You can translate my blogg with Googles help :)

onsdag 13 februari 2013

Om hederskultur på ett nytt sätt

DN/Debatt On 13 feb-13

ref.: ”Europeisk hederskultur hotar friheten på nätet”,av Torbjörn Tännsjö

Torbjörn Tännsjö-en professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet-har skrivit ett intressant och dagsaktuellt debattinlägg om hederskulturens yttringar på nätet. Han vill visa hur den inflammerade hederskulturdiskussionen ang. näts debatter,inlägg mm.nätyttringar (kunde vara t.ex.fejkade videon eller bilder) kan anses grunda sig på den europeiska,juridiska traditionen.Den andra viktiga poängen i hans diskussion gäller skillnaden mellan nedsättande/kränkande yttranden och hotfulla sådana.Slutligen lyfter han upp möjligheten till självsanering:att det går att kräva att inläggen på offentliga forum ska vara personligt signerade-alltså ej anonyma-och att man ska ej tolerera rena personalangrepp. Om nätdebattörer lär sig dessa sistnämnda,självpåtagna respektkonventioner,ser han att det offentliga samtalet kommer att lyfta till nya historiska nivåer.

Jag skulle vilja kommentera några av hans iakttagelser och antaganden. Dels angående den självklart antagna synen på jag-begreppet,dels angående det offentliga samtalets gränser. Hans analys utgår från juridiska iakttagelser att det finns skillnad mellan det europeiska och nordamerikanska synsättet angående jaget och den hederskultur som grundas på detta begrepp. Jag uppfattar dock som filosof som försökt visa att det finns ett visst vetenskapsparadigm bakom nuvarande syn på verklighet och jaget som är gemensamt för alla vetenskaper och för alla samhällen som har globala maktpositioner. Det vill säga att jag-begreppet är detsamma både i Europa och i USA och i alla västerländska samhällen och genom vetenskapens användning och påverkan i sociala förhållanden även i stora delar av Asien och Afrika samt Sydamerika.

Jag kan ta ett exempel. Han skriver: ”Då vi försvarar vårt privata rum mot offentlig insyn handlar vi,enligt Whitman,likt aristokraten,som till varje pris ville upprätthålla sitt goda namn och sin ära inför andra,och som tvingades svara på varje förolämpning,varje hot mot det egna jagets renommé, med att utmana på duell. Tanken är att jag har en rätt att själv kontrollera hur jag uppfattas av min omvärld”.De intellektuella som var med på 60-talets ”studentrevolution” kan dock referera till denna tids trendfilosof Herbert Marcuse och hans diskussion om ”ägandet av begrepp och språk” (se hans populärvetenskapliga bok Den endimensionella människan).Om jag tex.betraktar mig själv som filosof som velat förändra/förnya världen med ett nytt,bredare vetenskapsparadigm (bredare i den mening att det vågar ta sig an sk. anomala,empiriska data som ifrågasätter vår nuvarande syn på människan (bl.a.i jag-begreppet eller synen) och verkligheten (bl.a. i tiden och rummet),och omgivningen anser sig ha både rätt att sätta käppar i hjulet på denna metamotiverade strävan som grundar sig på argumentation,vetenskap och strävan efter saklighet och dialog och demokratiska diskussionsvillkor inom vetenskapssamhället och i samhällets media,och betrakta mig (mitt jag) genom sina etniska-sociala-ekonomiska glasögon (dvs.som misslyckad akademiker med invandrarbakgrund,arbetande i ett manuellt yrke som tidningsbud),kan jag inte göra något åt det.

De- vetenskapens,medias,näringslivets maktmänniskor-har makten att stoppa den synliga förändringen i nuet genom att försöka tvinga sig på mig och analys av mina verk sitt perspektiv på vetenskap (det analytiskt sådant,som grundar sig på nuvarande vetenskapsparadigm och de sociala förhållanden som det stöder),sina begrepp,sitt språkbruk. De kan förvränga min image,stjäla resurser från mitt firmabyggande med myndighetsmissbruk,hindra mig att avancera i samhället och bli konkurrent i vetenskapspositioner eller i näringslivet,men de kan ej knäcka min tro på mig själv som är resultat av uppföljandet av integritetssträvan och den typ av hederskultur som även Tännsjö vill se mer utbredd: ”att hålla hårt på vår säkerhet (och inte tolerera hot) men ta lite lättare på vår värdighet” (intressant iakttagelse i nuet: punktknappen slutade att fungera i min dator då skriver detta).(nu fungerar det igen).Om jag uppfattar mig som Avatar of Synthesis-som resultat av inre,själslig utveckling sedan flera återfödelser tillbaka och enligt min metamotivation,skaffade studier,ekonomiska uppoffringar och vunna samhällserfarenheter,kan de inte heller göra något åt det om jag låter bli att delta i en oärlig dialog eller samhällspraktik.

Jag kan uppskjuta den frihetliga vetenskapsrevolutionen med dess praktiska följder som dess officiella genomgång skulle ge-enligt min uppfattning- i form av en ny gyllene tidsålder med ny ekonomisk boom,nya typer av teknologier mm positiva,globala följder. Sådana positiva följder skulle gälla bl.a. i förändrad syn på våld (fysiskt våld är en typ men det finns även andra typer),syn på olika former av utveckling (anta fler-dimensionell,ny utvecklingsteori och att olika människor och samhällen är olikt utvecklade men har samma grundläggande människovärde ändå) och syn på krig (med vilken rätt vill västmakter tvinga sin syn på utveckling på andra samhällen med militär våld,då dessa samhällen är ej ännu mogna på sådant som de vill ha där?).Dvs.jag kan använda min pennas ”anti-makt” då slutar att skriva och maktmänniskor kan ej göra något åt det -endast hota min fysiska kropps manifestation och bekvämlighet,mitt sociala jagets image (som är ej detsamma som mitt själsligt definierade jag-såsom jag uppfattar mig själv-som en integrerad människa) -ev. hota och ta i anspråk fysisk våld? Mot det kan det finnas psi-fält som bestraffar de som vägrar mänskligheten dess rätt att utvecklas-kanske möjligt att förklaras med min nya atom- och fältteori och ny syn på universum,inklusive nya funderingar på fler-dimensionell kodning av DNA mellan själ-medvetandet och den fysiska hjärnan då återfödande själ kodar tidigare skaffade erfarenheter (”lärda läxor”) i den nya,fysiska kroppens hjärna för att kunna sedan utvecklas vidare i den nya återfödelsen,i nya kausala (orsak-verkan) ramar ?

Parfraserande Tännsjö: jag kan ta litet lättare på min värdighet som ett socialt jag-jag begränsas ju ändå inte av dess definitioner. Jag kan uppskjuta mitt verk tills människor är mogna för det nya-kanske till förmån för dagens maktmänniskor,kanske inte. Lycka till med era verk-att åtgärda dagens djupa kriser,ekonomiska och sociala problem,näthat,terrorism,faran för nya,globala krishärdar mm. Jag litar på psi-vad litar ni på? (märk skillnad här: ej vi-dom tänkande,utan mer filosofiskt sätt att betrakta det ömsesidiga sambandet i form av kontinuum: ”mitt verk är beroende av er och tvärtom”). Hänvisande till min diskussion i gårdagens debattinlägg: kan jorden och dess civilisation liknas som en skolklass?

Lasse T. Laine

filosof-samhällsveterare,socialentreprenör i firma Vidorg (egentligen en privatkoncern,men i vila då dess resurser blivit stulna/exproprierade av samhällsmyndigheter som resultat av oförståelse,maktmissbruk och oärlig dialog)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar