You can translate my blogg with Googles help :)

måndag 14 mars 2011

Yttrandefrihetens villkor-björntjänster blockerar ju

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Analys av Förnyelse- Förändring : Nyhetsflöde- yttrandefrihetens villkor II

Björntjänster i svensk media i redovisning av S-partiets förnyelsemöjligheter och hantering av aktuella kriser från EU-håll mm ?

Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

SvD/Ledare/Kolumn:”Partiet eller universitet”,Må 14 mars 2011 av Roland Poirier Martinsson
SvD/Kritik/Kommentar:”Europa lika tandlöst som vid Bosnienkrisen”,Må 14 mars 2011 av Lennart Berntson

Berättelse:

Det gick bra vid min tidningsutdelning i söndags.Då snön hade smält och det verkade tort,valde att ha mina lättare tidningsbudsskor som facket förhandlat för oss,och det gick smidigare undan vid utdelningen av mina 2 söndagsdistrikt.Efter några timmars sömn och morgonkaffe,var det sedan tur med tidningsläsning.Såg bl.a. en annons då Uppsala kommun söker Kvalitetscontroller.

Skissade min ev. Arbetsökning och konstaterade att ävenom jag har både erfarenhet och tvärvetenskaplig utbildning och egna förslag på kvalitetsarbete,är det nog inte mödan värt att söka tjänsten.Jag kommer ju inte till fråga i alla fall.Av åldersskäl,av etniskt bakgrund,av att jag har ej personliga kontakter bland dem som beslutar om tjänsten.Dessutom: ansökningen använder uttrycket ”befästa/förstärka" kvalitetsarbetet hos kommunens 3 nämnder i fråga (inriktad mot barn och ungdom,socialtjänsten och arbetsmarknadsfrågor),då jag skulle vilja förnya och skapa bättre-bredare och djupare stukturer-med mina konkreta förslag och idéer.Så-ingen idé att söka-bättre att jobba kvar i tidningsbudstjänst,som gör att man överlever ävenom man inte lever s.a.s.

Blev dock samtidigt litet ledsen.Vad är det för fel i mig då kommer inte fram i mina försök att sprida kännedom om det nya helhetsalternativet som-om tillämpad tex i politiska livet-skulle reforemera S-partiet både lokalt och globalt.Eller att offentliga sektorn kör sitt race och är inte intresserad av att handla rättvist och enligt demokratiska spelregler mot mig,då de (skattemyndigheten med stöd av rättsväsendet) nollställd mina firmaunderskott från 1986-99 och därmed tvingat mig att sätta mina firmor-mitt enda sociala plattform att föra fram det nya vetenskapsparadigmet som jag skapat grunderna för redan som student och sedan utvecklat vidare i praktiska tillämpningar tex i samhällsplanering-,offentliga sektorns förnyelseorganiserings och i finansieringsförslag.De kör sitt race oberoende om vi alla förlorar på det eller ej.De är inte intresserad av mitt förslag på kompromiss: att ge nollställda underskott tillbaka till mig,varvid jag skulle skapa ett aktiebolag och börja aktiviteten igen som ett slags ”utvecklingsnod”-tex. I Stockholm,en öppnare miljö än Uppsalas.

Vidare: är det någon idé att försöka påverka till S-partiets utveckling.Min profil liknar mycket den nya,preliminärt valda nya partiledarens och vi har liknande erfarenheter och typ av personlighet.Då han skulle kunna arbeta på estraden,som ”social ensamvarg”-Doer här och nu- kunde jag komplettera honom i teamet som ”strategisk ensamvarg”-Doer mot framtiden.Å andra sidan-lönar detta då jag skulle ev. Sätta mig i K.O. Feldt´s liknande situation i Sisyfos-arbete-bli måltavla för både traditionalisters,fackets,massmedias,vänsterns missförståelse eller förutfattade meningar eller förvrängningar,då de skulle få svårt att göra det slags förnyelsehopp till förnyad socialdemokrati som skulle behövas.Rörelse mot mitten,som progressiv kraft för att effektivisera den offentliga sektorn och samtidigt lämna valfrihet för individer; lämna förslag att förnya AMS genom nya praktiska lösningar; för hållbar,flerdimensionell tillväxtpolitik som skulle definera om tex. Arbetet (bredda möjligheter för utbildningslön mm); förnya budgetsystemet i Landstingsvärlden varvid folket skulle få bättre vård och även själv bli mer delaktiva både i att kunna välja tjänster bland offentliga sektorns privata och offentliga underleverantörer,som forma själv de priser som de skulle betala i utnyttjandet av det.En ny slags generell välfärd skulle ju bli följden,som även akademiskt utbildade teoretiker tycks ha svårt att fatta.

Å andra sidan-om jag inte skulle arbeta för förnyelsen- real change- både lokalt och globalt- vad skulle det ge för konsekvenser både för oss alla eller för mig själv och mina närmaste? Vi skulle inte proaktivt ha handlings-och kunskapsalternativ om oförutsedda katastrofer sker (se senaste årens finansiella kris,demokratirörelsen i Nordafrika,Japans jordbävningskatastrof- kan det finnas ännu större kvar i framtiden?).

Därför-jag ropar inte varg längre-visar bara att media har ett stort ansvar.Förhoppningsvis tar dem det i stället för att välja björntjänsten då de är tysta om de förslag som jag lämnat eller de möjlighter som den sociala genomgången av det nya,bredare vetenskapsparadigm skulle ge för mänskligheten och Sverige som spjutspetsnation.

Omvärldsanalys

Läs genom vad jag har skrivit i mina tidigare block ang.

*skillnaden mellan förändring-förnyelse
*om möjligheten av att förnya socialdemokratin och därmed jobba proaktivt för framtiden och för lösandet av nutidens kriser och problem
*om möjligheter att förnya EU
*om annorlunda politik gentemot den politiskta krisen i Nordafrika,på bredare front (lokalt,regionalt,inom EU,globalt inom FN) än det som använts hittils
*om den långsiktiga följden av att starta en demokratisk dialog ang. det nya vetenskapsparadigmet,varvid vi skulle kunna nå nästa kulturell utvecklingsnivå med dess breda,nya lösningar.Detta skulle påverka förutom våra värderingar,även våra människo-och verklighetssyn,våra ekonomiska,politiska,sociala och kulturella villkor och -genom nya fackteorier-börja forska i nya slags teknologier som skulle bidrag till lösandet av tex. Miljökrisen i världen.

Berättelsen ovan bildar en bakgrund-analyser fördjupar det-syntesen ger en helhetsbild vad det gäller.Ha tilltro: alternativet finns där-ävenom det gamla faller sönder.Detta ger ju oss en möjlighet att bygga nytt,på en bredare grund än hittils.

Sammanfattning

1. Argument för förnyelsen finns ovan.
2. Likaså berättelsen om det som är faktiskt- har skett och sker- t.ex. i medias hantering av förnyelsemöjligheter för både S-partiet,Sverige som nation,för EU i dess dilemman ang. finansiella svårigheter eller politiskt,i fråga om Libyen-krisen
3. Etisk reflexion: förutom på det personliga planet,i samhällslivet i Sverige och ekonomiskt-politiskt i världen,ställs frågan på sin spets: är vi redo att hantera ansvaret nu-med möjlighet att välja en ny väg-stegvist- eller låta bli och därmed missa skapandet av de handlingsalternativ som vi kommer att behöva i framtiden: värderingsmässigt,politiskt-ekonomiskt,med nya slags kunskaper och färdigheter (tex. Utbilda i psi-våra latenta,inneboende informations-och kommunikationsfärdigheter som-enligt empiriskt forskning-finns även i djurvärlden och vilka skulle varna oss för kommande naturkatastrofer tex).
4. Slutsatsen: tar slentrian,cynism,vädjan till auktoritetstro,person- och emotionsinriktad media slut på oss ”i björntjänster” s.a.s eller finns det tid kvar att förutom reagera även handla proaktivt,positivt för både nutiden och framtiden.


Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om det vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder.
I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflektioner omdet skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar