You can translate my blogg with Googles help :)

måndag 28 maj 2012

Den politiska vänsterns nya miljöpolitik

Den politiska vänsterns nya miljöpolitik-
en vänsterintellektuelles funderingar och förslag på ett nytt,bredare miljöperspektiv


ref. DN/Debatt: ”Den politiska vänstern ska inte styra miljöpolitiken”,280512,av Per Ankersjö
SvD/Världen:Världskris kan bli Sahlins huvudvärk,280512,av Gunilla von Hall


Sammanfattning

Per Ankersjö (Centerpartiets ordförande i deras idéprogramgrupp) smäller dörrar som är redan förbigångna.Den nya vänstern-i min förtappning eller ivern att reformera S-partiet- har redan passerat hans analyspositioner.Den nya vänstern kan mycket väl förena tillväxten och den goda miljön.Dessutom-den jobbar med helt nya verktygslåda än den som Centern och MP tycks göra.
Den Röda miljöpolitiken är proaktiv,framtidsinriktad och förstår att det går inte att lösa varken klimatfrågan eller arbetslösheten med gamla politiken som grundar sig på gammaldags tänkande och teorier.Motivationen bakom det nya,radikalt annorlunda perspektivet är detsamma som hos de flesta människor-att bry sig även om framtida generationers välfärd,och även fördela tillväxtens frukter mer jämlikt och jämnställdhetsmässigt än i dag.Väl mött i den framtida regeringen ?

Behov av vidare perspektiv på miljödebatten

Några timmar före läsningen av Per Ankersjönś debattartikel i dagens DN,läste jag på SvD/Världen
om Mona Sahlins ev. Val till ILO:s nya generalsekreterarjobb (”Världskris kan bli Sahlins huvudvärk”,SvD,Må 28 maj-12).Den sistnämnda artikeln satte i gång mina filosofiska funderingar på nya lösningar för problematiken: hur skapa fler jobb i världen och hur stimulera efterfrågan så att befintlig kris och tv. Ordinerade medicinen för det-åtstramingar-byts till tillväxt igen.Eftersom jag har igen blivit intresserad av att fortsätta även akademiska studier vid sidan av arbete och eget firmabyggande,skissade jag en modell eller teori om ”Positiv tillväxtcykel”.Det kan vara att tidigare nobelpristagare har redan diskuterat om detta,men för mig gäller det att tänka självständigt.Så jag ska dels undersöka i mitt blivande SINUS II-arbete,hus styrande landstingsråden ställer sig till mina sk. Utvecklingshypoteser 1-3,dels om jag kan med stöd av dessa empiri (strategiska intervjuer) finna stöd för teorin ovan? Teorin innehåller även en ny modell ”Systemisk välfärdsmatris”,där de tre makrokomponenterna består av Kapital (akkumulerad,fler-dimensionell syn på det-ej endast mängden pengar,A),Välfärd (B,som har tre olika delperspektiv: strukturell bit,innehåll,upplevelser),Hållbarhet(C,med vilken menar jag kumulativ tillväxt,ej konjunkturbetonade variationer).Min teori om ”Positiv tillväxtcykel” beskriver hur utvecklingen från A-via B-till C- sker och vidare i en ny cykel osv.
Mot bakgrund av dessa nya slags funderingar från vänsterinriktade intellektuellens sida (jag reprenterar inte officiellt S-partiet utan är endast gräsrotsmedlem tv),ter sig därför Per Ankersjöns tankar helt befängda.Hans rubrik ”Den politiska vänstern ska inte styra miljöpolitiken” är vidare helt fel,då den hänvisar till vänstern som inte finns aktuell längre-inte i alla fall hos dem som vill förnya vänstern och dess miljöpolitik.
Visst har han rätt i att höga skatter,hårt reglerad näringsliv samt proglamatiska normer hur folk ska leva är fel väg att lösa miljöpolitik och klimatfrågan.I mitt förslag för RÖD MILJÖPOLITIK finns det inte någon motsättning mellan städer och landsbygden.Med totalt nya transport-,boende- och demokratilösningar-skissade under mina studier vid Samhällsplanering vid Uppsala universitet (se mitt NMEP-spiral)- förenas bådas utveckling.Vidare.Han fäktar för Centerpartiets nya miljöpolitik som ska lyftas upp i det nya idéprogrammet att ”Centerpartiets inriktning bör inte vara att ändra på vad vi gör utan hur vi gör”.För mig vore det bättre både-och.Miljö är mer än fysisk ekologi (se min nya,fler-dimensionella ekologiteori,framlagd i min uppsats i Socialantropologi vid samma universitet).Därför är Ankersjöns definition och diskussion om tillväxten lite för enkel.Det är ej enbart frågan om resa mer,äta fortfarande kött eller bygga större hus mm.Hans tes innehåller nu föråldrade teorier om ekonomisk teori (se min syntes mellan ekonomisk teori och ekonomisk antropologi genom ny värdeteori i mitt ekonomiprojekt som inte tillåtits generera någon vinst för mig varken i form av mer adekvat arbete eller firmauppdrag-tvärtom då mina resurser stulits av myndigheter tv).

Evolutionen då- vad består den NYA EVOLUTIONEN av ?

Centralt i hans teser eller kritik av vänsterns miljöpolitik är hans gammaldags sätt att tänka och användning av gällande vetenskapsparadigmets lösningar-dvs. Teorier vad rikedom består av eller vad är levnadsstandard.Han har dock delvis rätt i att det gängse tänkandet och förbudspolitik har ej kunnat lösa varken välfärdsproblematiken (se Alliansregeringens ekonomisk politik som ökat social polarisering mellan samhällsklasser( medborgare som lever på olika ekonomisk-sociala villkor) eller lösningar för den finansiella krisen.Jag håller med honom att det behövs något nytt perspektiv på miljöpolitiken,men är oense om vad det innehåller,hur man kommer åt det nya och vilka steg ska man ta för att prioritera det nya.
Jag har tidigar på mitt bloggande hänvisat till mina kompletteringar på den danska sajten om EVOLUTIONEN (besök gärna webbsajten på adressen: evolution.dk/evolution) med följande- hos mina dokument och på min blogg alltså-ej officiellt på deras sajt eller tryckt någonstans i media eller vid akademin tv-
På sajten ovan (kan inte ange internetadressen direkt då blogspot.com tillåter ej det-men läsaren kan kopiera adressen ovan och placera webbsidokoden framför med punkt: dvs. www.) -under Ekonomisk Evolution-kan man läsa följande (de flesta som förstår svenska kan nog läsa även danska):

”ernbaneeksemplet understreger at der endnu ikke findes en tilfredsstillende teori om hele den økonomiske evolution. Schumpeters bølgemodel må suppleres med den klassiske evolutionsteori om stigende specialisering og den ældre Schumpeters idé om innovativ konkurrence mellem etablerede virksomheder. Desuden må teorier om produktinnovation og procesinnovation suppleres med teorier om organisatoriske innovationer. For eksempel må vi forklare indførelsen af omfattende jernbanekarteller i slutningen af jernbaneepoken. I en vis forstand var etableringen af sådanne karteller, der udsugede hele geografiske regioner, en lige så stor innovation som den oprindelige demonstration af at en jernbane kan fungere som et effektivt transportmiddel for passagerer og varer.
Skrevet af Esben Sloth Andersen”

Skissartad utveckling eller fyra decenniers kamp som fortsätter

Det som min skiss ovan med min nya teori om ”Positiv tillväxtcykel” handlar om är fortsättning på just det som skrivs ovan.Hur organisationsutveckling bidrar till ny tillväxt.
Enligt mig är dock bakom detta större förnyelse än enbart i ekonomisk politik eller miljöpolitik behövlig.Mitt nytt vetenskapsparadigm projektet innhåller även ny syn på verkligheten och människan,nya fackteorier i fysik,biologi,kemi mm. Som det kan bli frågan om då man utgår från en ny helhet eller vetenskapsparadigm.Det som är bra med det nya är att det är inte kommenderat av politikerna utan får stöd av både vanliga människors inneboende vilja att se sitt liv i ett meningsfullt dager (förståelse,motivation,värderingar),och från vetenskapens förklarande sida.
Politikerna tar för givet omgivande samhällets och kulturens ethos.Men-om de är låsta för dessa och förmår ej stödja ifrågasättandet eller förnyelsen,låser dem in den pågående EVOLUTIONEN i en återvändsgränd.
Ett praktiskt exempel: det kan mycket väl vara att vi fortsätter att äta kött även i framtiden,men vid sidan av miljöcertifierad kött finns det andra alternativ som är tom mer näringsrika-se tex sojakött,kött framställd av alger mm. Innovationer.
Om man kommer tillbaka till den andra artikeln som satte igång min produktion (av nya skisser-tankar-för nya modeller och teorier med vars hjälp man kunde utvecka nya lösningar-både fysiskt,nya tjänster som nya teknologier och ekonomiska lösningar för arbetslöshet) kan jag nu komplettera mina tidigare kompletteringar ang. utvecklandet av ekonomisk evolution (punkt 11 under Antropologi-på mina egna dokument) med följande :

L.T.Laineś syntes: ekonomi,antropologi,ekologi i sk. Strukturmatris-teori

a. Ekonomi: jmf. Marx: bas-överbyggnad;nyare Althusser,Codelier : determinans-dominans
jmf. skillnad mellan ekon.teori och ekon.antropologi
b. antropologi,socialantropologi: mångdimensionell adaptation i samhällets olika
dimensioner: Marx (ekonomin bestämmer),LeviStrauss (biologisk grund),Laine (kultur evolutionistisk,styrd av dubbel utv.teori: ny värdeteori där etik och fördelningsfrågor är medtagna)
c. ekologi: mångfald,anpassning mellan samhälle och natur: jmf. ekonomisk teori om jämvikt (konjukturer) och makroekonomisk stabilitetspolitik kontra kulturell evolution och
kumulativ tillväxt- fler-dimensionell hållbar tillväxt i Laineś syntes
i eget sk. Ekonomi-projekt (deduceringar ur det nya vetenskapsparadigmet och dess fler-dimensionella syn på verklighet och människa)


Tillämpningar i Lasse T. Laineś ekonomi-projektet: tv

A. Teorier:
Ny värdeteori i ekon.teori (skapar en syntes mellan ekon.teori o ekon.antropol.)
ny fler-dimensionell ekologiteori (sk. Strukturmatris-teori)
teorin om positiv tillväxtcykel (skiss 280512)

B. Modeller: Ny samhällsmodell av Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor (DMOS)
Ny makroteoretisk modell av NMEP-tillväxtspiral
Kapitalmatrismodell (jmf. skatteförfarandet)
Lönematrismodell (jmf. löneförhandlingar)
Ny Produktivitetsmodell (alla modeller ovan i mitt SINUS-arbete 1990)
Systemisk välfärdsmatris (skiss 280512,se min diskussion ovan)


PS. Undertecknads blogginlägg ska tv uppfattas som privata-som en gräsrotsmedlems tankar då S-partiet har ej tv. offentligt uttalat sig i frågan om möjligheten att reformera partiet på det nya vetenskapsparadigmets grund.Det behövs kanske ett generationsskifte även i politiken såsom vetenskapshistorikern Thomas Kuhn säger behövas i vetenskapen för att det nya paradigmet ska gå genom och kunna påverka.Tv. behövs alltså alternativtänkarnas fortsatta kamp och stålsättande attityd: att ej ge efter för jantelagen och tystnadens odemokratiska diskussionsvillkor och strukturell politik med marginalisering och resursstölder.Surfa på krisen-förstå vågornas dynamik-för att kunna få fart på tillväxtbrädan.


Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,socialentreprenör

© Lasse T. Laine,Vidorg 2012

torsdag 24 maj 2012

Äkta förnyelse-från mitten,ut i världen

Äkta förnyelse-från mitten,ut i världen
En alternativ tolkning och strategi för långsiktig miljöpolitik
för det gemensamma klimatet

ref. SvD/Brännpunkt:Sverige behöver klimatterapi,24 maj-12,av Åsa Romson och Anders Wallner
samma tidning/Inlägg:Nedmonterad svensk välfärdsstat är en myt,av Fredrik Segerfeldt
samma tidning/Nyheter:Regeringens pr-man slutar,av Göran Eriksson
samma tidning/Hallå där:Ett nytt Kalla kriget-avslöjande på gång?
samma tidning/Utrikes:Amnesty sågar FN,av Gunilla von Hall


Sammanfattning

Miljöpartiets två frontalpersoner har skrivit i Svenska Dabladets debattsidor om MP:s syn på miljöpolitik.Tyvärr har den dels populistiska inslag,dels naiv då den glömmer bort de sociala polariseringar som genomgång för deras syn på miljöpolitik skulle skapa.Författaren,en oberoende alternativtänkare-ev. återupptagen företagare-och S-medlem diskuterar här sin radikalt annorlunda syn på strategiskt inriktad,långsiktig miljöpolitik,som även infrågasätter Moderaternas strategiska planer att flirta till mitten väljarna.Det gäller att skapa ny konsensus,ej tysta ned den behövliga förnyelsen som kan byggas med hjälp av det nya vetenskapsparadigmet.Sådan politik utgår från mer än livsfaser som den nygamla M-partistrategen talar om.Det behövs även etisk inställning och framtidstro.Till skillnad från USA:s framtidsgestalter byggs sådan framtidsinsikt ej på enbart politiska styrningar ad hoc (efteråt-efter förnyelsens sociala genombrott) och politiska slogan,utan om framtidsbyggande på nya teorigrunder och politiska konstellationer,samt samarbete mellan olika samhällssektorer samt ute i världen-dvs. "äkta förnyelse-från mitten,ut i världen".

Miljöpartiets gröna funderingar på miljöpolitik

Sällan får man sådant här tillfälle-att kommentera 4 mediahändelser på samma gång,med inlägg som tangerar varandra.Först om MP:s debattartikel om behov av ny slags miljöpolitik-dvs. Deras.
Anta att jag-som S-medlem-representerar den nya S-miljöstrategin.Var är då skillnader med MP:s?
Författarna argumenterar först från två ”aksiomer”-grundläggande,förgivet tagna antaganden.Först:
partiets nya kommande sjustegsprogram för miljöpolitik utgår från politik för minskade klimatutsläpp.Den andra: att det är genom dels ekonomiska styrmedel och kollektiva satsningar-styrd av politikerna-som de vill lösa klimatkrisen. S-motsvarande skulle vara: partiet utgår från behovet att förnya samhället-hela samhällstotaliteten-i alla dess deldimensioner: ekonomi,politik,socialt,kulturellt med hjälp av teoretiskt byggd argumentering (jmf. Min nya,fler-dimensionella ekologiteori,1980,som MP var inte tidigare intresserad av då bjöd till besök och diskussioner).Satsningar som blickar framåt-till nya slags infrastruktur på sikt,ny slags ekonomi,ny slags samhällsplanering -ej endast punktvisa skatter eller avgifter.Sistnämnda handlar om samverkan både med forskningsvärlden,näringslivet,media och kulturlivet,sådant som den nya S-partiledaren också talar om.Vidare-då MP:s syn är etnocentrisk-vill S kasta
klimatnätet både regionalt och globalt.EU ska och kan förnyas och reformeras,IMF och FN likadant
(jämför Amnestys komment i går ang. Säkerhetsrådets brister-helt i linje med mitt tidigare bloggande).MP:s grön miljöpolitik är således för strategilös i den meningen att den fokuserar för mycket på politikerna och politikens möjligheter,litet populistiskt då fokus är dagsläget-orienterad i stället för-som tex i näringslivets toppföretag-prediktiva analyser.Jämfört med de senaste är S-miljöstrategi-om man nu tog till vara mitt förslag på nytt vetenskapsparadigm som grund för förnyelsen-är S-miljöpolitik även strategiskt,långsiktigt proaktiv.

Välfärdskritiken udd- siffertolkningar eller upplevda social-ekonomiska marginaliseringar?

Sedan det andra tillfället att kommentera-som tangerar även förra.I artikeln nedan författarnas om den svenska välfärden.Tyvärr missar Fredrik Segerfeldt helt poängen med S-syn.Det är inte frågan om inkomstspridningen mellan 10.och 90.percentilen-uttryckt i kronor-utan hur många människor befinner sig i lägre inkomstlägen-som social-ekonomisk klass.Välfärdsanalys som utgår från statistik som här ger en alldeles för enkel syn på välfärdsproblematiken.

Alliansregeringens återtåg till gammalt koncensustänkande- nytt strategikoncept ?

Allians-regeringens intressen-då dess guldgosse Per Schlingmann (vänd sidan,tredje komment) planerar Moderaternas nya strategi på den här sociala linjen .Den gamla tycks ha förstärkt 90-percentils intressen-dvs. Arbetslinjen med sänkta skatter har befrämjat mest de välsituerade är det stora fler-talet låginkomsttagarna som fått betala-så nu är det läge för nya tolkningar,utgående från mittens koncensus-värderingar.Även MP flirtar med dessa koncensus-värderingar uttryckt i den oron som de refererar till.S-strategi utgår dock inte-som Schlingmann tycks föredra-från populistiskt flirtande till dagens koncensus-utan om långsiktigt förnyelsearbete som både ifrågasätter och förmår skapa nya koncensus-värderingar.I det arbetet tolkar man inte fel-som MP tycks göra-medias fokusering på individers agerande-”agera själv miljövänligt i ditt liv,nu-vänta inte på politiska lösningar”.

På förnyelsefronten inget nytt ?

Den fjärde kommenten: blir mitt samhällsentreprenörsarbete eller försök att reformera S-partiet
(se mitt tidigare bloggande på www.vidorghelps.blogspot.com) bemött likadant som Mikael Holmströms bok (se artikeln vid sidan om Schlingmann,på andra sidan av MP:s debattinlägg):
boken ”Den dolda alliansen” möttes på den politiska nivån med total tystnad? Här vänder jag alltså-proaktivt-till individer och medial,som genom att informera kan bilda den växande efterfrågan-den kollektiva,kreativa massan-som kan förnya politiken.Visst är MP i samma linjer som S-partiet men deras politik är klasslöst naiv-jämför tex de lågavlönade på landsbygden som skulle bli straffade med utökade klimatavgifter,eller välfärdsstat där det råder ingen aktiv,ömsesidig incitament-struktur (se min nya samhällsmodell som fördjupar den generella välfärden med flex-priser,nytt skatteförfarande mm. Och nya sätt att lösa arbetslösheten genom radikalt nya slags ekonomi-teorier och modeller).Till sist: funderar att skriva längre fram en återpublicering av min skrift ”Röd miljöpolitik” på min blogg om har ork för det. Då dagens politik belönar inte långsiktiga satsningar på nytt vetenskapsparadigm (ej ens MP talar för det trots nya,mer strategiska ideer) ,får ”riva resurer” själv från mina låginkomstlön och ork).Om S-partiet skulle dock lyckas samla individer bakom en ny,framåtblickande,långsiktig miljöpolitik med ”utkastade nät ute i världen”,skulle nog det bli ändringar i det sistnämnda,tror jag? Och folket behöver ju drömmar,framtidstro,ej enbart oro eller hur?


Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,socialentreprenör (firma Vidorg tv. vilande pga integritetsskäl)

Copyright: Lasse T. Laine,Vidorg,2012

tisdag 22 maj 2012

Från universitetsvärlden inget nytt - eller ?

Från universitetsvärlden inget nytt- eller ?
- en alternativtänkarens erfarenheter vid den svenska universitetsvärlden hittils-fast förändringen kan vara på väg..

ref.SvD Brännpunkt: Björklund har en dold agenda,Ti 22 maj-12,av Lena Adamson och Anders Flodström

Från skolans värld och universitetets-sett mot erfarenheter i grannlandet

Lena Adamson och Anders Flodström har bra synpunkter på universitets-och högskoleutbildningen.
Men för att ytterligare nyansera bilden vore det bra att tex lyfta fram den strukturella diskrimineringen som finns i det svenska samhället.Även på akademisk nivå.Här utgår jag från mina egna erfarenheter.- I skoldebatten framställs kritik att privatiseringar befrämjar segregering då de högtutbildades barn-från mer studievana miljöer-väljer bort kommunala,närliggande skolor.En del debattörer ser lösningen i att alla skolors kvalité ska höjas,så att dylikt undviks.Man lyfter upp i sin kritik av den svenska skolan Finlands motsvarande,där man syftar integrering av elever med olika bakgrund och begåvningsnivåer.Själv har jag gått i den kommunala skolan-sista klasserna i glesbygdsområdets skolor där lärarna hade inte de bästa kompetenserna,vilket eleverna fick sedan lida av.I gymnasieskolan-inom den allmänna skolan-hade vi två parallella klasser,där den ene var sk. elitklass,valda med betyg från mellannivån.Det kan vara att gruppen har mycket stor påverkan för studieresultaten,men jag märkte inte så mycket av det ävenom jag gick i den sk. elitklassen.

Invandrarens villkor i det svenska samhällsklimatet

Vid universitet-flyttad hit till Sverige som gäststuderande efter att ha läst första universitetsåret i Helsingfors med bra resultat (halva fil.kand-poäng på två terminer varav den första terminen gick på att lära sig läsa engelskspråkiga kursböcker)-märkte jag däremot att sociala bakgrunden har stor betydelse.
I filosofi är det mest tankarnas innehåll och dina argument som ska räknas-ej tex. om du bryter i svenska som man ofta gör under första åren då man invandrat som första generations nysvensk.
Jag märkte inte mycket av det vid Uppsala universitet.Lärarna-professorerna gav ej stöd för den ifrågasättande studenten,som fick ändå en hel del välgodkända tentamensresultat.Inte gav de grönt ljus för doktorandstudier då man strävade efter att utveckla ett nytt vetenskapsparadigm och kritiserade de berömnda namnen och gängse teorier eller tom ifrågasatte den ca. 2000 åriga vetenskapsparadigmet som är filosofisk och bildar grunden för dagens tänkande och värderingar,inklusive verklighets-och människosyn.Därmed har man nog fördröjt samhällsutvecklingen ca. 40 år -kanske hundratals (tusentals?) år om den ensamme alternativtänkaren lyckas inte i sin kamp-varken vid universitet,media,politik eller näringslivet då det allmänna klimatet är exkluderande och jantelagen den grundläggande profilen (min alternativa tolkning att den europeiska organisationen ENQA har intresse att kasta ut Sverige från medlemskapet:kanske har de fattat bättre med utomståendes inblick än folk här vad det är frågan om ?)

Gruppens betydelse-på gott och ont

Författarna lyfter upp gruppens betydelse.Jag mötte sådant vid mina universitetsstudier här i Sverige på så sätt att några högljudda studenter hindrade mig att få min annorlunda uppsats i socialantropologi att bli godkänt,där jag hade utvecklat egna tankar (sk. Strukturmatris-teori-en ny,flerdimensionell ekologi-teori).Jag skulle komplettera min uppsats,ävenom läraren skulle ha godkänt den då ”jag hade ej läst lika många sidor som de andra för sin uppsats”.På grund av andra sociala omständigheter avbröt jag dessa studier och blev ingen professor i ämnet fast det var frågan om tunga teorier och senare samhällsutveckling skulle ha behövt de nya teorier som skissats där (gäller även i dagens samhälle- min strävan att utveckla en ny ekonomi-teori i mitt egna ”ekonomiprojekt”-som en del av tillämpandet av det nya vetenskapsparadigmet).
I min kompletterande utbildning (har FK-examen motsvarande poängmässigt mer än den dubbla) vid Gävle Högskolans eMBA-utbildning fick jag inget stöd från gruppen då handledaren motarbetade mitt sk. examensarbete med skenargumentering.Mitt Roaster-projekt blev alltså avbruten men fullföljdes delvis av prof.emeriti vid Uppsala universitet och tankegångarna som jag hade presenterat på webben utvecklades vid universitet i New York och i Österrike.Jag tror inte att de hänvisade till mig,kämpande med min klassposition i det svenska samhället som andra klass medborgare,oberoende av mina kunskaper,kompetenser,strävan eller etiska motiveringar.Jag blev och är marginaliserad sk. ”invandrare” i samhället som har exkluderande kultur.Där utbildningsansvarige ministern har gammaldags syn på universitetsutbildningen (författarna lyfter fram detta på ett bra sätt: ”traditionellt akademiskt ”vetande” i stället för de kompetenser och kunnande som Bolognaprocessen driver..” och ”återgång till rent kunskapsbaserade utbildningar i stället för att fortsätta på den positiva utveckling mot kompetensbaserade utbildningar..”).
Om man skulle använda min modell för Kunskapshierarkin,skulle man säga att utbildningsministern förstår ej riktigt vad kunskaper handlar om.Den högre biten-reflexion,ifrågasättande,kreativitet,förståelse-fattas och prioriteras absolut inte.Det ser man tex. I den totala tystnaden på min kamp för att få resurser för att utveckla vidare det nya vetenskapsparadigmet (se mina anmärkningar ovan samt mina diskussioner på min blogg www.vidorghelps.blogspot.com).

Ministern som isbergets topp

Så författarna ser toppen av isberget men pga egna,bristande samhällserfarenheter vet de ej varför diletante ministern har högsta befogenheter eller förmått ej utveckla den svenska skolan eller universitetsvärlden.Alltmer försöker man städa undan ifrågasättande tänkare samt radikalt nya slags tankar som skulle ge långsiktigt nya,behövda samhällskonsekvenser som ter sig dock som obekväma för dagens samhälle.Leve krisen (kriser) -hoppas den (de) sopar undan det som inte kan förnya sig,inklusive regeringen som inte ens fattar att något nytt är i horisonten (fast den är redan här,nära).

Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,samhällsentreprenör i den egna firman Vidorg (firman tv. passiv)

Copyright: Lasse T. Laine,Vidorg,2012

tisdag 8 maj 2012

Om privatiseringar i vården-alternativa synpunkter

Om privatiseringar i vården-alternativa synpunkter

eller

"Slå skallarna ihop och bli en riktig huvudman (eller kvinna)"

ref.DN/Debatt:DEt är dags att börja ransonera välfärden,Må 7 maj-12,av Hans Dahlgren
SvD/Brännpunkt:Stoppa privatiseringar i vården,Ti 8 maj-12,av Annika Hjelm,Michel Silvestri och Marie Åkesdotter(alla från MP-partiet vid Stockholms Läns Landsting)

Sammanfattning

Miljöpartisterna i Stockholms Läns Landsting (SLL) -från dess olika ansvarsområden- har skrivit en intressant och förträfflig debattartikel.De anser att det vore bättre för SLL ta en paus i dess iver att privatisera vården och göra en ordentlig utvärdering innan man går vidare i ytterligare privatiseringar.För mig som tänker skriva om min förtigda uppsats-utredning om Uppsala Läns landstingets SINUS-planeringssystem (1990) där jag diskuterade om vårdens villkor i bla. budgetering,organiseringen mm,var det fruktsamt att läsa författarna och ta del av senaste debattämnen inom vård-och omsorg samt källanvisningar.Tack för det.

Det som lyser med sin bortvaro är dock ett centralt begrepp och vidare förslag på nya,konkreta åtgärder för att förnya vårdens villkor.I gårdagens DN Debatt (Må 7 maj) skrev Hans Dahlgren-ordförande för Centerpartiets välfärdspolitiska grupp- att det är deras parti som visar framfötterna för att förnya vården ”som första parti i riksdagen.. för att komma med konkreta förslag på lösningar på hur vi ska klara den gemensamma välfärden och valfriheten utan att dramatiskt höja skatterna”.Så går det till då ambitiosä invandrarakademiker eller försök att komma fram med sin lilla,nya konsultfirma (Vidorg,start i nov.1986,tv.passiv) stoppas av den exluderande miljön,och därmed fördröjs samhällsutvecklingen bl.a. i vårdsektorn.Det som var viktigt med Dahlgrens inlägg var dock att visa att privatiseringen och valfriheten har flera aspekter än dem som redovisats här.Låt mig då kritiskt granska båda och referera till mina tidigare,nedtystade förslag.

Ett centralt begrepp som lyser med sitt frånvaro

Författarna skriver om utförare,utan att nämna begreppet 'huvudman'.Huvudmannen-landstingen-kan nämligen har mer ansvar än bara sköta konkurrensutsättningen och val av utförare och-efteråt-
granskning av deras verksamhet genom olika kvalitetsutredningar.I min SINUS-uppsats-utredning i Ekonomisk Historia vid Uppsala universitet (tänker nu återuppta den igen och skriva den färdigt genom att gallra bort egna,teoretiska tankar som bildade grunden för förnyelsen -krav som framställdes av förra formella handledaren innan jag hoppade av arbetet då hade ej samhälleliga förutstättningar att göra den färdigt då och media var ej heller intresserad likadant som dåvarande S- regeringskrets heller för presenterade tankar hur förnya välfärden och speciellt vården) förslåg jag bl.a. klarare finansiering-bättre budgetsystem genom modularisering och bättre it-planerings metoder.Ett annat inslag var utökad patientmedverkan,vilket ej heller tagits upp av varken dagens miljöpartister eller Centerns Hans Dahlgren i hans ordförandeskap i den välfärdspolitiska gruppen som talar nu om ransoneringsperspektiv.Paradigmakonflikten-som fördröjt anammandet officiellt av nya perspektiv och hälsometoder-har dock ej lett till krig: det är marknaden som visar utmattning att förnya sig,vilket är förståeligt då dess nyckelspelare-landstingspolitiker,riksdagsmän,finansmyndighetspersoner ,medias gatekeepers mm. tänker med gamla begrepp och lösningar.Så det behövs inget krig-låt katastrofen smyga in och leda till ransoneringstänkandet-utvandringsvågen växer.

Att vänta på ransoneringsvåg-nej tack

Litet till sist om möjliga,alternativa,konkreta åtgärder som kunde tas redan i dag: anammandet mer av healing-dvs. mentalt styrd psykokinesis som förändrar utsöndring av entzymer i kroppen och hjälper till att bli frisk (har startats i tysthet hos ULL i Uppsala men skrivs ej offentligt om); mer samarbete med företag,föreningar och frivillighetsorganisationer för preventiva insatser såsom gällande arbetsmiljöförbättringar,vegankost,motivation för förändrade levnadsvanor mm. På samma SvD-sida presenterar en invandrare-riksdagsman (första eller andra generation framgår inte) Arhe Hamednaca (S) om behov av riktade insatser för att bryta många invandrarkvinnornas isolering.Bra förslag-se motivation för förändrade levnadsvillkor ovan.Möjlighet att vidareutveckla bättre finansiering genom utökad incitament-ledande till ett nytt perpektiv att betrakta den generella välfärden (relativistiska tankesätt med flex-priser -”Einstein i vården”),M.O. Börs där olika vårdutförares alternativ skulle kunna jämföras med standardiserade dokument (jag lämnade tipset om detta till USA då Obama-administration höll på att förnya sitt vårdsystem,men utan notis.Nu ”krigas” det om vårdsystemet där ordentligt och frågan blir om förnyelsen tas eller tvingas tom tillbaka och gammalkapitalistiska,kortsiktiga vinsttänkande vinner gehör igen i kommande valet där och den president som lät sig förblindas av experter får stå till svars för andras försummelser.Visst-Sverige är ej USA-här har man annan historia,andra välfärdstraditioner,men människosyn och tankesätt är densamma.Kort komment till Hans Dahlgren-ljug inte,nya konkreta förslag finns även tidigare-är tv. socialdemokrat och har skrivit om detta och det har publicerats på deras bloggossfär.Det är inte mitt fel att partibåten svänger så trögt eller att media är auktoritetstroende-det är ju detsamma även på EU-nivån.Sådana här slags alternativa förslag har dock bättre möjligheter för genomslag om de kan sammanfattas i en bred syntes: i en ny verklighets-och människosyn som skulle kunna lyfta hela samhällskulturen och bl.a. kunna presentera teoretiska grunder för nya samhällslösningar.Det har jag gjort tidigare,men marknaden har varit tyst.Inte att undra på-jag driver ju den-den är rädd för nya tag,därför betalar den inte utan helst stjäl i smyg (endast offentliga myndigheter vågat göra det offentligt-de har ju staten bakom sig).Men till sist då: om det finns inga andra alternativ kvar-kris efter kris trycker på.Välja lugn,rationell förnyelse-reformeringsväg eller låta paradigmkonflikten utvidgas? Ej så att skapare av den nya syntesen skulle föredra det,utan att de olika fascistiska rörelser som tänker emotivt och vilka har ej blivit upplysta av dagens makthavare att alternativ vägar att lösa kriser finns gör så.Låt oss slå skallarna ihop och bilda kloka huvudmän och kvinnor.Vid behov skapa ett alldeles nytt parti (se min blogg) som kunde bilda ett regionalt och tom globalt nätverk för demokratisk och alternativ samhälls-,kultur- och civilisationsutveckling.


Copyright: Lasse T. Laine,Vidorg 2012

PS. Har ej råd att ge dig bonus om du för vidare budskapet till det Vita Huset-min firma är ej än Vidorg Inc i USA och "tjurskallarna" har ej givit efter än för min utsträcka arm för en kompromiss-lösning-att ge tillbaka stulna,nollställda,långsiktiga investeringar som hittils visat underskott då marknaden har ej fungerat (eller var det nu dess nyckelpersoner här i Sverige?)

söndag 6 maj 2012

Språkdata- var är kaninen ?

Språkdata- var är kaninen ?

Ref. SvD/ledare: Jag är data,tolka mig,Sö 6.maj-12,av Sanna Rayman
SvD/Nyheter:Löfvens nya tonläge,som ovan,av Jenny Stiernsstedt
och spalten ”Bedöm själv” på samma sida,under förra

Sammanfattning

Det är intressant med språket. Å andra sidan kan man skapa med det barriärer-visa att vi är mer förmenta än dem andra-å andra sidan förmedla-åtminstone försöka-annorlunda upplevelser,tankar,tolkningsmöjligheter som gör oss människor och upprätthåller vår evolutionära status. Som filosof och samhällsvetare som är intresserad även av politiken,har jag velat visa i min analys av två debattsidor i Svenska Dagbladet att tolkningar är ej endast beroende av språket utan även av de vetenskapsliga och filosofiska tankar som finns inbyggda i språket,och av de samhälleliga situationer där språket används. Mina analyser ger dig som läsare-förhoppningsvis-även en översikt över dagens politiska värld-både i Sverige och globalt-samt ger anledning att fundera var du själv kunde bidra. Det kan du nämligen och gör,på ditt sätt,med ditt språkbruk eller genom ditt pennstreck som bärs i att kryssa på rätt plats,mitt i meningar. Valet är 2014.Eller är det redan innan?

”Jag är data-tolka mig”

Sanna Rayman-en ledarskribent hos Svenska Dagbladet- har skrivit en intressant komment till en dagsaktuell forskningsarbete av Mats Dahllöf. Han hade forskat med datorlingvistikens metoder om skillnader mellan mäns och kvinnors språk i allianspartikretsar,respektive på den rödgröna sidan.
Sanna redogör för Dahllöfs två större slutsatser: dels att på vänsterkanten väljer män och kvinnor att tala om samma saker och med ungefär samma språk än på högerkanten. Dels att det är lättare att åldersbestämma politiker till höger än vänster då i högerpolitikernas språkbruk avslöjas både erfarenheter och livslängd samt kön lättare än hos vänsterpolitiker.
Hon gör sedan sin egen vetenskapspopulistisk iakttagelse då hon värderar Mats Dahllöfs analys: ”det går knappt att berätta om de data som tagits fram utan att samtidigt leverera värderingar och normativa synpunkter”-en ståndpunkt som förenklar i den grad att hon valt sin rubrik: ”jag är data,tolka mig”,som kan tolkas även från annat perspektiv än språkfilosofins traditioner,nämligen som kunskapsteoretiskt och ontologiskt påstående som kan vetenskapsteoretiskt verifieras lätt: rör på mig,min kropp,men logiskt följer då inte att jaget är då bara den fysiska kroppen (sk. Reduktionsproblematiken-vad detta skulle nu få konsekvenser för språkbruk i politikens värld-se mina kommentarer nedan om dels Löfvens nya tonläge,respektive min meta-teoretiska betraktelser.
Människan utvecklas ju både i tiden,både fysiskt,som mentalt,emotionellt och förhoppningsvis även etiskt,vilket ytterst har givit mig anledningar-tillsammans med sk. Oförklarliga data i parapsykologi och kvantfysik mm. Empiri-att utvidga den gängse evolutionsteorin (endast fysisk sådan) till en dubbel utvecklingsteori.

Kort sagt: jaget är mer än data-det är en kontext av data både i längden av neurala kopplingar och i djupet av associationer-vilket jag lyfte fram i min första avhandlingsversion i min kritik av Jean Piagetś forskningar i psykologi. Så jag ska inte kommentera mer Sannas tolkningar ur det gällande vetenskapsparadigmets sätt att tänka och tolka (vilket kommer ju fram i dess fysiska reduktionism-att människan är bara sin kropp och dess emotioner,tolkningar,värderingar processer i hjärnan som tolkas sedan från olika fackvetenskapernas perspektiv,med deras respektive begreppsstrukturer och traditioner: de övergripande olika filosofiska skolornas funktionalismens,hermeneutikens,existentialismens och fenomenologins perspektiv vilka alla har samma kunskapsteoretiska och ontologiska sätt att betrakta verkligheten och människan (dvs. paradigmatiska låsning).

Varför krånglar du nu denna språkfilosofiska,enkla tolknings-perspektiv artikel med filosofiskt sätt att resonera-vanligt folk begriper inte på sådant,hör jag mina tilltänkta opponenter att säga. Ja,det är viktigt att tro att folk begriper mer än de egentligen får sagt-eller tom säger. I politikens värld lyftes detta upp på 60-talets barrikader av filosofen Herbert Marcuse,som visade att de makthavarna vill att deras tolkningsföreträde ska gälla,och att deras språkbruk och formuleringar ska vara de som styr,anger både den språkfilosofiska meningen och referenser. De som vill avvisa det,får göra sig hörda genom deras språkbruk,på de spalter och medier som behärskas av dagens maktförhållanden.

Visst,tiden är nu annan,studenterna kämpar inte längre på barrikaderna utan fogligt anpassar sig till marknadens förväntningar och prognoser om framtidens arbetsmarknader,vilket styrs av det omgivande samhällskontexten-ramen-som är byggd på det gällande vetenskapsparadigmet och dess både teorier och tankesätt. Världen styrs inte av språkbruket,utan av beteendet och handlingar efter medvetna eller omedvetna val. I den demokratiska uppfostran vore det därför viktigt att belysa att språket kan användas på många olika sätt,vilket säkert kommer fram även i kvällens partiledardiskussioner då den nya S-partiledaren möter de andra och där det finns även andra nya ansikten (människor) som bär,använder och ger meningar för både sig själva och sina anhängare på sitt sätt,inom ramen för den verklighetssynen som bärs fram av det grundläggande vetenskapsparadigmet.

1. Språket kan först ge information om olika sakförhållanden i världen. Det är alldeles riktigt som Sanna tolkar det-värderingar och normativa synpunkter kommer fram i redan det. I politikens värld: vilka väljargruppernas erfarenhetsupplevelser styr i val av fokus och perspektiv på presentation av valda samhällsproblem och förslag på deras lösningar i tex. Prioriteringar av olika reformer och deras finansieringsgrund.

2. Språket kan användas även i befallnings syfte-gör så (som jag säger)-följ anvisningar mm.

3. I värderingssyfte: gör hellre så här-betee dig hellre annorlunda än du gör nu

4. i emotiva syfte: jag känner så här-känner du det också-vad känner du då (eller-i värsta fall: är du helt likgiltig?)

5. i persuasivt syfte: jag föredrar att vi gör så här-du skulle nog se att det blir bättre så..

6. i meta-teoretiska syfte som är oftast dolda då de flesta ej ens märker det eller reflekterar kring det då de har ej själva upplevt det annorlunda som skulle ifrågasätta detta: världen består av det och det-dessa är fakta,stödda av vetenskapen och rationellt tänkande-dvs. Då språket i den språkfilosofiska meningen är bundet av dess både referenser (vilka mätta eller fysiskt omätbara empiriska data man referar till) och de meningar som de socialt överskomna referenser ger anledningar till (dvs. se ovan: jag är min kropp-rör på mig etc).

7. Man kan även resonera att språket utvecklas både i dess referens-meningar och i den struktur som den är beroende av. Här har neurolinvistiker sitt antagande-att ytterst kan språket och språkbruket reduceras till hjärnans neurala nätverk och dess sätt att fungera och skapa nya kopplingar. Jag presenterade i min första version av avhandling min sk. Stimulus-Respons teorin om språkets utveckling,som skulle göra det möjligt att förstå människan i ett utvidgat ram,där människan kan tänka på ett annorlunda sätt än det som tas för givet i dag: antingen-eller tänkande som används tex tom i datoriseringen och framställandet av datachips: kopplingen på/kopplingen av,svart eller vitt,en av oss eller mot oss osv.

Efter dessa kort sammanfattande betraktelser som visar att språket är både mer varierande än det ofta framställs,som historiskt utvecklande,och ett öppet fenomen som ger möjligheter till nya både personliga som sociala tolkningar,kan det vara intressant att gå nu vidare och undersöka den nya S-partiledaren Stefan Löfvens språk och ”nya tonläge”.


"Löfvens nya tonläge"

Här ska jag följa Sannas exempel ovan och referera först till en professorns undersökningar i Löfvens nya språkbruk,och sedan göra egna tolkningar av det och slutligen referera till det som jag anser vara viktigast politiskt just nu-både i Sverige och internationellt,i ljus av de grundläggande problem som vi människor har globalt tex. I frågor som klimatkris,finansiella kriser,i religiösa konflikter i världen som ofta uppmuntrar terrorism. Olika statsdiktaturers språkbruk döljer sedan både medvetna,propagandistiska drag i användningen av språket och styrningen av media och utbildningsväsen och vetenskapen. Visst-angående det sistnämnda-har vi inte diktatoriska styrning av forskningen men mycket av den långsamma,historiska processen som genombrott för det nya vetenskapsparadigmet lider av,kan förstås mot bakgrund av de partiledares tankemönster,språkbruk och erfarenhetsvärldar som vore viktiga att belysa,då de styr eller begränsar den gemensamma,historisk-kulturella utvecklingen (eller bristen av) i Sverige och världen.

a. Statsvetarprofessorn Ulf Bjereld har uppmärksammat hur den nye S-partiledarens språkbruk har blivit annorlunda efter att han blivit vald som partiledare. Han betonar dock av detta,mer dämpad tonläge,kan man inte dra slutsatsen att det är medvetet valt-vilket skulle ge anledningar att tvivla på hans trovärdighet (se min opportunism 1. tolkning nedan).Tex. Rotavdrags-frågan har ju utvecklats vidare i ekonomisk mening än i betonandet av förenklade tolkningar om gammaldags genustänkande eller enkla klass-argument: att lågstatus kvinnor binds till hemsysslor i stället för att komma ut i arbetslivet på den sk. Öppna arbetsmarknaden,eller att det är de rika som har möjligheter att anställa rut-tjänsteförande. Bjereld tolkar det så att Löfven är nu noggrannare i sin nya position än tidigare då han hade mer kampbetonat position som facklig ledare. Han kan anpassa sig och sitt språk till den samhälleliga kontexten-omgivningen-där han befinner sig. Den här slutsatsen är egentligen en ganska generell tolkning-mot bakgrund av vissa,valda empiriska data (vilka valsituationer har uppmärksammats tex i massmedia).I nedan visar jag olika,möjliga mer varierande tolkningsmiljöer som kanske statsvetarprofessorn inte känner av eller har uppmärksammat pga. Min låga status i det svenska samhället eller i dess medvetna/omedvetna taktik att försöka tiga det annorlunda strategiska?

b. Mina tolkningar av Löfvens nya tonläge har ingenting att göra med den påstådda interna maktkampen. Jag är fullt medveten att den samhälleliga omgivningen är inte historiskt mogen än att S-partiledaren vore sk. Invandrare-första generations svensk. Så vilka olika tolkningar kan man nu göra av Löfvens försiktighet eller nedtonande språkbruk?

Den första är sk. Juholt-effekten: han vill inte väcka negativ uppmärksamhet i media genom att lämna tolkningsmöjligheter för högeragitation: ”än svänger det åt vänster,än svänger det åt höger” eller ”fakta talar annorlunda-han är okunnig”,”han brusar upp,så ska inte partiledare göra”.Som jag visade ovan utgår sådana slags tolkningar ur gängse språkbruket och de sociala perspektiv som härskar inom respektive mediavärld. Det kan vara intressant även att tolka Juholt annorlunda-nu efteråt: kanske han hade strategi att först skaka i äppelträdet för att få ruttna eller mogna (dvs. gamla tänkandets frukter) att falla,för att sedan kunna i sitt svaromål kunna prioritera det radikalt nya. Denna tolkning motsägs dock av Juholtś komment: han vill inte ens med tång ta sig an de nya utmaningar (dvs. nya vetenskapsparadigmets förslag att förnya och reformera socialdemokratin).

Den andra tolkningen:
Löfven bidar sin tid som ny S-ledare och bygger först ut sin nya stab och sina strategier. Tiden trycker dock på och han får nog snart visa färg både i konstruktiva förslag för att lösa de samhällsproblem som finns i dagens Sverige,som alliansens politik: hur man skulle kunna göra annorlunda för att tex få fart på skapandet av nya arbetstillfällen som blicka ut i världen tex i frågan om asylproblematiken,klimatkrisen eller EU finansiella kriser som kommer nog att påverka även den interna näringslivspolitiken både konkret i fråga om energi och med penning-och finanspolitiken där det är frågan om värdeskapande som mäts både i och med pengar som i tillförsikt som ger anledningar att investera och konsumera eller låta bli.

Tredje-sk. Opportunist 1.-tolkning är att han låter dagsaktuella händelser styra sitt språkbruk och politiska arbete. Enligt den polska filosofen Kolakowski är dylikt ett signum för högerpartier och det vore konstigt om han väljer den linjen i kväll tex. Socialdemokratin har ju som rörelse en historisk bakgrund: både som försvarare av de svaga och exploaterade som lyftande upp en vision om det goda samhället där frihet,jämlikhet och jämställdhet ska råda.

En fjärde,sk.psykologisk tolkning vore att han och hans stab har ej ännu blivit färdiga med det strategiska tänket. Och var finns de akademiska auktoriteter som talar för det radikalt nya-det nya vetenskapsparadigmet som har redan levererat olika förslag för att tex. Åtgärda arbetsbristen eller EU-finanskrisen? Naturligtvis vore det syn om partiets ledning stannar i auktoritetstänkandet-sådant som filosofistuderande lär sig att avsky redan på A-grundkursnivåer.

Femte tolkning-opportunism 2-tangerar detta då den lyfter fram det sociala: de flesta av människor tänker och beter sig som Sociala Jag-dvs. Med de roller,förväntningar mm. Inlärda mönster som de flesta gör i omgivningen. De grundläggande ”sanningarna” om tex. Människan och verkligheten blir man ju socialiserad i redan i dagis och förskola och tutas i sedan i betygssättningen i skolan och vid universitet: referera rätt vad man skrivit i boken etc. oberoende vad du själv tänker eller upplever. Om du gör det snällt får du bra betyg-om du ifrågasätter får du icke-godkänt eller motarbetas ”i systemet” på dess olika marknader. Vem vill sätta sig i den sitsen? Å andra sidan,om man låter den andre kämpa-med sina begränsade resurser och ur sitt marginallivssituation mot övermakten och eventuella likgiltigheten eller tom ondskan-för att sedan hoppa i ”sanningsvagnen” då han fått den i rullning i offentligheten
kan man fråga om partiet har valt en strategi som är långsiktigt rätt eller en partiledare som kan positionera sig och partiet rätt både i Sverige som ute i världen i en historiskt unik situation då det gäller att välja,för framtidens skull. Dra konsekvenser av den ramförändringen som skett med globalisering,kunskapssamhällets uppkomst och de trender som fördjupas,vilka sammanlagt visar till den reflekterande att någonting grundläggande är felaktigt uppfattat eller borde formuleras om (mer om dessa frågeställningar nedan i sk. Meta-frågor).Om den sista tolkningen gäller-då kunde Löfvens tolkas som "Juholt-II": han avvaktar och avvaktar,tills antingen auktoriteter säger JA eller omgivningen ”Nu har vi fått nog” eller undertecknad fått och skaffat doktorsgrad och ev. Fått nobelpris för sina nya teorier som ifrågasatt dagens stora tänkare men taktiskt tryckts undan till uppsatsnivåer som vidare tystats ned i den paradigmatiska kampen,på gällande tankehegemonins villkor var de sedan sociala eller begreppsliga och teoretiska (se reduktionsproblematiken ovan och val av empiri som ska forskas i och premieras med resurser).

Meta-data-tolkningskarusellen

Samma sida på SvD visar i kommenten ”Bedöm själv”- hur statsvetarna kommer att bedöma olika partiledares beteende,argumentation och utstrålning i kommande diskussion i kväll. De kriterier som används är följande:

* pålitlig: hur ska detta nu tolkas? Att de följer en viss linje i sin politik,eller har trovärdiga meningar och referenser i sina argumentation-sådant som går hem hos de flesta
* inspirerande: i vilken mening: för nya satsningar eller uppoffringar för att få det gå ihop. Visar dem det i det egna livet?
* Kunnig: med referens till vad då: till invanda tankemönster eller sociala värderingar-utantillkunnandefakta,till att veta metoder hur man kan skaffa nya data och till vilka ska man vända sig till för att tolka dem eller ev. Skapa nya forum om data är motsägelsefullt?
* Sympatisk: ja,de flesta normala,sociala människor är sympatiska. Psykopater och renodlade maktmanipulerar kan dock dölja detta-det visas i det lägre historiska perspektivet som är svårt att avgöra i ett kort tidsperspektiv,i ett kort intervjutillfälle. Sympatin kan sedan gälla för en viss grupp,vara avstötande för andra som är längre borta från den omedelbara omgivningen och som inte får några omedelbara fördelar av att visa sin sympati.
* Att tala så att folk förstår: även detta har samband med språket och dess många tolkningsomgivningar-se mina diskussioner ovan. Å andra sidan-även abstrakta sammanhang kan tolkas konkret och enkelt om förmågan till det finns se tex min äppelträd-tolkning ovan i samband med min Juholt-effekt analys.
* Att veta hur vanligt folk tänker: detsamma. Man anser fortfarande att olika politiska partier uppstår i/ur sina social-ekonomiska ramar (se min meta-II-diskussion nedan)
* att vara stark ledare: ja-mot vilken praktik-bevara det bestående,vara stark i att kunna tiga det nya eller stå ståndaktigt för det gamla som kommer att försvinna och redan dumpat många generationer i arbetslöshetens altare i stället för att öppna sig för nya ekonomiteorier?

De flesta politiska ledare är även läsande männskor.Det är tex. Intressant att läsa om andra samhällens motståndskamper där integrerade människor motarbetats vilka dock till sist fått sin upprättelse. Det som ställer i fokus i det politiska ledarskapet är dock det samhälleliga priset som betalas gemensamt genom dylikt. Att tala om det förgångnas illgärningar-Hologaust-utan att vara uppmärksam och rätta till dagens är förödande för både de samhälleliga kostnader som ska betalas längre fram som i de människors liv vars öden avgörs i dag och döms till marginalliv eller utanförskap. Retoriken räcker ej för dem.

Meta-data II- rimlighetsbedömningar,strategiska avvägningar

Då jag har hållit på att skriva detta några timmar nu,har jag inte ork att kolla hur många av dem 2500 som svarat på profileringsfrågor ovan ang. dagens partiledare i Sverige,ställer jag här direkt en annorlunda fråga. Kolla på bilden på partiledarna i Sverige. Är det inte konstigt att ingen invandrare har kommit in där-de står ju för drygt 10 % av Sveriges innevånare. Det är mot bakgrund av sådant som jag skrev i min blogg ovan,om det vore bättre att bilda ett nytt parti-Lokaldemokraterna-och börja det i Järva där det tycks vara sk. Social beställning för det. Denna fråga är samtidigt intressant att ställa,då det nya partiet skulle kunna bilda ett globalt nätverk av proaktiva,demokratiska partier för upplysta samhällen med sin nya verklighets-och människosyn,grundad på det nya vetenskapsparadigmet som tycks tigas ihjäl om man tar inte nya tag och skapar även en aktiv,politisk front för det nya. Kanske partiledarna fattar nu den nya situationen-att det kan komma ett nytt parti som knuffar både S-partiet och Allians-partier bort från mitten? Å andra sidan ger nya möjligheter att skapa strategiska,långsiktiga beslut till förmån för den egna politiken tex. I fråga om miljön,i lösande av finanskrisen mm. Å för det tredje i möjligheten att kunna hoppa av det gamla på den nya vagnen-på framtidståget sas. Väl mött i samtid,i framtiden,hinsides-det förgångna låter vi vara-du väljer.

© Lasse T. Laine,Vidorg 2012

lördag 5 maj 2012

Järvalyftet-som en språngbräda i stället

Järvalyftet-som en språngbräda i stället

Ref.SvD/Brännpunkt:Järvalyftet är ingen bra förebild,5.maj-12,av Basar Gerecci,Rami Al-Khamisi,Amir Kekya

Sammanfattning

De tre författarna för den kritiska debattartikeln om Järvalyftet-ett av sk. miljonprogrammen för att rusta upp lokala samhällen runt om i Sverige-är alla från det området som det kritiserade projektet handlar om. De lyfter upp många viktiga frågor,men jag skulle vilja fördjupa deras argumentation.Klassanalys från segregations-perspektiv borde breddas med ideologi-,mediainnehåll-politik-och kunskapshegemonianalys,tillika som med ett etiskt perspektiv.

Klassanalys räcker inte

Först- en bra boadress,utbildning räcker inte. Jag är själv ett bra exempel på detta: trots att jag har dem,har det inte räckt för att lyfta mig från min marginaliserade samhällsposition. Att ingå i nätverk-i mitt fall i den lokala soc.dem-partiorganisationen-räcker inte heller om den lokala kulturen är exkluderande-som släpper inte gärna in andra,nya,med annan etnisk bakgrund,eller låter dig delta,men premierar dig inte varken i lokala uppdrag eller i nämnandet av dina förslag i media,programförnyelssearbetet mm.

Författarnas klassanalys-perspektiv är ett exempel på sk. nymarxistisk linje,där den enkla tesen att den ekonomiska basen bestämmer allt,förflyttas till analys av sociala produktionsförhållanden.
Det tycks vara sant att Järvalyftet har haft brister: i arbetsmetodik där man har ej lyssnat lokal befolkningen tillräckligt eller lämnat dem tillfällen att komma med granskande synpunkter under projektets gång. I tilldelandet av resurser för att tex uppmuntra den lokala Hantverkarakademin att förnya sin verksamhet,skaffa bättre lärare och utbildningsresurser mm.
Av klassanalys fattas det bl.a. etniska perspektiv (litet mer statistik: beskrivning av boende där etniskt,ekonomiskt mm) och exploateringsperspektiv (se mitt exempel ovan i min komment om adress,utbildning).Så vad kan det vara som fattas?

Järvafältet-som ett lokalt område i Stockholms stads-och dess närområde-nämns som ”sovstad”-det här tangerar större samhällsbild än Järva. Den globala utvecklingen-ekonomiskt tex hur arbetsgivare placerar sina arbetsplatser i strategiska nyckelpunkter och andra blir mest boendeområden-eller socialt hur det mångkulturella samhällets boendeutveckling visar segregation beror även på de värderingar och människosyn som man har i samhället i stort eller globalt. Vilket vetenskapsparadigm har förklaringshegemoni och företräde till fou-resurser eller mediainnehåll.

Politikens handlingsutrymme

Politikerna följer medelkurvans röst-de vill vinna så många anhängare som möjligt för sina partier för att komma till samhällsmakten: administrera samhälls-och kulturutveckling eller gärna även utvecklingen av våra tankeinnehåll och värderingar.
Frågan blir då: kan enbart lyssnandet av lokalt boende räcka? Behövs det inte även samhällsöppenhet i både lokal demokrati som i samhället i stort för att komma åt de nya tankarna och idéerna som skulle skapa nytt arbete eller bringa nya idéer för att vitalisera framtida samhällsbygget? Den här problematiken berör även sk. grundläggande metodikfrågor inom socialantropologi-akademiska ämnet som forskar hur människorna organiserar sig i sina sociala organisationer,på olika sätt. Emics- den lokala befolkningens åsikter räcker inte då de kan vara blinda för det som är radikalt nytt. Det behövs även ”utomstående” forskares Etics-synpunkter
(eller fråga om etik-utan om forskningsperspektiv som används då man samlar in empirisk data och kategoriserar dem,skapar nya associationer,begrepp,mm. För att kunna bidra till utvecklingen med annorlunda,mer konstruktiva analyser).

Alternativtänkarens värld-en glimt i

Ta ett exempel: om jag som alternativtänkare -med och mot bakgrund av ett nytt,bredare och djupare vetenskapsparadigm-skulle föreslå en helt annorlunda stadsbyggnation av miljö-,arkitekturutvecklings- eller teknologiutvecklingsskäl skulle jag bemötas med antingen tystnad (den flest förekommande argumentationsmetodiken mot avvikande tänkare) eller sociala stämplingar (rykte att jag är skitsofren tex.) eller sociala trakasserier (punka i cykeln,psykologisk krigföring,öppna samtalskommentarer utan vilja att diskutera med mig,insinuationer mm.).
Dvs. det är frågan om trovärdighet,legitimitet,utsugning/exploatering också,tillika som frågan om de styrande har tillräcklig utbildningsbredd för sina jobb. Därför är det bäst att jag är tyst,tills jag har lyckats arbeta och vinna gehör på dessa aspekter av mitt alternativtänkareliv här i Sverige.

Järvalyftet vidareutvecklat

Angående vidareutvecklandet av författarnas förträffliga argumentering,skulle jag föreslå följande (har själv arbetat delvis i dylikt lokalt,i det första sk. Gottsunda-projektet,då arbetade som representant och projektarbetare för Kursverksamheten i Uppsala i syfte att förstärka den lokala,sociala strukturen genom deltagande i kurser mm. aktioner för att förstärka sammanhållningen och skapa bättre rykte för det segregerade området.Det projekt räckte inte,utan följdes senare av andra "vågen",som tycks ej heller ha förändrat förhållandena radikalt i en positiv riktning-härav mina anmärkningar till bredare ramvillkor i det svenska samhället som är ett exempel av sk. västliga demokratier,vilka alla tycks ha likadana problem).

Skapa ett infoblad,gå och knacka på dörrarna,samla lokalboende till ett offentligt,öppet möte. Gå vidare och gärna skapa ett nytt parti: Järvademokrater som lokal partiorganisation för ett nytt parti Lokaldemokrater-partiet som arbetar för ett mångkulturellt,jämlikt och jämställd Sverige och global,demokratisk utveckling med en ny,fler-dimensionell verklighets-och människosyn,grundad i det nya vetenskapsparadigmet. Om ni lyckas skapa det,kommer jag gärna och berättar om mitt liv i Sverige som alternativtänkare eller hur jag tänker agera härefter då erfarit gängse arbetsmetodiker,ideologier mm.som använts mot mina förslagioffentligheten. Lokaldemokrater-om läsaren är uppmärksam-skulle kunna bli ett reellt alternativ även ute i världen,med dess totalt nya kunskapsinnehåll i en ny syntes. Det är sådant som jag som Avatar of Synthesis gärna skulle vilja arbeta med och få betalt för det arbete också-utan att bli utsugen eller stulen av mina resurser av makthavare. Till sist min fråga med barnens röst: kan lokala makthavare hållas ansvariga för sådant som de inte förstår-det som de gjort,har handlat i (för,mot utan att förstå vad det är frågan om)?

Fråga-hur stor är din lokal-och agera därefter

Vilket parti kommer nu med devis: ”endast det bästa är nog för folket-det är vi värda för”-en svensk variant av demokraternas program i USA?Arbetar marknaden för det,om innehållet är nytt,mot det bestående: klassmakt,kapitalmakt,tankehegemoni,nätverksetablissemangen? Vad vill du?

Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,entreprenör (firman tv. passiv av integritetsskäl)

Copyright: Lasse T. Laine,Vidorg 2012