You can translate my blogg with Googles help :)

tisdag 29 mars 2011

Det är skillnad mellan solidaritet och solidaritet dummy

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Kartan och verkligheten i det ”postmoderna” samhället I:
om skillnader mellan solidaritets-begrepp med ett faktiskt exempel


Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

UNT/Debatt:”Upprop står utanför partipolitik”,Ti 29 mars 2011 av Arne Karlsson
SvD/Brännpunkt:”Hög tid tala om pensionerna”,Ti 29 mars 2011 av K G Scherman

Berättelse

Som jag har beskrivit tidigare har jag skaffat ett svenskt universitetsexamen-FK-motsvarande poängmässigt det dubbla-som filosof-samhällsvetare.Då jag skapat grunderna för ett nytt vetenskapsparadigm i min avhandling,1. Version,redan som student,och ville ”förändra systemet” med dess filosofiskt materialistiska människosyn och för snäv verklighetssyn mot bakgrund av sk. anomala,oförklarliga empiriska data som man forstat fram sedan 1870-talet-och fou-världen hade inte fungerat enligt deras grundläggande princip om sökning efter sanning-startade jag min firma Vidorg (namnet är en förkortning av ursprungliga namnet).Detta min enda sociala plattform grusades av dåvarande regeringens snabba förändring av det lag som bildat grunden för mitt firmabyggande,och sedan skattemyndighetens öförklarliga och orättvisa behandling av mina långsiktiga investeringar som visat tv. Underskott och ackumulerats.Det vill säga:
i det såkallade ”postmaterialistiska samhället” var det fortfarande kortsiktiga penning intressen som gällde och gäller.För övrigt-det var intressant att märka att hela denna nya filosofi basunerades ut efter det då jag hade visat ett förslag på breddandet av det 2000-åriga vetenskapsparadigmet som man tagit för givet,vilket paradigm är inbyggt i det sk. postmoderna alternativet.

Jag fann inga arbeten motsvarande min långa,tvärvetenskapliga utbildning,trots försök och goda meriter-både sociala,kompetensmässiga och politiska samt kulturella och som mediaskribent.Jag hade även kompletterat min utbildnig genom tilläggskurser,då jag bl.a. gjorde en uppsats-utredning om Uppsala Läns Landstings SINUS-planeringssystem i min C-D- tilltänkta uppsats i Ekonomisk Historia vid Uppsala universitet mm. kurser där.Tillika var jag i god väg att skaffa komplemetterande eMBA-kurs i Gävle Högskola,och klarat de flesta kurser med väl godkända resultat.Tyvärr grusades detta sistnämnda försök då mitt tilltänkta webb-baserad projekt Roadster-om kommande ålderdoomsboomen-vägrades att diskuteras av den unge handledaren som ev. uppfattade mig som konkurrent om lärartimmar,vilket jag hade inga intressen för.

Sedermera-kontinuerligt-försökte jag efter bättre jobb i det öppna samhället som dylikt postmaterialistiskt samhälle sägs vara-tex. Tack vare internet och möjligheter att hämta info-varför jag skaffade ett modern 3G mobilabonnemang hos 3:a då var säker på att mina breda kunskaper och erfarenheter skulle ge mig jobbet som projektansvarig för en EU-arbetslöshetstjänst i norra Uppland.

Förgäves det försöket också.Jag fick betala dryga avgifter för 3:s abonnemang som jag dock hade ej så mycket användning för då är tvungen att leva sparsamt och behöver således inte ringa så mycket.Nu,då det äntligen var dags att säga upp det obehövliga abonemanget,krånglar det till med de återstående räkningar för detta internetbaserad tjänstebolag.Det visar sig att samhällets grundläggande struktur är detsamma.
Kortsiktiga penningintressen fungerar som ”bas” och solidaritet trängs undan av det nya slags tänkandet med ”postmaterialismens tankestruktur” parad med det sönderstyckande,grundläggande synen på samhället genom individualism-fundamentalism,vars ontologiska,materialistiska grund finns just i det paradigm som jag ifrågasatt och velat åtgärda genom mitt bredare och djupare alternativ som är teoretiskt överlägsen då det innehåller det nuvarande som ett begränsat specialfall inom sig.

Min kamp har skett med pennan,och tron på demokrati som dock inte visat sig hålla för mig,alternativtänkaren.Varken i mitt försök till karriär,i det personliga livet med orättvis behandling av myndigheter,i försök att nå ut via media eller i politik och näringslivet.

Då jag har velat lyfta upp detta,har tex. den lokala median och dess debattansvarig sagt att det gäller att skriva kort om ”sakinnehållet”-ej om kontexten för det-det historiska tex. hur det har behandlats eller ej kommit fram- eller att låta bli att skriva om de etiska orättvisor som skett.Det vill säga: en relativistisk syn på sanning eller fakta-en förenklad info-syn s.a.s. Här nedan vill jag beskriva detta med ett senaste exempel och hänvisning till två bra skrivna debattartiklar (se ovan)

Det är skillnad mellan solidariteter

Pastor Arne Carlsson har skrivit en bra debattartikel i dagens UNT om behovet av mänskligare syn på solidaritet,med etiska betoningar,i stället för partipolitiska eller ideologiska.Det är bra att Sveriges Kristna Råd(SKR) står bakom dylikt tillsammans med kyrkornas engagemang mot den nya sjukförsäkringen som lanserats av den nya arbetarregeringen Alliansen.

En annan bra debattartikel-skriven av K G Scherman,tidigare generaldirektör i Riksförsäkringsverket-belyser sedan hur hantering av pensionsfrågor i det nya pensionssystemet som sjösattes genom politiska partiers samverkan i början av 1990-talet,innehåller även den luckor som har redan visat sig vara ohållbara både ekonomiskt och etiskt.De svaga får betala i det nya ”postmoderna” samhället,där solidaritet och lagarnas praxis styckar sönder det gemensamma ansvaret i det sk. välfärdssamhället till individerna-de bärarna av etiska valet som sker.Men kontexten där individerna lever? Det diskuteras man inte så mycket om.Den människosynen som gäller är ju vetenskapligt underbyggt i dagens darwinistiska syn och i fysiken,kemin mm. fackvetenskaper som talar för det sk. sekulära människosynen:

Att människan föds,lever,dör.Ingen själ finns,medvetandet är reducerbart till neurologiska processer i hjärnan,etiken till känsloargumentering.

Men samtidigt-trots att välfärdssamhället visar annat-att svaga misshandlas i lagarnas ensidiga innehåll och av myndighetspraktik där tjänsteansvar tagits bort och där det demokratiska diskussionsvillkor gäller på ytan men där alternativa tänkarnas sakinnehåll antingen refuceras-vägras att komma fram-eller försöks tigas ihäl-sker det demokratiskt motstånd.Både i andra länder-såsom har nu senast skett i Nordafrika- och i Sverige,såsom i mina blogginlägg tex..Det alternativa,djupare alternativ finns.Låt inte tystnaden eller ljugandet eller bortförklaringar tränga bort det att det är vägvalstider som gäller nu.

Ett praktiskt exempel som visar solidaritetens ansikte

Med mitt exempel nedan-ett utdrag från min epost skickad i dag-till ett inkassoföretag vars handlande visar det faktuella som gäller i dagens samhälle-den ”aktuariska solidariteten”-pengar in,pengar ut-i stället för ”egalitär solidaritet”-respekt för människovärde och demokratiska spelregler i tex. genomförda avtal,med lagens anda.Håll till godo.

Mitt exempel på den samhällsanda som gäller
i det postindustriella/postmoderna/postmaterialistiska samhället


Utdrag ur min epost i dag den Ti den 29 mars 2011till info.stockholm hos lindorff.com
info.stockholm@lindorff.com

Uppsala Ti 20 mars-11

Lindorff Kundservice

Ref. Ert inkassokrav på 3:a mobilräkning med Ärendenr. TRE-7434113

Jag vill härmed anmäla min invändning mot ert krav på 461 kr totalt,varav
själva räkningen är 299 kr och ert inkassoavgift 160 kr.

Faktabakgrunden till ärendet är följande.

1. 3:s kundtjänst har vetat att jag får lön den 25 i månaden.
2. Uppsägning från deras tjänst hade skett drygt 3 mån. innan,och pott-abonnemang avslutats den 4. febr.-11
3. Deras räkningar-trots att abo ska sägas upp 3 mån innan-kommer i efterskott.
4. Jag noterade inte detta först då tog för givet att avslutat tjänst var slutpunkten för deras dålig abonemang,med dylikt hängande betalningsutförande.
5. Så jag betalade hängande avgift-299 kr för jan. månad-11 och 89 kr för febr.-11 den 24.-dagen innan lönen noteras på kontot.
6.Då SEB-banken kunde inte betala direkt-utan först efter veckoslut-skedde betalningen 299 kr-på mån 28.febr.
7. Ni har skickat ert inkassokrav utan att ha kollat att betalningen skett samma dag.

Jag skickar alltså härmed min invändning mot ert inkassokrav då inte själv kunnat handla annorlunda pga.lönebetalningen den 25. och att banken överför inte betalningen direkt utan med fördröjning över helgen.

Nedan ser ni kopian av betalningen som skett.

Kontohändelser - mer information
 
Från konto: xxxxxxx
Till mottagare
Namn:
3 (Hi3g Access AB)
Bg-nummer:
319-9973
Belopp:
299,00
Datum tillhanda:
2011-03-28
OCR:
507146873827
Egen anteckning:
3s_feb11

 

Jag vill alltså att ni remitterar ärendet till 3:n och drar tillbaka ert inkassokrav.

För övrigt tycker jag att 3:s tjänster är botten.De kunde ha noterat att jag använt min mobil minimalt-att de fått vinst i dryga mått hela tiden och kunnat antingen ändra pottens karaktär,eller ens förfrågat om jag var nöjd med deras tjänst.
Alltså: min bedömning av deras bolag: håvar efter pengar,men med dålig tjänstekvalité.

Med inte så vänliga hälsningar,

Lasse T. Laine ”

Av innehållet ovan ser man hur såväl moderna internet-baserade företag fungerar,på vilken solidaritets-och människosyn-och hur den moderna infoteknologin-med blixtsnabba kommunikationsmöjligheter-har ej förändrat den karaktär som finns i det kapitalistiska samhället bl.a. hur ägandet av produktionsmedlen-infostruktur-arbetar mot den sociala kontexten eller basen såsom det visas vara i mitt mest moderna ekonomiska teori,enligt det nya vetenskapsparadigmet,som kan tex. argumentera mentalt,med vetenskapliga resonemang för socialdemokraternas traditionella värderingar av rättvisa,solidaritet,frihet,jämlikhet och jämställdhet- ej på det gamla sättet att den penningmässiga solidariteten skulle göra grunden.Ett antagande som fortfarande gäller.
Därav paradigmkonflikten som råder och kämpas dag för dag i dagens värld.

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om det vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder.
I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflektioner omdet skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright © 2011 Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar