-själva bidragit till att krisen uppstått? Är krisen ett ytfenomen av något mer grundläggande kris globalt?

b. För att kunna svara på dessa helt annorlunda,strategiska frågor och frågeställningar använder jag här en annan metod än enbart det problematiskt folkrättsliga (ja,problem finns-se min diskussion ovan ang. folkrätten som tycks helt gå över horisont för professorer i folkrätten?).

Sk. holon-metod som kunde liknas som ryska dockor: en docka inom en docka,inom en docka osv.

Frågor för att skapa en syntes för Krim-krisens lösning

1. Jag börjar med den innersta holonen eller dimensionen: folkrättsliga. Som jag visat ovan,räcker det ej för att effektivt kunna lösa krisen då makthavarna i alla länder vill inte att förslag för att lösa krisen med ett helt nytt perspektiv kommer fram. Fakta: se tystnaden i media om mina tidigare blogg om detta.

2. Militär-politiska holonen: det kalla krigets organisation Nato finns kvar i Europa. Varför om det anses vara övervunnen? Ryssland har upplevt stora statssubjekt-trauman redan i två omgångar: först då i samband med senaste revolutioner i början av 1900-talet dess områden blev angripna av västliga makter för att kunna bringa sina lakejer till makten (de vita).Sedan-i samband med andra världskriget då Nazistat angrep forna Sovjet-staten och ryska grupper fick betala det mest tungade priset för att få slut på anfallskriget.

Dagens Ryssland har kvar misstänksamhet mot väst pga dessa traumatiska upplevelser vilka var allt annat än folkrättsligt argumenteringsbara,snarast militär-politiska handlingar,definierade i en viss världskontext då Tysklands både externa och interna utveckling hade lett till det. I detta-då-hade västmakternas demokratier medverkat i. Om Ukrainas väg i EU uppfattas som sådant militär-politiskt agerande i Ryssland skyddszon (som anses vara behövlig mot tidigare händelser i historien,tillika som av inre,maktpolitiska skäl i dagens Ryssland),kunde man fråga om EU:s hantering av Ukraina har varit rätt? Skulle man kan kunnat hantera det som flerstegsprocess där Rysslands perspektiv kunde ha varit med (se mitt förslag på sådant i mina tidigare bloggartiklar)

3. I nästa ekonomiskt-politiska holon kunde jag lyfta upp frågan om den krisen som gäller ekonomier: globalt,inom EU,även i Ryssland och USA. Upplever Rysslands-inklusive andra länders makthavare-att kriget (förhoppningsvis begränsad sådant) är ett sätt att skapa tillväxt? Se västländernas försäljning av vapen till Ryssland-en paradox två om man vill skapa demokratisk utveckling i Europa och globalt.

4. Olika staters block-politik: jag har ovan lyft upp frågan Nato och påpekat att dess existens är eventuellt kontraproduktiv i dagens värld då det skulle gälla att skapa nya organisationer eller globala organisationer för att hantera kriser både inom olika stater,mellan olika regioner (grupperingar av stater) och ytterst i krishanteringar då det finns fara för ett nytt,större krig.

5. Teknologiskt-politiskt holon: Här kan jag anknyta min tidigare diskussion om brister i dagens ekonomiteori till hantering av modern teknologi,typ IT-TEKNOLOGI. NSA:s hantering från dagens stormakt USA är ett typ exempel på dold krig. Gäller folkrättsdefinitioner eller processer sådant. Det gäller ju förutom mänskliga rättigheter,även olika staters suveränitet och kan ge anledningar för Ryssland att följa efter och tala om ”dubbelmoral” i faktiska hanteringar av demokratier och mänskliga rättigheter inom både sina egna områden och i andra stater. Mitt eget fall-som ”svensk Mandela”-dvs. Formellt humanare och fri,men faktiskt fängslad i handlingsutrymme och föremål för olika repressiva åtgärder för att kunna hindra alternativa tankar att komma fram till offentligheten och därmed kunna påverka-som gäller.

6. Kultur-politiskt holon: Rysslands makthavare kan känna sig rädda av den andra,positiva aspekten av it-teknologin. Att information om andra slags värderingar,uppfattningar sprids även till Ryssland,och kan uppfattas ifrågasätta på kort sikt makthavares positioner där. Detta är psykologiskt förståeligt. Detta gäller ju även i Sverige där man med "tystnadens politik" försöker få bort grundläggande paradigmskiftet från dagordningen. Tillsvidare har den energin som riktats mot det nya och positiva-som enligt mig skulle kunna leda till ny gyllene period och hållbar,global tillväxt,studsat tillbaka och skapat nedmonteringen av tidigare positiva skeenden i både väst och öst. Forna tiders nazism-rörelser har uppstått,det råder social trend mot fördjupning av polarisering mellan olika grupper i västländer.

Likadant tycks ske även i Ryssland,där ledningen har ev. ej ännu uppfattat att något grundläggande paradigmskiftet är på väg. Västländers politiska aktioner kunde därmed kunna förstås som målande av gemensamt yttre fiende för att slippa hantera den grundläggande krisen som gäller i egna stater. Som gäller starkare argumentering för mänskliga rättigheter,för skapandet av nya teorier på olika områden av vetenskap för att kunna dels förklara oförklarliga,sk. Anomala,empiriska data,dels kunna härleda nya lösningar för dagens kriser. Särskilt för det som gäller klimatförändringen som kommer att drabba världen och i alla dess stater,vill dagens makthavare det eller inte.

Sammanfattningsvis

för framtiden och dess folk-av en representant för framtidsfolket

Folkrättsperspektiv utan diskussion om mänskliga rättighet eller långsiktigt perspektiv för framtidens folk kommer inte att kunna skapa önskad lösning för varken Krim-krisen eller andra kriser typ Syrien,kriser i Afrika och annanstans. Diskussion om integrationsfrågor utan fördjupning på integration i vår grundläggande förståelse på människan och verkligheten syftar problematiken bort till partipolitisk ordlek och pajkastningar.

Bättre kan vi väl-även i Sverige,utan att tala om USA och Ryssland ?

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Vidorg. All rights reserved.

lördag 8 mars 2014

Lid,lev och tänk nytt

Lid,lev och tänk nytt

Eller: hur och vad politikerna kunde lära av livet och alternativtänkarnas annorlunda perspektiv

Fokus: Fortsättning av AoS:s hantering av Krim-krisen i Europa och globalt med ”LL-TN försvarslinje”

Referenser:

SvD/Näringsliv/Världen:”Bernanke njuter den fria marknadens frukter”,To 6 mars-14

SvD/Brännpunkt:”Gör den 8 mars till helgdag”,Lö 8 mars-14,av Gunvor G Ericson,Gustav Fridolin och Åsa Romson (i bokstavsordning,från svenska Miljöpartiet,jämställdhetspolitisk talesperson,respektive sk. språkrör (partiledare))

SvD/Nyheter:”Rysk bas 30 mil från Sverige”,Lö 8 mars-14,av Mikael Holmström

SvD/Världen:”Inget stopp för vapenhandel”,Lö 8 mars14,av Gunilla von Hall

SvD/Världen:”Ordkriget om Krim fortsätter”,Lö 8 mars-14,av Joel Dahlberg

Förord

Jag har i min förra bloggartikel skrivit om Krim-konflikten genom att hänvisa dels till konventionella analyser och betraktelser av den uppståndna konflikten: om Putins realpolitiska perspektiv såsom jag som född i Finland och med samma ”kulturkynne” som ryssar i Ryssland och som alternativtänkare som lever socialt och ekonomiskt marginaliserat i ett modernt,västerländsk demokrati ser det från mitt ”outsider-perspektiv” (eller borde jag säga-insider sådant) och om västerländska demokratiers reaktioner på Rysslands hantering av Ukrainas kris.

Jag håller med FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson att man borde ha agerat tidigare i konflikten,enligt hans erfarenhet som fredsmedlare sedan 34 år. Som alternativtänkare,sedan 1972 (med min skriftserie Moments of Oneness) eller 1974 (med avhandling,1.version,där jag lade fram spirande tankar om ett nytt vetenskapsparadigm,vilka jag sedan utvecklade vidare i mina andra studentuppsatser i andra ämnen,vilka dock antingen stoppades/refuserades/tvangs till appendixet eller lämnades okommenterade av den vetenskapliga omgivningen).Sedermera-efter att ha genomgått en ”andlig pånyttfödelse” eller själslig integrering och valt min väg med egen definition av mig själv som ”Avatar of Synthesis” (AoS- syntestänkare)- har jag tillämpat mina alternativa tankar på många samhällsområden,både i praktiska,jämställda livet som hemmaman under 5 års tid,som arbetare/förman i manuella jobb,i it-och administrativt relaterade jobb som kontaktman,byråassistent,utredare och projektmedarbetare-programmerare,som uppsökare och cirkelledare i Kursverksamhetens studieverksamhet,i politikernas värld som ordförande i en politisk förening,som drivande deltagare i olika politiska aktioner (redan under vapenfritjänsten,studietiden och i en politisk förening,respektive politiska studiegrupper),som skribent och kulturarbetare med skickade men refuserade artikelkommentarer till rikspressen vilka dock oftast förbigåtts med tystnad eller vägrats bli publicerade av nyckelpersoner i media vilka sedermera blivit politiska högstatuspersoner.I civilsamhället som stiftare och ordförande för två föreningar. Även som företagare under 1986-1998 möttes jag av dylikt,då jag spände bågen till det yttersta-bl.a.kritiserat världens 2. finaste konsultföretag McKinsey i deras hantering av sjukvården med ensidigt,metodologiskt perspektiv jämfört med min egen SINUS-uppsats-utredning 1990.

Sammanfattningsvis: med min mångsidiga samhällserfarenhet,från arbetslivsområden i många olika branscher,från olika könsvärldar och ”status-nivåer”samt från civilsamhällets olika aktionsprojekt i drivande roller känner jag likadant som Eliasson: ”Krim-konflikten befinner sig i en nyckelsituation”.

Då jag dock tvivlar på att befintliga nycklar-dvs.samhällserfarenheter från högstatuspersoners sida- kommer att lösa konflikten långsiktigt och leda till förutom lösning av krisen även till en ny uppblomstringsperiod i Ukraina och Europa (indirekt i världen),presenterar jag här mitt andra förslag för lösning av den uppkomna krisen i Europa i form av LL-TN-linjen: som ett slags ”försvarslinje för freden” (förkortning kommer från rubriken ovan).En annorlunda profilering av AoS:s syntestänkande som kan även tillämpas på militär-politiska områden utöver andra politiska områden som jag skrivit tidigare om : ekonomiskt,partipolitiskt,socialpolitiskt, kulturpolitiskt,utrikespolitiskt.

Det här med dualistiskt tänkande

Berättelse:

Bakgrunden för detta blogginlägg är

- dels stundens allvar: hur kommer den militär-politiska utvecklingen att ske nu på Krim-krisen. Kommer Ryssland driva sin linje,med Putins och hans rådgivares taktik som backas av en kommande realpolitik då det kommer att ske ett skifte i världspolitiken (då Kina kommer faktiskt att ta över rollen som världens supermakt från USA-USA lider ju att många sk. strukturella brister och har hittills visat sig vara oförmögen att kunna inlemma nya tankar och försvarslinjer).Detta betyder-i första ledet-att Ryssland tillförsäkrar sin maktposition i närområden (se Krim och upprustning i Kola-halvön,öster om Finland men även relativt nära Sveriges gränser),i andra led att landet försöker närma sig Kina ifall det utbryter i framtiden ett storkrig mellan de stora (Kina och USA) och bloggen USA-EU,respektive Ryssland-Kina bemöter varandra.

- Å andra sidan- en humor-analogi: se sidan där Svenska Dagbladet har publicerat artikeln om Jan Eliasson och hans funderingar och pressträff.Annonsen till höger och dess budskap: ”hur vill du ha ditt nya golv”? Indirekt budskap till FN ?Till Sveriges regering,EU:s och USA:s makthavare?

* Var finns nyckeln/nycklar som öppnar den låsta situationen.

* Och-enligt mitt långsiktiga,strategiska perspektiv-leder till positiv,framtida utveckling.

Som filosof kan jag se hur det nuvarande paradigmets dualistiska tankesätt kommer även till uttryck förutom i vetenskapers områden: i fysik (materia,antimateria;början i Big bang,slutet-i vad,när?),i biologi (antigen kausala samband eller sannolika) osv. Men även i det praktiska-politiska livet såsom det kommer till uttryck i den första artikeln ovan då miljöpartisterna kritiserar (rätt) dagens ojämställda politik.Lösningen är dock ej-enligt mig i funktionella,punktvisa lagar eller regleringar hur förbättra kvinnornas situation-utan i ett helt nytt tänk,vilket även författarna snuddar i slutet av sin artikel:

”Till det (värdegrunden i Sverige) läggs det moderna Sverige som också byggs på värderingen av jämställda och jämlika villkor mellan alla människor”.

Paradoxen är att det gällande vetenskapsparadigmet kan ej förklara eller ge en sådan utan det behövs en breddning vetenskapligt,som står på en ny filosofisk grund ontologiskt-kunskapsteoretiskt-vetenskapsteoretiskt-sådant som jag tagit upp i mina tidigare tankar under tiden sedan 40 år tillbaka.

Den andra paradoxen är att den fria marknaden och demokratin har ej fungerat då dessa alternativa tankar har ej tillåtits komma fram till offentligheten.Varken i vetenskap,politik eller i näringsliv.Beror detta på högstatuspolitikers smala samhällserfarenheter eller högstatus klassbakgrund,eller är det ett systemiskt fel då det gäller möjligheter för nya tankar och erfarenheter att komma fram och påverka på ny gestaltning av det offentliga? Marknaden betalar tex ej mig på samma sätt som till USA:s fd. Riksbankschef Ben Bernanke då han får betalt 1,6 miljoner kronor för ett 40 min långt föredrag i Dubai,men jag får ingenting för mina bloggartiklar som skissar lösningsförslag på flera staters problem,på flera marknadsbloggs kriser och som här på kriser som kan eskalera för krig eller arta sig till en ny ekonomisk tillbakagång.Därmed har jag själv som privatperson svårare att skapa resurser för långsiktiga kampanjer för att lyfta fram något nytt-sålänge som jag upplever att man själv har kvar ork och driv att påverka.Om-dessutom-det omgivande samhällets myndigheter med bakgrund av högstatuspersoners beslut vingklipper dylika försök (se mina tidigare blogginlägg om skattemyndighetens agerande med stöd av Sveriges rättsmyndigheter som ev. påverkas av statuspersoners gemensamma perspektiv)-blir det ännu svårare.

Det vill säga:tänker marknaden eller dess tunga aktörer-tänker de tillräckligt djupt,mångfacetterat,över nations-,köns-,etniska- och generationsgränser?Se artikeln ovan om pågående vapenhandel mellan EU:s länder (tillsammans med USA) och Ryssland som sätter tvivesmål härvid då paradox stamlas på paradox och lösningen blir ännu svårare att åtgärdas då både "dörren","låset" och "nyckeln" definieras ensidigt,med konventionella och ensidiga perspektiv.

Frågor:

* vilka möjligheter har dagens sk.hög statuspersoner för att bryta den mer fundamentala låsningen då alternativtänkandet marginaliseras och tillåts ej komma fram och därmed kunna skapa en nyckel till dagens många kriser: på klimatproblematik-området,i politiska kriser,på olika samhällsproblem såsom i dualistisk arbetsmarknad med mans-respektive kvinnolön skillnader eller de med arbete och de som är arbetslösa eller blir dömda för strukturell marginalisering då arbetet definieras med gällande paradigmets ensidiga ekonomiteori?

* Om de har ej makt här-vågar tex ej sätta sig i möjligheten av att bli utsatt för ekonomiska påtryckningar och straff från andra,tyngre makthavare i det egna landet eller från utomlands då de skulle stödja det nya tänket (paradigmet och dess ensamma bärare tv)-vill de bli utmanövrerade av antigen folkets vrede-då situationen eskaleras och de blir senare eventuellt förhörda för brott mot mänskligheten då de ej agerat proaktivt för att lämna möjligheten för det nya att komma fram eller för att ge det samma tex. FoU-villkor som för det gällande paradigmet i vetenskapsvärlden eller i näringslivet. * Ytterst blir frågan då: är våra valda politiker ”verkligen valda”.Har de antingen manipulerat val så att endast de kan bli valda på olika partiers lister (att kunna skriva ett nytt namn på listor är väl ett undantag i olika länders politiska system?),eller har de överskridit det dualistiska tänket genom klassmässiga samband över nationsgränser såsom i forna medeltiden då etablissemanget umgicks över nationsgränser med gemensamt latinspråk?

Annorlunda,realpolitisk lösningsförslag på dagens Krim-kris

Ävenom Ryssland och dess president Putin tänker med längre perspektiv än kanske EU:s makthavare statschefer i Tyskland,Frankrike,Storbritannien,Italien osv innehåller deras taktiska tänk en gammaldags bindning bakåt i tiden. Enlig mig skulle syntesen av västliga perspektivet i Europa och Rysslands ekonomiskt-politiskt framgångsrika framtid bestå av följande realpolitik:

1. Blidka Ryssland i att nedmontera Nato i EU:s försvarspolitik (LL-TN-linje).Nato uppstod i en tid av kalla kriget. Dess fortsättning eller stöd i EU-länder är en negativ kvarleva. Ersatt Nato med uppbyggandet av egna styrkor.

2. På det här sättet får man igång två positiva processer: dels lugnar ned Rysslands gamla misstänksamhet mot väst (dvs. EU-Europa),dels blir ej eventuellt involverade i framtida,ännu större konflikt mellan USA och Kina om världens nuvarande supermakt visar sig vara oförmögen att inlemma en ny analys av världen på nya vetenskapsparadigmets grund och på de möjligheter som dess officiella genomgång kunde ge.

3. Ryssland kan likaså kopplas loss från dess Euro-Asiatiska perspektiv och därmed minska chanser för axeln Ryssland-Kina,vilket skulle minska möjligheter för framtida storkrig.

4. Ryssland skulle därmed kunna utveckla sig både internt-genom friare demokratisk kultur än i dag om det nya skulle gå genom genom denna nya nyckeln till krisen: startandet av ett gemensamt global-politiskt utvecklingsprojekt (se mitt förra blogginlägg om Krim-krisen).

5. Och externt: kunna bli del av EU.Om denna strategiskt helt nytt,unikt linje skulle slå genom-först genom mediauppmärksamhet-sedan genom tex. näringslivs-/ politiskt uppdrag eller i fler-stegsprocess inom befintliga organ (Sveriges regering,EU-organisation,FN etc),kunde de tagna stegen för Ukraina kunna förklaras som första steg i omvandlingen av förra östsfären till EU-med ett annorlunda perspektiv: att Ryssland skulle förberedas följa efter.

6. USA:s roll kunde då bli annorlunda än i dag: snarare som ”dörröppnare” för en ny värld-varmed de kunde kunna även undvika framtida kris med Kina då världens politiska situation skulle bli mer balanserad än i dag då krishärdar kunde bearbetas med nya strategier,deducerade ur det nya vetenskapsparadigmet och dess nya människosyn där orsak-verkan lagar skulle uppfattas fungera även etiskt (se karmas lag och den gyllene regeln).USA skulle även-med öppnandet av process för nedmontering av Nato-kunna koncentrera sig bättre i sina svåra inhemska problem-ekonomiskt-sociala,miljömässiga mm.

7. Jag har i mina tidigare blogginlägg tagit upp hur genomgång för det nya i Sverige skulle höja landets status som föregångsland”utvecklings spjutspets i världen”- vilket skulle backas även av om de olika,demokratiska paradoxer ovan skulle visa sig vara bara ”skenbara” eller kunna överbryggas då lidandet skulle vändas till liv.

8.Då Kina har varit relativt tystlåten i den pågående konflikten i Europa,kan man tänka att deras strategi skulle kunna vara den gamla:tillsammans med Ryssland försöka skapa en mäktig front gentemot västliga former av demokratier.En kvarleva från gamla,kalla krigets dagar? Om nu mitt förslag ovan skulle förmå Ryssland att tänka strategiskt annorlunda skulle förutom krigsfaran i en framtida storkonflikt mellan USA och Kina minskas,även skapas internationella,robustare organisationer att åtgärda proaktivt framtida krigshärdar: se mina tidigare diskussioner om reformering av FN och speciellt dess Säkerhetsråd,samt Världsbanken eller IMF.Därmed kunde Kina-på samma sätt som USA ovan med den nya lösningen-kunna koncentrera sig i lösningen av sina egna,interna problem som dessutom kommer att kräva annorlunda tänk än gamla högstatus-organisering (partinomenklatura-tänk i öst) och marknadens ensidiga processer då det gäller att ta sig an nya perspektiv,vilka möter motstånd av dess kortsiktiga perspektiv (västlig ekonomi-tänk med den gamla ekonomiteorin).

”Hur vill du ha ditt nya golv”?

Sammanfattningsvis kunde man säga-med hänvisning till USA:s president Obamas kampanj slogan-"bättre kan vi".Väl-högstatus personers giv- eller absolut-enligt situationens sociala "nyckelbeställning"? Och då jag inte längre orkar eller blir slutgiltigt bortmanövrerad av världens högstatuspersoner skulle jag gärna då ha ett annat "golv".Att få betalt för mina insatser och få tillbaka mina tidigare stulna investeringar.För att kunna köpa en segelbåt och segla i väg ute i det fria. Win-win för alla ? Det bästa alternativet i min nya värdeteori som bildar grunden för en sann demokratisk statsstruktur där samhället anpassar sig både internt genom mångkulturell och jämställd miljö och externt till naturen,genom ny,fler-dimensionell ekologi.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Vidorg. All rights reserved.

onsdag 5 mars 2014

Stabila samhällsregler,tack

Där företagen får stabila samhällsregler,frodas arbetsskapande

Ref.

DN/Debatt/Valet 2014:”Gör det billigare för företag att anställa fast personal”,On 5 mars-14,av fyra nationalekonomer i S-forskningskommission: Bertil Holmlund,Eva Mörk,Mårten Palme,Robert Östling (i bokstavsordning; från Uppsala universitet,respektive Stockholms u.)

Förord

Valets närmande i Sverige-först EU-parlamentsvalet i maj och sedan kommun-,landstings-och riksdagsval i september-tycks aktivera även forskarna-i det här fallet hos S- forskningskommissionen.Tyvärr är jag ej med där med mitt alternativtänkare-bakgrund och perspektiv,varför jag har genom mina blogginlägg varit aktiv under längre tid,under flera valperioder dock utan att väcka intresse för mina förslag för varken ny typ av politiska lösningar eller arbetsmarknads inriktade förslag.

Då jag anser att ovansagda forskarna har skrivit en bra artikel,vars mål är att förnya både Sveriges arbetsmarknadspolitik och landets konkurrenskraft,tänker jag kommentera här några av deras tio förslag med hänvisningar till egna,tidigare diskussioner.

Punkt 4: Arbetsmarknadspolitiken och punkt 5: Behov av nya perspektiv på arbetsförmedlingen

Jag håller med dem att generella skattesänkningar-som Allians-regeringen tillämpat med felaktig rubrik att det skulle vara frågan om en ny arbetslinje- är ej varken arbetsskapande,eller rättvist socialt. Det har ej skapat särskilt effektivt nya arbeten,konstaterar forskarna ovan och jag håller med.

Det vore ej heller bra enligt dem att subventionera hela befolkningsgrupper-som tex. Nyanlända flyktingar eller invandrare-med generella samhällsstödsåtgärder-vilket har varit ett av Sverigedemokraternas trumfkort i deras invandrarkritiska program och argumentering.

Kort sagt-det behövs mer differentierad arbetsmarknadspolitik hos Arbetsförmedlingen och i socialpolitik,vilket jag har även själv talat för under längre tid utan att ha väckt intresse hos varken media eller S-partiet.

Om jag repeterar: AMS kunde både effektiviseras genom mer skiftande arbetsmarknadspolitiska åtgärder-typ UIA-föreningens öppna diskussion-kvällar med lokala företagare-eller VidSol-databas för arbetslösa för skapandet av nya typer av team-företag. Jag hade båda dessa förslag med praktiska funktioner: delvis i gång flera år i UIA-föreningen i Uppsala (Uppsala Internationella Akademiker-förening) och i prototyp för VidSol-databas vid AMS- it-kursen. Dock utan att väcka intresse för dessa nya sätt att diversifiera AMS och arbetsmarknadspolitik (mer om detta nedan under punkt 10).

Jag skulle även vilja se mer diskussion hur mikro- och makro-åtgärder skulle behöva förenas i ekonomisk-politiska åtgärder och även i fou-fronten. Jag tittade i förgår i ett finskt TV-program forskarnas diskussion om behovet av utbudssidans ekonomiska teori. Traditionell har samhällspolitisk diskussion och åtgärder utgått från efterfrågesidans perspektiv,tillämpande J.M.Keyness argumenteringar om användandet av tex. Räntor och statliga åtgärder under låg- respektive högkonjunkturer för att skapa incitament för mer arbete och mindre arbetslöshet. I mitt fler-dimensionella tillväxtpolitik NMEP-spiral förenas ju båda dessa stora linjer- utbuds och efterfrågesidan varför det är nästan obegripligt varför forskarna har ej tagit upp detta och presenterat detta långsiktiga tillväxtpolitikmöjlighet för politikerna?

Diskussion om skatter och mindre skatteintäkter för staten som resultat av generella åtgärder typ Allians-regeringens ”arbetslinje”,borde eller kunde förenas med letandet efter bättre teori eller modell för skatter. Kanske kunde min Kapitalmatris-modell kunna hjälpa till här?

Eller behövs det i slutändan en ny,bättre ekonomisk teori för att kunna lösa arbetslöshetens gissel,typ mina försök att förena ekonomisk teori och ekonomisk antropologi-dvs. Ekonomi-teori som är mer abstrakt än hos Keyness eller nuvarande nobelpristagarna?

Ovansagda diskussion har även tangerat följande punkt 5 och 7,varför jag går nu direkt till punkt 10,en av de bästa i de bra förslagen som lämnats i S-forskningskommissionen hittills angående arbetslöshet och bostadspolitik,inklusive finans-och penningpolitik.

Punkt 10: Experimentera,utvärdera och våga göra fel

Diskussion här är intressant och visar nya sidor i förda debatter i Sverige. Förhoppningsvis har läsarna av mina blogg märkt att jag har i mina strategiska blogginlägg följt denna linje hela tiden?

Så,varför inte experimentera NNEP-positiv tillväxtspiral i tex någon kommun och utvärdera det? Kanske kunde då även jag-som extern konsult tex-få därmed bättre arbetsuppgifter än dem som förväntas vara passande för invandrare,typ lågbetalda,okvalificerade jobb.

Om det skulle kunna skapa arbete på totalt nya grunder genom syntes av mikro-och makronivåer i samhälleliga åtgärder i samråd med företag och medborgare och genom syntes av utbuds-och efterfrågesidan genom bl.a. nytt sätt att se vad som är arbete,hur kunskapsinlärning skulle kunna generera lön,nya typer av infrastrukturer och bostadsbyggandet mm skulle även landet Sverige kunna bli en intressant spjutspetsnation i världen i många områden-även på forskningsfronten.

Personligt skulle jag uppskatta denna linje om hårdnackade myndighetspersoner skulle medge sina fel och rulla tillbaka de medel som man stulit av mig samhälleligt. Naturligtvis kunde det inte rulla tillbaka de år som jag lidit (inklusive mina närmaste),men det kunde i alla fall visa att jag hade ej lidit förgäves i min kamp för behov av rättvisa i samhället eller för en ny värld,grundad på ett nytt vetenskapsparadigmet. Sistnämnda arbetet kommer nog ta flera generationer i anspråk,men om detta börjas ej någon gång offentligt,missar man ett historiskt tillfälle som eventuellt kommer aldrig igen? Så jag anser att en av bästa satser i ovannämnda forskarnas bra debattartikel är just dess sista sats:

”Det är mänskligt att göra misstag,men det är fel att inte lära av misstag som drabbar andra”.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Vidorg. All rights reserved.

tisdag 4 mars 2014

När tiden var ny men den uppfattades inte

När tiden var ny men den uppfattades inte Eller: när möjligheten för global förnyelse stämplades ut av makthavarna och auktoritetstroende med de konsekvenser som råder nu för global säkerhetsmiljö

Ref.

SvD/Kultur: ”Philip Roth säger farväl till litteraturen”,den 2 mars-14,av Daniel Sandström

SvD/ledare: ”Hur ”ny” är Europas säkerhetsmiljö”,den 3 mars-14,av Tove Lifvendahl

SvD/ledare kolumn: ”Vi behöver rusta för en ny ond tid”,den 3 mars-14,av Anders Åslund

SvD/Nyheter: ”Ingen hjälp från Nato till Ukraina”,den 3 mars-14,av Mikael Holmström

DN/Namn och Nytt: satirisk bild av Hans Lindström (?),den 2 mars-14

--publicerad i går även på min andra blogg hos wordpress.org då kom ej in hit---

Förord

Nej,jag är inte eller framställer mig inte som Gud,ävenom jag har intentioner att förnya världen.Genom den nya kulturen som hade uppstått på jorden,som resultat av först en demokratisk dialog om det nya vetenskapsparadigmet och dess fler-dimensionella verklighets- och människosyn,och sedan genom dess nya tillämpningar och utvecklingsmöjligheter politiskt,socialt,ekonomiskt,teknologisk och kulturellt.

Med detta blogginlägg tänker jag inte göra något försvarstal (det behöver jag inte-jag har följt reglerna och former för demokratisk diskussion och försök att få tillstånd en dialog) eller personinriktad analys (som professorn Anders Åslund tycks göra,se nedan) eller politisk propaganda för eller emot Ryssland som framställs som en aggressiv stat som vill skapa sitt forna imperium.

Nej,jag vill snarare skriva en strategisk analys som visar dels bakgrundsfakta som eventuellt påverkat i det fördolda för senaste dagarnas ekonomisk-politiska utveckling i Medelhavsområdet (Syrien-kris),på Krim (Ukrainas oroligheter som uppstått som resultat av dels inre maktstrider,dels av folkliga intressen av att närma sig EU i valet mellan öst och väst) och globalt (Kinas ökande makt och dess följer gentemot nuvarande supermakt USA ekonomiskt-politiskt).Dels presentera mitt förslag på en fredlig lösning av Krim-krisen som skulle på lång sikt fullfölja mina intentioner ovan.

Om jag lyckas i att övertyga både de folkliga läsarna,medias intresse och ansvarstagande politiker (det finns väl även sådana?),kanske kan jag som ”Avatar of Synthesis” (själsligt vald egen definition av mig själv och mitt livsmotiv att genom vetenskap påverka positivt) visa en utväg ur den kris som är på väg att eventuellt eskalera.

Först,referenser till ”fakta” som det framställs i en rikstidning i Sverige (Svenska Dagbladet,med vilkas några mest framstående journalister jag har deltagit i några epost dialoger),efterföljd aven en analys av den uppkomna situationen-med främsta fokus på händelser på Krim och Ukraina- samt förväntade konsekvenser som de framställs ute i världen.

Fakta om Krim-krisen och om den demokratiska utvecklingen i världen

På nyhetssidan i SvD,den 3.mars-14,skriver Mikael Holmström i sin artikel ”Ingen hjälp från Nato till Ukraina” den krisen som råder på Krim med följande sammanfattning:

”Rysk kontroll. Ryssland fortsätter sin invasion av Krim. Ukraina svarar med allmän mobilisering och fruktar ryska provokatörer. Sedan president Obama misslyckats att få president Putin till reträtt satte sig Nato i krismöte men kunde inte enas om åtgärder.”

Det vill säga: krisen har tillsvidare en karaktär av militär-politisk invasion men har ej ännu eskalerat till ett krig-sådant som jag på mina tidigare blogginlägg varnat om som ett sätt att lösa den ekonomiska krisen som råder i Europa (vilket fått följder även i Ryssland samt i det ekonomiskt-politiska maktspelet angående Ukraina och dess ev. närmande med väst,i stället för öst (en ny,billig underleverantör till EU:s och västvärldens (USA:s) storföretag samt öppnandet av en ny marknad).

Reportern skriver även om FN:s säkerhetsråd och dess sedvanliga oförmåga att agera proaktivt,vilket jag tagit upp i mina tidigare inlägg då jag analyserat krisen i Syrien. Ansvarstagande politiker och media har ej dock noterat mina förslag att förnya denna institution med den opartiske konsultens och alternativtänkarens nya förslag. I båda dessa sfärer tycks man tänka med “röstmaskin” i stället för kritisk analys från nya perspektiv och med nya värdegrund. Det vill säga: världen rullar på på sin gamla grund- en viss filosofisk syn på vad verkligheten består av och hur människan gestaltas ,utan att respektera den sanningssökande vetenskapens grundintresse eller princip. Vad kan man således vänta av sådana makthavare eller professorer eller mediafolk?

En eventuell öppning i den demokratiska miljön-som Svenska Dagbladet politiska redaktör Tove Lifvendahl skriver om i sin ledare i samma tidning,SvD,den 3 mars-14, ”Hur ”ny” är Europas säkerhetsmiljö”-kan uppfattas på två sätt.Först som konventionella iakttagelser om Putins (Rysslands) intresse att skapa en Euroasiatisk ekonomisk union-vilket Ukraina lär inte ha blivit tänd på (?) enligt västliga nyhetskällor då ”folket”-mest västligt inriktade befolkningsgrupper i Ukraina som väntade bättre inkomst-,kulturella mm. möjligheter i väst än i ovansagda östliga alternativ-För det andra om den svenska försvarssituationen. Analysen tog ej upp det scenariet som jag -som alternativtänkare-visat vara en möjlighet för framtiden: väcka Rysslands intresse för närmandet med EU på två ”fredliga fronter”: att börja utveckla-tillsammans med västliga demokratier som hittills varit tysta eller nedtystat diskussion om det nya vetenskapsparadigmet-vilket alternativ för Krim-krisens lösning vore bättre för oss alla och- enligt mig- öppnar Ryssland en möjlighet att på sikt bli en medlem i EU. Nej,bäst att stanna i konventionella analyser,tycks vara devisen för dagens mediamiljö i både Sverige och i de västliga demokratier (mer om Ryssland nedan).

Analys med alternativa botten

Professor Anders Åslund skriver i den angränsande spalten och inlägget ”Vi behöver rusta för en ny ond tid” om den kris som nu råder på Krim och i Ukraina.

För mig-med min filosofiska skolning och delvis även litterära intressen skulle det- för det första- varit bättre om han hade tillagt ett komma-tecken i rubriken för sin artikel ovan-dvs.

”Vi behöver rusta för en ny,ond tid”. Som uppföljare för ovanbeskrivna makthavares konventionella strategier och analyser.

Varför inte medge: ja,vi missade den nya tidens möjligheter för förnyelse. Vi-i vår auktoritetstro och våra sociala jagens konventionella roller (att uppfatta oss själva med deras kriterier som betraktar oss i vår sociala och samhälleliga miljö med våra titlar,arbetsroller etc.-ej genom vårt tänkande,moral och etiska livsmotiv- ämnen som även författaren Philip Roth tar upp på intervjuer av honom av SvD:s kulturchef Daniel Sandström-se SvD,den 2.mars-14) såg inte det som vi skulle ha gjort.Förlåt-låt oss försöka igen!

Om man läser noggrant ovansagda Mikael Holmströms artikel,märker man att professorn följer i stort på samma analysspår som USA:s John Kerry talat om:

* Rysslands invasion av Krim som en ”ofattbar aggressionshandling” eller

* i fördömandet av brott mot FN:s olika stadgar eller inkomna överenskommelser mellan Ryssland och andra stater-se Helsingforsavtalet hur olika stater bör handla mot varandra i en gemensam politisk miljö (med detta menar man valda regeringar som staters rättmätiga representanter)

* samt brytandet av avtalet mellan Ukraina och Ryssland då Ukraina 1994 sade upp sig från innehav av kärnvapen mot att Ryssland,USA och Storbritannien lovat respektera den Ukrainska statens suveränitet och självständighet.

Angående analysens personliga del- att framställa president Putin som politiker som följer den gamla ordningen av forna Sovjet imperium är enligt mig en förenkling. Putin har nog med sina rådgivare märkt att framtidens stormakt är Kina mer än dagens USA. En realpolitiskt analys-enligt mig-fast även han tycks tänka med konventionella begrepp och på den gamla filosofiska grunden.

Han framställs dock inte på samma sätt som en annan realpolitisk tänkare som Hans Lindström tagit upp med hänvisning till en konstnärs skämtsamma bild om någon ”Lasse”-välkommen till helvetet !- vilket är nog bra. Ävenom det skulle (mot tidigare demokratisk debatt-och dialogklimat som man följt mot mig och det nya alternativet med tystnad och marginalisering socialt-ekonomiskt och kulturellt (som ovansagda Philip Roth också noterar då han beskriver den härskande,globala kulturen i dess hyckleri,antagonismer,plundringen av biosfären för vinstintresses skull mm) leda till eldiga debatter och “helvetesönskningar” för motparten i dialoger.

Ryssar är ej varken dumma eller fanatiska. De vill ha sin form av demokrati som de har utvecklat hittills i sin historiska och kulturella miljöer,precis som i västvärlden och dess demokratier. Om båda dessa sfärer har ej uppfattat tecken på väggen då en ny tid bryter fram som det bärs av både alternativtänkare i öst och väst samt framstående författare överallt samt kritisk massmedia och folkens gemenskapsupplevelser,blir de tillslut dömda av historien. Hur då ?

Ja,antingen oförmögna att ta till sig nya möjligheten för ny tid-med ny strategi att lösa Krim-konflikten som jag skissat ovan i en gemensam utvecklingsprojekt för det nya vetenskapsparadigmet-vilket skulle ev. lösa även framtidens ännu större,kommande kris mellan USA och Kina då maktbalansen kommer att förändras mellan dessa stater då världens social-politiska spiral vänds igen till kalla kriget och militärupprustningspolitiken med minskande levnadsstandard som följd och med ökande polarisering mellan stater och mellan olika grupper i olika samhällen.

Det finns inga makthavare som har överlevt en lång krisperiod utan att de fallit eller stater söndrat itu.

Alternativet- ja,läs ovan.”Vi behöver rusta för en ny,god tid”.

Har du detta på din valsedel kära medborgaren/världsmedborgaren?

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.men startas igen om/då myndigheterna som konfiskerat dess långsiktigt,strategiskt gjorda investeringar som-pga att då marknaden ej varit mogen som man säger-hade visat underskott och därmed givit anledning för skattemyndigheten att uppfatta firman som "hobby".Ja- världen och dess framtid- som min hobby ?

--denna del-inom parentes ovan-fanns ej med på den andra,internationella bloggen,då detta är en inre angelägenhet i Sverige--

Copyright © 2014 Vidorg. All rights reserved.