You can translate my blogg with Googles help :)

tisdag 29 mars 2011

Det är skillnad mellan solidaritet och solidaritet dummy

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Kartan och verkligheten i det ”postmoderna” samhället I:
om skillnader mellan solidaritets-begrepp med ett faktiskt exempel


Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

UNT/Debatt:”Upprop står utanför partipolitik”,Ti 29 mars 2011 av Arne Karlsson
SvD/Brännpunkt:”Hög tid tala om pensionerna”,Ti 29 mars 2011 av K G Scherman

Berättelse

Som jag har beskrivit tidigare har jag skaffat ett svenskt universitetsexamen-FK-motsvarande poängmässigt det dubbla-som filosof-samhällsvetare.Då jag skapat grunderna för ett nytt vetenskapsparadigm i min avhandling,1. Version,redan som student,och ville ”förändra systemet” med dess filosofiskt materialistiska människosyn och för snäv verklighetssyn mot bakgrund av sk. anomala,oförklarliga empiriska data som man forstat fram sedan 1870-talet-och fou-världen hade inte fungerat enligt deras grundläggande princip om sökning efter sanning-startade jag min firma Vidorg (namnet är en förkortning av ursprungliga namnet).Detta min enda sociala plattform grusades av dåvarande regeringens snabba förändring av det lag som bildat grunden för mitt firmabyggande,och sedan skattemyndighetens öförklarliga och orättvisa behandling av mina långsiktiga investeringar som visat tv. Underskott och ackumulerats.Det vill säga:
i det såkallade ”postmaterialistiska samhället” var det fortfarande kortsiktiga penning intressen som gällde och gäller.För övrigt-det var intressant att märka att hela denna nya filosofi basunerades ut efter det då jag hade visat ett förslag på breddandet av det 2000-åriga vetenskapsparadigmet som man tagit för givet,vilket paradigm är inbyggt i det sk. postmoderna alternativet.

Jag fann inga arbeten motsvarande min långa,tvärvetenskapliga utbildning,trots försök och goda meriter-både sociala,kompetensmässiga och politiska samt kulturella och som mediaskribent.Jag hade även kompletterat min utbildnig genom tilläggskurser,då jag bl.a. gjorde en uppsats-utredning om Uppsala Läns Landstings SINUS-planeringssystem i min C-D- tilltänkta uppsats i Ekonomisk Historia vid Uppsala universitet mm. kurser där.Tillika var jag i god väg att skaffa komplemetterande eMBA-kurs i Gävle Högskola,och klarat de flesta kurser med väl godkända resultat.Tyvärr grusades detta sistnämnda försök då mitt tilltänkta webb-baserad projekt Roadster-om kommande ålderdoomsboomen-vägrades att diskuteras av den unge handledaren som ev. uppfattade mig som konkurrent om lärartimmar,vilket jag hade inga intressen för.

Sedermera-kontinuerligt-försökte jag efter bättre jobb i det öppna samhället som dylikt postmaterialistiskt samhälle sägs vara-tex. Tack vare internet och möjligheter att hämta info-varför jag skaffade ett modern 3G mobilabonnemang hos 3:a då var säker på att mina breda kunskaper och erfarenheter skulle ge mig jobbet som projektansvarig för en EU-arbetslöshetstjänst i norra Uppland.

Förgäves det försöket också.Jag fick betala dryga avgifter för 3:s abonnemang som jag dock hade ej så mycket användning för då är tvungen att leva sparsamt och behöver således inte ringa så mycket.Nu,då det äntligen var dags att säga upp det obehövliga abonemanget,krånglar det till med de återstående räkningar för detta internetbaserad tjänstebolag.Det visar sig att samhällets grundläggande struktur är detsamma.
Kortsiktiga penningintressen fungerar som ”bas” och solidaritet trängs undan av det nya slags tänkandet med ”postmaterialismens tankestruktur” parad med det sönderstyckande,grundläggande synen på samhället genom individualism-fundamentalism,vars ontologiska,materialistiska grund finns just i det paradigm som jag ifrågasatt och velat åtgärda genom mitt bredare och djupare alternativ som är teoretiskt överlägsen då det innehåller det nuvarande som ett begränsat specialfall inom sig.

Min kamp har skett med pennan,och tron på demokrati som dock inte visat sig hålla för mig,alternativtänkaren.Varken i mitt försök till karriär,i det personliga livet med orättvis behandling av myndigheter,i försök att nå ut via media eller i politik och näringslivet.

Då jag har velat lyfta upp detta,har tex. den lokala median och dess debattansvarig sagt att det gäller att skriva kort om ”sakinnehållet”-ej om kontexten för det-det historiska tex. hur det har behandlats eller ej kommit fram- eller att låta bli att skriva om de etiska orättvisor som skett.Det vill säga: en relativistisk syn på sanning eller fakta-en förenklad info-syn s.a.s. Här nedan vill jag beskriva detta med ett senaste exempel och hänvisning till två bra skrivna debattartiklar (se ovan)

Det är skillnad mellan solidariteter

Pastor Arne Carlsson har skrivit en bra debattartikel i dagens UNT om behovet av mänskligare syn på solidaritet,med etiska betoningar,i stället för partipolitiska eller ideologiska.Det är bra att Sveriges Kristna Råd(SKR) står bakom dylikt tillsammans med kyrkornas engagemang mot den nya sjukförsäkringen som lanserats av den nya arbetarregeringen Alliansen.

En annan bra debattartikel-skriven av K G Scherman,tidigare generaldirektör i Riksförsäkringsverket-belyser sedan hur hantering av pensionsfrågor i det nya pensionssystemet som sjösattes genom politiska partiers samverkan i början av 1990-talet,innehåller även den luckor som har redan visat sig vara ohållbara både ekonomiskt och etiskt.De svaga får betala i det nya ”postmoderna” samhället,där solidaritet och lagarnas praxis styckar sönder det gemensamma ansvaret i det sk. välfärdssamhället till individerna-de bärarna av etiska valet som sker.Men kontexten där individerna lever? Det diskuteras man inte så mycket om.Den människosynen som gäller är ju vetenskapligt underbyggt i dagens darwinistiska syn och i fysiken,kemin mm. fackvetenskaper som talar för det sk. sekulära människosynen:

Att människan föds,lever,dör.Ingen själ finns,medvetandet är reducerbart till neurologiska processer i hjärnan,etiken till känsloargumentering.

Men samtidigt-trots att välfärdssamhället visar annat-att svaga misshandlas i lagarnas ensidiga innehåll och av myndighetspraktik där tjänsteansvar tagits bort och där det demokratiska diskussionsvillkor gäller på ytan men där alternativa tänkarnas sakinnehåll antingen refuceras-vägras att komma fram-eller försöks tigas ihäl-sker det demokratiskt motstånd.Både i andra länder-såsom har nu senast skett i Nordafrika- och i Sverige,såsom i mina blogginlägg tex..Det alternativa,djupare alternativ finns.Låt inte tystnaden eller ljugandet eller bortförklaringar tränga bort det att det är vägvalstider som gäller nu.

Ett praktiskt exempel som visar solidaritetens ansikte

Med mitt exempel nedan-ett utdrag från min epost skickad i dag-till ett inkassoföretag vars handlande visar det faktuella som gäller i dagens samhälle-den ”aktuariska solidariteten”-pengar in,pengar ut-i stället för ”egalitär solidaritet”-respekt för människovärde och demokratiska spelregler i tex. genomförda avtal,med lagens anda.Håll till godo.

Mitt exempel på den samhällsanda som gäller
i det postindustriella/postmoderna/postmaterialistiska samhället


Utdrag ur min epost i dag den Ti den 29 mars 2011till info.stockholm hos lindorff.com
info.stockholm@lindorff.com

Uppsala Ti 20 mars-11

Lindorff Kundservice

Ref. Ert inkassokrav på 3:a mobilräkning med Ärendenr. TRE-7434113

Jag vill härmed anmäla min invändning mot ert krav på 461 kr totalt,varav
själva räkningen är 299 kr och ert inkassoavgift 160 kr.

Faktabakgrunden till ärendet är följande.

1. 3:s kundtjänst har vetat att jag får lön den 25 i månaden.
2. Uppsägning från deras tjänst hade skett drygt 3 mån. innan,och pott-abonnemang avslutats den 4. febr.-11
3. Deras räkningar-trots att abo ska sägas upp 3 mån innan-kommer i efterskott.
4. Jag noterade inte detta först då tog för givet att avslutat tjänst var slutpunkten för deras dålig abonemang,med dylikt hängande betalningsutförande.
5. Så jag betalade hängande avgift-299 kr för jan. månad-11 och 89 kr för febr.-11 den 24.-dagen innan lönen noteras på kontot.
6.Då SEB-banken kunde inte betala direkt-utan först efter veckoslut-skedde betalningen 299 kr-på mån 28.febr.
7. Ni har skickat ert inkassokrav utan att ha kollat att betalningen skett samma dag.

Jag skickar alltså härmed min invändning mot ert inkassokrav då inte själv kunnat handla annorlunda pga.lönebetalningen den 25. och att banken överför inte betalningen direkt utan med fördröjning över helgen.

Nedan ser ni kopian av betalningen som skett.

Kontohändelser - mer information
 
Från konto: xxxxxxx
Till mottagare
Namn:
3 (Hi3g Access AB)
Bg-nummer:
319-9973
Belopp:
299,00
Datum tillhanda:
2011-03-28
OCR:
507146873827
Egen anteckning:
3s_feb11

 

Jag vill alltså att ni remitterar ärendet till 3:n och drar tillbaka ert inkassokrav.

För övrigt tycker jag att 3:s tjänster är botten.De kunde ha noterat att jag använt min mobil minimalt-att de fått vinst i dryga mått hela tiden och kunnat antingen ändra pottens karaktär,eller ens förfrågat om jag var nöjd med deras tjänst.
Alltså: min bedömning av deras bolag: håvar efter pengar,men med dålig tjänstekvalité.

Med inte så vänliga hälsningar,

Lasse T. Laine ”

Av innehållet ovan ser man hur såväl moderna internet-baserade företag fungerar,på vilken solidaritets-och människosyn-och hur den moderna infoteknologin-med blixtsnabba kommunikationsmöjligheter-har ej förändrat den karaktär som finns i det kapitalistiska samhället bl.a. hur ägandet av produktionsmedlen-infostruktur-arbetar mot den sociala kontexten eller basen såsom det visas vara i mitt mest moderna ekonomiska teori,enligt det nya vetenskapsparadigmet,som kan tex. argumentera mentalt,med vetenskapliga resonemang för socialdemokraternas traditionella värderingar av rättvisa,solidaritet,frihet,jämlikhet och jämställdhet- ej på det gamla sättet att den penningmässiga solidariteten skulle göra grunden.Ett antagande som fortfarande gäller.
Därav paradigmkonflikten som råder och kämpas dag för dag i dagens värld.

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om det vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder.
I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflektioner omdet skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright © 2011 Vidorg. All rights reserved.

måndag 28 mars 2011

Kartan och verkligheten i svensk invandrar-och samhällspolitik

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Kartan och verkligheten i svensk invandrarpolitik:
strategi för förnyelse i svensk politik III med faktiska exempel

Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

UNT/Debatt:”Gör migrationspolitiken öppnare”,Må 14 mars 2011 av Ulrika Karlsson och Helena Leander
SvD/Ledare:”Kanada Sverige 1-0”,Må 28 mars 2011 av Per Gudmundson
Motion lämnad för Brf Djäknen´s kommande årsmöte,Uppsala:”Förslag på uppsättning av Råd som stöd för Styrelsens arbete”,8 mars 2011 av Lasse Laine
Motion lämnad för Brf Djäknen´s kommande årsmöte,Uppsala:”Förslag på strategisk redovisningstillägg i Styrelsens årsredovisning”,8 mars 2011 av Lasse Laine


Berättelse:

Då jag åkte över i augusti-69 till Sverige,efter ett års framgångsrika universitetsstudier vid Helsingfors universitet och ”med strävan att pröva mina egna vingar”,råkade jag i diskussion med en svensk man om detta.Han skrattade då:”det är bra att det kommer invandrare till Sverige-vi behöver lågbetald arbetskraft”.Jag blev chockad.Inte hade jag sådant i tanke då jag som 3. generations ”invandrare” i det egna hemlandet (anmärkning:farfar till Karelen,far och mor tillbaka till kärnområden efter det förlorade kriget och flyttandet runt i landet,utan någon fast hemtrakt s.a.s) flyttade till Sverige.
Som ungdom hade jag utbildat mig i kritiska tänkandet,hämtandet av alternativ info från världen-bl.a. om underjordiska Zamisdad-tidskrift om förhållandena i det stora grannlandet Sovjetunion hur man där behandlade alternativtänkarna,besök i biografi för att bevittna och lära mig om nazismens grova brott mot mänskliga rättigheter i judepogromer.Jag hade vidare blivit medlem hos ungsocialisterna på min ort nära Helsingfors,varit med som kritisk betraktare och kommentator vid Kårhusockupation vid Helsingfors universitet mm.
Trots att jag fortsatte mina egna kritiska forskningar i Sverige och lade fram,redan som student,grunderna för ett nytt vetenskapsparadigm i min avhandling,1.version i Teoretisk Filosofi vid Uppsala universitet,1974;var initiativtagare och drivande vid A-studenters egen aktion för självstyrande organisering vid Socialantropologiska Institution då vi studenter var missnöjda med våra kursböcker och studiesituation;var progressiv familjefar och tog hand om barnen som hemmaman under flera års tid då vi ville att barnen skulle ha trygg hemmiljö och lära sig modersmålet först;var med att bilda föreningar och leda mångkulturell skrivarkurs med en profil som var ny då;som ordförande i en s-förening för finskspråkiga 1984-88 då vi tog upp bl.a. krav att återställa tjänstefelsparagrafen som mjukats upp av dåtida s-regering mot det som folket upplevde som orättvist;att jag hade med egen kraft bildat en konsultfirma då inga offentliga medel eller stöd att driva fram och utveckla det nya vetenskapsparadigmet givits.Kort sagt-varit en positiv,progressiv kraft som givit så mycket näring för det samhälle dit jag flyttat och velat integrera mig med dem meriter som jag ansåg vara behövliga.Trots det-eller kanske tack vare det-alternativtänkandet,kritik av orättvisa myndighetshandlanden,tro på mig själv och mina tankar då ingen velat eller kunnat visa var det brast eller innehöll fel eller motsägelser,hade jag blivit marginaliserad på ett lågbetald deltidsjobb,nattetid,då inget annat arbete tilldelades till den sökande som tex. själv hade tankar hur utveckla AMS och deras arbetsskapande.Det hade blivit så som mannen på finlandsbåten hade förutsett för mig som 1.generationsinvandrare
eller ny svensk som det heter nuförtiden.

Nedan ger jag min syn på framlagda två tidningsdebattartiklar om invandrarpolitiken och sedan avrundar med mina senaste motståndskamp-exempel eller ska jag säga-krav på ett rättvisare samhälle som mitt S-parti står för- med mina två motioner.Jag upplever nämligen som många andra kritiker av Alliansregeringens politik med deras sk. arbetslinje,att det sker egentligen en förmögenhetsomflyttningar i landet från de som är svaga och fattiga och lever på marginal till dem som har fast heltidsarbete med bra inkomster.Kronorna och örena har ju samma värde ändå ävenom de flyttas från små portmonne till de stora sådana,ytterligare spetsade med bonusar.

Gör migrationspolitiken öppnare

Två unga politiker har skrivit en bra artikel om ämnet på UNT:s debattsida (se ovan).
De säger först klart,att ”problemet med migrationspolitiken är inte att för många får stanna,utan för få”.De talar för humanare asylpolitik där
”där asylrätten värnas,arbetskraftsinvandring och rörlighet över gränserna underlättas,det europeiska och internationella samarbetet fördjupas och migrationens utvecklingseffekter beaktas”.Alla krav,som även jag som socialdemokrat ställer upp för.

De talar även för bättre sätt att hantera familjeåterföreningar,om mer demokratisk hantering av papperslösa.På dessa målkrav och accepterad målpolitik stödjer de den migrationspolitiska uppgörelsen mellan Alliansregeringen och Miljöpartiet.
De anser att ”vår överenskommelse ger bättre förutsättningar för Sverige att vara ett land,öppet mot omvärlden,som kan utgöra en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck”.

Gott och väl.Synd bara att de inte ser vad som ser i Sverige.Se min berättelse ovan med mina två motionsexempel nedan hur det faktiskt sker här.Jag ställer upp här en arbetshypotes på grund av mina egna och många andra första generationsinvandrarnas liv här:Den officiella svenska invandrarpolitiken säger ett,men gör annat:
Man accepterar och t.o.m. anser det vara naturligt och demokratiskt att 1.generationsinvandrarna offras i låglöneyrken oberoende av deras kompetens,skaffad i hemlandet eller här,med svensk utbildning.Skäl för det sägs vara: ”de bryter ju i sitt språk” eller ”har inte rättsorts social kompetens”.Att man stannar vid det och vill inte ge dem samma chanser för social mobilitet som för infödda.Den positiva sidan blir dock att då andra generations nya svenskar-deras barn-lyckas ofta bättre,accepterar man detta utan kritik eller kanske av rädsla att utsättas för ännu värre åtgärder som tex. lyfts upp i Lars Ekdahl´s bok om Rudolf Meidner (”Mot en tredje väg-En biografi över RM”,Arkiv förlag,Värnamo 2001): hur denne invandrarintellektuell bevittnade förmögenhetsomflyttningar i nazitidens Sverige och även själv blev föremål för repressiva åtgärder,men lyckades sedan tack vare sina studiekamrater som lyfte upp honom till en viktig ekonomposition inom LO.Ävenom jag som ekonomteoretiker har andra grunder och förslag än hans och Gösta Rehn´s berömnda ”Löntagarfonds-modell”,har jag stor respekt för honom och blir inspirerad av att läsa om hans öde.

Mina egna exempel nedan-2 motioner till min brf Djäknen i Uppsala 21011-ger vid handen att dylika försök till förmögenhetsomflyttningar sker fortfarande i Sverige.
Eller kanske bara i Uppsala?
Men då jag talar för en förnyad invandrarpolitik-nästa steget efter nyss stiftade samarbetet med regeringen och MP om migrationspolitik-och steget efter det för ett mänskligare samhälle där alla ska få chansen-även 1.generationsinvandrarna-som socialdemokraterna står och arbetar för.

Dessutom-om S-partiet nu tar emot det nya vetenskapsparadigmet och dess fördjupande argumentering för partiets traditionella värderingar,förbättras dylik politik på många områden,beträffande många samhällsproblem vilka gäller för alla i Sverige,ävenom tex. arbetslöshet och diskriminering drabbar värre de nya svenskarna.

Vill vi ha invandrarpolitik likt i Kanada ?

Ledarskribenten Per Gudmundson skriver i dagens ledare hur man har lyckats bättre med invandrarna i Kanada.Han beskriver hur man där utgår från landets behov och möjligheter att integrera,och redovisar hur man anser det ekonomiska perspektivet måste vara utslagsgivande härvid.Till skillnad för Sverige där man tar större hänsyn till asyl-,skydds- och humanitära skäl.Gudmundson diskuterar sedan mer om även ställda krav på medborgarskap,om önskvärd planering av invandring mm. vilka slags frågeställningar är naturliga för det svenska perspektivet: den sociala ingengörskonsten,som representerades bl.a. av makarna Myrdal som var verksamma inom S-partiet eller i nära anknytning till det.

Dylikt väcke hos mig några frågor:

* hur uppfattar man då ekonomin? Kortsiktigt-då man räknar t.ex. kostnader i dag,men glömmer de positiva icke-penningmässiga fördelar som landet får tex. i och med att nya svenskar-då de strävar efter social mobilitet i det nya hemlandet-är driftiga och bidrar positivt till näringslivet och tex. demokrafiska behov då det behövs flera lönetagare i landet för att kunna betala pensioner för kommande,stora pensionärsgrupper.

* På vilken grund sker planeringen i samhället.Jag hoppas att man vore öppnare i Kanada för det nya vetenskapsparadigmet och dess fler-dimensionella människosyn som ifrågasätter dagens materialistiskt-endimensionella människosyn,med dess känslo-och upplevelsebetonande tolkningar av våra värderingar.Denna planeringspunkt tas upp även i argumenteringar i min andra motion nedan- dvs. det är enligt mig för ensidigt att planera för invandrar-och samhällspolitik enbart på penningmässiga grunder.Dessutom har jag nu en bättre ekonomisk teori för det nya slags,öppnare samhälle som även Alliansregeringen och MP-partiet understrykter då de förnyar dagens migrationspolitik,dock utan att dra konsekvenserna av det helt ut i andra samhällsreformer.En blindpunkt som kanske mina faktiska motionsexempel från dagens Sverige nedan försöker att åtgärda: att väcka dem att se HUR det FAKTISKT är i landet-där på marginalen.

Mina 2 motioner på argumentativ grund

Som jag har nämnt ovan,innehåller mina motiv för att lämna dessa motioner för brf Djäknen,och dessutom publicera dem offentligt här (med förhoppning på kommentarer),
två perspektiv:

*dels samhälleligt-politiska: att det gäller att lyfta diskussionen om migrationspolitik över till invandrarpolitik (alldeles riktigt som även Per Gudmundson talar så bra för) och vidare till mänskligare samhällspolitik över huvud taget,på en ny bredare grund

*dels teoretiska: bakom mina motioner finns en ny ekonomisk teori som med dess värdegrund och beaktandet av människornas beteende då det gäller både att investera och ta risker,bildar en helt ny slags perspektiv då den utvidgade värdeteorin syntetiserar ekonomisk teori och ekonomisk antropologi.I motioner ges exempel på detta slags beteende i ett konkret fall.Dylika fall kan säker mångfaldigas i andras liv.Håll tillgodo-jag har accepterat att jag aldrig får nobelpris eller professur då har inte haft samhällsomgivning som skulle ha gjort sådant möjligt.

Motion till bostadsrättsföreningen Djäknens årsmöte 2011
(motion 1 av 2)

Förslag på uppsättning av Råd som stöd för Styrelsens arbete

Undertecknad har bott i föreningen Djäknen sedan dess bildande.
Ursprungligen hade BRF Djäknen en speciell profilering: man ville skapa bostäder vars hyror skulle bli billigare än andra brf:s på marknaden genom att tex. ha litet lägre takhöjd; att man byggde inga gemenskapsutrymmen mm.
Efter några års dylika lägre hyror,flyttades föreningens förvaltning över till en större,administrativ organisation som-troligtvis för att finansiera sina förvaltningskostnader och utbredd ledningsorganisation-höjde hyrorna,varvid den ursprungliga profilen försvann.Sedermera har föreningen anlitat bl.a. en mindre,privat förvaltare som dock under senaste årets uppköp lämnat över till vår senaste administrativa och service givande förvaltare Riksbyggen.Det återstår att se om detta kommer att visa sig vara fördelaktigt för föreningen- tex. genom stordriftsfördelar hålla nere servicekostnader.

I förra årets årsmöte behandlades en motion från Ulf Stjernefeldt vars motion- ”Förslag till delning av bostadsrättsföreningen Djäknen”- behandlades utan djupare diskussion.Motionsgivaren hade i sin motion bl.a. följande beskrivningar,som användes som stöd för hans motion med dess förslag ovan.Jag vill-mot bakgrund av dessa vilka jag först refererar kort till -föreslå en egen motion (se nedan) eftersom Stjernefeldt´s motion innehöll flera felaktigheter och motsägelsefulla beskrivningar.Han framförde i sin motion bl.a. följande:

1. ”BRF Djäknen är en mycket stor bostadsrättsförening.I dagsläget när bostadsrättsföreningar bildas är medlemstalet oftast ca. 60 medlemmar...”-Här jämför han det historiska-tidigare bildade föreningar,deras startvillkor mm-
med dagens,vilket är teoretiskt fel.
2. Felet i sakinnehållet-som han sedan använder som stöd för sitt argument att vår brf vore bra att delas- består i att han är okunnig om stordriftsfördelar-vilket är bl.a. skäl varför förvaltningsbolag blir färre då de genom rationaliseringar och gemensamma administrativa rutiner kan pressa kostnader.Om brf skulle delas i tre mindre föreningar,skulle dessa antingen kräva var sin egen Styrelse,eller krångliga samarbetsförordningar och sättning av bruksavgifter som skulle göra det ännu svårare och dyrare för föreningens medlemmar.
3. Han sade även att BRF Djäknens storlek ”innebär ovanligt mycket arbete från sittande Styrelse och dess ordförande och det är svårt för Valberedningen att rekrytera ledamöter som vill ta på sig denna stora arbetsbörda”.-Det skulle nog bli ännu svårare och dyrare om man i stället för att använda stordriftsfördelar,
skulle splittra föreningen och bli tvungen att antingen ha var sin egen styrelse- tredubblad så att säga- eller,genom ovansagda samordningskonstruktioner då det
skulle gälla fördelning av kostnader för gemensamma energi-,vatten- och
avlopps nätverk och miljöangelägenheter-göra Styrelsens arbete ännu svårare.

4. Dylika,gång på gång återupptagna försök att splittra brf Djäknen har ju tidigare diskuterats i ett strategiskt stormöte där de avvisades.Motionären klagade även för brist på naturliga,sociala intressegemenskaper,men tycks inte förstå att dylika motionsinnehåll just gör sådana strävan svårare,vilket var därmed kontraproduktivt för föreningen.Kanske var det av därför som förra årets stämma avslog motionärens förslag,och remitterade frågan till Styrelsen.Frågan är,om Styrelsen-dit förra årets motionär valdes som ny medlem-är därmed jävig att handla frågor om dylika splittrande förslag-”genom skaffandet av underlag för beslut”vilka är redan i sin grund kontraproduktiva (se argument ovan) och mot brf:s ursprungsstadgar,och trotsar därmed föreningens syften,beskrivna i dess bildande stadgar (se vår förenings profilering ovan)?
5. Dessutom-om föreningen splittrades i mindre delar,skulle var och en av dessa
tilltänkta (låghus-,höghus- och radhusdelar av nuvarande förening) få svagare
förhandlingsposition gentemot bankerna (mindre kapitalstock)vid förnyelse och
anskaffningar av lån i framtiden-dvs. räntorna för lånen skulle nog bli högre. Ett faktum som den nya styrelsemedlemmen förstår nog som bankman.
6. Däremot,då nuvarande brf-form respekteras och bibehålls,vinner man i föreningens ekonomi.Ju flera medlemmar delar på renoverings-och upprustningskostnader och ev. nyinvesteringar,desto lägre hyra blir det för medlemshushåll,ett faktum som vändes till det motsatta i förra årets motion.

Mot bakgrund av ovansagda,felaktiga sakinnehåll och fördelar att behålla och utveckla vidare brf Djäknen genom nya organiseringsformer,föreslår jag att stämman beslutar:

Att bilda en Rådgivande organ som hjälp för Styrelsens arbete.
Dylik organ-som skulle bestå av sakkunniga på området-kunde vara ideel och
bistå Styrelsen i dess mest strategibetonade arbetsmoment både i dess arbete under året och ev. i genomgång av lämnade motioner före och efter årsmötet för att därmed hindra föreningen att skaffa onödiga kostnader som skulle ha kunnat undvikas om bättre argumentering och sakinnehåll tagits till vara.
Därmed skulle förra årets motionsgivarens delsakinnehåll-vilket var positivt-att göra det lättare för Styrelsen-tas till vara i denna motion som fortsätter på angivna temat.


I Uppsala 8. mars 2011
Lasse T. Laine ”

Motion till bostadsrättsföreningen Djäknens årsmöte 2011
(motion 2 av 2)

Förslag på strategisk redovisningstillägg i Styrelsens årsredovisning


Undertecknad flyttade till Sverige som gäststuderande i augusti-69.
Dessförinnan hade jag jobbat på skolsemestrar på olika byggarbetsplatser som biträdande byggarbetare,vaktmästare mm,samt-efter studenten under 1 år som 2. chaufför för bygglyftkran,80 ton,på Helsingfors flygplatsbygge.Efter framgångsrika studier för första året vid Helsingfors universitet 1968-69 flyttade jag alltså till Sverige.

Att komma in i ett nytt samhälle ger en både nackdelar och fördelar.
Nackdelar: det tar tid att skapa sociala relationer och nätverk som hjälper en att hitta en meningsfull och lyckad plats i det nya samhället-tex. på arbetslivet.Fördelar:
med annan kulturell bakgrund och kanske annan profil på livsprioriteringar och värderingar har du en fördel att fördjupa dig som människa.Det är lättare att hålla en kritisk,skapande distans till de sociala och kulturella självklarheter som tas för givet av de infödda och ev. bidra positivt till samhällsförnyelse då man är inte så bunden av sociala hänsynstaganden eller kulturella fördomar.

Angående boendet i Brf. Djäknen har jag haft nytta av båda dessa perspektiv ovan.
Då jag har bott i föreningen sedan dess bildande-efter att ha flyttat runt i Uppsala 10tals gånger som student både från gruppboende i ett privat hus,som privatboende i en villa,till studentkorridorshus och sedermera till studentlägenheter på olika håll i staden-kändes det som att ”komma hem” sedan man hade sparat till och skaffat sin lägenhet hos Djäknen.Man stadgade sig på de villkor som bildades av föreningens
grundande,med de villkor som gjorde grunden för föreningens ekonomi och profil.
Detta bildade så att säga en livsstrategi som man sedan tog för givet genom att gå med i föreningen och underteckna avtalet.

Tiderna har gått sedan föreningens bildande 1984.Tillika har föreningens Styrelser
arbetat på olika sätt,ävenom i stort sätt har det gått bra.För närmare beskriving se min andra motion som lämnas till 2011-års årsmöte om
bildandet av ett Råd för att bistå Styrelsen.

I min egen,personliga profil bildar både kritiskt tänkande och min filosofiskt unika profil-att skapa nya synteser av olika innehåll som tycks stå i motsättningar till varandra eller t.o.m. bilda motsägelser- en fördel vilket kan tillämpas konkret i tex
motionsskrivandet för boendeföreningen.Då förra årets motion från Ulf Stjernefeldt ”Förslag till delning av bostadsrättsföreningen Djäknen”- behandlades utan djupare diskussion,har jag lyft upp dess innehåll och velat både bemöta dess felaktigheter som dess positiva sida: ”att göra det lättare för Styrelsen” för BRF Djäknen, i min
andra motion.I den här första motionen
lägger jag fram en motion om en ny slags årsinnehållstema i redovisningen.
Jag har i tidigare årsmöten berört detta då jag jämfört hur olika koncernredovisningar börjar med Koncernchefens (här Styrelsens) strategiska sammanfattning av sitt arbete under det gångna året och behövliga,kommande,långsiktiga satsningar.

Då förra årets motion innehåll förslag på splittringen av förening-vilket vilade på felaktiga sakargument (se min andra motion ovan som lämnas till årsmöte 2011)-
och den avslogs,och Styrelsen gavs mandat att ta fram utredningar ang. förändring av grundstadgar i form av olika handlingsalternativ,vill jag föra fram här mina strategiska,kritiska synpunkter:

Min motions strategiska situationsanalys- en översiklig bild:

Ev. underlag som skaffats eller bekostats av föreningen för fortsatta diskussioner för splittrandet av föreningen eller för förändrandet av dess grundstadgar bör-enligt mig-avslås definitivt och därmed hindras att i fortsättningen skapa nya,onödiga kostnader för föreningen.

Hur resonerar jag för denna situationsbild?
I samhällsplanering har S.Andersson och L.Ingelstam (boken: Samhällsplaneringens grundproblem,Sekretariatet för Framtidsstudier,Stockholm 1979) lyft upp bl.a. följande perspektiv:
- Att leva med osäkerhet,s.67-68:”grovt ..urskilja 4 sätt att i planering handskas med värdeförändringar och deras osäkerhet:
* att öppet eller underförstått utgå att nuvarande mål och värderingar ska gälla även i framtiden
* söka förutse hur värderingar kommer att förändras och inrätta planeringen därefter (prognos för värderingstrender)
* medvetet planera så att värderingar kommer att styras i viss riktning(”manipulativ” planering)
* i planeringen medvetet skapa manöverutrymme för förändrade värderingar i framtiden (sk. Adaptiv planering med optioner på alternativa utvecklingart tex. genom organisatoriska förändringar)

Då splittring av föreningen skulle resultera i både ekonomiska och sociala förlust-kostnader (se min andra motion),skulle dessa typer av planeringsunderlag som åsyftar att splittra föreningen även favorisera vissa grupper.Ekonomiskt sett skulle radhusägarna därmed vinna på andra typer av brf. medlemmarnas bekostnad,då deras mark-relativt sett-skulle bli mer värdefull (större markområde per lgh/hushåll) och därmed ger orättvisa marginalfördelar.I framtiden,då dessa radhus tex. ska rivas och ev. byggas till nya flervåningshus,skulle detta betinga relativt sätt högre försäljningspris på markområdsmarginalen s.a.s. än fler-och grupphus ägande.
Varför skulle Styrelsen tillåtas ensidigt ta parti för ovanslags,manipulativ strategi som förutom etiskt orättvis,skulle även innefatta ovanbeskrivna utökade ekonomiska och sociala kostnader?

2. I en annan bok i samhällsplanering beskriver Peter Söderbaum sin sk. positionsanalys av olika handlingsalternativ (se boken: Samhällsplanering-ekonomi och miljö,Miljöförlaget,Uppsala 1975),s. 139:
* då traditionell analys handlar om bedömning av kostnader vid olika flöden,betonar positionsanalys tillstånden,med icke-monetära,ej penning-termer i tiden-tex. tillstånd för olika intressent-grupper vid olika tidspunkter
(skillnader mellan boenden tex.: hur studerande-ekonomi skiljer sig från starka hushållenas eller lågavlönades eller pensionärers ekonomier som även betraktas i tiden)
* hur beslutsfattandet ses som fler-stegsprocess då olika handlingsalternativ ger olika framtida positioner för att handla (se tex. hur räntekostnader blir annorlunda i framtiden om föreningen splittras- se min diskussion i motion 2.)
* då man arbetar med fler-dimensionella resursbegrepp,med tvärvetenskaplig metodik,eftersträvar man efter en balans mellan olika typer av effekter (tex. att penningmässiga fördelar ska sättas i relation till sociala tillstånd och olika intressenters resurser varvid man alltid ska tas större hänsyn till de svaga)
* man utgår från klar redovisning av olika intressentgrupper: vad är deras prioriteringar,hur olika gruppers preferenser är relaterade gentemot varandra,vilket slags handlingsalternativ ska prioriteras mm.

Sett mot bakgrund av dessa slags metodperspektiv innehåller min ovanbeskrivna översiktsbild en klar adaptiv strategi,där olika grupperns intressen diskuteras och vägs etiskt gentemot varandra och där ev. underlag för strategiska bedömningar-
förändring av stadgar för föreningen- på endast penningmässiga grunder avvisas som partsinlagor för vissa,kapitalstarka intressentgrupper.

3. Personligt undrar jag med vilken rätt skulle man frångå från ett avtalsinnehåll som bildat en livsstrategi då det gällt att försöka integrera sig i det svenska samhället med avsevärda livskostnader.Att acceptera sin låglöneyrkesposition som första generations ny svensk trots akademiskt examen motsvarandet det dubbla från ett svenskt universitet,då man balanserat denna livssituation med att åtminstone bo bra i en bra bostadsrättsförening,med de villkor som stiftades i dess början.Om man nu skulle riva sönder dem-på avsevärda kostnader-skulle man inte då bli även skyldig att ersätta i efterhand-i socialt skadestånd- de uppoffringar som man betalat genom att anpassa sig i sådan här situation? Då jag har tidigare blivit bemött av dylikt ”flexibelt tänkande” då man efteråt förändrat avtalsinnehåll,ensidigt,utan kompensationsmöjligheter eller kompromisser (se villkor för min firmastart-att kunna dra av gjorda investeringar ur lön i låglöneyrke,vilket förädrades sedan efter 1 år och tvingade mig till livslång skuldsituation då dessförinnan hade inga skulder,eller då skattemyndigheter plötsligt,utan varning,nollställde mina långsiktiga,strategiska firmainvesteringar efter att ha först tillåtit dem rulla under 12 års tid och akkumuleras, med sitt kortsiktiga tänkande,utan vetenskaplig elle ekonomisk kompetens,stödda av rättsmyndigheter).Jag vill inte vara med dylikt rättsvidrigt förhandlande tredje gång till varvid kapitalstarka intressenter försöker stjäla mina hårt sparade resurser.

Mot bakgrund av ovansagda,föreslår jag att stämman beslutar:

Att Styrelsens årliga årsredovisning ska alltid-eller åtminstone varannat år-innehålla en strategisk bedömning av BRF. Djäknens tillståndsläge,med fler-resurs termer.


I Uppsala 8. mars 2011
Lasse T. Laine ”


Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om det vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder.
I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflektioner omdet skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright © 2011 Vidorg. All rights reserved.

söndag 20 mars 2011

På S-fronten inget nytt-eller?

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Analys av Förnyelse- Förändring: Kartan och verkligheten och strategi för förnyelse i svensk politik II

På S-fronten inget nytt- eller ?

Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

SvD/Ledare:”Nu ringer väckarklockan”,Sö 20 mars 2011 av PJ Anders Linder
SvD/Ledare:”Att förnya sig är svårt, att göra det öppet är svårare”,Sö 20 mars av
Sanna Rayman
SvD/Brännpunkt:”Här är vår kravlista,Juholt”,Sö 20 mars 2011 av Nalin Pekgul,Carina Ohlsson och Carina Hägg
SvD/Brännpunkt/Replik kärkraft:”Alliansens energiuppgörelse trygg grund att stå på”,Sö 20 mars 2011 av Maud Olofsson och Andreas Carlgren
UNT/Kultur/Essä:”Värderingar varken sanna eller falska”,Lö 19 mars 2011 av
Folke Tersman

Berättelse:

Litteraturvetare och bokälskande,läsande folk känner säkert berättelser av många författare om olika ”tecken”-ques- som de fått i sin karriär eller livsvandring som de tolkat som ”hjälp från ovan eller annan dimension”.Som forskarutbildad-på egen hand-i parapsykologins filosofi och data-kan jag även hänvisa till olika folkliga traditioner av kloka gummor,schamaner,medicinmän,orakel mm. då de kastar sina olika tokens-meningstolkande konkreta symboler-vilka ger dem sedan stöd i deras tolkningar hur det blir av något.Var det sedan frågan om botandet av en sjuk medlem i stammen,eller att tolka hur det ska gå med analkande kriget mot angriparen-alternativt i egna offencivet osv.Som parapsykolog kunde man säga att det gäller inte den fysiska formen som är det viktiga,utan den process-hämtning av information med olika psi-förmågor-som det är frågan om.Man har därmed tolkat helt galet eller felaktigt dylikt beteende med ett meningsgivande begreppssystem- vetenskapsparadigm-som inte vet vad det är frågan om.Om andra dimensioner i verkligheten,om annan slags empiri än den fysiska.

För mig hände sådant här under förra natt då en ensam trast flög fram till gångbanan,framför min cykel då jag kom dragande min tidningsbudsvagn.
Varför skulle den ha letat efter mat på en farlig plats där den sedan fick flyga sig undan cykeln? Eller vad det frågan om den tanken som den förmedlade till mig-som jag tolkade av denna ques? ”Ja,du är inte ensam-jag tar hand om dig,lita på det”.
Det gör jag nog redan av med den integritet som jag själv byggt för min person under min livsresa,med svåra val och sorliga erfarenheter,vilka dock fördjupat mig som människa.Hur myndighetspersoner-som inte såg mig som barnens närmaste vårdarperson,som de litade sig på-var med att ”dra ut hjärtat från bröstet” vid skillsmässan genom att antingen vara passiva eller göra felaktigt rättsbeslut.
Hur diskriminerande praktik i tjänstemannaansvar utövandet-troligtvis omedvetet-hindrat förnyelsen i vetenskap och genom det fördröjt samhälls-och kulturutveckling då man inte gått genom mina förslag eller teorier för ett nytt vetenskapsparadigm som kunde ge så mycket för förnyelsen.Hur man fått avstå från kärlek då kärleken vill gå sin väg och vara fri-eller kräver samhällsstatus för att kunna uppstå.Men det är förbi nu och inget mer om det eller hatiska känslor.

En annan ques under förra natten,på väg till leveransplats dit tidningsbuntar lämnats för vidare utdelning av mig i mitt (mina) disktrikt på söndag.Jag kände värme från mötande studentskor.Tack för det.Mer om mina funderingar kring kvinnomakt nedan.

Ute i världen krig med vapen-i Sverige,god ske lov,med argument,ideologi eller brist på sådant

PJ Anders Linder,politisk chefsredaktör i SvD,skriver i dag i den första artikeln ovan,hur Allians-regeringen bör skärpa sig.

” Om Alliansen fortsätter att berätta om sina bedrifter i stället för sina värderingar och sina framtidsidéer lär Juholteffekten bli verklighet även hos Sifo”.
Han hänsyftar till att enligt Sifo´s mars-månads mätning av senast partisympatier har avståndet mellan förra rödgröna alliansen och Alliansregerings partners minskat till 1,1 procentenheter.Detta ger-enligt honom-anledning till att ringa i väckarklockan-högerpartigillande som han är (annars skulle han inte sitta kvar i sin tjänst hos SvD).

Jag ska ta upp kort hans viktigaste punkter och hänvisa till det som jag har gjort.
Med detta menar jag att inom S-partiet välkomnar man-faktiskt efterlyser-medlemsmedverkan.Kanske kan jag bli team-medspelare med Juholt,men det är en annan fråga som jag ska inte fokusera mig i här.

1. Regeringen har tappat det intellektuella och moraliska initiativet

Ja,det stämmer.Jag har i mina tidigare blogg ovan visat var luckorna eller bristerna är i Alliansens ideologi-punktvisa rättelser av luckor men knappast djärva helhetslösningar som i mitt fall som Linder sedan-utan att nämna källan-försökt stämpla som schamanlika visioner då det faktist gällt vetenskapligt grundade resonemang på annorlunda empiriska data,fler-dimensionella nya begreppsstrukturer och värderingsdiskussioner som följd av detta.
Alliansen grundar ju sin ideologi för det gällande paradigmet och dess syn på människan: tro på darwinism,materialistisk ontologi,användandet av ekonomisk teori som är teoretiskt underlägsen min nya syntes,följande den tradition som Talcott-Parson tidigare diskuterat om och försökt lösa utan att kunna göra det.I mitt fall gör jag det-förenar ekonomisk teori-som grundar sig på förgivet tagna utgångspunkter i ekonomin hur människor maximerar sina vinster eller fördelar-och ekonomisk antropologi som handlar om hur människor faktiskt ekonomiserar med knappa resurser.Detta gör jag i min nya värdeteori som diskuterar (skissar då har ej kunnat få möjligheter för djupare diskussioner i akademisk karriär-tack vare sociala tacklingsmekanismer,avundsjuka eller omedveten diskriminering mot nykomlingen) om risker-risktagandet i tiden (ej endast här och nu,genom spelteorin e.dyl. Avvägningar),värderingar,val.Ingen schamanism här inte.
Det skulle vara intressant att veta vilken ekonomisk skola bildar grunden för Anders Borg´s och Alliansregeringens politik? Neo-liberal sådan eller ytlig tolkning av ekonomin genom penningmängder.Värdefeticism? Ekonomichauvinism: put money to the hole,to and fro,and get your satisfaction baby.För riktiga ekonomer är dock tillfredsställelsen mätbar i budgetöverskott över konjunkturcykel-ej de uppoffringar som står bakom eller genererar dem-dem kan man väl strunta i då man sitter vid köttgrytorna och inte ens ser dem.

2. Motbilden saknas.

Enligt PJ har Alliansen inte beskrivit rätt konkurrensens,etableringsfrihetens och arbetslinjens fördelar.Ja,se på elmarknaden (Vattenfalls monopol-situation),bristen på kvalitetsuppföljning av etablerade alternativ i fråga om tågtrafik,skolor,vården.Jag hade exempel på systemkritik och förslag på nya former av organisering i vården i mitt SINUS-arbete 1990 som-om de hade tagits till vara-hade sparat 7 miljarder årligen i landstingsvärlden.Tyvärr tog media aldrig upp detta scoop-och följden blev att fortfarande har man inte tagit tillvara dessa alternativa lösningar såsom ny form av datoriserad planeringsystem i vården med patienföljande över hela vårdkedjan och med möjligheten att även korsa gränser mellan privata underleverantörer,privata vårdföretag och landstingen,med möjlighet för positivt incitament-system.

3. Stämningsomslaget-”inget nytt på västfronten” Reinfeldt

Jag har stor respekt för Fredrik.Det är synd att han har inte vaknat än,eller att det nya vetenskapsparadigm fronten tycks fortfarande att ske unde hans och regeringskansliets radar.Eller att motstånd är så barnsligt: bilen bucklas,det sker stölder hos släkt.I Finland-min fd. hemland- kan socialdemokratin t.o.m.bilda allians-sitta i regering med moderaterna.Än tycks det inte vara aktuellt i Sverige.Det ordnar sig nog med tiden med klimatlösningar,alternativ fou-politik,nya slags energipolitik,ny slags invandrar-läs integrationspolitik,ny slags infrastrukturpolitik.Detta finns redan integrerad i mitt förslag på fler-dimensionell,hållbar tillväxtpolitik (framlagd i min syntes NMEP-tillväxtspiral under mina studier vid samhällsplanering vid Uppsala universitet).
Om det börjar röra på sig ”i västfronten i Sverige” då ungdomar kräver handling-ej uppskutandet till framtiden-eller tidskrävande utredningar med experter skolade i det gamla paradigmet,ställs nog regeringen mot väggen.
Lyckligtvis har vi inte här i Norden den slags personlighetkult eller diktatorvänliga uppfostringsmetoder eller traditioner som man har annanstans,men diskussion om Juholt-effekten förbodar inte gott.Ska vi ha en stark ledare till som kräver följa John-beteende,eller team-bildandet-med kompetens,öppenhet,jämstäldhet som tas upp i de andra artiklar ovan.

S-kvinnor kräver besked av Juholt

I anknytning till sistnämnda ovan: jag väntar inte att Håkan rakar sin mustasch eller att Fredrik låter sådan växa till-för att kunna uppfattas som ledare eller inte bli associerad som en viss man genom försök till sociala stämplingsmekanismer.
Jag har genom egen erfarenhet i kvinnornas värld erfarit mycket av de känslor och ansvarserfarenheter som traditionellt har varit kvinnornas lott och respekterar deras värld.Å andra sidan-då jag ser och grundar mina förslag på förnyelsen av socialdemokratin på en bredare argumentativ och djupare känslogrund än feminism gör- i kamp för människovärde var det sedan frågan om män eller kvinnor,om infödda eller invandrare,om normala eller avvikande i olika meningar,om rika eller fattiga,skulle jag vilja ställa några frågor till s-kvinnor.Förhoppningsvis uppfattas dem inte som provokativa och stämplas som kvinnofientliga då jag är helt normal,har erfarenheter av goda och kompetenta kvinnor i mitt liv,ser exempel på integrerade kvinnokämpar både i Sverige och ute i världen och har stor respekt för dem.

Här är mina frågor och synpunkter på S-kvinnors kravlista på Juholts ledarskap

1. Att vara kvinna:

betyder detta automatiskt att man är bra ledare,har kunskaper för att göra rätt sorts prioriteringar,stå pall för kritik och svara på den rakt,utan kvinliga motstrategier ”bakom rygg”

2. Att vara feminist

då den defineras som ”att ha jämn fördelning av kvinnor och män bland våra förtroendevalda.Att det ska finnas både kvinnor och män på de ledande positionerna inom partiet och då även på de tunga politiska uppdragen”.Självklart ska det vara så,men ska feminism betyder bokstavstolkning genom 50-50 fördelning av ansvarspositioner oberoende av frågor i första punkt ovan? Eller att kvinnor-a priori,automatiskt anses vara rätt representerande barnens rättighter och de kunskaper som familjelivet kräver.

Tillåt männen komma in i jämlikt familjeliv-och även se individuella skillnader i olika familjers och föräldraindividers livsval angående hur dela föräldraledighet eller ”profilera sig” inom familjelivet och vård och omsorg om barnen.Jag själv var före min tid som progressiv familjefar,uppsköt min karriär för partnerns skull(hon hade rätt argument då för det) och för familjens skull.Då det gick åt pipan,fick jag dock inget stöd av kvinnor inom socialtjänst,skola eller rättsväsen-varför det?
Men det är gammalt nu,övervunnet,och jag har gått vidare,förstärkt av blind feminism som inte frågat grunden-den filosofiska människosynen-för sina värderingar: individfundamentalister kontra jämlika teampartners som slår inte din närmaste under bältet eller agerar bakom ryggen (obs-allmänt argument här-ej syftande någon individ eller känt person).

3. Att vara progressiv socialdemokrat-som feminist

är för mig ett steg i rätt riktning,absolut.Men ska vi inte gå vidare? Vi har nu den historiska möjligheten att ”bli spjutspets” i Sveriges demokrati och genom det,anammande eller tagande emot möjligheten för förnyelsen på en bredare,argumentativ grund i det nya vetenskapsparadigmet,även för världen.
Jag har försökt detta redan-litande på de utmaningar som S-partiet ger till sina medlemmar på Sosseriet att agera för en rättvisare värld även personligt,på
”sin egen front”-genom att tex. Ge förslag hur lösa Egyptens och Libyens kris,vilket kanske eventuellt gav initiativ indirekt för FN:s resolutioner då etablissemanget där såg att här var något att hämta och bli inspirerad av ävenom den lokala median varit tyst.Se även min berättelse ovan om ”ques”.
Världen lyssnar,stöd fås från även andra dimensioner-kanske från Olof t.o.m. Ävenom han manifesterar sig inte fysiskt men exiterar i en annan dimension.

Med detta vill jag uppmuntra S-kvinnor att ta del av även dessa bloggspalter och diskutera mina förslag för förnyelsen av S-partiet.Det som kan få högerns och regeringens väckarklockor att ringa ännu mer.Kvinnor har ju mer makt än de anar,fast den är informell sådan och kommer inte alltid till ytan.Men det är både-och som det gäller-ej dikotomiserande antingen-eller,kvinnor eller män,utan tillsammans,framåt.

Litet om världsläget på min radar

Ska vi alltså skriva nu: ”mycket nytt på västfronten-men vi startar inga nya världskrig” (implicit i denna mening finns en alternativ strategi med ekonomiska påtryckningar mot Libyens krigsföring: de som inte aktivt-genom ekonomiska,politiska och sociala påtryckningar agerar mot Gaddafis krigsföring-får ej delta under sina livstid i Vidorg firmans M.O.-börs vinstdelningar,i dess olika tillämpningar,i olika eventuella världsprojekt (detta kan tolkas landsvis eller vis av vi härskarpersoner eller partier.En vink främst skickat till Arabvärlden och Afrika som lär ha rakare kommunikationskanaler till honom än västvärldens militäraktioner.
Det är pengar som kostar-och bakom dem finns värderingar,hur vi teoreticerar om värdet,ett faktiskt beteende som-genom ny teorigrund i sin bredaste mening-kan öppna oss för en ny kulturell utvecklingsnivå.

Jag är krigare-säger Gaddafi.Ja,var då sådan,inte någon pojkspolning som kräver många återfödelser för att fatta att det viktigaste kriget sker i vår hjärna och hjärta.Avstå från din sk. makt,och du har vunnit ditt krig.Detta är en komment från en annan krigare,fast ej militär sådan.Kanske feministiskt krigsföring?

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om det vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder.
I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflektioner omdet skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

lördag 19 mars 2011

Hur S-partiet kan vinna tillbaka regeringsmakten

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Analys av Förnyelse- Förändring : Bara ombytta roller – stämmer kartan om svensk politik i dag ?
(dvs. bidrar refucerande,auktoritetstroende mediapolitik till samhällets fler-dimensionella tillväxt? )

Hur S-partiet kan ta tillbaka regeringsmakten genom en oförutsedd strategi-
förnya partiet på en ny grund,med respekt för traditionella värderingar

Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

SvD/Ledare/Kolumn:”Så fick S och M ombytta roller”,Lö 19 mars 2011 av Thomas Gur
UNT/Kultur/Essä:”Värderingar varken sanna eller falska”,Lö 19 mars 2011 av
Folke Tersman

Berättelse:

Egentligen skulle jag inte ha skrivit detta blogginlägg.Kände:”smaka nu på era egna Ghaddafis”-dvs. missade möjligheter för samhällsutveckling och fler-dimensionell tillväxt då man nästan 40 år fördröjt utvecklandet av det nya vetenskapsparadigmet genom att det nya fick inte komma fram eller utvecklas på samma demokratiska diskussionsvillkor som alla andras debattinlägg och möjligheter för vetenskaplig eller näringslivskarriär.Men kände sedan-strunta i det ohederliga motståndet,levererat av etablissemanget i dessa sfärer,med sina maktpositioner-gå över,bilda nya allianser.
Droppar-litet i taget-med tiden,knäcker det blockerande stenet i grottans mynning.
Bildspåk-ja,med den fördelen att den kan tolkas på många sätt,i många samhällsområden.

Jag ska senare ge ett annat,eventuellt exempel på detta genom att publicera mina motioner till den bostadsrättsförening där jag bor-ifall de refucerar dem,trycker dem inte i årsredovisningen med skenargument att ”du skriver ju för mycket-om dig själv mm-då det gäller att kort skriva om din motion”.Bakom sådant här ev. motstånd finns ju en viss tolkning av sakinnnehållet i motioner i fråga-att inte inse att en bra motion kräver även en motivationsinnehållande berättelse och argumentering för motionen.
Enligt min nya ekonomiteori (värd nobelpris om jag hade kunnat forska och publicera på samma villkor-med en tjänst-som dem som utgår från det gällande paradigmet) grundas ju ekonomisering i livsstrategier,i avvägningen av risker i relation till den trygghet som man har eller upplever både för sig själv och sina kära.Om de som har makten-sitter i Styrelsen-förstår inte detta,kan jag inte göra så mycket för det.En del förstår,en del förstår inte-eller det som är värre: vill inte förstå eller ge den andre möjligheten att komma fram,resonera och bli förstått.Förstått?

Alltså gör jag en kompromiss som en äkta socialdemokrat som är inte någon revolutionsromantiker,ävenom man vet att med tiden kommer det nya vetenskapsparadigmet revolutionera många saker.Vår syn på människan,verkligheten,våra värderingar,uppfostran,i utbildningsväsendet,i samhällets olika politiska lösningar ang. tex. Hur skapa arbete i det sk. kunskapssamhället,hur etablera internationellt fungerande demokrati genom nya praktiker och lösningar.Hur utveckla den nya fysiken,den nya biologin,den nya kemin,etc.,etc.Min kompromiss här är: jag skriver inte så mycket om den etablerade filosofins analys av sk. värdenihilism (se andra artikeln ovan,skriven av professorn i Praktisk Filosofi vid Uppsala universitet där även jag skaffade en viss utbildning).Jag blev ju portad ut med utmaning av att söka mig annanstans-”till Göteborg tex. där du har bättre chanser att få studielån”(utsaga av min dåvarande professor i Praktisk Filosofi,Lars Bergström- en intelligent man,men knappast en riktig filosof med djup i argumentationen eller respekt för ifrågasättande sanningssökandet-då han värderade mina tentamenssvar eller försökte platta till mig som ”icke-filosof”).Hans diskussion utgår ju den etablerade synen i filosofin och det etablerade vetenskapsparadigm:
absolut syn på verklighet,om väsenskillnaden mellan värderingsutsagor och faktiska beskrivningar av verklighet,om gällande evolutionsteori.Jag har ju skissat om dubla evolutionsteori,skiss för ny DNA-teori med möjlighet för ny slags kemisk struktur som skulle bära över mental-etiska evolutionssteg i själslig nivå tillbaka till den nyss födda,nya fysiska kroppens hjärna etc. etc. tagande på allvar alternativa,empiriska data som ifrågasätter vår syn på jaget,indentitet (i psykologins filosofi),om möjligheter att få kunskap (verifierings-falsifieringsmöjligheter på annorlunda sätt än direkt konfrontation med fysisk verklighet,etc i kunskapsteori),tillika som skillnaden mellan olika former av kunskaper (i vetenskapsteori).etc.
Smaka nu på er egen politik,här ska det skrivas enbart om politik som det officiellt uppfattas i samhället,genom politiska institutioner.
Jag ska alltså göra en kompromiss: låter bli att skriva om filosofi,men kommenterar den första artikelkolumnen ovan om ”ombytta roller mellan S och M” såsom Thomas Gur så förträffligt har skivit om.

Det förmodade kraftcentret i dagens svenska politik

Thomas lägger fram i stort två följande teser ang. svensk politik i dag.

Tes 1
”Fredrik Reinfeldt har-genom omvandlingen av sitt parti Moderaterna-åstadkommit en radikal tärrängförändring vars följder kommer att prägla villkoren för svensk politik lång tid framöver”

Tes 2
”Den senaste manifestationen av denna utveckling,överenskommelsen mellan Miljöpartiet och alliansregeringen i migrationspolitiken,bekräftar att Socialdemokraterna inte längre är kraftcentrum i det partipolitiska spelet”.

Det är intressant att märka att mina blogginlägg har inte kommit på hans radar än,ävenom jag personligen genom en epostkontakt försökte uppmärksamma honom om detta.Det handlar väl om ens trovärdighet som intellektuell,ifrågasättande filosof vars tankar inte bemöts (släng till professor Tersman: jag gjorde en skillnad mellan uttrycken ”att existera” och ”att manifestera”)-således,auktoritetstroende,med fokus på mer på socialt-ekonomiskt spel än sökning efter sanning eller problemlösandet med radikalt nya förslag på annorlunda politik och praktik.Varför ska jag då svara på sådant här? Ja,jag har ju praktiska lösningsförslag till skillnad från tjocka akademiska avhandlingar som man kan inte detalrikt argumentera för i sådan här bloggkontext. Då jag vill inte enbart vädja till känslor eller värderingar utan argumenterar även för praktiskt manifesterande lösningar som är fysiskt lagda på papper,prövar jag här om Gurs teser håller.

Bemötande av Tes 1

Ja,FR. Har lyckats bra hittils inrikespolitiskt ävenom det finns fara på sikt att hans och regeringens sätt att bedriva tex. Ekonomisk politik leder till fördjupande skillnader i Sverige,och därmed urholkar regeringens trovärdighet längre fram.
En annan synpunkt: Alliansregeringen famlar i blindo på samma sätt här som man gör även utomlands,behjälpta av dagens tänkare i ekonomi och näringslivet,med godkända finansiella lösningar (dvs. som inte ifrågasätter de kapitalstarkas hegemoni tex i tolkning av bonusar eller riskminimering eller möjligheter att utveckla EU-politik genom stegvisa-efteråt fungerande brandkårsutflykter).Hur skapa tex. Positiv incitament bland människor som är ifrågasättande,vill själva ta beslut om sina valmöjligheter eller t.o.m. Skapa nya sådana om samhället inte förstår att göra det.
Vidare: hur lösa arbetslöshetsproblemet i kunskapssamhället? Eller förnya skatter i dito? Eller skapa positiv,kulturell klimat i samhället som tudelas av bakåtsträvande Sverigedemokrater och ytsurfande folkpartister som missförstår skolan och utbildningens roll och tex. Vetenskapens grundläggande väsen: att lära barnen bli kritiska,skapande,ifrågasättande,samtidigt som de blir empatiska,demokratiskt kännande,med värderingar som är mer än bara känslor(dvs. Driver till politiska handlingar som kan sedan bedömas som progressiva för mittenväljarna: såsom Tony Blair har skivit om i sin bok ”Mitt liv,min resa”).
Ytterst handlar ju det om ”tärrängförändring i strategisk betydelse”- alldeles riktigt,men stämmer politikinnehållet sedan med det- låt mig tvivla,se argument ovan.

Bemötande av Tes 2

Att socialdemokraterna uppfattas inte som kraftcentrum i dag,behöver ej betyda att de kan inte visa sig vara det i nästa valet 2014.Jag påstår att t.o.m. Om mina blogginnehåll hade fått komma fram i massmedia och intern,inom partiet,med mina kritiska kommentarer och lösningsförslag på tex de frågor som man diskuterade om under Almedalsveckan,skulle socialdemokraterna ev. Ha vunnit i valet.Nu gjorde de inte det- hundar jagade sin egen svans så att säga-och följden blev att nu fick dem ge sig och ta vägen ut.Till befrielsen ? Kanske,kanske inte-får se vad som kommer att ske i den kommande extra kongressen då S-partiet väljer nya, eventuella mindre kraftcentra inom partiet eller t.o.m. Skapar ett helt nytt slags kraftfält som blir följden om partiets beslutsfattare öppnar sig för det nya alternativet,på ny,bredare grund som jag har skrivit om på dessa spalter?

Socialdemokraternas möjligheter att bilda ett nytt kraftcentrum på ny grund

Thomas Gur ta upp här flera frågeställningar.

1. Förmågan att bilda breda blocköverskridande politikallianser och praktiska lösningar utanför nuvarande blockmöjligheter. Han beskriver hur moderaterna i sin placering av partiet i mitten gick ifrån sin högerflygel.Detta i sin tur fick som resultat att andra allianspartier-enligt honom-fick gå åt höger för att fylla detta tomrummet eller för att kunna bilda en allians med det dominerande partiet.
Hur skulle det då vara möjligt för socialdemokraterna att göra det-dvs.splittra denna slags front? Ja,enligt min mening blir det möjligt då den förnyade socialdemokratin talar för både svaga i samhället och möjligheten för alla,som individer,att få en chans i livet,att slå sig fram,hitta sin plats,få arbete,kunna bilda familj eller leva lyckligt ensam.Men-till skillnad från nuvarande regeringens politik-genom att vara en progressiv kraftfält,öppen för nya,bättre ekonomiteorier,ny formulering av välfärdssamhället som öppnar för incitamentstänkandet men på ett annat sätt än moderaterna med sitt penning-jargong och myndighetstolkningsföreträde där budgetsystemet penning-balans tycks vara viktigare än samhällets social utveckling eller hur mår dess medborgare-individer- som behandlas annorlunda,beroende på deras social-ekonomiska status.:

2. Sedan skriver Gur om den troligen valda,nya S-partiledarens Juholts tes:

”Kan socialdemokraterna under tillträdande ordförande Håkan Juholt komma tillbaka till politikens centrum? Om Juholt kan vinna tillbaka de före detta socialdemokrater som röstade på partier åt höger,inklusive Miljöpartiet,finns möjligheten.Det som talar emot är Juholts tes att en socialdemokrati som går mot socialliberalism kommer att bli ett parti på 35 procent och sakna existensberättigande”.

Nu är det så att jag vet inte om Juholt har denna syn-jag känner inte honom än som nyaktiverad socialdemokrat (varit tidigare aktiv som lokal ordförande i Uppsala 1984-88 och sedan provat på andra fora att föra fram det som jag uppfattar som mitt livsprojekt,för att förändra världen- i näringslivet-vilket tv. Misslyckats då myndigheterna har inte följt demokratins praktik då det gällt mig och mitt försök att komma fram med något radikalt nytt).

Anta dock-dels att han har ej heller bekantat sig med denna nya historiska möjlighet att förnya socialdemokratin på ny grund-genom det nya vetenskapsparadigmet.Det blir alltså ett internt problem för S-partiet att kunna vara öppen för dess egna alternativtänkare.Öppning för det finns redan genom att jag har listat mig inom Sosseriet-partiets egen webblösning- med mina sidor där och med t.ex. min egen digitala slogan: ”Väl S som spjutspets”.Som fysiskt arbetande stämmer jag ju även in med min profil inom arbetarpartiet.Hur många infödda akademiker i min ålder springer i trapporna nattetid,eller överlever med sin lön på max 8.600 netto,efter skatt? Jag om någon representerar då en sann socialdemokrat.Så kanske öppnar sig Juholt och partiet för sin minsta son?

För det tredje-som jag skrev ovan- vore S-partiets placering i mitten av sin karaktär helt annorlunda än Moderaternas valfrihets-snack inom myndighetsvalda alternativ,från ovan eller från kapitalstarkas favoriceringspositioner.Mitt förslag på ny samhällsmodell av ”Delvis marknadsstyrd Offentlig Sektor” lämnar ju både frihet för individer att välja sin egen profil och utgiftsläge inom den generella välfärden än moderaternas och co´s penningstyrda praktik.Och effektiviserar den offentliga sektorn genom bättre marknadssyn på utbudssidan,tagande hänsyn t.ex. på personalens situation,bättre styrda budgetsystem etc (se mina förslag i min refucerade SINUS-uppsats-utredning 1990 som upplevdes som för avvikande för den gängse akademiska traditionen då den innehöll även konsulting-insatser: uppföljningsintervjuer av nyckelpersoner inom vården hos Uppsala Läns Landsting,och förslag på ett statligt utvecklingsprogram).
Mina andra förslag på tex. Fler-dimensionell syn på hållbar tillväxt står närmare Miljöpartiets och Centerns syn än Moderaternas nuvarande praktik och förslag.Det gäller alltså att skapa legitimitet och trovärdighet för mina förslag inom partiet utan att vädja till auktoritetstro eller vänta på genomgång i vetenskap eller nobelpris för annorlunda,bättre ekonomiteori.Det är ju redan uteslutet genom gångna decenniers missdåd och fördröjningar.Alltså-det gäller att skrida till verket politiskt,följande S-partiets unika folkrörelsetradition.

3. Att S-partiet skulle placera sig i mitten på ett helt nytt sätt,förenande den traditionella folkrörelsen och partiets värderingar,men på ny grund som utvecklat och kan ge impulser att utveckla nya lösningar för det nya kunskapssamhället-tex. I skattepolitik,sätt att skapa arbete med annorlunda syn på arbete mm.- skulle definiera Mitten på ett helt nytt sätt.Inte i dikotomin som både Thomas Gur och traditionella akademiker gör i platt skala: vänster-höger,
utan i Mitten,förenande samhällshelhetens flera samhällsdimensioner-inte sektorsvis heller i miljöpolitik utan i omdaning av hela samhället,på nya kunskapers och värderingars grund.Det är troligt att Centerns och Miljöpartiet skulle gilla mer sådant här i skarpt läge,än moderaternas linje som på sikt blir kontraproduktiv (se argument ovan).

4. Gur beskriver till sist i sin utmärkta komment:
”Drömmarna om fornstora dagar tyder på att socialdemokratin ännu inte slagit i botten.Därför finns det goda förutsättningar för Moderaterna att fortsätta vara gravitationscentrum i svensk politik”.Tyvärr-följande Einstein-skulle jag vilja beskriva situationen nu annorlunda,från fält-synpunkt (akademiskt har jag i min opublicerade projektversion M 8 som min preliminära avhandling M1 hade vuxit till,tagit upp min kritik av Einstein men med möjlighet av att utveckla vidare hans problematik hur lösa problemet med den enhetliga fältteorin mm,skiss för en ny atom-och partikelteori,universum-teori som skulle kunna innesluta både parapsykologins empiriska data om prekognitiviteten-kunna veta saker på förhand- om ufologins data etc).Genom att fältet blir annorlunda,graviterar även dess ”planet-partier” annorlunda.Tillika-om man tar in dimensionaliteten (se diskussion ovan om Mitten-definition,utvecklande vidare Tony Blairs syn på ny grund),vore nuvarande gravitationsbeskrivning nu gammaldags data,snart förbigången.Det gäller alltså springa fort-över ljusets hastighet-för att välja rätt sin karriärsparti elle för att komma i kapp både samtiden och framtiden.
Utrikespolitiskt är det tex. En stor skillnad vad jag har bloggat om demokratiseringsvågen i Nordaftika och vad FR och regeringens utrikesminister att presterat både här och ute i världen.Som sagt av självaste Reinfeldt: ”världen följer med intresse hur och vad man gör i Sverige”.

Jag ska ev. ge ett annat exempel på detta senare då jag blir ev. tvungen att publicera mina ovansagda motioner för min boendeförening även här på min blogg ”då vägarna stängs och demokratin inte fungerar annars”.Men tv. tror jag på kompromissmöjligheter och att argumentering biter,ej enbart hänvisning till värderingar även om de är också faktiska beteende- och utvecklingsdata i den dubbla utvecklingsteorin som utvecklar vidare den nuvarande biologin.

Och tröstan finns ju alltid kvar där: om jag inte lyckas nu,då får jag komma tillbaka senare-säg om 1.000 år ?

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om det vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder.
I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflektioner omdet skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

måndag 14 mars 2011

Yttrandefrihetens villkor-björntjänster blockerar ju

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Analys av Förnyelse- Förändring : Nyhetsflöde- yttrandefrihetens villkor II

Björntjänster i svensk media i redovisning av S-partiets förnyelsemöjligheter och hantering av aktuella kriser från EU-håll mm ?

Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

SvD/Ledare/Kolumn:”Partiet eller universitet”,Må 14 mars 2011 av Roland Poirier Martinsson
SvD/Kritik/Kommentar:”Europa lika tandlöst som vid Bosnienkrisen”,Må 14 mars 2011 av Lennart Berntson

Berättelse:

Det gick bra vid min tidningsutdelning i söndags.Då snön hade smält och det verkade tort,valde att ha mina lättare tidningsbudsskor som facket förhandlat för oss,och det gick smidigare undan vid utdelningen av mina 2 söndagsdistrikt.Efter några timmars sömn och morgonkaffe,var det sedan tur med tidningsläsning.Såg bl.a. en annons då Uppsala kommun söker Kvalitetscontroller.

Skissade min ev. Arbetsökning och konstaterade att ävenom jag har både erfarenhet och tvärvetenskaplig utbildning och egna förslag på kvalitetsarbete,är det nog inte mödan värt att söka tjänsten.Jag kommer ju inte till fråga i alla fall.Av åldersskäl,av etniskt bakgrund,av att jag har ej personliga kontakter bland dem som beslutar om tjänsten.Dessutom: ansökningen använder uttrycket ”befästa/förstärka" kvalitetsarbetet hos kommunens 3 nämnder i fråga (inriktad mot barn och ungdom,socialtjänsten och arbetsmarknadsfrågor),då jag skulle vilja förnya och skapa bättre-bredare och djupare stukturer-med mina konkreta förslag och idéer.Så-ingen idé att söka-bättre att jobba kvar i tidningsbudstjänst,som gör att man överlever ävenom man inte lever s.a.s.

Blev dock samtidigt litet ledsen.Vad är det för fel i mig då kommer inte fram i mina försök att sprida kännedom om det nya helhetsalternativet som-om tillämpad tex i politiska livet-skulle reforemera S-partiet både lokalt och globalt.Eller att offentliga sektorn kör sitt race och är inte intresserad av att handla rättvist och enligt demokratiska spelregler mot mig,då de (skattemyndigheten med stöd av rättsväsendet) nollställd mina firmaunderskott från 1986-99 och därmed tvingat mig att sätta mina firmor-mitt enda sociala plattform att föra fram det nya vetenskapsparadigmet som jag skapat grunderna för redan som student och sedan utvecklat vidare i praktiska tillämpningar tex i samhällsplanering-,offentliga sektorns förnyelseorganiserings och i finansieringsförslag.De kör sitt race oberoende om vi alla förlorar på det eller ej.De är inte intresserad av mitt förslag på kompromiss: att ge nollställda underskott tillbaka till mig,varvid jag skulle skapa ett aktiebolag och börja aktiviteten igen som ett slags ”utvecklingsnod”-tex. I Stockholm,en öppnare miljö än Uppsalas.

Vidare: är det någon idé att försöka påverka till S-partiets utveckling.Min profil liknar mycket den nya,preliminärt valda nya partiledarens och vi har liknande erfarenheter och typ av personlighet.Då han skulle kunna arbeta på estraden,som ”social ensamvarg”-Doer här och nu- kunde jag komplettera honom i teamet som ”strategisk ensamvarg”-Doer mot framtiden.Å andra sidan-lönar detta då jag skulle ev. Sätta mig i K.O. Feldt´s liknande situation i Sisyfos-arbete-bli måltavla för både traditionalisters,fackets,massmedias,vänsterns missförståelse eller förutfattade meningar eller förvrängningar,då de skulle få svårt att göra det slags förnyelsehopp till förnyad socialdemokrati som skulle behövas.Rörelse mot mitten,som progressiv kraft för att effektivisera den offentliga sektorn och samtidigt lämna valfrihet för individer; lämna förslag att förnya AMS genom nya praktiska lösningar; för hållbar,flerdimensionell tillväxtpolitik som skulle definera om tex. Arbetet (bredda möjligheter för utbildningslön mm); förnya budgetsystemet i Landstingsvärlden varvid folket skulle få bättre vård och även själv bli mer delaktiva både i att kunna välja tjänster bland offentliga sektorns privata och offentliga underleverantörer,som forma själv de priser som de skulle betala i utnyttjandet av det.En ny slags generell välfärd skulle ju bli följden,som även akademiskt utbildade teoretiker tycks ha svårt att fatta.

Å andra sidan-om jag inte skulle arbeta för förnyelsen- real change- både lokalt och globalt- vad skulle det ge för konsekvenser både för oss alla eller för mig själv och mina närmaste? Vi skulle inte proaktivt ha handlings-och kunskapsalternativ om oförutsedda katastrofer sker (se senaste årens finansiella kris,demokratirörelsen i Nordafrika,Japans jordbävningskatastrof- kan det finnas ännu större kvar i framtiden?).

Därför-jag ropar inte varg längre-visar bara att media har ett stort ansvar.Förhoppningsvis tar dem det i stället för att välja björntjänsten då de är tysta om de förslag som jag lämnat eller de möjlighter som den sociala genomgången av det nya,bredare vetenskapsparadigm skulle ge för mänskligheten och Sverige som spjutspetsnation.

Omvärldsanalys

Läs genom vad jag har skrivit i mina tidigare block ang.

*skillnaden mellan förändring-förnyelse
*om möjligheten av att förnya socialdemokratin och därmed jobba proaktivt för framtiden och för lösandet av nutidens kriser och problem
*om möjligheter att förnya EU
*om annorlunda politik gentemot den politiskta krisen i Nordafrika,på bredare front (lokalt,regionalt,inom EU,globalt inom FN) än det som använts hittils
*om den långsiktiga följden av att starta en demokratisk dialog ang. det nya vetenskapsparadigmet,varvid vi skulle kunna nå nästa kulturell utvecklingsnivå med dess breda,nya lösningar.Detta skulle påverka förutom våra värderingar,även våra människo-och verklighetssyn,våra ekonomiska,politiska,sociala och kulturella villkor och -genom nya fackteorier-börja forska i nya slags teknologier som skulle bidrag till lösandet av tex. Miljökrisen i världen.

Berättelsen ovan bildar en bakgrund-analyser fördjupar det-syntesen ger en helhetsbild vad det gäller.Ha tilltro: alternativet finns där-ävenom det gamla faller sönder.Detta ger ju oss en möjlighet att bygga nytt,på en bredare grund än hittils.

Sammanfattning

1. Argument för förnyelsen finns ovan.
2. Likaså berättelsen om det som är faktiskt- har skett och sker- t.ex. i medias hantering av förnyelsemöjligheter för både S-partiet,Sverige som nation,för EU i dess dilemman ang. finansiella svårigheter eller politiskt,i fråga om Libyen-krisen
3. Etisk reflexion: förutom på det personliga planet,i samhällslivet i Sverige och ekonomiskt-politiskt i världen,ställs frågan på sin spets: är vi redo att hantera ansvaret nu-med möjlighet att välja en ny väg-stegvist- eller låta bli och därmed missa skapandet av de handlingsalternativ som vi kommer att behöva i framtiden: värderingsmässigt,politiskt-ekonomiskt,med nya slags kunskaper och färdigheter (tex. Utbilda i psi-våra latenta,inneboende informations-och kommunikationsfärdigheter som-enligt empiriskt forskning-finns även i djurvärlden och vilka skulle varna oss för kommande naturkatastrofer tex).
4. Slutsatsen: tar slentrian,cynism,vädjan till auktoritetstro,person- och emotionsinriktad media slut på oss ”i björntjänster” s.a.s eller finns det tid kvar att förutom reagera även handla proaktivt,positivt för både nutiden och framtiden.


Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om det vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder.
I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflektioner omdet skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

söndag 6 mars 2011

Nyhetsflöde-yttrandefrihetens villkor

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Analys av Förnyelse-Förändring:Nyhetsflöde- yttrandefrihetens villkor

Hur reflekterar jag inför EU:s ev. förnyelser eller förändringar ang. yttrandefriheten ?

Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

SvD/Brännpunkt:”EU monterar ned yttrandefriheten”,Sö 6 mars 2011 av Karl Sigfrid


Sammanfattning

Försökte nyss skicka nedanstående kort komment-kraftigt förkortad då ska innehålla högst 500 tecken-till SvD:s Brännpunkt-sida,kommenterande artikeln ovan.Nix- moderatorn ska godkänna den innan min komment publiceras- ej hänt än(kollar dock senare igen).

En annan fakta-före reflexioner nedan: en viss komment på artikeln,ca. 1 timme sedan,innehöll flerdubbelt detta utrymme av 500 ord.Varför så? Är det tillåtet för vissa personer,med vissa titlar eller bakgrund och samhällsstatus-att få sina inlägg publicerade trots innehållsmässigt klenare innehåll (principiellt och faktamässigt)- och trots att de inte följt reglerna för kommentens omfattning.Dvs. dagens demokrati i sin sanna dräkt i dag i Sverige?


Min komment

”Saknar mer disk.Legitimitet gäll.inneh.,utgivn.struktur o ägande.Gränsen för statl.kontr.? I Regl.(fysiskt,innehållsm.-på förh.,efteråt),i Övervakning(dets.),att Stänga av.Möjl. att få rättelser o skadest.? Krav på progr.konstr.som stänger av spam,trojaner,påtv.reklam g bakluckor i progr- o hårdv.Påtvinga gedigen progr.konstr. m. möjl. att öppna luckor efteråt,m.vederbörandets medtycke? Ang. massm:straffb.stänga av disk.om radik. nya kunsk. o därm. hindra utdr.vet.parad.konflikt o utebliven utv?”

Innehållsmässig analys

1. Legitimitet:

Det är bra om alla har möjlighet att få sina alster publicerade och diskuterade-i princip-även om inte faktiskt så sker pga.ägarstrukturen av massmedia,intellektuell och etisk inskränkhet och etniska eller ideologiska fördomar.Det är bra att nuvarande yttrandefrihet är grundlagsskyddad (dvs. principiellt).Faktiskt har det skett för mig,att då jag velat kommentera och föra därmed fram mina tolkningar utgående från det nya vetenskapsparadigmet som jag skapat öppnande tankar och grunden till sedan 1974 i min avhandling,1.version-att det nya har ej kommit fram.Trots mina protester till journalisten i fråga,eller huvudredaktörn,har folket ej fått veta att det finns alternativa,empiriska datavilka då analyserade med det nya vetenskapsparadigmets nya slag begrepp och begreppsstrukturer skulle ha öppnat möjligheter för nya lösningar.Såväl i samhällspraktik,som nya i fackteorier och förslag att forska nya slags teknologier.

Här har de etablerades refuceringar faktiskt visat såväl kontraproduktiva drag som avvikelser mot yttrandefrihetslagens anda.Men ändå-ni vet hur det går till i samhället-såsom socialantropologisk forskning visar:det är skillnad mellan det sagda och de handlingar som man gör eller blir premierad för.Tillika i den offentliga sektorn.”Hand handen tvättar"- tjänstemanna ansvaret i real mening är bortdefinierat.
De censurerande och refucerande i media,politik och näringsliv som hindrat och fördröjt utvecklingen för oss alla har belönats med fina tjänster (karriär åt sidan) och bra pensioner,då nyskaparen trängts in på marginal och ”får riva sin investeringskapital” från sin kropp (dvs. äta enkel mat).

2. Gränsen för statlig kontroll

Ska den nya EU-yttrandefrihetslagen som man försöker driva genom kontrollera endast internet men inte massmedia i övrigt: press,radio,tv? Och ska detta endast gälla nuvarande internet utveckling? Dvs. skulle man inte kräva att förslaget vore kvalitativt bättre och gälla för tex krav på olika dataprogramvaras konstruktioner så att det som folket lider mest av ska förhindras? Se spam,trojaner,skickat,påtvingad reklam från programleverantörer som dyker upp vid datorns start vilka man vill ej ha eller önskat bort genom epost till programsäljaren (eller muspekaren som hoppar godtyckligt eller ord som förvrängs då man skriver den där kritiska kommentaren-god vet varifrån kommer bevakningen eller förvrängningar? Från den viktiga personen hos nätleverantörer som har möjlighet att bevaka online vad som än sker i nätet-eller den politiskt sanktionerade motfakta-störningsstyrkan,från närliggande militärhus?)

Vidare: om dylikt sker-mot yttrandefrihetens anda- ska man inte reglera även om sanktionsmöjligheter och möjligheten av att få skadestånd? Ytterst:ska även den internationella brottdomstolen kunna åtala brott mot mänskligheten då viktig information strypts- se utebliven diskussion om det nya paradigmet på alla fronter hittils med både personliga följder för undertecknad och hans närmaste,som för oss alla på jorden om det nya diskuterats och konstaterats hålla vetenskapligt?

3. Regleringars innebörd

Anta ett positivt skenario: att den tilltänkta EU-direktiven vore bättre än dagens svenska.Den är ju i princip bättre,men faktiskt lika ”mindre bra” som nästan överallt där kritik eller ifrågasättande stryps.Dvs. kom till kärnuppgiften:förutom internets innehåll även krav på bättre it-infrastruktur(se mina förslag ovan-gratis konsultkommenert-de är väl sådana som invandrarfödda konsulter ska ge eller hur vid sidan av sin låglöneyrke?).Och även bättre sanktionsmöjligheter då koppling till internationellt överenskomna normer av mänskliga rättigheter.

Politiskt skulle sådan här förbättring ha betytt tex i den pågående demokratiseringsvågen i arabländer att Libyens Khaddafi mm. diktaroter skulle kunna ställas inför brottsdomstol även för hindrandet av mänskliga rättigheter ang. informationsspridning.Även politiker i ansedda demokratier skulle ligga i fara att kunna-om inte dömas för brott-då i alla fall bli uppmärktsammade till historiens minne.Att de i sina och ansvarsfulla tjäntster fördröjt- genom sin passivitet- den gemensamma utvecklingen.

4. Övervakningens möjligheter och konsekvenser

Anta ett negativt skenario typ orwellskt samhälle där makten-inklusive EU:s-hindrar obekväm info och kritik att komma fram och diskuteras bland folket.
Troligtvis skulle detta betyda användningen av slutna,hemliga infoförmedlingar-typ zamisdad i fd. Sovjet (kritikers hemliga dokument som spreds från hand till hand-och smuglades utomlands och spreds även där.Läste sådant som tonåring i min fd. hemland Finland).Kontrafaktisk lagstiftning så att säga då dylikt skulle ev. leda till fysiska sammandrabbningar och organiseringar av våldsverkare som ville gå fram den vägen för att få sina rättigheter bli respekterade då lagar skulle bli folkens fiender.

5. Att stänga av infrastrukturen- orwellskt samhälle?

Militärer och fou-världen-dock av olika skäl och intressen-har redan gått vidare i USA då de skapat det nya,slutna internet med högre effektivitet och säkrare åt-och tillkomst.Vart leder det på sikt? Till eliternas orwellska samhälle i sin auktoritära tolkning eller till övervakning med mänsklig kvalitet: dvs. i det slags samhälle som skulle bli följden av min nya samhällsmodell av ”Delvis marknadsstyrd Offenlig Sektor”- teoretiskt ny syn med dess relativisering av marknaden då den nya välfärdsmodellen skulle både respektera individens egna val (sk. positiv incitament) som grundläggande värderingar av mänskliga rättigheter.Om det senare skulle tas emot,då skulle även EU:s höga tjänstemän och politiker och praktik få tåla att bli granskade av både folket,sakkunniga som alternativtänkare som hittils inte tillåtits komma till tals och fått påverka till tex. förnyelsen av det politiska livet.

6. Bättre EU-innehåll saknas ang. folkets faktiska lidande av internet

Som jag skrivit ovan,är nuvarande referenser till barnpornografi och nätpoker,hädelser mm. oförargliga.De är spam,trojaner,icke-önskvärd reklam som är boven,tillika som stängning av it-internet infrastrukturen då krisläge.

7. Saknas det inte kulturskaparnas röster häri ?

Det här tangerar även Piratpartiets tillkomst och diskussion om vidare innebörd för kulturskaparnas möjligheter att idka sin brödgivande näring och livsval.
Här refererar jag till ett intressant inlägg som jag såg på internet:

”talked about what authors need to do to protect themselves and their brands,in addition to their books:Rather than think in terms of "I want to sell my book," think about "I want to license all of my intellectual property rights." Realize that it's not just your book, per say. It may be electronic rights, it may be multimedia rights — it may be all these other areas that your book may be exploited.

Before you enter into an agreement, make sure you understand it. Make sure you understand how you're granting those rights, and if you're granting all of your rights to one particular publisher, [ask yourself] do they have the ability and the plan to role out those other platforms for you?

Also, don't forget about trademarks. Authors are being told now they have to get out there, they have to market themselves. They are their brand. Don't forget to register your trademark — your name ...”,


skriven av en jurist och sakkunnig på området kulturskaparnas varumärken och utvecklandet av deras verksamhet,Dan Newman,på oreilly-sajtens radar:
<..radar.oreilly.com/2011/03/publishing-news-libraries-distribution.html>
(fyll i de inledande tecken då dessa får ej tas med på denna bloggleverantörens sidor)

Mina varumärken

har varit

* Vidorg, min tv.passiv firma av integritetsskäl (dvs. mot missbruk av tjänstemannaansvaret hos den lokala skattemyndigheten och rättsväsen)

* "Avatar of Synthesis"- då jag upplever mig meta-motiverad av mitts livsprojekt med det nya vetenskapsparadigmet-vilket-om det fick officiell genombrott,stöttat av samhället för dess vidareutveclande (för kommande generationer och nu genom stipendier och forskningsmöjligheter,tjänster)-skulle enligt mig lyfta världen till en ny kulturell utvecklingsnivå,med nya kunskaper,nya tillämpningar,nya värderingar. Ävenom denna identitet lever här i min fysiska kropp och

* person Lasse T. Laine,är den inte densamma då den är på min själsliga nivå.Min fysiska kropp-med personlighet LTL-dör men min identitet består och återföds sedan till en ny kropp (återfödelseforskningens data i parapsykologi,med nya vetenskapsparadigmets teoretiska diskussion-ej "schamanens vision"-stöder detta).

För mig personligen blir det sedan att värdera om jag ska komma tillbaka eller utvecklas vidare annanstans-på nya arbetsfält eller dimensioner? Är det inte så att man kan bara hjälpa till i utvecklingen,men ytterst måste var och en själv ta beslut ang. sina egna val och därmed bli etisk subjekt och även vara ansvarig för sitt beslut,angående sin egen och omgivningens utveckling.Om samtiden eller omvärlden vill inte det-låt de välja sin väg,på sin egen takt,genom ev. katastrofer,och växa genom dem.

8. Hur kunde vi ha det annorlunda?

Personligen litar jag mycket-förutom anskaffandet av nya kunskaper och strävan efter att bli bättre som människa och hålla kvar min integritet,även på flexibilitet.
Jag har tidigare provat verka vid fou-världen,i politiken,som skribent och poet-novellist,i näringslivet då försökt bygga upp min firma-sedermera ”privat koncern” då flera firmor som kunde utveclas som olika divisioner under moderbolaget Vidorg,och i det praktiska livet som anspråkslös löntagare.

Just nu håller jag på att försöka komma tillbaka till politiska livet igen,med mitt förslag att förnya mitt S-parti samt genom att ha anmält mitt intresse för ledarekandidatur i det kommande S-valet i Sverige.Ävenom jag har små chanser vid det,kanske redan anmälandet av mitt intresse öppnar ögonen för det slags samhälle som man har här(förväntningar och fördomar ang. vilka som ska leda i Sverige) och ev.komma sedan i fråga senare i en annan befattning?

Angående denna artikel som gav anledning till mitt bloggande här:
kanske EU-makthavarna förstår nu att de har trätt in på området där de har nu ingen återvändo? Om dessa spalter läses,kommenteras och blir påverkade av-utöver Karl Sigfrids(M) bra debattartikel i Svenska Dagbladet som jag velat utveckla vidare här-
så kommer den kommande yttrandefrihetslagstiftningen bli bättre än nuvarande.
Om inte-skriv ut och sprid detta blogginlägg som Ditt Zamisdad-brev,i Sverige 2011.Därmed blir du delaktig och etisk subjekt.Genom massan av sådana,små aktioner påverkas möjligheter för det kvalitativa språnget för en ny kulturell utvecklingsnivå,grundad på en bredare,djupare och teoretiskt bättre argumentering på det nya vetenskapsparadigmets grund.Politiken är mer än att vilja."Välj S som spjutspets",såsom jag säger i mitt digitala s-märke (ja,även det kan du kopiera och skicka i kedje-emails till dina vänner).

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om det vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder.
I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflektioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I den egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

onsdag 2 mars 2011

Analys av förnyelse-förändring-utan anspråk på nobelpris

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Analys av Förnyelse-Förändring :real,långsiktig eller på ytan,kortsiktigt

Hur reflekterar jag inför S-partiets förnyelse- jämförelser och strategiska avvägningar ang. dagens historiska skeenden med demokratiseringsvåg 2.0


Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

DN/Kultur:”Var står Europas ledare under Libyens kamp”,Ti 1. mars 2011 av Jan Eliasson
DN/Ledare-Signerad:”FN: Jan Eliassons baby blev en värsting”,On 2. mars 2011 av
Peter Wolodarski
SvD/Utrikes-Europa Special:”Revolutionär plantskola”, On 2 mars 2011 av Tomas Lundin

Sammanfattning

Den oberoende DN ger en delvis felaktig bild av S-rörelsen.Dess politiske redaktör kommenterar en vald bit av en av S-partiets kända namn-fd. Utrikesminister Jan Eliasson,tilllika fd. Ordförande i FN:s Generalförsamling-och ger därmed en skev bild av S-partiet.Samtidigt är DN med att mörka en annan historisk möjlighet till förändring.Se mitt förra blogginlägg,där jag anmälde mitt intresse av att bli en möjlig kandidat till ny S-ledare-att tas upp för vallistan av S-Valberedning.Innehållet av dess oberoende bevakning är därmed ”ytstrukturell”: då det gälle en ensam man i Sverige med annan bakgrund och låg status,behöver man inte bry sig om om demokratiska diskussionsvillkor eller ömsesidig dialog.Det går bra att kritisera Eliassons utsaga i TV,men vara tyst om hans skriftliga inlägg i en annan rikstidning.Var finns den journalistiska integriteten eller vakthållningen av demokratin och dess möjligheter för historiska förnyelser?

Å andra sidan är sådan här slags ”ytliberalistisk” nyhets- och demokratianalys inte typiskt endast här.Till och med radikala eller progressiva krafter som stöder fördjupad demokrati talar för en ytanalys-som om denna rörelse gällde endast regimkritik eller emotionella-sociala aktioner på gator och torg.Se Center for Applied Nonviolent Actions uttalanden från Belgrad och dess aktionsgrupp Otpor-studentrörelsen för fördjupad demokrati i Serbien.Må vara att deras aktioner är värdefulla och behövliga,men dessa borde enligt mig kompletteras med mer djuplodande analyser och omvärldsbevakning då agerande aktör är tv. En ensam man mot den etiska,ekonomiska,sociala och intellektuella marknadens brus och auktoritetstroende statustänkande.De lånar tom sin röst för förtrycket som strypt info om det nya historiska alternativets uppkomst och utvecklingsmöjligheter att få igång en djupare,långsiktigare demokratisering med förändring av vårt både tankesätt och syn på människan och verkligheten på en ny,bredare grund av ett nytt vetenskapsparadigm.
Enligt mig har Jan Eliasson presterat viktiga analysbitar (se diskussion nedan) och lyft upp frågan om en historisk möjlighet för förändring.Förutom att han talar och skriftligt tar upp detta,har han lämnat förslag till konkreta handlingar,vilka dock stämplas socialt som enbart vädjan av dialog av en av tunga rikstidningar i Sverige.
Detta är synd.Kan man vädja till medias självreglering såsom tex i ett fall nyss då en journalist sade upp sig från sitt 10 åriga tjänst då chefsredaktören refucerade hans analyser?

Förnyelsens möjligheter-en tidsaktuell jämförelse

I min förra blogg diskuterade jag om S-partiets ledareval och tillfälle för öppningar då jag anmälde mitt intresse (efter vädjan av Mona Sahlin för alla s-medlemmar) för kandidatur-dvs. En personlig fokus på förnyelsemöjligheten som samtidigt är även historisk då S-partiet har därmed möjlighet att bli både lokal och global spjutspets för förnyelsen /förändringen,en möjlighet som andra tycks ha förlorat i ett annat land.
I dagens analys fortsätter jag på strategisk analys av detta- i samma anda som Jan Eliasson gjort i sin diskussion om det aktuella läget i världen då han ser en historisk möjlighet.
Först om de radikala förslag och aktioner- om ovansagda fou-och kampcenterns beskrivning av pågående demokrativågen i Nordafrika och ev. Även i Mellanöstern.
De skriver (se SvD:s artikel om ”Revolutionär plantskola” ovan):

”Det är deras egen revolution och den har inget med utländska konsulter att göra.De har riskerat sina liv för friheten och det är deras seger till 100 procent.Punkt slut”


Naturligtvis är det så.Jag antar att hänvisning till utländska konsulter gäller M.Khaddafis hänvisning till utländska,påstådda krafter som blandat sig i i Libyens egna,inhemska förhållanden genom droger,infiltratörer och ev. Konsultkrafter i utländska spionorganisationers tjänst.Detta är möjligt men inte trovärdigt då även de länder som kunde ha kunnat (gör så) har varit väckta med överraskning och famlar i blindo i dina såväl bedömningar,som strategiska insatser eller taktiska sätt att försöka styra utvecklingen där och globalt på ett mer lyckat sätt än Libyens diktator gjort.
Det är föga trovärdig att ovansagda,beryktade ”revolutionscenter” skulle hänvisa eller slå under bältet genom försök till social stämpling av min firma Vidorg och de förslag som jag diskuterat tidigare i fallet med folkliga resningar i Egypten och Libyen.
Jag är ju en ensam man-praktisk,lågavlönad intellektuell som tystats ned (se rikstidningar tystnad tex ang. mitt intresseanmälan för S-ledarskapsvalet) och marginaliserats.Mitt decenniers långa kamp för en djup,långsiktig förnyelse av den grunden som våra värderingar beror på har förbisetts med samtiden på alla dess fronter: i fou-världen,i politik,i media,i näringslivet,i kulturlivet.Man behöver ej bli mördad i ett civilierat samhälle eller modern demokrati för att bli vingklippt.

Två historiska chanser till för förnyelse/ förändring

Som jag berättade i mitt förra blogginlägg tog jag del av fd. Rysslands presidents Boris Jeltsins bok om sitt liv (före sitt ämbete och försök att driva tillbaka demokratiseringen där efter Gorbatjovs fall då han valdes som president).
Sedermera tycks demokratiseringsvåg 1 har mött stiltje där i och med att det gamla gardets representanter tog sig till makten (Putin och de maktapparater som tycks ha varit lierade i den gamla partiorganisationen och dess nomenklatura värld).
Naturligtvis finns den möjligheten nu även i både Egypten och Libyen mm. arabländer,där den folkliga traditionen av demokrati är ung och oprövad.
Jan Eliassons fem centrala kontateranden härvid visar läget (inom parentes min bedömning av deras innehåll som faktuell-faktiskt gällande-F- eller som etiskt-önskvärt-E)

I ”En historisk förändring har tagit sin början i Nordafrika och Mellanöstern” (F)

II ”De undertryckta krafterna i dessa samhällen underskattades allvarligt” (F)

III ”I detta läge har omvärlden ett ansvar att entydigt stå upp mot våldet och förtrycket och för frihet och rättvisa” (E)

IV ”Under de gångna veckorna har Europeiska Unionen,däribland Sverige,inte tydligt stått upp för sina värderingar och sina intressen” (F)

V ”Många av dessa nya ledare vill se modernisering och sekulära samhällen och är säkerligen öppna för nära samarbete med Europa.Då gäller det för EU att snabbt utarbeta en framåtsyftande strategi för kontakterna och samarbetet med det nya Nordafrika och Mellanöstern som nu växer fram (E).

Må vara att första punkten är delvis sann.Kolonialmakternas återtåg därifrån kan betecknas som traditionsbildande,tillika som tidigare befrielsekrig som tog även form av antingen inbördeskrig eller uppkomst av militärdiktaturer då klansamhällen formades eller förstärktes till nationalstater.Khaddafi var en av dessa hjältar men nu tycks tiden ha gått förbi honom och hans revolutionsstrategi då människorna har blivit både mer utbildade,mer upplysta genom kontakter och nätets möjligheter och genom fortsatt globalisering av både handeln och globala institutioner och deras verkan i dessa länder.Kunde man säga: revolution vänder sig mot sig själv och det tycks att alla revolutionsstrateger famlar i blindo.

Enligt mig har Jan Eliasson- tvärtemot vad DN:s politiska redaktör Peter Wolodarski pådyvlar honom att göra- förstått detta genom hänvisning till den historiska chansen som finns nu för att föra demokratiseringen vidare.Men samtidigt-konstigt nog- är Eliasson själv fången av sin elitposition eller status inom S-partiet.Han tycks inte veta att även inom Sveriges demokrati har det skett-faktiskt-ett decennier lång kamp för förnyelse på en radikalt ny grund.Tyvärr har jag inte haft de resurser som revolutionära centret i Belgrad ev. Hänvisat till: att det är frågan om en etablerad konsult.Jag har inte ens fått den möjligheten i den svenska demokratin då spelreglera har tolkats ensidigt,med negativ ömsesidighet (”stulna investeringar från en ensam mans firma till staten,stödd av skattemyndighetens okunnighet och rättsväsendets partiinslag med tolkande myndighetespersoner). Eliasson och S-partiet har antingen haft svart punkt i sitt seende,eller styrda instruktioner och hänsynstaganden från utomlands då det gällt att inte ifrågasätta gällande grund som givit både nobelpristagares tolkningar av ekonomisk teori eller den människo- och verklighetssyn som är bakom dagens maktapparat och dess styrmedel (mer penningsyn än respekt för mänskliga rättigheter) ? Alternativ tolkning är naturligtvis att då en ensam man som långsiktigt stryps i sitt marginaliseringstillvaro behöver man inte bry sig om- en cynisk,men ack så faktuell människosyn.

Rationell förändring underifrån eller från massans slagord?

Vilka vore då mina förslag att lösa den situation som råder? Då jag-som tvärvetenskapligt utbildad individ och tro på argumentens och den positiva dialogens kraft- har tidiagare hänvisat till

1. hypotetiska antaganden om det nya paradigmets möjligheter att utveckla en ny slags teknologi som förändrar oljerika staternas status och möjligheter att utvecklas och till
2. faktiska möjligheten att använda mitt nya slags derivata- och projektinstrument M.O. som kunde användas även politiskt-genom villkorad användning för nuvarande oljestater att få förköpsrätt till M.O.-II typ av optioner (med begränsat antal,och högre bonusränta), och
3. för nyorganisering av FN:s Säkerhetsråd så att någon eller några partiska stater kan inte blockera handlingsmöjligheter för långsiktigt positiv förändring
4. ge ja här en skärpning av handlingsmöjlighet-utöver de förslag som tagits upp av Jan Eliasson-fd. högtaktad diplomat :
- se hans förslag på sanktioner,reseförbud och frysning av tillgångar för fd. Och nuvarande diktator i hans artikel ovan-och diskussion om
- flygförbudet för den repressiva regeringen att använda sina attack- och spionflyg att bomba civilbefolkningen som försvarar mot repressiv tolerans och stabila regeringen på förtryckets grund,nämligen
5. samordna FN:s, Natos och EU:s militära styrkor såsom skedde i Kosovo-fallet.
6. Utöver det-följande mina analyser under Kosokriget då hade hämtat ned från nätet och läst Kosovo-intellektuellas beskrivningar hur Serbien hade under flera decenniers tid systematiskt exploaterat landsdelen- i mitt förslag på Marshall plan för området- i dag till Nordafrikas och Mellanösterns utveckling.
7. Jag hänvisar även till min skiss att få tillstånd freden mellan Israel och arabländer i ett ömsesidigt näringslivsprojekt som kunde ge bröd och välstånd för alla i området och utöver det skapa sociala och ekonomiska band mellan folken som tv. Uppfattar sig som varandras fiender.

Då dessa mina förslag kommer underifrån och mitt bland folket- i min anspråkslösa samhällssituation- kan man nog knappast säga att det är frågan om någon etablerade konsultens råd,utifrån.Jag lever ju tv. I denna värld och tar på allvar mitt människokall,och vågar protestera med skrivet ord.Jag är öppen för möjligheten att andra kan översätta dessa ord och föra förslag vidare-kanske jag därigenom även får bättre chanser själv att gå vidare i min egen tillväxt?

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om det vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder.
I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflektioner omdet skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg