You can translate my blogg with Googles help :)

torsdag 24 maj 2012

Äkta förnyelse-från mitten,ut i världen

Äkta förnyelse-från mitten,ut i världen
En alternativ tolkning och strategi för långsiktig miljöpolitik
för det gemensamma klimatet

ref. SvD/Brännpunkt:Sverige behöver klimatterapi,24 maj-12,av Åsa Romson och Anders Wallner
samma tidning/Inlägg:Nedmonterad svensk välfärdsstat är en myt,av Fredrik Segerfeldt
samma tidning/Nyheter:Regeringens pr-man slutar,av Göran Eriksson
samma tidning/Hallå där:Ett nytt Kalla kriget-avslöjande på gång?
samma tidning/Utrikes:Amnesty sågar FN,av Gunilla von Hall


Sammanfattning

Miljöpartiets två frontalpersoner har skrivit i Svenska Dabladets debattsidor om MP:s syn på miljöpolitik.Tyvärr har den dels populistiska inslag,dels naiv då den glömmer bort de sociala polariseringar som genomgång för deras syn på miljöpolitik skulle skapa.Författaren,en oberoende alternativtänkare-ev. återupptagen företagare-och S-medlem diskuterar här sin radikalt annorlunda syn på strategiskt inriktad,långsiktig miljöpolitik,som även infrågasätter Moderaternas strategiska planer att flirta till mitten väljarna.Det gäller att skapa ny konsensus,ej tysta ned den behövliga förnyelsen som kan byggas med hjälp av det nya vetenskapsparadigmet.Sådan politik utgår från mer än livsfaser som den nygamla M-partistrategen talar om.Det behövs även etisk inställning och framtidstro.Till skillnad från USA:s framtidsgestalter byggs sådan framtidsinsikt ej på enbart politiska styrningar ad hoc (efteråt-efter förnyelsens sociala genombrott) och politiska slogan,utan om framtidsbyggande på nya teorigrunder och politiska konstellationer,samt samarbete mellan olika samhällssektorer samt ute i världen-dvs. "äkta förnyelse-från mitten,ut i världen".

Miljöpartiets gröna funderingar på miljöpolitik

Sällan får man sådant här tillfälle-att kommentera 4 mediahändelser på samma gång,med inlägg som tangerar varandra.Först om MP:s debattartikel om behov av ny slags miljöpolitik-dvs. Deras.
Anta att jag-som S-medlem-representerar den nya S-miljöstrategin.Var är då skillnader med MP:s?
Författarna argumenterar först från två ”aksiomer”-grundläggande,förgivet tagna antaganden.Först:
partiets nya kommande sjustegsprogram för miljöpolitik utgår från politik för minskade klimatutsläpp.Den andra: att det är genom dels ekonomiska styrmedel och kollektiva satsningar-styrd av politikerna-som de vill lösa klimatkrisen. S-motsvarande skulle vara: partiet utgår från behovet att förnya samhället-hela samhällstotaliteten-i alla dess deldimensioner: ekonomi,politik,socialt,kulturellt med hjälp av teoretiskt byggd argumentering (jmf. Min nya,fler-dimensionella ekologiteori,1980,som MP var inte tidigare intresserad av då bjöd till besök och diskussioner).Satsningar som blickar framåt-till nya slags infrastruktur på sikt,ny slags ekonomi,ny slags samhällsplanering -ej endast punktvisa skatter eller avgifter.Sistnämnda handlar om samverkan både med forskningsvärlden,näringslivet,media och kulturlivet,sådant som den nya S-partiledaren också talar om.Vidare-då MP:s syn är etnocentrisk-vill S kasta
klimatnätet både regionalt och globalt.EU ska och kan förnyas och reformeras,IMF och FN likadant
(jämför Amnestys komment i går ang. Säkerhetsrådets brister-helt i linje med mitt tidigare bloggande).MP:s grön miljöpolitik är således för strategilös i den meningen att den fokuserar för mycket på politikerna och politikens möjligheter,litet populistiskt då fokus är dagsläget-orienterad i stället för-som tex i näringslivets toppföretag-prediktiva analyser.Jämfört med de senaste är S-miljöstrategi-om man nu tog till vara mitt förslag på nytt vetenskapsparadigm som grund för förnyelsen-är S-miljöpolitik även strategiskt,långsiktigt proaktiv.

Välfärdskritiken udd- siffertolkningar eller upplevda social-ekonomiska marginaliseringar?

Sedan det andra tillfället att kommentera-som tangerar även förra.I artikeln nedan författarnas om den svenska välfärden.Tyvärr missar Fredrik Segerfeldt helt poängen med S-syn.Det är inte frågan om inkomstspridningen mellan 10.och 90.percentilen-uttryckt i kronor-utan hur många människor befinner sig i lägre inkomstlägen-som social-ekonomisk klass.Välfärdsanalys som utgår från statistik som här ger en alldeles för enkel syn på välfärdsproblematiken.

Alliansregeringens återtåg till gammalt koncensustänkande- nytt strategikoncept ?

Allians-regeringens intressen-då dess guldgosse Per Schlingmann (vänd sidan,tredje komment) planerar Moderaternas nya strategi på den här sociala linjen .Den gamla tycks ha förstärkt 90-percentils intressen-dvs. Arbetslinjen med sänkta skatter har befrämjat mest de välsituerade är det stora fler-talet låginkomsttagarna som fått betala-så nu är det läge för nya tolkningar,utgående från mittens koncensus-värderingar.Även MP flirtar med dessa koncensus-värderingar uttryckt i den oron som de refererar till.S-strategi utgår dock inte-som Schlingmann tycks föredra-från populistiskt flirtande till dagens koncensus-utan om långsiktigt förnyelsearbete som både ifrågasätter och förmår skapa nya koncensus-värderingar.I det arbetet tolkar man inte fel-som MP tycks göra-medias fokusering på individers agerande-”agera själv miljövänligt i ditt liv,nu-vänta inte på politiska lösningar”.

På förnyelsefronten inget nytt ?

Den fjärde kommenten: blir mitt samhällsentreprenörsarbete eller försök att reformera S-partiet
(se mitt tidigare bloggande på www.vidorghelps.blogspot.com) bemött likadant som Mikael Holmströms bok (se artikeln vid sidan om Schlingmann,på andra sidan av MP:s debattinlägg):
boken ”Den dolda alliansen” möttes på den politiska nivån med total tystnad? Här vänder jag alltså-proaktivt-till individer och medial,som genom att informera kan bilda den växande efterfrågan-den kollektiva,kreativa massan-som kan förnya politiken.Visst är MP i samma linjer som S-partiet men deras politik är klasslöst naiv-jämför tex de lågavlönade på landsbygden som skulle bli straffade med utökade klimatavgifter,eller välfärdsstat där det råder ingen aktiv,ömsesidig incitament-struktur (se min nya samhällsmodell som fördjupar den generella välfärden med flex-priser,nytt skatteförfarande mm. Och nya sätt att lösa arbetslösheten genom radikalt nya slags ekonomi-teorier och modeller).Till sist: funderar att skriva längre fram en återpublicering av min skrift ”Röd miljöpolitik” på min blogg om har ork för det. Då dagens politik belönar inte långsiktiga satsningar på nytt vetenskapsparadigm (ej ens MP talar för det trots nya,mer strategiska ideer) ,får ”riva resurer” själv från mina låginkomstlön och ork).Om S-partiet skulle dock lyckas samla individer bakom en ny,framåtblickande,långsiktig miljöpolitik med ”utkastade nät ute i världen”,skulle nog det bli ändringar i det sistnämnda,tror jag? Och folket behöver ju drömmar,framtidstro,ej enbart oro eller hur?


Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,socialentreprenör (firma Vidorg tv. vilande pga integritetsskäl)

Copyright: Lasse T. Laine,Vidorg,2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar