You can translate my blogg with Googles help :)

tisdag 8 maj 2012

Om privatiseringar i vården-alternativa synpunkter

Om privatiseringar i vården-alternativa synpunkter

eller

"Slå skallarna ihop och bli en riktig huvudman (eller kvinna)"

ref.DN/Debatt:DEt är dags att börja ransonera välfärden,Må 7 maj-12,av Hans Dahlgren
SvD/Brännpunkt:Stoppa privatiseringar i vården,Ti 8 maj-12,av Annika Hjelm,Michel Silvestri och Marie Åkesdotter(alla från MP-partiet vid Stockholms Läns Landsting)

Sammanfattning

Miljöpartisterna i Stockholms Läns Landsting (SLL) -från dess olika ansvarsområden- har skrivit en intressant och förträfflig debattartikel.De anser att det vore bättre för SLL ta en paus i dess iver att privatisera vården och göra en ordentlig utvärdering innan man går vidare i ytterligare privatiseringar.För mig som tänker skriva om min förtigda uppsats-utredning om Uppsala Läns landstingets SINUS-planeringssystem (1990) där jag diskuterade om vårdens villkor i bla. budgetering,organiseringen mm,var det fruktsamt att läsa författarna och ta del av senaste debattämnen inom vård-och omsorg samt källanvisningar.Tack för det.

Det som lyser med sin bortvaro är dock ett centralt begrepp och vidare förslag på nya,konkreta åtgärder för att förnya vårdens villkor.I gårdagens DN Debatt (Må 7 maj) skrev Hans Dahlgren-ordförande för Centerpartiets välfärdspolitiska grupp- att det är deras parti som visar framfötterna för att förnya vården ”som första parti i riksdagen.. för att komma med konkreta förslag på lösningar på hur vi ska klara den gemensamma välfärden och valfriheten utan att dramatiskt höja skatterna”.Så går det till då ambitiosä invandrarakademiker eller försök att komma fram med sin lilla,nya konsultfirma (Vidorg,start i nov.1986,tv.passiv) stoppas av den exluderande miljön,och därmed fördröjs samhällsutvecklingen bl.a. i vårdsektorn.Det som var viktigt med Dahlgrens inlägg var dock att visa att privatiseringen och valfriheten har flera aspekter än dem som redovisats här.Låt mig då kritiskt granska båda och referera till mina tidigare,nedtystade förslag.

Ett centralt begrepp som lyser med sitt frånvaro

Författarna skriver om utförare,utan att nämna begreppet 'huvudman'.Huvudmannen-landstingen-kan nämligen har mer ansvar än bara sköta konkurrensutsättningen och val av utförare och-efteråt-
granskning av deras verksamhet genom olika kvalitetsutredningar.I min SINUS-uppsats-utredning i Ekonomisk Historia vid Uppsala universitet (tänker nu återuppta den igen och skriva den färdigt genom att gallra bort egna,teoretiska tankar som bildade grunden för förnyelsen -krav som framställdes av förra formella handledaren innan jag hoppade av arbetet då hade ej samhälleliga förutstättningar att göra den färdigt då och media var ej heller intresserad likadant som dåvarande S- regeringskrets heller för presenterade tankar hur förnya välfärden och speciellt vården) förslåg jag bl.a. klarare finansiering-bättre budgetsystem genom modularisering och bättre it-planerings metoder.Ett annat inslag var utökad patientmedverkan,vilket ej heller tagits upp av varken dagens miljöpartister eller Centerns Hans Dahlgren i hans ordförandeskap i den välfärdspolitiska gruppen som talar nu om ransoneringsperspektiv.Paradigmakonflikten-som fördröjt anammandet officiellt av nya perspektiv och hälsometoder-har dock ej lett till krig: det är marknaden som visar utmattning att förnya sig,vilket är förståeligt då dess nyckelspelare-landstingspolitiker,riksdagsmän,finansmyndighetspersoner ,medias gatekeepers mm. tänker med gamla begrepp och lösningar.Så det behövs inget krig-låt katastrofen smyga in och leda till ransoneringstänkandet-utvandringsvågen växer.

Att vänta på ransoneringsvåg-nej tack

Litet till sist om möjliga,alternativa,konkreta åtgärder som kunde tas redan i dag: anammandet mer av healing-dvs. mentalt styrd psykokinesis som förändrar utsöndring av entzymer i kroppen och hjälper till att bli frisk (har startats i tysthet hos ULL i Uppsala men skrivs ej offentligt om); mer samarbete med företag,föreningar och frivillighetsorganisationer för preventiva insatser såsom gällande arbetsmiljöförbättringar,vegankost,motivation för förändrade levnadsvanor mm. På samma SvD-sida presenterar en invandrare-riksdagsman (första eller andra generation framgår inte) Arhe Hamednaca (S) om behov av riktade insatser för att bryta många invandrarkvinnornas isolering.Bra förslag-se motivation för förändrade levnadsvillkor ovan.Möjlighet att vidareutveckla bättre finansiering genom utökad incitament-ledande till ett nytt perpektiv att betrakta den generella välfärden (relativistiska tankesätt med flex-priser -”Einstein i vården”),M.O. Börs där olika vårdutförares alternativ skulle kunna jämföras med standardiserade dokument (jag lämnade tipset om detta till USA då Obama-administration höll på att förnya sitt vårdsystem,men utan notis.Nu ”krigas” det om vårdsystemet där ordentligt och frågan blir om förnyelsen tas eller tvingas tom tillbaka och gammalkapitalistiska,kortsiktiga vinsttänkande vinner gehör igen i kommande valet där och den president som lät sig förblindas av experter får stå till svars för andras försummelser.Visst-Sverige är ej USA-här har man annan historia,andra välfärdstraditioner,men människosyn och tankesätt är densamma.Kort komment till Hans Dahlgren-ljug inte,nya konkreta förslag finns även tidigare-är tv. socialdemokrat och har skrivit om detta och det har publicerats på deras bloggossfär.Det är inte mitt fel att partibåten svänger så trögt eller att media är auktoritetstroende-det är ju detsamma även på EU-nivån.Sådana här slags alternativa förslag har dock bättre möjligheter för genomslag om de kan sammanfattas i en bred syntes: i en ny verklighets-och människosyn som skulle kunna lyfta hela samhällskulturen och bl.a. kunna presentera teoretiska grunder för nya samhällslösningar.Det har jag gjort tidigare,men marknaden har varit tyst.Inte att undra på-jag driver ju den-den är rädd för nya tag,därför betalar den inte utan helst stjäl i smyg (endast offentliga myndigheter vågat göra det offentligt-de har ju staten bakom sig).Men till sist då: om det finns inga andra alternativ kvar-kris efter kris trycker på.Välja lugn,rationell förnyelse-reformeringsväg eller låta paradigmkonflikten utvidgas? Ej så att skapare av den nya syntesen skulle föredra det,utan att de olika fascistiska rörelser som tänker emotivt och vilka har ej blivit upplysta av dagens makthavare att alternativ vägar att lösa kriser finns gör så.Låt oss slå skallarna ihop och bilda kloka huvudmän och kvinnor.Vid behov skapa ett alldeles nytt parti (se min blogg) som kunde bilda ett regionalt och tom globalt nätverk för demokratisk och alternativ samhälls-,kultur- och civilisationsutveckling.


Copyright: Lasse T. Laine,Vidorg 2012

PS. Har ej råd att ge dig bonus om du för vidare budskapet till det Vita Huset-min firma är ej än Vidorg Inc i USA och "tjurskallarna" har ej givit efter än för min utsträcka arm för en kompromiss-lösning-att ge tillbaka stulna,nollställda,långsiktiga investeringar som hittils visat underskott då marknaden har ej fungerat (eller var det nu dess nyckelpersoner här i Sverige?)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar