You can translate my blogg with Googles help :)

torsdag 28 februari 2013

Rättvisan segrade - vems rättvisa ?

Rättvisan segrade- vems rättvisa ?

ref.: tidigare blogg om min aktion UPPROP ....på denna blogg

Jag vill meddela att rättvisan segrade denna gång i det ena fallet ang. ett parkeringsbolagets sk. blufffaktoror.Jag fick ett brev i dag där de ber om ursäkt för det gjorda felet,vilket jag accepterar. I det ärendet vann rättvisan så att säga.Jag hann dock bli upprörd,men icke ur balans. Jag skrev ju dessa inlägg,sonderade kontakter för ev. hjälporganisationer såsom det svenska Civil Rights Defenders (bidrog med mindre belopp till deras värdefulla arbete,postgiro 90 01 29-8).

Som vanligt,reagerade ej pressen,Tingsrätten och polisen hade sin praxis som är ej förenlig med rättvisan enligt mig.Så-vems rättvisa vann,vems initiativ löste denna konflikt,är konflikthärden löst på lång sikt? Nej,enligt mig kvarhåller polisens vägran att ta emot brottsanmälningar i sådana här fall av ekonomisk brottslighet med hänvisning att "det är frågan om civilmål"just själva existensen av dylika bluffaktoror (ej hänvisning i detta fall med aktuella bolaget,där deras felhantering tog lång tid).Bättre kan väl politikerna och juridiskt sakkunniga? Om ej,ställer jag gärna min semantiska skärpa och samhällsvetar-kunskaper plus politisk erfarenhet som fd. ordförande i en politisk förening samt som samhällsentreprenör till lagstiftande församlingens förfogande.Mot konsultarvoden förstås eller mot tex. S-partiets riksdagsplats? Drömma kan man väl-samhällsfakta säger ett och annat eller hur?

Om du min läsare råkar själv i dylika "samhällsminor",hör gärna av dig så jag kan ge gratis råd och du slipper vänta på samhällsmyndigheternas agerande för ditt stöd eller rättvisa (oftast uteblir det).

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,socialentreprenör i tv. passiv firma Vidorg

lördag 23 februari 2013

Ett förnyat upprop för rättssamhället i Sverige

UPPROP FÖR RÄTTSSAMHÄLLET I SVERIGE

ref: SvD/Ledaresida: ”Höga hinder för klassresenärer”,av Paulina Neuding,och på samma sida,Lö 23 feb-13,”Välkommen invigning i Stockholm”,samt i samma tidnings utrikessida: ”Jurister spårar ryska miljarder-perspektiv korruption”,av Jan Blomgren

Uppropets samhällsbakgrund

Då min tidigare blogg-se fre 15.feb.-rubricerades som upprop för en folkaktion för positiv hederskultur i Sverige-dvs. För vidare tolkning av hederskultur än bara i den som nämns i den andra ,refererade artikeln ovan-som ett privat fall där en person,oftast med utländska,kulturella rötter,hindras att välja fritt sin partner eller utövning av sin sexualitet-trycker jag min tidigare blogg igen.I denna ny version,där stavningsfel från förra version rättas till och uppropet lyfts till en mer generell nivå ang. rättssamhällets praktik och trender i dess utveckling i Sverige,exemplifierat av det aktuella fallet med bluffande P-företaget i Uppsala,kan jag hänvisa även till 3 intressanta artiklar som tangerar exemplet.

Hur skattesystemets utformning cementerar klasssamhället och hindrar dess förnyelse

Paulina Neuding skriver skarpt och på ett bra sätt hur dels skattesystemet är enligt henne felaktigt konstruerat då det befrämjar bestående klassskillnader eller t.o.m. favoriserar de rika,eller hindrar social mobilitet i samhället då förmögenheter beskattas lindrigare än tex.företagares arbete för att skapa nytt och därmed förbättra sin ekonomiska och sociala position i samhället.Hon lyfter som exempel av negativ samhällsutveckling även förhållandet att i landets rättssystem har de flesta en högre klassbakgrund,vilket kan ev. visa sig sedan i mitt kommande fall: hur Tingsrätten svarar/eller kanske t.o.m.ignorerar-mitt brev och dess rättssystemiskt viktiga innehåll,då dessa rättstolkande har på grund av sin klassbakgrund ev.ingen förståelse för anmälarens/kärandes situation som befinner sig i lägre samhällsklass såsom jag.

Hederskultur i ett vidare rättssystem sammanhang:personifiering som en form av etnisk fördom eller strategi

Det andra exemplet med startandet av nytt samhällscentrum Origo i Stockholm,där hederskultur förtryck tas på allvar,visar att det finns kulturella skillnader mellan Uppsala (med sin högborgerliga,akademiska bakgrund som under förra världskriget tog vissa former) och Stockholm (huvudstaden där samhället är mer multikulturellt) ävenom städerna befinner sig med knappt 70-100 kilometers avstånd från varandra.Tyvärr tolkas hederskultur dock i centrumet endast från privatpersonerperspektiv,men lyfter ej upp det rättsliga och samhälleliga,varför jag publicerar mitt blogginlägg i en ny version med en ny,bredare rubrik där hederskultur-rörelsen ges ett mer positivt innebörd,som betonar att även infödda svenskar är inkopplade.Om rättssystemet hade mer rättvisa,ej endast juridiska spörsmål,skulle både personliga frågeställningar och rättsliga,systemiska fel (som i mitt fall eller exempel nedan i den första versionen av min aktion) lyftas upp.Artikeln visar dock vissa tecken att vaknandet till bättre rättsmedvetenhet är på gång även i Stockholm.Se citat: ”att samhället hjälper och inte minst förhindrar att situationer eskalerar och rentav leder till mord är absolut nödvändigt”.Se mitt brev till Tingsrätten som ställer frågan om kontroll av Polisens tolkningar av brottsanmälan i fokus.Har polisens agerande i dylika fall i själva verket ett orsakssamband att dylika brott finns kvar i Sverige och t.o.m.eskalerar och håller kvar dessa rika personers privilegierade ställningar vilka ev. grundas på brottslig verksamhet? Märk frågetäcknet-dvs.jag drar härmed undan mattan för motstämning:jag påstår inte ett faktiskt sakförhållande utan endast ställer frågan om det är så.. Man kan ej straffa samhällsintresserade skribenter att skriva fritt i landet som Sverige.Om så sker kopplas även PEN in...

Behov av att se kränkningar och brister i rättssystemets definitioner,lagar och tolkningar i internationell kontext

Det tredje exemplet-utrikes nyheter om försök att vända den negativa rättsutvecklingen i Ryssland med nya lagar eller regleringar mot olagliga penningtransaktioner till utomlands,väcker frågan att det känns angeläget att lyfta min positiva hederskulturaktion till högre nivå ang. rättssystemets utveckling-även för Sverige.Mitt exempel med bluffande P-företaget-kunde ju lyftas upp i östländer som typiska för västliga demokratier? Dvs. för att undvika detta och negativa publicitet för Sverige,är det är intressant om mitt fall lyfter uppmärksamhet ang. brister och luckor i rättssystem även internationellt? Och ännu bättre-om alternativtänkarnas roll som katalysator för ny samhällsutveckling-skapar diskussion om deras situation-ekonomiskt,socialt,existentiellt-i alla länder,exemplifierat av fallet P nedan,tillika som de villkor som ny grundforskning har i Sverige.Som moderna författare låter jag läsaren att tänka och reflektera själv.Fallet nedan har flera bottnar och det finns all anledning att alla krafter hjälps åt för att hindra att fallet eskalerar till något negativt.Fortsatta förtrycket eller fortsatt brottslighet i gamla eller nya former hindrar det moderna samhällets dynamiska utveckling.Detta kan hindras genom bara folkaktion för rättssamhället och lärdomar av det som sker/inte sker då det blir valår 2014.

Min förra,smalare aktion: referens till tidigare innehållet:

På uppkomna anledningar-senast ett försök från ett lokalt parkeringsföretag P. KB som min bostadsförening inlitar som underleverantör - att företaget skickat 4 st. bluffakturor,sammanlagd ca. 1.000 kr, vilket orsakat hälsoproblem och upprördhet som är ej bra för min hälsa och nattsömn, vädjar jag till alla medborgare i Sverige.

-Acceptera inte dessa "smågangstrars"(min personliga definition/tolkning:de som medvetet agerar for ekonomisk,ensidig vinning genom brottslig aktivitet- som i det här fallet med företaget ovan) blufffakturor! Bestrid dem,kontakta polisen. I mitt fall: 2 dagar EFTER att ha fått P-plats och parkerat min lilla bil där,skriver P-företaget 2 böteslappar,tar ej hänsyn till att jag skickat i ett brev en kopia av P-plats avtalet och bestridit dessa 2 böter ställda 2 dagar senare och ringt 2 gånger och nu-2 veckor senare- skickat 2 betalningspåminnelser trots att administratören som svarat i tidigare telefonkontakt sagt att "böter finns inte upplagda i deras databas")

-kontakta era bostadsrättsföreningar och kommunen : så att de rensar bort dessa typer av företag från sina underleverantörslistor

-kontakta era politiker: så att de upprätthåller ett rättssystem i Sverige värd namnet. Då jag är träffad av tidigare,dylika försök i det bestående samhällsklimatet här,och mina offentliga bloggbeskrivningar har ej hjälpt att väcka något intresse för korrigeringar hos varken myndigheter,media eller enskilda personer som har kvar integritet att rätta till gjorda överträdelser,tycks det vara endast antingen genom FOLKRÖRELSE eller att jag ev. söker ASYL från detta land för att rätta till "rättsrötan" som tycks ha blivit ett bestående inslag? (märk frågetecknet). Om sistnämnda,då blir alla offentliga PR-satsningar verkningslösa och landet får ett dåligt rykte internationellt.Det är jag inte intresserad av,då är själv även svensk medborgare och bott i landet över 40 år nu.

ÄN FINNS DET TID ATT AGERA

Ge ej efter för dessa fifflare.Polisen är maktlös eller inte intresserad: man kan ej ens göra brottsanmälan hos dem nuförtiden i sådana här ärenden (var hos dem i dag och deras talesman sade att "då det är ett civilmål,kan man ej göra brottsanmälan").Vad är det för rättssystem:att medborgarna ska vända sig till Tingsrätten utan att ha gjort först brottsanmälan?Det är väl inte rättsmyndighetens sak att börja agera utan förundersökning-gjord av polisen? Är rättvisan okompetent eller är det okompetenta politiker som gjort upp ett rättssystem med sådana här hål i eller där rättsprocesser är motstridiga eller ofullständiga,vilket just ger dessa typer av brottslingar den gråzonen som de behöver för att kunna agera ? Vilka vinner på sådant här? Inte folkets flertal i alla fall. FÖR BUDSKAPET OM DETTA FOLKRÖRELSE VIDARE INNAN DET ÄR FÖR SENT. Tänk scenario där ekonomisk brottslighet lierar sig med den politiska makten? I ekonomiska kristider vore det mycket viktigt att rensa upp sådana här tendenser innan det slår fullt ut,utan återvändo. Det kan endast folket göra med folkets flertal.

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,Uppsala

Efterskrift

Uppsala Fre 15 feb-13

Ett Öppet e-brev till Tingsrätten i Uppsala ang. agerandet från Polisen i Uppsala (det skickade,aktuella brevet var en förkortad version av detta)

ref. mitt besök i dag ang P. KB:s påstående om felparkering och dess följd: skickade böteslappar och påminnelsefakturor Bästa ansvarig hos Tingsrätten/Polisen i Uppsala

Efter att ha sett i dag ett fall i TV:s nyheter då en förfelad medborgare lämnat in brottsanmälan för ett bedrägeri,tänker jag skicka er ett epostbrev ang fallet P. KB (se bifogat brev till dem). Er talesperson vid mottagningen sade att polisen kan ej göra något åt sådana här fakturor,vilka allmänt kallas för bluffakturor.”Det är frågan om ett civilmål.” Jag vill dock inte nöja mig med detta,utan skickar detta protestbrev. Enligt mig är det primära agerandet ett bedrägeri: ett påstående att någon gjort något: dvs. att jag parkerat fel.Då jag kan motbevisa detta,genom att hänvisa till mitt P-plats avtal som skett 2 dagar innan,kan jag visa att den påstådda händelsen ej skett.Det finns alltså inga rättsrekvisita i deras handling: följden av försöket för bedrägeri: lämnade böteslappar och sedan,då de ej fått betalt av mig,fortskridit till vidare bedrägeriförsök med det andra steget: påminnelsefakturor. Dvs. enligt mig har polisen ej tolkat rätt i detta fall: enligt mig är det ett fragrant försök-ett dubbelt bedregeriförsök,som polisen vägrar att notera som ett brott och ta emot min anmälan.

Då dylik tjänstetolkning enligt mig är en felaktig tolkning av brottsbalken,och dessutom om andra, svenskfödda medborgare får sina fall och brottsanmälningar mottagna annanstans i landet,lämnar jag detta protestbrev även för Tingsrättens åklagare att undersökas om polisen har gjort sig skyldig till ett tjänstefel alternativt försök till etnisk diskriminering då undertecknad är ej sk. inhemskt född svensk utan en ny sådan.

Enligt mig-i en rättstolkning-kan man ej begränsa rättsfallet ovan att kategoriseras enbart som ett civilmål.Den ena parten är ju en juridisk person,och den andra,den civila medborgaren,har i sin egenskap av firmaägare också kategoriserbar till annat än bara civilperson.Det är en annan sak att min firma är passiv.Bakom detta är ju ett annat brott från de offentliga myndigheters sida då de nollställde mina akkumulerade underskott utan att ha först lämnat mig tillfälle att förklara orsaker för det eller kunna hantera situationen annorlunda.Dvs. i fråga om ekonomisk brottslighet är det frågan om ett försök att roffa andras tillgångar eller orsaka ekonomisk skada för den andra parten,vilket skett i båda dessa fall var undertecknad blivit föremål för deras bedrägeriförsök. Enligt min rättsförståelse kan man ej definiera brottet enbart med hänvisning till motpartens art som samhällsagent,utan man måste se handlingen i ett helhetsperspektiv: motivbilden,transaktionens art,följder för väderbörande (brottsoffret) och för samhället (att polisens agerande lämnar fältet fritt för att dylikt fortsätter i samhället och minskar folkets förtroende för såväl rättsväsendet som sina politiker) och staten (om fallet eskalerar då företaget litar blint på sin ekonomiska styrka och jag känner min både ekonomiska och fysiska existens hotad och kontaktar civila samhällets rättsförsvarare,olika ambassader,internationella rättsförsvarare för att få stöd,varvid det svenska samhället och staten kommer att få ofördelaktig belysning i världen med kännbara,negativa konsekvenser som följd).

Folkrättslig tolkning i sammanhanget vore också ett intressant alternativ.Då undertecknad-som tänkare,en filosof-samhällsvetare,har skapat intressanta teorier som ingen av gällande professorer hade kunnat göra innan,och vilka skulle ge avsevärda fördelar för folken i alla länder om teorier bedömdes att hålla i en demokratisk dialog,kan fallet med ekonomiska brottsligheter mot sådan här slags systemförnyande tänkare bedömas indirekt som brott mot mänskligheten? Därför är jag inte rädd för processens eskalering till en konflikt och lyftandet av frågan- två brottsförsök ovan-till Europa-domstolen och i domstolen i Haag.Vilka skulle bli dömda i ett sådant mål,är intressant att spekulera i: svenskt rättsväsen,sittande statsminister och regering,tidigare statsministrar vilka avgått som "hjältar" genom att antingen vara tysta om fallet med nydanande alternativtänkaren eller försök att tysta ned honom vilket sedan misslyckats då de sedan blivit "trängda i hörn" av sina (?) eller i valet där fundamentalt viktiga saker ej tagits upp ?

Om Tingsrätten bedömer att Polisen gjort fel,kräver jag att brottsanmälan får ske.Rekvisita finns i det bifogade brevet till Tingsrätten samt i kopian av skickade, andra bestridandet av företagets bluffaktoror i form av kvittot till det andra, rekommenderade brevet.

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,Uppsala

Bilaga: bifogat brev till företaget P med avvisandet av deras krav,samt kopia av att brevet skickats i form av ett rekommenderat brev.

Om företaget härdar ut och fortsätter sina brottsliga försök att genom bedrägerier få ersättningar från folk som de tror att ej kunna försvara sig,sker det det tredje försöket av bedrägeri varvid jag kommer att kräva skadestånd även för trakasserier,fortsatt psykisk tortyr,samt etnisk diskriminering.

tisdag 19 februari 2013

Prao för utbildningsministern ?

SvD/Brännpunkt Ti 19 feb-13

Prao för utbildningsministern?

ref: ”S vill sänka kraven på eleverna”,av Jan Björklund

Jan Björklund,partiordförande för det svenska Folkpartiet tillika utbildningsminister i Allians-regeringen,har skrivit en polemisk debattartikel om skolan,speciellt inriktad mot socialdemokraterna.Jag ska i det följande undersöka både den image som han själv ger som minister för sin sk. Kunskapsskola-linje eller perspektiv och sedan hans argumentation kring fyra,centrala punkter,för att slutligen lämna ett intressant pryo/prao-förslag för honom och Allians-regeringen. Allt väl,trots att några kan tolka att här stormar hela kunskapsskola-havet?

Först om ministerns image.Jag är inte ute efter att stämpla Jan Björklund som odugling e.dyl. Han har säkert gått genom sin skola med bra betyg och nått sin ministerpost.Enligt mig ger dock hans ensidiga betoning av kunskapsfokus bland flera andra centrala perspektiv på skolan anledningar att lyfta upp hans profil.Jag tycker att se framför mig en pedant,en magisteraktik lärare som vill ge högsta betyg för dem som kan referera till 100 procent de kunskaper som står i läroböckerna.Då jag har själv genomlidit min egen skolgång i grannlandet Finland-med sämsta betyg i svenska och engelska för att bli godkänt-men sedan blommat ut vid universitetet (först i Helsingfors,sedan i Uppsala mm)-för att sedan flera gånger få väl godkända betyg på olika kurser,vara några gånger klassens bästa-ifrågasatt de teorier som professorerna och etablerade stjärnor vid universitetsvärlden tagit för givet-för att slutligen börjat gräva fram och utveckla grunderna för ett nytt,mer abstrakt vetenskapsparadigm som alternativtänkare,kan jag likna honom med de duktiga ”bröddoktorer” som undervisar i högskolan.De som sedan spärrat vägen för mig för att nå den högsta examen,fil.doktors grad.Jag ska återkomma till detta mer i det avslutande förslaget nedan,men konstaterar kort att jag har starka tvivel på både bredden och djupet av Jan Björklunds magisteraktiga pondus och ministerduglighet.

Sedan till hans argumentation kring hans fyra centrala perspektiv i hans debattartikel. Först ang. hans perspektiv på skolan.Jag uppfattar hans syn på skolan med hans ensidiga betoning på kunskap och kunskapsresultaten-vid sidan av även andra fokus som tex. Metodik inlärandet,reflektionsfrågeställningar,medborgaruppforstran,fokus på estetiska ämnen och kulturbärande som han är tyst om-som sk. gammaldags sorteringsperspektiv,jämfört med socialdemokraternas jämlikhetsperspektiv som uttrycks bl.a. genom följande citat:

”Elever – barn likaväl som vuxna studerande – ska ha samma rätt som alla andra arbetande till trygga arbetsmiljöer och inflytande över det egna arbetet. Lärande är en process som i hög grad förutsätter medverkan och engagemang från den som ska lära sig. Undervisning är ett lagarbete, som ska bygga på respekt både för lärarens kunskapsstimulerande roll och för de studerandes vilja och förmåga till ansvar för det egna lärandet. Intresset och möjligheten att skaffa sig kunskaper beror i mycket av sociala och kulturella faktorer. Alla har i dag samma rätt till utbildning och samma formella möjligheter att få den, men de reala möjligheterna är alltjämt socialt bundna. ” (s. 39 i Socialdemokraternas Remissförslag på partiprogram,2011)

Björklund lyfter upp antal ernådda betyg som det mest centrala för skolans framgång,som han definierar genom ernådda kunskapsresultaten.Låt mig tvivla detta,dels med hänvisning till min egen livserfarenhet i två olika samhällen,från två språkområden och med delvis olika historiska och kulturella erfarenheter (det svenska och finska samhället och kulturen).Hur var det med Einsteins skolresultat,hur var det med några av dagens nobelpristagare? Hade de högsta betyg eller bedömndes som klassens stjärnor av läraren? Motivationen för skolarbetet kan bero-såsom socialdemokraterna betonar ovan-även på sociala faktorer.T.ex. Om man går genom sin skola i glesbygden,hur ser familjens ekonomiska och sociala situation ut mm. Förhållanden.Att socialdemokraterna vill ha samma antal godkända betyg (åtta i stället för minst tolv enligt Björklund och han borde ju veta det då är drivande i regelutformningen i skolan) oberoende av program som eleven väljer kan tolkas som rättvisekrav.Dvs. Teoretiska ämnen ska ej tolkas som finare ämnen än praktiska,handens,ögats och hjärtats ämnen (om man förenklar: intresse för teorier är också ganska praktiskt,fast det är frågan om annan form av praktik,då man sysslar med tankar och abstraktionsgrad och logisk argumentering.Sedan följer hjärtat med även i teoretiska ämnen om man brinner för att söka sanning-dvs. Veta mer-i stället för att redovisa det som står i läroböckerna och referera med högsta betyg som den sociala biljetten till det sorterade samhället.

I min komment ovan har jag delvis lyft upp Jan Björklunds ensidiga syn på kunskap.Först,det finns skillnad mellan det uttalade och uttalbar kunskap och den slags kunskap som man når genom personlig erfarenhet som tex. I många av de sk. Praktiska ämnen.Hur är det med Björklunds kunskaper i pedagogikens filosofi? Eller vetenskapsteori och filosofi? Enlig mig vore det bra om alla fick genomgå en grundkurs i det sistnämnda för att kunna förstå hur och på vilken grund kunskaperna uppstår.Jag ska referera här till min tidigare,okommenterade bloggartikel:

”Grunden för vetenskap kan inte bevisas,utan den kan bara antas i självklara antaganden,sk. axiomer. Den filosofiska synen som man har i dag angående verkligheten och människan grundar sig på ett dikotomt sätt att tänka med motsatser.Enligt en antropolog Leví-Strauss är grunden för detta i människans hjärna och dess struktur.Jag tvivlar dock detta då jag själv är ett empiriskt motargument. I mitt nya vetenskapsparadigm finns inte en motsättning mellan den ideella och materiella,ej heller absolut verklighetsbegrepp som färgar antaganden om skillnaden mellan subjekt och objekt,så kallad referens-sanningsteori som i vetenskapsteori ställs fram i krav att ”kunna verifiera eller falsifiera framlagda påståenden eller hypoteser innan de-med flera,oberoende forskares tester kan intersubjektivt accepteras som tillsvidare ”sanna” teorier som beskriver verkligheten och ger stöd att från dem härleda nya beskrivningar och antaganden om sakförhållanden.

I mitt nya paradigm är grunden bredare,klarare,framlagd i ontologiska axiomer (enhet,kontinuitet,evolution) där det finns en grundläggande princip som både beskriver och förklarar ”hur allting hänger ihop”.Denna princip kan sedan indirekt ”bevisas” i tex. fysikens,biologins nya fackteorier som kan förklara bättre de problem som man har än dagens teorier.” (se min blogg,fre 8.april,2011,”Nostalgi som en ny S-ideologi.Bättre kan vi väl?)

Det tycks att Jan Björlunds profil liknar mer den magisteraktiga synen,det som lyfter och betonar det samhällsperspektiv som ska sortera varje man och kvinna till rätt plats-vet hut,böj dig för auktoriteten s.a.s. Jag anser hans både kunskapssyn och skolsyn som gammaldags.Här hänvisar jag till ett annat stycke i socialdemokraternas remissvar ovan:

”Kunskap och kultur är verktyg för människors personliga frihet och utveckling. Men de är också redskap för samhällets framåtskridande, för ekonomisk tillväxt och välfärd. De är ett mått på samhällets värdighet. Kunskap och kultur ger människor möjlighet att vidga sina perspektiv, frigöra sina tankar och sin skaparkraft. Denna frigörande förmåga är en avgörande motvikt mot ekonomiska och sociala eliters strävan att ta makten över tanken. ”(detsamma,s.38)

Mer om detta i fjärde argumentationspunkten nedan.

För det tredje.Skolministern refererar i sin debattartikel för gamla gymnasieskolan och antalet avbrutna studier eller avhopp där eller bytta program.Det är ett argumentationsfel.Om man diskuterar om dagens skola,skulle man väl hänvisa till dagens statistik enligt min syn.Sedan kan man ju naturligtvis jämföra dagens med gårdagens situation,men det görs inte heller här i Björklunds argumentation.Sedan tolkar han fel enligt mig avhoppen och programbyten: det kan finnas andra skäl bakom dylikt än tydligare behörighetsregler.T.ex. Diskriminerande lärare som inte förstår sig på elevens unika situation eller fokus,eller illvilja då väderbörande kanske är skarpare och vågar vara uppskäftig och ifrågasätta.Med lärarens livserfarenhet borde dylikt nog tålas,men hur många lärare kan förbise det utan att maktpondus känslor tar överhand.Trots allt,det är ju sorteringssamhället som bestått och med de slags kunskaper som levereras i skolan har eleverna små möjligheter att tackla dylika typer av lärare för att inte säga utbildningsministrar?

För det fjärde är Jan Björklunds målbild för skolan alldeles enkelspårig enlig mig.Han skriver:

”Det är därför vår uppfattning att fler ska bli behöriga till gymnasieskolan och fler ska fullfölja ett program genom våra reformer för att höja kunskapsresultaten i svensk skola”.

Fel slutsats igen.Genom att fullfölja programmet (varför bara ett,varför ej fri kombination såsom tex jag gjort vid universitet: humanistiska,samhälls-och naturvetenskapliga och-vid sidan av extra arbete även egen forskning i ifrågasättande empiriska data som de fina lärarna och professorerna ej velat lyfta in då de ifrågasätter de inlärda kunskaperna i skolan) höjer man inte kunskapsresultaten långsiktigt-endast i dagens statistik.Vad är utbildningsministern egentligen ute efter med skolans resultat?

Som jag nämnde ovan,är kunskaper bara ett fokusområde i skolans värld bland flera andra. Andra viktiga inslag vore enligt mig metodik lärandet (se min komment om filosofiska och vetenskapsteoretiska inslag ovan),reflektion angående människosyn,etik,existentiella frågor,estetiska och hälsofrågor som tangerar även kultursyn.Det är ju kultur som bakomliggande referensram som bär mycket av framåtskridandet mellan generationer,vid sidan av personliga förkovringar,initiativ,uppoffringar och livserfarenheter som föräldrarna vill ge till sina barn och även bidra till omgivande samhället.Socialdemokraterna beskriver detta i det nämnda remissförslaget för ett nytt partiprogram följande:

”Socialdemokratin vill skapa ett verkligt kunskapssamhälle, byggt på både bildning och utbildning, öppet och tillgängligt för alla på likvärdiga villkor. För detta krävs en politik som binder samman kravet på en god skola för alla och ett livslångt lärande med strävan att göra alla delaktiga i kulturlivet. ”(detsamma.s.39).

Hur är det med dagens skola och samhälle?Hur många har kommenterat offentligt mina alternativa synpunkter i strävan att göra mig-som ny svensk-delaktig i kulturlivet? Eller ge mig bättre förutsättningar att driva vidare mitt nya vetenskapsparadigm i vars utveckling jag har redan givit och skapat många bidrag,i många både vetenskaps- som samhällsområden (dvs. i vetenskap,näringsliv,politik,delvis i kultur i form av dikter och noveller som jag dock hållit inne då ej fått något för mina viktigaste resultat i sk. Kunskapsområden).Låt mig avslutningsvis föreslå ett intressant ytbytesprao/pryo för utbildningsministern: han får komma och distribuera tidningar i mitt halvtids jobb-dels på nätterna,varje dag,dels genom extrautdelningar för att överleva ekonomiskt.Jag får pröva hans ministerplats i Alliansregeringen.

Jag ska föreslå här några av mina förslag som jag skulle ta upp i detta genom ett antal olika projekt som jag skulle driva:

först kunskapsprojektet: jag skulle ge pengar till ny grundforskning i det nya vetenskapsparadigmet på samma demokratiska grunder som för det tv. Beståend paradigment och dess fou-projekt.

För det andra: kontakta näringslivet ifall de vore intresserade att ta sig an mina ekonomi-,teknologi-projekt typ ny slags börs på mina M.O. Konceptets grund,ny typ av kärnkraftreaktor eller möjligtvis typ av fler-dimensionellt fungerande dator,kolla om min nya fysik kunde initiera fou i nya typer av transportsystem,nya energilösningar: lokal produktion av energi i varje hus.

För det tredje-ett mer öppet samhällsklimatspår med öppningar mot gemensamt ansvarstagande i EU: reformera euron på min nya ekonomi-och ekologiteorins grund,reformera sjukvården (se mitt förra blogginlägg),reformera gemensamma flyktings-och invandringspolitiken.Någon kan här naturligtvis fråga att vad har utbildningsministern att göra på andra politikområden,vilket jag kan kommentera med det att nya kunskaper lyfter upp innovationspolitik och innovationspolitik drivs bäst i demokratisk dialog och öppenhet och med aktiv återkoppling,i stället för förlegade,avskiljande sektorssyn.Dylikt kommer ju även fram i mitt fler-dimensionella tillväxtprogram NMEP-spiralutveckling där arbetsmarknad,boende,transport-infrastruktur,politiska demokratibygge på lokala nivåer,mm. Gemensamt lyfter samhället. Naturligtvis behövs för dylikt även statsministerns mm. Ministerns och myndighetspersoners aktiva medverkan,men jag tror att jag kunde fixa det som syntesintresserade Avatar of Synthesis. Nu gnuggar kulturskaparna säkert händerna och vill gärna skapa nidbilder,intervjua,leta efter liknande fall i historien,vara med i skapandet,och till dem alla skulle jag säga: välkomna-gemensamt lyfter vi Sverige och världen. Jämfört med Obamas ”change” skulle det motsvarande svenska bli ”real change” med litandet mer på pennans,dialogens och skapande medverkans kraft än militära insatser. Vore du intresserad av dylikt prao/pryo Jan Björklund?

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,socialentreprenör,konsult i firma Vidorg (firman passiv tv. av integritetsskäl men kan startas igen som AB då exproprierade investeringar betalas tillbaka av skattemyndigheterna med tillägg för senaregjorda investeringar dock utan skadeståndskrav för personlig del.Det aktiva företaget kunde under min korta prao på ministerpost drivas av någon annan.Som ministern skulle jag endast skapa öppninga för projekt,för att sedan-efter prao-tiden,driva själv det konkreta arbetet som konsult/projektledare,med anlitandet av svenska och utländska,kompetenta underleverantörer-ev. i mångkulturella,mångnationella projekt)

måndag 18 februari 2013

Vinst och vinst-gränsdragningar i välfärden

Vinst och vinst- gränsdragningar i välfärden

ref. DN/Debatt:”Vinsterna i välfärden bra valfråga för oppositionen”,av Daniel Suhonen och Dany Kessel

Författarna lyfter upp redan kända synpunkter på problematiken med vinstuttag i den offentliga sektorn,men vill presentera ett nytt förslag hur lösa detta.De anser att förslaget som bygger på deras modell med skärpta samhällsregleringar samt ett stopplag på lov ang. valfriheten för patienter att välja vård- mm. utförare skulle bana vägen för en valseger. Jag anser att deras debattinlägg är intressant att läsa,men att det ger en alldeles förenklad och enkel syn på problematiken.

Först,deras generella tes-att välfärdens framtid ska kopplas-om den kopplas-till vinstreglering-är en central mobiliseringsfråga för de rödgröna.Bakom denna ekonomiserande syn är deras definition av vinstproblematiken som vinstläckage ur välfärden. Den andra punkten-definition av välfärden-lyser med sin frånvaro.Av deras debattinlägg får man en uppfattning att det handlar om läckage av skattepengar som den offentliga sektorn får via skattepengar i dess olika former.Här betraktas välfärd som ett ekonomiskt system,där befintliga ekonomisyn tas för given. Tredje bärande punkt i deras inlägg är påståendet att politikerna kan ej i dag effektivt styra och utveckla välfärden just pga. vinstläckage-definerad ovan- till privata välfärdskoncerner. Slutsatsen ovan i första stycket bygger på dessa lösa och förenklande antaganden i andra stycket.

Låt mig möta och kommentera dessa punkter i andra stycket. Jag tror inte att vinstfrågan är en central fråga för rödgröna.Snarare är det frågan hur man kan både utveckla den offentliga sektorn så att man skapar nya jobb-i den och omkring den- samt reformerar den offentliga sektorn.Jag tror att här behövs åtgärder som grundar sig på djupare analys,strategier och politiska taktiköverväganden som är grundade på radikalt nya typer av perspektiv.T.ex. hur skapa vinster i den offentliga sektorn så att väljarna-medborgarna-känner sig delaktiga i dess skapande och därmed även får själva del av detta både i form av bättre kvalité och bättre priser. Här hänvisar jag till min okommenterade diskussion och förslag på en ny samhällsmodell av delvis marknadsstyrd offentlig sektor och flex-priser.Den grundar sig på en djupare syn på människan än författarnas ekonomiserande syn (homo ekonomicus).Bakom den finns djupare teoriförnyelse-ny syn på ekonomiteori,grundad på ett nytt vetenskapsparadigm.Ej någon teknisk eller juridisk syn från ovan,såsom hos författarna.

Angående definition av välfärden.Jag tror att människor uppskattar även menings-,påverkans-,egna aktivitetsfrågor-ej enbart penningfrågor.I gårdagens DN har den kända mediadebattören Maciej Zaremba startat sin senaste artikelserie om dagens svenska sjukvård.I den första artikeln tog han just upp dylika frågor ovan.Möjligheter att påverka,granska,hur den inbygda sjukvårdsstrukturen påverkar både läkarnas arbete och patienters valmöjligheter.Välfärd handlar om mer än pengar och vinster.

Angående den tredje punkten ovan.I min senaste,refucerade uppsats där jag följde upp lokala landstingsrådens centrala frågestållningar i min långtida,historiska projekt 1990-2012,noterade jag att produktivitetsfrågor i landstingsverksamheten är allt annat än enkla.Låt oss betrakta ekonomi då författarna lyfter upp det.Betrakta landstingsverksamheten som ett system,dvs. från en helhetssyn där dess ekonomi kan diskuteras från både inre och yttre perspektiv.Inre syn kan tex. omfatta diskusion om budgetfrågor: resursser in (skattepengar)- resultat ut (ernådda resultat i form av vad,mätt med vilka slags termer.Att definiera dessa med endast skattekronor som privata välfärdsutförare får som vinst är alldeles förenklad syn.Det finns ju även andra perspektiv i budget som måste tas hänsyn till: om styrningsfrågor inom vården,om priser,om uppföljning,om personalvård och utbildning,om prioriteringar mellan olika sjukdomar,hur och med vilka metoder prognosticera framtida behov etc.

Ekonomi för landstingsvärlden(tillika som för skolan) handlar även om relationer.Relationer till patienter (elever,föräldrar),med medarbetare,med underleverantörer,med finansiärer som är intresserade att skapa innovationer i organisationen tillsammans med fou-och näringsliv mm. Ska man alltså begränsa tex. innovationsfrågor med regleringar också.Kanske mest effektivt-från bestående tanke-och sociala systemers sida vore strutsmässigt att neka att nya tankar finns ej då de inte diskuteras offentligt eller nekas att tas upp,refuceras i studenternas eller forskarnas uppsatser? Enligt min nya produktivitetsmodell-grundad på en ny teori (se ovan) är även informationsfrågor viktiga.Detta tangerar den politiska ledningens aktiva dialog med både medborgarna som med de interna medarbetarna.Att betrakta vinstfrågan från en statisk syn på vinster är alldeles för enkelt. I min definition av samhällsvinster är perspektivet strukturelltoch långsiktigt,och investeringar i sociala förhållanden är en viktig punkt i detta.Förenklade åtgärder-att greppa tag på de ekonomiska osthyvlar-är alldeles för enkel syn på ekonomi.Kortssiktiga vinster (alt. förminskningar av vinstuttag) betalas ju av långsiktiga utarmningar i utvecklandet av alt. och nya lösningar,samt i skapandet av misstänksamhetens klimat och samhällskultur där vinsterna fiflas fram (se min förra blogginlägg om försök till ekonomiska bedrägerier).Enligt min erfarenhet är detta slags praktik ej endast ett problem med privata företag...

Nej,bättre kan vi.Både som väljare,som samhällsintresserade debattörer och entreprenörer.En dynamisk omvärldsbevakning är viktigt och här kan du gärna hänvisa även till mina sidor och till min tankesmedja,innan vinstmöjligheter försvinner utomlands.

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,refucerad alternativtänkare,presumptiv koncernskapare (kritiserade världens 2. företag i branschen-McKinsey och deras metodik i min nämnda SINUS-projekt,men det räknas ju inte av auktoritetstroende tänkare,chefer,politiker,media med sin ömsesidighet och status quo-tänk)

fredag 15 februari 2013

Ett upprop för positiv hederskultur i Sverige

UPPROP FÖR RÄTTSSAMHÄLLET I SVERIGE

ref: UPPROP FRÅN MIN FACEBOOKSIDA

På uppkomna anledningar-senast ett försök från ett lokalt parkeringsföretag P. KB som min bostadsförening inlitar som underleverantör - att företaget skickat 4 st. bluffakturer,sammanlagd ca. 1.000 kr, vilket orsakat hälsoproblem och upprördhet som är ej bra för min hälsa och nattsömn, vädjar jag till alla medborgare i Sverige.

-Acceptera inte dessa "smågangstrars"(min personliga definition/tolkning:de som medvetet agerar for ekonomisk,ensidig vinning genom brottslig aktivitet- som i det här fallet med företaget ovan) blufffakturer! Bestrid dem,kontakta polisen. I mitt fall: 2 dagar EFTER att ha fått P-plats och parkerat min lilla bil där,skriver P-företaget 2 böteslappar,tar ej hänsyn till att jag skickat i ett brev en kopia av P-plats avtalet och bestridit dessa 2 böter ställda 2 dagar senare och ringt 2 gånger och nu-2 veckor senare- skickat 2 betalningspåminnelser trots att administratören som svarat i tidigare telefonkontakt sagt att "böter finns inte upplagda i deras databas")

-kontakta era bostadsrättsföreningar och kommunen: så att rensar bort dessa typer av företag från sina underleverantörslistor

-kontakta era politiker: så att de upprätthåller ett rättssystem i Sverige värd namnet.

Då jag är träffad av tidigare,dylika försök i det bestående samhällsklimatet här,och mina offentliga bloggbeskrivningar har ej hjälpt att väcka något intresse för korrigeringar hos varken myndigheter,media eller enskilda personer som har kvar integritet att rätta till gjorda överträdelser,tycks det vara endast antingen genom FOLKRÖRELSE eller att jag ev. söker ASYL från detta land för att rätta till "rättsrötan" som tycks ha blivit ett bestående inslag? (märk frågetecknet). Om sistnämnda,då blir alla offentliga PR-satsningar verkningslösa och landet får ett dåligt rykte internationellt.Det är jag inte intresserad av,då är själv även svensk medborgare och bott i landet över 40 år nu.

ÄN FINNS DET TID ATT AGERA

.Ge ej efter för dessa fifflare.Polisen är maktlös eller inte intresserad: man kan ej ens göra brottsanmälan hos dem nuförtiden i sådana här ärenden (var hos dem i dag och deras talesman sade att "då det är civilmål,kan man ej göra brottsanmälan").Vad är det för rättssystem:att medborgarna ska vända sig till Tingsrätten utan att ha gjort först brottsanmälan?Det är väl inte rättsmyndighetens sak att börja agera utan förundersökning-gjort av polisen? Är rättsvisan okompetent eller är det okompetenta politiker som gjort upp ett rättssystem med sådana här hål i eller där rättsprocesser är motstridiga eller ofullständiga,vilket just ger dessa typer av brottslingar den gråzonen som de behöver för att kunna agera ? Vilka vinner på sådant här? Inte folkets flertal i alla fall.

FÖR BUDSKAPET OM DETTA FOLKRÖRELSE VIDARE INNAN DET ÄR FÖR SENT.

Tänk scenario där ekonomisk brottslighet lierar sig med den politiska makten? I ekonomiska kristider vore det mycket viktigt att rensa upp sådana här tendenser innan det slår fullt ut,utan återvändo. Det kan endast folket göra med folkets flertal.

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,Uppsala

Efterskrift

Uppsala Fre 15 feb-13

Öppen ebrev till Tingsrätten i Uppsala ang. agerandet från Polisen i Uppsala (det skickade,aktuella brevet var en förkortad version av detta)

ref. mitt besök i dag ang P. KB:s påståelse om felparkering och dess följd: skickade böteslappar och påminnelsefakturor

Bästa ansvarig hos Tingsrätten/Polisen i Uppsala

Efter att ha sett i dag ett fall i TV:s nyheter då en förfelad medborgare lämnat in brottsanmälan för ett bedrägeri,tänker jag skicka er ett epostbrev ang fallet P. KB (se bifogat brev till dem).

Er talesperson vid mottagningen sade att polisen kan ej göra något åt sådana här fakturor,vilka allmänt kallas för bluffakturor.”Det är frågan om civilmål.” Jag vill dock inte nöja mig med detta,utan skickar detta protestbrev.

Enligt mig är det primära agerandet ett bedrägeri: en påståelse att någon gjort något: dvs. att jag parkerat fel.Då jag kan motbevisa detta,genom att hänvisa till mitt P-plats avtal som skett 2 dagar innan,kan jag visa att den påstådda händelsen ej skett.Det finns alltså inga rättsrekvisita i deras handling: följden av försöket för bedrägeri: lämnade böteslappar och sedan,då ej fått betalt,fortskridit till vidare bedrägeriförsök med det andra steget: påminnelsefakturor. Dvs. enlig mig har polisen ej tolkat rätt i detta fall: enligt mig är det ett fragrant försök-ett dubbelt bedregeriförsök,som polisen vägrar att notera som ett brott.

Då dylik tjänstetolkning enlig mig är en felaktig tolkning av brottsbalken,och dessutom om andra, svenskfödda medborgare får sina fall och brottsanmälningar mottagna annanstans i landet,lämnar jag detta protestbrev även för Tingsrättens åklagare att undersökas om polisen har gjort sig skyldig till tjänstefel alternativt försök till etnisk diskriminering då undertecknad är ej sk. inhemsk född svensk utan en ny sådan.

Enligt mig-i en rättstolkning-kan man ej begränsa rättsfallet ovan att kategoriseras enbart som ett civilmål.Den ena parten är ju en juridisk person,och den andra,den civila medborgaren,har i sin egenskap av firmaägare också kategoriserbar till annat än bara civilperson.Det är en annan sak att min firma är passiv.Bakom detta är ju ett annat brott från de offentliga myndigheters sida då de nollställde mina akkumulerade underskott utan att ha först lämnat mig tillfälle att förklara orsaker för det eller kunna hantera situationen annorlunda.Dvs. i fråga om ekonomisk brottslighet är det frågan om försök att roffa andras tillgångar eller orsaka ekonomisk skada för den andra parten,vilket skett i båda dessa fall var undertecknad blivit föremål för deras bedrägeriförsök. Enligt min rättsförståelse kan man ej definiera brottet enbart med hänvisning till motpartens art som samhällsagent,utan man måste se handlingen i ett helhetsperspektiv: motivbilden,transaktionens art,följder för väderbörande (brottsoffret) och för samhället (att polisens agerande lämnar fältet fritt för att dylikt fortsätter i samhället och minskar folkets förtroende för såväl rättsväsen som sina politiker) och staten (om fallet eskalerar då företaget litar blint på sin ekonomiska styrka och jag känner min både ekonomiska och fysiska existens hotad och kontaktar civila samhällets rättsförsvarare,olika ambassader,internationella rättsförsvarare för att få stöd,varvid det svenska samhället och staten kommer att få ofördelaktig belysning i världen med kännbara,negativa konsekvenser som följd).

Folkrättslig tolkning i sammanhanget vore också ett intressant alternativ.Då undertecknad-som tänkare,en filosof-samhällsvetare,har skapat intressanta teorier som ingen av gällande professorer har kunnat göra innan,och vilka skulle ge avsevärda fördelar för folken i alla länder om de bedömdes att hålla i en demokratisk dialog,kan fallet med ekonomiska brottsligheter mot sådan här slags tänkare bedömas indirekt som brott mot mänskligheten? Därfär är jag inte rädd för processens eskalering till en konflikt och lyftandet av frågan- två brottsförsök ovan-till Europa-domstolen och i domstolen i Haag.Vilka skulle bli dömnda i ett sådant mål,är intressant att spekulera i: svensk rättsväsen,sittande statsminister och regering,tidigare statsministrar vilka avgått som "hjältar" genom att antingen vara tysta om fallet med nydanande alternativtänkaren eller försök att tysta ned honom vilket sedan misslyckats då de sedan blivit "trängda i hörn" av sina (?) eller i valet där fundamentalt viktiga saker ej tagits upp ?

Om Tingsrätten bedömer att Polisen gjort fel,kräver jag att brottsanmälan sker.Rekvisita finns i det bifogade brevet till Tingsrätten samt kopia av skickat andra bestridandet i form av kvittot till ett rekommenderat brev.

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,Uppsala

Bilaga: bifogat brev till företaget P med avvisandet av deras krav,samt kopia av att brevet skickats i form av ett rekommenderat brev .

Om företaget härdar ut,och fortsätter sina brottsliga försök att genom bedrägerier få ersättningar från folk som de tror att ej kunna försvara sig,sker det det tredje försöket av bedrägeri varvid jag kommer att kräva skadestånd även för trakasserier,psykisk tortyr,samt etnisk diskriminering.

onsdag 13 februari 2013

Om hederskultur på ett nytt sätt

DN/Debatt On 13 feb-13

ref.: ”Europeisk hederskultur hotar friheten på nätet”,av Torbjörn Tännsjö

Torbjörn Tännsjö-en professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet-har skrivit ett intressant och dagsaktuellt debattinlägg om hederskulturens yttringar på nätet. Han vill visa hur den inflammerade hederskulturdiskussionen ang. näts debatter,inlägg mm.nätyttringar (kunde vara t.ex.fejkade videon eller bilder) kan anses grunda sig på den europeiska,juridiska traditionen.Den andra viktiga poängen i hans diskussion gäller skillnaden mellan nedsättande/kränkande yttranden och hotfulla sådana.Slutligen lyfter han upp möjligheten till självsanering:att det går att kräva att inläggen på offentliga forum ska vara personligt signerade-alltså ej anonyma-och att man ska ej tolerera rena personalangrepp. Om nätdebattörer lär sig dessa sistnämnda,självpåtagna respektkonventioner,ser han att det offentliga samtalet kommer att lyfta till nya historiska nivåer.

Jag skulle vilja kommentera några av hans iakttagelser och antaganden. Dels angående den självklart antagna synen på jag-begreppet,dels angående det offentliga samtalets gränser. Hans analys utgår från juridiska iakttagelser att det finns skillnad mellan det europeiska och nordamerikanska synsättet angående jaget och den hederskultur som grundas på detta begrepp. Jag uppfattar dock som filosof som försökt visa att det finns ett visst vetenskapsparadigm bakom nuvarande syn på verklighet och jaget som är gemensamt för alla vetenskaper och för alla samhällen som har globala maktpositioner. Det vill säga att jag-begreppet är detsamma både i Europa och i USA och i alla västerländska samhällen och genom vetenskapens användning och påverkan i sociala förhållanden även i stora delar av Asien och Afrika samt Sydamerika.

Jag kan ta ett exempel. Han skriver: ”Då vi försvarar vårt privata rum mot offentlig insyn handlar vi,enligt Whitman,likt aristokraten,som till varje pris ville upprätthålla sitt goda namn och sin ära inför andra,och som tvingades svara på varje förolämpning,varje hot mot det egna jagets renommé, med att utmana på duell. Tanken är att jag har en rätt att själv kontrollera hur jag uppfattas av min omvärld”.De intellektuella som var med på 60-talets ”studentrevolution” kan dock referera till denna tids trendfilosof Herbert Marcuse och hans diskussion om ”ägandet av begrepp och språk” (se hans populärvetenskapliga bok Den endimensionella människan).Om jag tex.betraktar mig själv som filosof som velat förändra/förnya världen med ett nytt,bredare vetenskapsparadigm (bredare i den mening att det vågar ta sig an sk. anomala,empiriska data som ifrågasätter vår nuvarande syn på människan (bl.a.i jag-begreppet eller synen) och verkligheten (bl.a. i tiden och rummet),och omgivningen anser sig ha både rätt att sätta käppar i hjulet på denna metamotiverade strävan som grundar sig på argumentation,vetenskap och strävan efter saklighet och dialog och demokratiska diskussionsvillkor inom vetenskapssamhället och i samhällets media,och betrakta mig (mitt jag) genom sina etniska-sociala-ekonomiska glasögon (dvs.som misslyckad akademiker med invandrarbakgrund,arbetande i ett manuellt yrke som tidningsbud),kan jag inte göra något åt det.

De- vetenskapens,medias,näringslivets maktmänniskor-har makten att stoppa den synliga förändringen i nuet genom att försöka tvinga sig på mig och analys av mina verk sitt perspektiv på vetenskap (det analytiskt sådant,som grundar sig på nuvarande vetenskapsparadigm och de sociala förhållanden som det stöder),sina begrepp,sitt språkbruk. De kan förvränga min image,stjäla resurser från mitt firmabyggande med myndighetsmissbruk,hindra mig att avancera i samhället och bli konkurrent i vetenskapspositioner eller i näringslivet,men de kan ej knäcka min tro på mig själv som är resultat av uppföljandet av integritetssträvan och den typ av hederskultur som även Tännsjö vill se mer utbredd: ”att hålla hårt på vår säkerhet (och inte tolerera hot) men ta lite lättare på vår värdighet” (intressant iakttagelse i nuet: punktknappen slutade att fungera i min dator då skriver detta).(nu fungerar det igen).Om jag uppfattar mig som Avatar of Synthesis-som resultat av inre,själslig utveckling sedan flera återfödelser tillbaka och enligt min metamotivation,skaffade studier,ekonomiska uppoffringar och vunna samhällserfarenheter,kan de inte heller göra något åt det om jag låter bli att delta i en oärlig dialog eller samhällspraktik.

Jag kan uppskjuta den frihetliga vetenskapsrevolutionen med dess praktiska följder som dess officiella genomgång skulle ge-enligt min uppfattning- i form av en ny gyllene tidsålder med ny ekonomisk boom,nya typer av teknologier mm positiva,globala följder. Sådana positiva följder skulle gälla bl.a. i förändrad syn på våld (fysiskt våld är en typ men det finns även andra typer),syn på olika former av utveckling (anta fler-dimensionell,ny utvecklingsteori och att olika människor och samhällen är olikt utvecklade men har samma grundläggande människovärde ändå) och syn på krig (med vilken rätt vill västmakter tvinga sin syn på utveckling på andra samhällen med militär våld,då dessa samhällen är ej ännu mogna på sådant som de vill ha där?).Dvs.jag kan använda min pennas ”anti-makt” då slutar att skriva och maktmänniskor kan ej göra något åt det -endast hota min fysiska kropps manifestation och bekvämlighet,mitt sociala jagets image (som är ej detsamma som mitt själsligt definierade jag-såsom jag uppfattar mig själv-som en integrerad människa) -ev. hota och ta i anspråk fysisk våld? Mot det kan det finnas psi-fält som bestraffar de som vägrar mänskligheten dess rätt att utvecklas-kanske möjligt att förklaras med min nya atom- och fältteori och ny syn på universum,inklusive nya funderingar på fler-dimensionell kodning av DNA mellan själ-medvetandet och den fysiska hjärnan då återfödande själ kodar tidigare skaffade erfarenheter (”lärda läxor”) i den nya,fysiska kroppens hjärna för att kunna sedan utvecklas vidare i den nya återfödelsen,i nya kausala (orsak-verkan) ramar ?

Parfraserande Tännsjö: jag kan ta litet lättare på min värdighet som ett socialt jag-jag begränsas ju ändå inte av dess definitioner. Jag kan uppskjuta mitt verk tills människor är mogna för det nya-kanske till förmån för dagens maktmänniskor,kanske inte. Lycka till med era verk-att åtgärda dagens djupa kriser,ekonomiska och sociala problem,näthat,terrorism,faran för nya,globala krishärdar mm. Jag litar på psi-vad litar ni på? (märk skillnad här: ej vi-dom tänkande,utan mer filosofiskt sätt att betrakta det ömsesidiga sambandet i form av kontinuum: ”mitt verk är beroende av er och tvärtom”). Hänvisande till min diskussion i gårdagens debattinlägg: kan jorden och dess civilisation liknas som en skolklass?

Lasse T. Laine

filosof-samhällsveterare,socialentreprenör i firma Vidorg (egentligen en privatkoncern,men i vila då dess resurser blivit stulna/exproprierade av samhällsmyndigheter som resultat av oförståelse,maktmissbruk och oärlig dialog)

tisdag 12 februari 2013

Om hållbarhet i skolans värld-en komment

SvD/Brännpunkt Ti 12 feb-13

ref: ”Skolan inte långsiktigt hållbar”,av Annie Lööf och Ulrika Carlsson

Skolan och kunskapsfokus har varit i fokus under ett tag,både i massmedia,lärarnas krav på bättre lön och i olika partiers syn på politikprofilering i intresse att förvärva nya anhängare och röster. Ett bakomliggande motiv kan även vara rädslan att Sverige förlorar marknadsandelar på exportmarknader då den globala konkurrensen lyfter upp krav på kunskaper och innovativa resultat. Författarna vill profilera Centerpartiet bland olika partiers skolperspektiv på ett eget sätt som avviker från Folkpartiets starka kunskapsfokus och Socialdemokraternas jämlikhets fokus (se senaste refererade förslag på obligatorisk 12-årig grundskola,vilket dock misstolkas från rättighetssynpunkter att i stället gälla som tvångsperspektiv).Partiledaren Annie Lööf och riksdagsledamot Ulrika Carlsson vill i stället lyfta upp Centerpartiets unika fokus som betonar dels modern forskning i området,dels värderandet av lärarna som referenspersoner då det gäller att skapa en svensk skola i världsklass,dels ett perspektiv på lärande och undervisning som utgår från elevers perspektiv.

Låt mig som alternativtänkare som lyckades genomlida skolan med gnistan i behåll att fortsätta på egen hand det livslånga lärandet (med den teorigrund som jag skaffade vid universitet i mina tvärvetenskapliga studier och egna forskningar vid sidan av) kommentera förf. debattinlägg. Först,i deras definition av syftet,hänvisar de till modern teknik och aktuell forskning på hjärna och lärandet. Aktuell forskning vid universitet utgår från det gällande vetenskapsparadigmet som stöter ut empiriska data som ifrågasätter nuvarande syn på hjärnan. Som tex. Hur man kan veta saker och ting på förhand (prekognitivitet) eller i högre eller lägre klervoajans uppfatta/iaktta saker och ting som ser långt borta,onåbara för den fysiska hjärnan. Konstigt nog har alternativtänkare mycket stora sociala svårigheter för att skapa vetenskapskarriär med sina nya och radikalt annorlunda och ifrågasättande hypoteser och teorier. Här vore kanske på plats att lyssna även på dem,som inte lyckats skapa karriär varken i skolan eller vid universitetsvärlden? Diskutera tex om min kunskapsmatris-modell,som hittills fått passera i mina olika universitetsuppsatser utan kommentarer eller uppmuntrande bifall i form av tex. Väl godkända betyg. Detsamma i min första version av avhandling då jag i min iver att ta in nya,empiriska,ifrågasättande data till diskussion i teoretisk filosofi om verkligheten och människan som eventuellt fler-dimensionell sådan,författade i appendix hur befrämja kreativitet i universitetsvärlden. No comments från lärarna vid det högt skattade universitetet i Uppsala.

Jag gillar författarnas perspektiv på lärande och undervisning som utgår från elevers perspektiv. Jag har dock egna sociala erfarenheter hur det går till vid både skolan och vid universitet om man frågar och ifrågasätter eller kommer fram med något nytt,eget. Mina föräldrarnas satsningar på oss barnen och deras skolgång med personliga uppoffringar och egna likadana ledde ingenstans karriärmässigt,trots betyg och examina. Därför lyfte jag upp t.ex. i våra socialdemokratiska skolgrupper här i Uppsala behovet av undervisning i medborgerliga rättigheter och i demokratiska attityder vilka-om skolan vore framgångsrik-skulle minska diskriminering och fördomar i samhället. Skolan som prioriterar enbart kunskaper räcker inte. För att utbilda i etiska förhållningssätt vore det viktigt även att undervisa ett visst mått i filosofi: om tex. Argumentation,människosyn,olika former av etik.

Som det är nu i författarnas preliminära skiss för en ny centerpartistisk skolpolitik lyfts de sociala,etiska och existentiella aspekterna ej upp på ett sätt som skulle behövas enligt mig. Deras artikel innehåller vissa motsägelser: dels ”att svaren på hur man skapar en skola i världsklass finns hos dem som varje dag jobbar i verksamheten” och ”Hattie kommer bland annat till slutsatser kring undervisning att framgångsrikt lärande är en funktion av ett synsätt på lärande och undervisning som utgår från elevens perspektiv och nyttan i användningen av flera ändamålsenliga undervisningsstrategier”.Räknas alternativtänkare som elever (jag var sådan redan som barn i skolan),räknas medborgarna in som elever i livets skola. Vilka rättigheter eller maktmedel har dessa gentemot kränkande lärare eller skolkamrater? Och : det kan finnas något i öststatstänkarnas eller pedagogernas intresse att låta skolelever lära sig av livet även utanför skolinstitutionen ävenom dessa försök urartade till politiska manifestationer eller nya tvångsperspektiv? Jag rekommenderar diskjobb vid helgerna som extra ekonomibiträde vid lokala sjukhus även för första klassens inhemskt födda universitetsstuderande. Mycket lärorikt i det nya,mångkulturella samhället.

I sammanfattningen lyfter författarna dock sin debattartikel och blickar över en ny typ av skolpolitik: ”vi behöver skapa en skolpolitik med resurser och verktyg nog att sprida idéerna,öka kreativiteten och ge alla elever samma förutsättningar”.Som ett litet tillägg från min sida: ”förutsättningar att skapa ett meningsfullt liv där individen möter respekt och får möjligheter att lyckas i sitt livsprojekt såsom hen definierar det”.Lycka till-kanske med bättre resultat i en ny typ av regering i framtiden?

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,socialentreprenör i firma Vidorg (firman passiv som sätt att markera avståndstagandet från orättvist rättsväsen- och samhällspolitik)

måndag 11 februari 2013

Brist i ansvar-fokus sjukvården

SvD/Brännpukt-komment Må 11 feb-13 ref.SvD/Brännpunkt: ”Vårdkrisen är Reinfeldts ansvar” av Helene Hellmark Knutsson

Då jag läste informationsteknik A vid det lokala universitetet i Uppsala i början av -70 talet, kom jag fram till en hypotes ang. medias fungerande.Genom personifiering och känslostyrd argumentering skapas grunderna i medias fungerande.Jag går ej in i närmare förklarande av detta,men konstaterar att författaren från politikens värld tycks följa också detta sätt för argumentering.Enligt mig är problematiken dock djupare och bredare än så,att det skulle endast vara frågan om en persons ansvarstagande (Filippa Reinfeldts) eller bristen på vårdplatser. Som grund för denna komment använder jag mitt fou-projekt i sjukvårdens förändrade förutsättningar lokalt i Uppsala (C-uppsats nivån i ämnet Ekonomisk historia) 1990-2012,vilket enligt mig visar dock även allmänna förutsättningar och funktionssätt för sjukvården i hela landet-även i Stockholm.

Frågan-problemen med den höga beläggningsgraden-kunde svaras genom minst tre följande frågeställningar. Först,vilka är förutsättningar för polititiskt beslutsfattande i landstingen? Hur ser dessa ut,hur fungerar tex budgetering,skapas det långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar för sjukvården: för alla berörda-dvs. patienter,vårdande personal,skattebetalarna/medborgarna.Här måste man lyfta upp även såväl tiden (långtidliga förändringar i behov,i sjukpanoramat -dvs. då nya typer av sjukdomar uppstår och förändrar förutsättningar för den praktiska sjukvården) som strategier i beslutsfattandet (mer om detta nedan i tredje punkt).

För det andra kan problemet ovan enklast lösas genom att bygga nya vårdplatser.Det är på väg med bygget av det nya Karolinska mm satsningar,men problemet berör väl även på produktivitetsfrågor i sjukvården (huvudfrågan i mitt senaste C-arbete,som dock avfärdades av små petitesskäl av den lokala fou-ledningen här,dvs. blev inte en offentlig uppsatshandling som kunde ha refererats och påverkat till samhällspolitiken utan att säga om genomgången för det nya paradigmtänket bakom det långsiktiga projektet),preventiva satsningar i sjukvården (tex. utbildning av personal,allmänheten) och i samarbetet med fou och näringsliv.

Sist-och inte minst-är frågan om hur ansvarsförhållandena ser ut i den bakomliggande, förutsättningar skapande nivån i politikens värld.Hur ser det ut med den ”politiska effektiviteten/produktiviteten”? Denna fråga kan väl inte gälla bara en person? I min nämnda C-uppsats kom jag fram att landstingsråden följer inte något strategiskt beslutsfattande,utan bedömer från fall till fall,vilket är förståeligt då man tänker att de är inte säkra att få komma tillbaka till makten efter nästa valet.Är detta dock rimligt eller ansvarsfullt på långt sikt? Väl fungerande sjukvård berör förutom hur man bemöter sjukvårdspanoramat i dag,som hur breda samhällslösningar skapas långsiktigt vad gäller arbetstillfällen,trafiklösningar,boendefrågor,mänskliga attitydfrågor mm.

Ett parti eller en regering kan rimligen inte ta ansvar för sådant ensam,utan det finns behov av breda överenskommelser över partigränser-till gagn för medborgarna lokalt och i hela landet?

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,samhällsentreprenör i Vidorg-tankesmedja (firman passiv tv)

PS. Läsaren kan få kopian av min nämnda uppsats genom att skicka begäran om det via epost till: management@vidorg.eu