You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 20 mars 2011

På S-fronten inget nytt-eller?

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Analys av Förnyelse- Förändring: Kartan och verkligheten och strategi för förnyelse i svensk politik II

På S-fronten inget nytt- eller ?

Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

SvD/Ledare:”Nu ringer väckarklockan”,Sö 20 mars 2011 av PJ Anders Linder
SvD/Ledare:”Att förnya sig är svårt, att göra det öppet är svårare”,Sö 20 mars av
Sanna Rayman
SvD/Brännpunkt:”Här är vår kravlista,Juholt”,Sö 20 mars 2011 av Nalin Pekgul,Carina Ohlsson och Carina Hägg
SvD/Brännpunkt/Replik kärkraft:”Alliansens energiuppgörelse trygg grund att stå på”,Sö 20 mars 2011 av Maud Olofsson och Andreas Carlgren
UNT/Kultur/Essä:”Värderingar varken sanna eller falska”,Lö 19 mars 2011 av
Folke Tersman

Berättelse:

Litteraturvetare och bokälskande,läsande folk känner säkert berättelser av många författare om olika ”tecken”-ques- som de fått i sin karriär eller livsvandring som de tolkat som ”hjälp från ovan eller annan dimension”.Som forskarutbildad-på egen hand-i parapsykologins filosofi och data-kan jag även hänvisa till olika folkliga traditioner av kloka gummor,schamaner,medicinmän,orakel mm. då de kastar sina olika tokens-meningstolkande konkreta symboler-vilka ger dem sedan stöd i deras tolkningar hur det blir av något.Var det sedan frågan om botandet av en sjuk medlem i stammen,eller att tolka hur det ska gå med analkande kriget mot angriparen-alternativt i egna offencivet osv.Som parapsykolog kunde man säga att det gäller inte den fysiska formen som är det viktiga,utan den process-hämtning av information med olika psi-förmågor-som det är frågan om.Man har därmed tolkat helt galet eller felaktigt dylikt beteende med ett meningsgivande begreppssystem- vetenskapsparadigm-som inte vet vad det är frågan om.Om andra dimensioner i verkligheten,om annan slags empiri än den fysiska.

För mig hände sådant här under förra natt då en ensam trast flög fram till gångbanan,framför min cykel då jag kom dragande min tidningsbudsvagn.
Varför skulle den ha letat efter mat på en farlig plats där den sedan fick flyga sig undan cykeln? Eller vad det frågan om den tanken som den förmedlade till mig-som jag tolkade av denna ques? ”Ja,du är inte ensam-jag tar hand om dig,lita på det”.
Det gör jag nog redan av med den integritet som jag själv byggt för min person under min livsresa,med svåra val och sorliga erfarenheter,vilka dock fördjupat mig som människa.Hur myndighetspersoner-som inte såg mig som barnens närmaste vårdarperson,som de litade sig på-var med att ”dra ut hjärtat från bröstet” vid skillsmässan genom att antingen vara passiva eller göra felaktigt rättsbeslut.
Hur diskriminerande praktik i tjänstemannaansvar utövandet-troligtvis omedvetet-hindrat förnyelsen i vetenskap och genom det fördröjt samhälls-och kulturutveckling då man inte gått genom mina förslag eller teorier för ett nytt vetenskapsparadigm som kunde ge så mycket för förnyelsen.Hur man fått avstå från kärlek då kärleken vill gå sin väg och vara fri-eller kräver samhällsstatus för att kunna uppstå.Men det är förbi nu och inget mer om det eller hatiska känslor.

En annan ques under förra natten,på väg till leveransplats dit tidningsbuntar lämnats för vidare utdelning av mig i mitt (mina) disktrikt på söndag.Jag kände värme från mötande studentskor.Tack för det.Mer om mina funderingar kring kvinnomakt nedan.

Ute i världen krig med vapen-i Sverige,god ske lov,med argument,ideologi eller brist på sådant

PJ Anders Linder,politisk chefsredaktör i SvD,skriver i dag i den första artikeln ovan,hur Allians-regeringen bör skärpa sig.

” Om Alliansen fortsätter att berätta om sina bedrifter i stället för sina värderingar och sina framtidsidéer lär Juholteffekten bli verklighet även hos Sifo”.
Han hänsyftar till att enligt Sifo´s mars-månads mätning av senast partisympatier har avståndet mellan förra rödgröna alliansen och Alliansregerings partners minskat till 1,1 procentenheter.Detta ger-enligt honom-anledning till att ringa i väckarklockan-högerpartigillande som han är (annars skulle han inte sitta kvar i sin tjänst hos SvD).

Jag ska ta upp kort hans viktigaste punkter och hänvisa till det som jag har gjort.
Med detta menar jag att inom S-partiet välkomnar man-faktiskt efterlyser-medlemsmedverkan.Kanske kan jag bli team-medspelare med Juholt,men det är en annan fråga som jag ska inte fokusera mig i här.

1. Regeringen har tappat det intellektuella och moraliska initiativet

Ja,det stämmer.Jag har i mina tidigare blogg ovan visat var luckorna eller bristerna är i Alliansens ideologi-punktvisa rättelser av luckor men knappast djärva helhetslösningar som i mitt fall som Linder sedan-utan att nämna källan-försökt stämpla som schamanlika visioner då det faktist gällt vetenskapligt grundade resonemang på annorlunda empiriska data,fler-dimensionella nya begreppsstrukturer och värderingsdiskussioner som följd av detta.
Alliansen grundar ju sin ideologi för det gällande paradigmet och dess syn på människan: tro på darwinism,materialistisk ontologi,användandet av ekonomisk teori som är teoretiskt underlägsen min nya syntes,följande den tradition som Talcott-Parson tidigare diskuterat om och försökt lösa utan att kunna göra det.I mitt fall gör jag det-förenar ekonomisk teori-som grundar sig på förgivet tagna utgångspunkter i ekonomin hur människor maximerar sina vinster eller fördelar-och ekonomisk antropologi som handlar om hur människor faktiskt ekonomiserar med knappa resurser.Detta gör jag i min nya värdeteori som diskuterar (skissar då har ej kunnat få möjligheter för djupare diskussioner i akademisk karriär-tack vare sociala tacklingsmekanismer,avundsjuka eller omedveten diskriminering mot nykomlingen) om risker-risktagandet i tiden (ej endast här och nu,genom spelteorin e.dyl. Avvägningar),värderingar,val.Ingen schamanism här inte.
Det skulle vara intressant att veta vilken ekonomisk skola bildar grunden för Anders Borg´s och Alliansregeringens politik? Neo-liberal sådan eller ytlig tolkning av ekonomin genom penningmängder.Värdefeticism? Ekonomichauvinism: put money to the hole,to and fro,and get your satisfaction baby.För riktiga ekonomer är dock tillfredsställelsen mätbar i budgetöverskott över konjunkturcykel-ej de uppoffringar som står bakom eller genererar dem-dem kan man väl strunta i då man sitter vid köttgrytorna och inte ens ser dem.

2. Motbilden saknas.

Enligt PJ har Alliansen inte beskrivit rätt konkurrensens,etableringsfrihetens och arbetslinjens fördelar.Ja,se på elmarknaden (Vattenfalls monopol-situation),bristen på kvalitetsuppföljning av etablerade alternativ i fråga om tågtrafik,skolor,vården.Jag hade exempel på systemkritik och förslag på nya former av organisering i vården i mitt SINUS-arbete 1990 som-om de hade tagits till vara-hade sparat 7 miljarder årligen i landstingsvärlden.Tyvärr tog media aldrig upp detta scoop-och följden blev att fortfarande har man inte tagit tillvara dessa alternativa lösningar såsom ny form av datoriserad planeringsystem i vården med patienföljande över hela vårdkedjan och med möjligheten att även korsa gränser mellan privata underleverantörer,privata vårdföretag och landstingen,med möjlighet för positivt incitament-system.

3. Stämningsomslaget-”inget nytt på västfronten” Reinfeldt

Jag har stor respekt för Fredrik.Det är synd att han har inte vaknat än,eller att det nya vetenskapsparadigm fronten tycks fortfarande att ske unde hans och regeringskansliets radar.Eller att motstånd är så barnsligt: bilen bucklas,det sker stölder hos släkt.I Finland-min fd. hemland- kan socialdemokratin t.o.m.bilda allians-sitta i regering med moderaterna.Än tycks det inte vara aktuellt i Sverige.Det ordnar sig nog med tiden med klimatlösningar,alternativ fou-politik,nya slags energipolitik,ny slags invandrar-läs integrationspolitik,ny slags infrastrukturpolitik.Detta finns redan integrerad i mitt förslag på fler-dimensionell,hållbar tillväxtpolitik (framlagd i min syntes NMEP-tillväxtspiral under mina studier vid samhällsplanering vid Uppsala universitet).
Om det börjar röra på sig ”i västfronten i Sverige” då ungdomar kräver handling-ej uppskutandet till framtiden-eller tidskrävande utredningar med experter skolade i det gamla paradigmet,ställs nog regeringen mot väggen.
Lyckligtvis har vi inte här i Norden den slags personlighetkult eller diktatorvänliga uppfostringsmetoder eller traditioner som man har annanstans,men diskussion om Juholt-effekten förbodar inte gott.Ska vi ha en stark ledare till som kräver följa John-beteende,eller team-bildandet-med kompetens,öppenhet,jämstäldhet som tas upp i de andra artiklar ovan.

S-kvinnor kräver besked av Juholt

I anknytning till sistnämnda ovan: jag väntar inte att Håkan rakar sin mustasch eller att Fredrik låter sådan växa till-för att kunna uppfattas som ledare eller inte bli associerad som en viss man genom försök till sociala stämplingsmekanismer.
Jag har genom egen erfarenhet i kvinnornas värld erfarit mycket av de känslor och ansvarserfarenheter som traditionellt har varit kvinnornas lott och respekterar deras värld.Å andra sidan-då jag ser och grundar mina förslag på förnyelsen av socialdemokratin på en bredare argumentativ och djupare känslogrund än feminism gör- i kamp för människovärde var det sedan frågan om män eller kvinnor,om infödda eller invandrare,om normala eller avvikande i olika meningar,om rika eller fattiga,skulle jag vilja ställa några frågor till s-kvinnor.Förhoppningsvis uppfattas dem inte som provokativa och stämplas som kvinnofientliga då jag är helt normal,har erfarenheter av goda och kompetenta kvinnor i mitt liv,ser exempel på integrerade kvinnokämpar både i Sverige och ute i världen och har stor respekt för dem.

Här är mina frågor och synpunkter på S-kvinnors kravlista på Juholts ledarskap

1. Att vara kvinna:

betyder detta automatiskt att man är bra ledare,har kunskaper för att göra rätt sorts prioriteringar,stå pall för kritik och svara på den rakt,utan kvinliga motstrategier ”bakom rygg”

2. Att vara feminist

då den defineras som ”att ha jämn fördelning av kvinnor och män bland våra förtroendevalda.Att det ska finnas både kvinnor och män på de ledande positionerna inom partiet och då även på de tunga politiska uppdragen”.Självklart ska det vara så,men ska feminism betyder bokstavstolkning genom 50-50 fördelning av ansvarspositioner oberoende av frågor i första punkt ovan? Eller att kvinnor-a priori,automatiskt anses vara rätt representerande barnens rättighter och de kunskaper som familjelivet kräver.

Tillåt männen komma in i jämlikt familjeliv-och även se individuella skillnader i olika familjers och föräldraindividers livsval angående hur dela föräldraledighet eller ”profilera sig” inom familjelivet och vård och omsorg om barnen.Jag själv var före min tid som progressiv familjefar,uppsköt min karriär för partnerns skull(hon hade rätt argument då för det) och för familjens skull.Då det gick åt pipan,fick jag dock inget stöd av kvinnor inom socialtjänst,skola eller rättsväsen-varför det?
Men det är gammalt nu,övervunnet,och jag har gått vidare,förstärkt av blind feminism som inte frågat grunden-den filosofiska människosynen-för sina värderingar: individfundamentalister kontra jämlika teampartners som slår inte din närmaste under bältet eller agerar bakom ryggen (obs-allmänt argument här-ej syftande någon individ eller känt person).

3. Att vara progressiv socialdemokrat-som feminist

är för mig ett steg i rätt riktning,absolut.Men ska vi inte gå vidare? Vi har nu den historiska möjligheten att ”bli spjutspets” i Sveriges demokrati och genom det,anammande eller tagande emot möjligheten för förnyelsen på en bredare,argumentativ grund i det nya vetenskapsparadigmet,även för världen.
Jag har försökt detta redan-litande på de utmaningar som S-partiet ger till sina medlemmar på Sosseriet att agera för en rättvisare värld även personligt,på
”sin egen front”-genom att tex. Ge förslag hur lösa Egyptens och Libyens kris,vilket kanske eventuellt gav initiativ indirekt för FN:s resolutioner då etablissemanget där såg att här var något att hämta och bli inspirerad av ävenom den lokala median varit tyst.Se även min berättelse ovan om ”ques”.
Världen lyssnar,stöd fås från även andra dimensioner-kanske från Olof t.o.m. Ävenom han manifesterar sig inte fysiskt men exiterar i en annan dimension.

Med detta vill jag uppmuntra S-kvinnor att ta del av även dessa bloggspalter och diskutera mina förslag för förnyelsen av S-partiet.Det som kan få högerns och regeringens väckarklockor att ringa ännu mer.Kvinnor har ju mer makt än de anar,fast den är informell sådan och kommer inte alltid till ytan.Men det är både-och som det gäller-ej dikotomiserande antingen-eller,kvinnor eller män,utan tillsammans,framåt.

Litet om världsläget på min radar

Ska vi alltså skriva nu: ”mycket nytt på västfronten-men vi startar inga nya världskrig” (implicit i denna mening finns en alternativ strategi med ekonomiska påtryckningar mot Libyens krigsföring: de som inte aktivt-genom ekonomiska,politiska och sociala påtryckningar agerar mot Gaddafis krigsföring-får ej delta under sina livstid i Vidorg firmans M.O.-börs vinstdelningar,i dess olika tillämpningar,i olika eventuella världsprojekt (detta kan tolkas landsvis eller vis av vi härskarpersoner eller partier.En vink främst skickat till Arabvärlden och Afrika som lär ha rakare kommunikationskanaler till honom än västvärldens militäraktioner.
Det är pengar som kostar-och bakom dem finns värderingar,hur vi teoreticerar om värdet,ett faktiskt beteende som-genom ny teorigrund i sin bredaste mening-kan öppna oss för en ny kulturell utvecklingsnivå.

Jag är krigare-säger Gaddafi.Ja,var då sådan,inte någon pojkspolning som kräver många återfödelser för att fatta att det viktigaste kriget sker i vår hjärna och hjärta.Avstå från din sk. makt,och du har vunnit ditt krig.Detta är en komment från en annan krigare,fast ej militär sådan.Kanske feministiskt krigsföring?

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om det vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder.
I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflektioner omdet skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar