You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 30 mars 2014

#Dagen D ?

Dagen D - sommartiDen sommartiDen och nytt bloggfokus ? I stället för

att blogga om viktiga saker (allvarlig som jag är) vilka når inga offentliga kommentarer (inte här i Sverige i alla fall),tänker jag prova annat fokus (åtminstone i dag- eventuellt även i framtiDen) på min blogg.

Vad sägs om det här?

1. Jag ska inte kommentera viktiga saker och försöka påverka på dem-varken analyser från alternativtänkarens annorlunda,unika perspektiv eller nya reform- mm. lösningsförslag.

2. Jag tillåter dem som är officiellt valda (som det sägs) till statuspositioner sköta sitt jobb.Om de inte kan det,låter jag dem att köra ut "i diket"/ kriget/ långsam tillväxtperiod (av mänsklig och social stagnation).Så lär dem-förhoppningsvis-genom sina misslyckanden..

3. I stället skriver jag kort mina kommentarer till några saker som jag sett i tidningar,hört,iaktagit.Här följer dagens notis

Min Manderla notis:

"Mandela kunde ha varit näringslivstopp"-en komment på dagens Svenska Dagbladets Karriärsidan Sö 30 mars-14,s. 27-som fortsätter: "Han har utvecklat en metod för att analysera undermedvetna drivkrafter i politiska tal och självbiografiska texter..Ett undermedvetet fokus på att ena människor kring ett mål som är meningsfullt både för dem själva och andra,kännetecknar toppligan".

.

Jasså,jag som trodde att toppligans aktörer hade-genom sin mental-etiska utveckling som eventuellt utmynnat i metamotivation-valt medvetet denna metod att analysera undermedvetna processer.Så-tro inte att du är något-analysera undermedvetet.Jag är alltså en anomalie då försöker använda psykoanalys i en ny form: filosofisk begreppsanalys,samhällsvetenskaplig omvärldsanalys,social-ekonomisk-politisk-kulturell strategidiskussion,på mental nivå,på högre abstraktionsnivå än dagens futtigheter och gängse diskussionsämnen.

Men så är jag ju en svensk,äkta (mindre) mandela av finskt ursprung och sådant räknas ju inte,ej heller ses.

Slutsats? Bli rysk eller dö,dö i din villfarelse.Du befinner ju dig i (den västliga och sanna) demokratins svarta punkt och varken ses,hörs,diskuteras eller kommenteras om.Tro oss-du finns inte.

Punkt och slut (skriv under ett papper att du finns inte..som en integrerad själ-endast såsom VI ser sig och önskar dig VARA..

Lasse T. Laine,

filosof-samhällsvetare,entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar