You can translate my blogg with Googles help :)

lördag 19 mars 2011

Hur S-partiet kan vinna tillbaka regeringsmakten

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Analys av Förnyelse- Förändring : Bara ombytta roller – stämmer kartan om svensk politik i dag ?
(dvs. bidrar refucerande,auktoritetstroende mediapolitik till samhällets fler-dimensionella tillväxt? )

Hur S-partiet kan ta tillbaka regeringsmakten genom en oförutsedd strategi-
förnya partiet på en ny grund,med respekt för traditionella värderingar

Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

SvD/Ledare/Kolumn:”Så fick S och M ombytta roller”,Lö 19 mars 2011 av Thomas Gur
UNT/Kultur/Essä:”Värderingar varken sanna eller falska”,Lö 19 mars 2011 av
Folke Tersman

Berättelse:

Egentligen skulle jag inte ha skrivit detta blogginlägg.Kände:”smaka nu på era egna Ghaddafis”-dvs. missade möjligheter för samhällsutveckling och fler-dimensionell tillväxt då man nästan 40 år fördröjt utvecklandet av det nya vetenskapsparadigmet genom att det nya fick inte komma fram eller utvecklas på samma demokratiska diskussionsvillkor som alla andras debattinlägg och möjligheter för vetenskaplig eller näringslivskarriär.Men kände sedan-strunta i det ohederliga motståndet,levererat av etablissemanget i dessa sfärer,med sina maktpositioner-gå över,bilda nya allianser.
Droppar-litet i taget-med tiden,knäcker det blockerande stenet i grottans mynning.
Bildspåk-ja,med den fördelen att den kan tolkas på många sätt,i många samhällsområden.

Jag ska senare ge ett annat,eventuellt exempel på detta genom att publicera mina motioner till den bostadsrättsförening där jag bor-ifall de refucerar dem,trycker dem inte i årsredovisningen med skenargument att ”du skriver ju för mycket-om dig själv mm-då det gäller att kort skriva om din motion”.Bakom sådant här ev. motstånd finns ju en viss tolkning av sakinnnehållet i motioner i fråga-att inte inse att en bra motion kräver även en motivationsinnehållande berättelse och argumentering för motionen.
Enligt min nya ekonomiteori (värd nobelpris om jag hade kunnat forska och publicera på samma villkor-med en tjänst-som dem som utgår från det gällande paradigmet) grundas ju ekonomisering i livsstrategier,i avvägningen av risker i relation till den trygghet som man har eller upplever både för sig själv och sina kära.Om de som har makten-sitter i Styrelsen-förstår inte detta,kan jag inte göra så mycket för det.En del förstår,en del förstår inte-eller det som är värre: vill inte förstå eller ge den andre möjligheten att komma fram,resonera och bli förstått.Förstått?

Alltså gör jag en kompromiss som en äkta socialdemokrat som är inte någon revolutionsromantiker,ävenom man vet att med tiden kommer det nya vetenskapsparadigmet revolutionera många saker.Vår syn på människan,verkligheten,våra värderingar,uppfostran,i utbildningsväsendet,i samhällets olika politiska lösningar ang. tex. Hur skapa arbete i det sk. kunskapssamhället,hur etablera internationellt fungerande demokrati genom nya praktiker och lösningar.Hur utveckla den nya fysiken,den nya biologin,den nya kemin,etc.,etc.Min kompromiss här är: jag skriver inte så mycket om den etablerade filosofins analys av sk. värdenihilism (se andra artikeln ovan,skriven av professorn i Praktisk Filosofi vid Uppsala universitet där även jag skaffade en viss utbildning).Jag blev ju portad ut med utmaning av att söka mig annanstans-”till Göteborg tex. där du har bättre chanser att få studielån”(utsaga av min dåvarande professor i Praktisk Filosofi,Lars Bergström- en intelligent man,men knappast en riktig filosof med djup i argumentationen eller respekt för ifrågasättande sanningssökandet-då han värderade mina tentamenssvar eller försökte platta till mig som ”icke-filosof”).Hans diskussion utgår ju den etablerade synen i filosofin och det etablerade vetenskapsparadigm:
absolut syn på verklighet,om väsenskillnaden mellan värderingsutsagor och faktiska beskrivningar av verklighet,om gällande evolutionsteori.Jag har ju skissat om dubla evolutionsteori,skiss för ny DNA-teori med möjlighet för ny slags kemisk struktur som skulle bära över mental-etiska evolutionssteg i själslig nivå tillbaka till den nyss födda,nya fysiska kroppens hjärna etc. etc. tagande på allvar alternativa,empiriska data som ifrågasätter vår syn på jaget,indentitet (i psykologins filosofi),om möjligheter att få kunskap (verifierings-falsifieringsmöjligheter på annorlunda sätt än direkt konfrontation med fysisk verklighet,etc i kunskapsteori),tillika som skillnaden mellan olika former av kunskaper (i vetenskapsteori).etc.
Smaka nu på er egen politik,här ska det skrivas enbart om politik som det officiellt uppfattas i samhället,genom politiska institutioner.
Jag ska alltså göra en kompromiss: låter bli att skriva om filosofi,men kommenterar den första artikelkolumnen ovan om ”ombytta roller mellan S och M” såsom Thomas Gur så förträffligt har skivit om.

Det förmodade kraftcentret i dagens svenska politik

Thomas lägger fram i stort två följande teser ang. svensk politik i dag.

Tes 1
”Fredrik Reinfeldt har-genom omvandlingen av sitt parti Moderaterna-åstadkommit en radikal tärrängförändring vars följder kommer att prägla villkoren för svensk politik lång tid framöver”

Tes 2
”Den senaste manifestationen av denna utveckling,överenskommelsen mellan Miljöpartiet och alliansregeringen i migrationspolitiken,bekräftar att Socialdemokraterna inte längre är kraftcentrum i det partipolitiska spelet”.

Det är intressant att märka att mina blogginlägg har inte kommit på hans radar än,ävenom jag personligen genom en epostkontakt försökte uppmärksamma honom om detta.Det handlar väl om ens trovärdighet som intellektuell,ifrågasättande filosof vars tankar inte bemöts (släng till professor Tersman: jag gjorde en skillnad mellan uttrycken ”att existera” och ”att manifestera”)-således,auktoritetstroende,med fokus på mer på socialt-ekonomiskt spel än sökning efter sanning eller problemlösandet med radikalt nya förslag på annorlunda politik och praktik.Varför ska jag då svara på sådant här? Ja,jag har ju praktiska lösningsförslag till skillnad från tjocka akademiska avhandlingar som man kan inte detalrikt argumentera för i sådan här bloggkontext. Då jag vill inte enbart vädja till känslor eller värderingar utan argumenterar även för praktiskt manifesterande lösningar som är fysiskt lagda på papper,prövar jag här om Gurs teser håller.

Bemötande av Tes 1

Ja,FR. Har lyckats bra hittils inrikespolitiskt ävenom det finns fara på sikt att hans och regeringens sätt att bedriva tex. Ekonomisk politik leder till fördjupande skillnader i Sverige,och därmed urholkar regeringens trovärdighet längre fram.
En annan synpunkt: Alliansregeringen famlar i blindo på samma sätt här som man gör även utomlands,behjälpta av dagens tänkare i ekonomi och näringslivet,med godkända finansiella lösningar (dvs. som inte ifrågasätter de kapitalstarkas hegemoni tex i tolkning av bonusar eller riskminimering eller möjligheter att utveckla EU-politik genom stegvisa-efteråt fungerande brandkårsutflykter).Hur skapa tex. Positiv incitament bland människor som är ifrågasättande,vill själva ta beslut om sina valmöjligheter eller t.o.m. Skapa nya sådana om samhället inte förstår att göra det.
Vidare: hur lösa arbetslöshetsproblemet i kunskapssamhället? Eller förnya skatter i dito? Eller skapa positiv,kulturell klimat i samhället som tudelas av bakåtsträvande Sverigedemokrater och ytsurfande folkpartister som missförstår skolan och utbildningens roll och tex. Vetenskapens grundläggande väsen: att lära barnen bli kritiska,skapande,ifrågasättande,samtidigt som de blir empatiska,demokratiskt kännande,med värderingar som är mer än bara känslor(dvs. Driver till politiska handlingar som kan sedan bedömas som progressiva för mittenväljarna: såsom Tony Blair har skivit om i sin bok ”Mitt liv,min resa”).
Ytterst handlar ju det om ”tärrängförändring i strategisk betydelse”- alldeles riktigt,men stämmer politikinnehållet sedan med det- låt mig tvivla,se argument ovan.

Bemötande av Tes 2

Att socialdemokraterna uppfattas inte som kraftcentrum i dag,behöver ej betyda att de kan inte visa sig vara det i nästa valet 2014.Jag påstår att t.o.m. Om mina blogginnehåll hade fått komma fram i massmedia och intern,inom partiet,med mina kritiska kommentarer och lösningsförslag på tex de frågor som man diskuterade om under Almedalsveckan,skulle socialdemokraterna ev. Ha vunnit i valet.Nu gjorde de inte det- hundar jagade sin egen svans så att säga-och följden blev att nu fick dem ge sig och ta vägen ut.Till befrielsen ? Kanske,kanske inte-får se vad som kommer att ske i den kommande extra kongressen då S-partiet väljer nya, eventuella mindre kraftcentra inom partiet eller t.o.m. Skapar ett helt nytt slags kraftfält som blir följden om partiets beslutsfattare öppnar sig för det nya alternativet,på ny,bredare grund som jag har skrivit om på dessa spalter?

Socialdemokraternas möjligheter att bilda ett nytt kraftcentrum på ny grund

Thomas Gur ta upp här flera frågeställningar.

1. Förmågan att bilda breda blocköverskridande politikallianser och praktiska lösningar utanför nuvarande blockmöjligheter. Han beskriver hur moderaterna i sin placering av partiet i mitten gick ifrån sin högerflygel.Detta i sin tur fick som resultat att andra allianspartier-enligt honom-fick gå åt höger för att fylla detta tomrummet eller för att kunna bilda en allians med det dominerande partiet.
Hur skulle det då vara möjligt för socialdemokraterna att göra det-dvs.splittra denna slags front? Ja,enligt min mening blir det möjligt då den förnyade socialdemokratin talar för både svaga i samhället och möjligheten för alla,som individer,att få en chans i livet,att slå sig fram,hitta sin plats,få arbete,kunna bilda familj eller leva lyckligt ensam.Men-till skillnad från nuvarande regeringens politik-genom att vara en progressiv kraftfält,öppen för nya,bättre ekonomiteorier,ny formulering av välfärdssamhället som öppnar för incitamentstänkandet men på ett annat sätt än moderaterna med sitt penning-jargong och myndighetstolkningsföreträde där budgetsystemet penning-balans tycks vara viktigare än samhällets social utveckling eller hur mår dess medborgare-individer- som behandlas annorlunda,beroende på deras social-ekonomiska status.:

2. Sedan skriver Gur om den troligen valda,nya S-partiledarens Juholts tes:

”Kan socialdemokraterna under tillträdande ordförande Håkan Juholt komma tillbaka till politikens centrum? Om Juholt kan vinna tillbaka de före detta socialdemokrater som röstade på partier åt höger,inklusive Miljöpartiet,finns möjligheten.Det som talar emot är Juholts tes att en socialdemokrati som går mot socialliberalism kommer att bli ett parti på 35 procent och sakna existensberättigande”.

Nu är det så att jag vet inte om Juholt har denna syn-jag känner inte honom än som nyaktiverad socialdemokrat (varit tidigare aktiv som lokal ordförande i Uppsala 1984-88 och sedan provat på andra fora att föra fram det som jag uppfattar som mitt livsprojekt,för att förändra världen- i näringslivet-vilket tv. Misslyckats då myndigheterna har inte följt demokratins praktik då det gällt mig och mitt försök att komma fram med något radikalt nytt).

Anta dock-dels att han har ej heller bekantat sig med denna nya historiska möjlighet att förnya socialdemokratin på ny grund-genom det nya vetenskapsparadigmet.Det blir alltså ett internt problem för S-partiet att kunna vara öppen för dess egna alternativtänkare.Öppning för det finns redan genom att jag har listat mig inom Sosseriet-partiets egen webblösning- med mina sidor där och med t.ex. min egen digitala slogan: ”Väl S som spjutspets”.Som fysiskt arbetande stämmer jag ju även in med min profil inom arbetarpartiet.Hur många infödda akademiker i min ålder springer i trapporna nattetid,eller överlever med sin lön på max 8.600 netto,efter skatt? Jag om någon representerar då en sann socialdemokrat.Så kanske öppnar sig Juholt och partiet för sin minsta son?

För det tredje-som jag skrev ovan- vore S-partiets placering i mitten av sin karaktär helt annorlunda än Moderaternas valfrihets-snack inom myndighetsvalda alternativ,från ovan eller från kapitalstarkas favoriceringspositioner.Mitt förslag på ny samhällsmodell av ”Delvis marknadsstyrd Offentlig Sektor” lämnar ju både frihet för individer att välja sin egen profil och utgiftsläge inom den generella välfärden än moderaternas och co´s penningstyrda praktik.Och effektiviserar den offentliga sektorn genom bättre marknadssyn på utbudssidan,tagande hänsyn t.ex. på personalens situation,bättre styrda budgetsystem etc (se mina förslag i min refucerade SINUS-uppsats-utredning 1990 som upplevdes som för avvikande för den gängse akademiska traditionen då den innehöll även konsulting-insatser: uppföljningsintervjuer av nyckelpersoner inom vården hos Uppsala Läns Landsting,och förslag på ett statligt utvecklingsprogram).
Mina andra förslag på tex. Fler-dimensionell syn på hållbar tillväxt står närmare Miljöpartiets och Centerns syn än Moderaternas nuvarande praktik och förslag.Det gäller alltså att skapa legitimitet och trovärdighet för mina förslag inom partiet utan att vädja till auktoritetstro eller vänta på genomgång i vetenskap eller nobelpris för annorlunda,bättre ekonomiteori.Det är ju redan uteslutet genom gångna decenniers missdåd och fördröjningar.Alltså-det gäller att skrida till verket politiskt,följande S-partiets unika folkrörelsetradition.

3. Att S-partiet skulle placera sig i mitten på ett helt nytt sätt,förenande den traditionella folkrörelsen och partiets värderingar,men på ny grund som utvecklat och kan ge impulser att utveckla nya lösningar för det nya kunskapssamhället-tex. I skattepolitik,sätt att skapa arbete med annorlunda syn på arbete mm.- skulle definiera Mitten på ett helt nytt sätt.Inte i dikotomin som både Thomas Gur och traditionella akademiker gör i platt skala: vänster-höger,
utan i Mitten,förenande samhällshelhetens flera samhällsdimensioner-inte sektorsvis heller i miljöpolitik utan i omdaning av hela samhället,på nya kunskapers och värderingars grund.Det är troligt att Centerns och Miljöpartiet skulle gilla mer sådant här i skarpt läge,än moderaternas linje som på sikt blir kontraproduktiv (se argument ovan).

4. Gur beskriver till sist i sin utmärkta komment:
”Drömmarna om fornstora dagar tyder på att socialdemokratin ännu inte slagit i botten.Därför finns det goda förutsättningar för Moderaterna att fortsätta vara gravitationscentrum i svensk politik”.Tyvärr-följande Einstein-skulle jag vilja beskriva situationen nu annorlunda,från fält-synpunkt (akademiskt har jag i min opublicerade projektversion M 8 som min preliminära avhandling M1 hade vuxit till,tagit upp min kritik av Einstein men med möjlighet av att utveckla vidare hans problematik hur lösa problemet med den enhetliga fältteorin mm,skiss för en ny atom-och partikelteori,universum-teori som skulle kunna innesluta både parapsykologins empiriska data om prekognitiviteten-kunna veta saker på förhand- om ufologins data etc).Genom att fältet blir annorlunda,graviterar även dess ”planet-partier” annorlunda.Tillika-om man tar in dimensionaliteten (se diskussion ovan om Mitten-definition,utvecklande vidare Tony Blairs syn på ny grund),vore nuvarande gravitationsbeskrivning nu gammaldags data,snart förbigången.Det gäller alltså springa fort-över ljusets hastighet-för att välja rätt sin karriärsparti elle för att komma i kapp både samtiden och framtiden.
Utrikespolitiskt är det tex. En stor skillnad vad jag har bloggat om demokratiseringsvågen i Nordaftika och vad FR och regeringens utrikesminister att presterat både här och ute i världen.Som sagt av självaste Reinfeldt: ”världen följer med intresse hur och vad man gör i Sverige”.

Jag ska ev. ge ett annat exempel på detta senare då jag blir ev. tvungen att publicera mina ovansagda motioner för min boendeförening även här på min blogg ”då vägarna stängs och demokratin inte fungerar annars”.Men tv. tror jag på kompromissmöjligheter och att argumentering biter,ej enbart hänvisning till värderingar även om de är också faktiska beteende- och utvecklingsdata i den dubbla utvecklingsteorin som utvecklar vidare den nuvarande biologin.

Och tröstan finns ju alltid kvar där: om jag inte lyckas nu,då får jag komma tillbaka senare-säg om 1.000 år ?

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om det vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder.
I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflektioner omdet skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar