You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 23 mars 2014

Vilken Putin ?

Ett öppet brev i den svenska demokratin:

Uppsala Sö 23 mars-14

Fredric Karén

chefsredaktör Svenska Dagbladet

ref. Din ledareartikel i dagens SvD i dag: "Världen har blivit några grader kallare i dag"

Hej,

Jag heter Lasse T. Laine,66 år,filosof-samhällsvetare,arbetar på fältet i mediavärlden... Jag läste nyss din ledareartikel och fann den vara intressant.

Du skriver bra,kort och sakligt,utan alltför stor propagandistisk patos. Du finner i din analys att Putins egentliga intresse är makt.

Må vara så,men har du tänkt på villken grund? I upplevelsen att den håller på att glida ifrån honom? Kunde man utöver tillbakablickande sovjetmakts-tradition och analyser,även ta upp dagens situation då alternativa energiformer blir kraftigare,oljans roll mindre och därmed även möjligheter för Ryssland,inklusive hans makt? Detta leder till en ekonomisk kris,som han försöker avfärda med att satsa på det traditionella: krigsindustrin och sökandet av fiender utifrån?

Då jag som filosof-som skapat grunderna för ett nytt vetenskapsparadigm vilket dock ej tillåtits komma fram vid svenska universitetsvärlden,i politiken,i media eller i näringslivet-har även i mitt sökande bekantat mig även med den sk. andevetenskapliga vetenskaps traditionen som bygger på annan slags axiomatik än dagens vetenskap- funnit att det finns diskussioner där om en människas sk.andliga initiationer (spiritual- ej att blanda med religiös-har att göra med skapandet av sin identitet och har även samband med ens mentala liv och etik).

Enligt den kunde man säga att Putin genomgår en andlig kris: om han identifierar sig med sin personlighet och dess makt (sk. sociala jaget och de roller som omgivningen ser och ger i det) eller- då hans livs stora utmaning nu kräver ett aktivt val-möjligheten att välja ett annorlunda liv och identitet- den sk. 6.initiationen- genomgår han alltså en djup,själslig kris (mer om detta nedan i ett tilläggskommentar).

Hans personliga kris sammanfaller med den kris som finns och sker i både hans eget stat med dess olika etniska grupper och okunskap hur gestalta omgestaltningen av staten,på vilken grund socialt, ekonomiskt,politiskt,kulturellt.

Detsamma gäller egentligen även i Sverige,EU och övriga världen delvis orsakad av den teknologiska,ekonomiska och kulturella utvecklingen som gör att våra grundläggande syn på livet och människan borde omgestaltas för att vi-gemensamt,i hela världen-skulle kunna skapa en hållbar tillväxt och kunna lösa de grundläggande kriser som vi är drabbade av. Som du vet,finns det flera sådana,ej endast fysiska eller angående krigshandlingar mellan stater.

Jag har i mitt alternativtänkare-förvärv (vilket alltså totalt ignorerats av den sk.svenska demokratin på dess olika fält i samhällslivet) bloggat om detta.Där har jag analyserat dagens kris på Krim och finner det vara bara ett förspel för något större kris i framtiden.Det som kommer att ske mellan USA och Kina-enligt mig.

Det är verkligen synd att media tex. lyfter ej upp mina analyser eller mitt förslag på lösningen av Krim-krisen,vilket skulle skapa win-win situation för alla.Både Ryssland,EU,USA,världen.Att gå framåt,på ny vetenskapsgrund,med dess nya lösningar som kunde deduceras från den nya,bredare grunden.

Indirekt kan detta ses som personlig,andlig (spiritual) hjälp för båda presidenter-Obama och Putin- då de har nu ett stort ansvar för att lottsa vägen framåt från krisen som egentligen har skapats av flera processer i världen,ej endast den ryska inrikes-eller utrikespolitiken.

Till sist en fråga till dig: vilket är ditt ansvar som chefsredaktör för en av de ledande tidningar i Sverige? Sveriges regering har ej insett det hittils-upprepas det även i media som skulle vara vakthunden för den politiska makten,var det än sker.

Med vänliga hälsningar,

Lasse T. Laine

en svensk dissident eller "Mandela" ävenom president Obama tror ej på sådan möjlighet.

Vad tror du? Läs gärna mina analyser på Krimkrisen på min blogg på webben (denna) vidorghelps.blogspot.se

PS. Jag har tidigare korresponderat med flera av dina medarbetare i er tidning men vet inte om du har fått information om det.Därav min kontakt direkt med dig som är ju den högsta,ansvariga chefen i tidningen?

Tilläggskomment:

För att förstå president Putins "sits" andevetenskapligt,kan det vara en väg att jämföra den inititiation som han genomgår med de valmöjligheter som en annan historisk person-eller persongestalt- Jesus hade.Vid sjätte (6.) initiation sker en själslig integrering,då en människas identitet skiftas från en personlighetsfokus- styrd av omgivningens förväntningar och syn på en själv-samt inlärda socialiseringar sedan barndomen i olika samhällsinstitutioner-till en egen vald identitetsdefinition.Vad vill jag med mitt liv? Hur värderar jag mitt liv,mitt livskallelse och värdering av de möjligheter som man har här.

Om man jämför nu Putins samhällssituation har jag ovan visat hur hela världens ekonomisk-social-teknologisk utveckling gör att Rysslands framtid finns ej längre i det förgångna.Framtiden växer ifrån de gjorda val som man gjort hittils i dess statsbyggande.Inser president Putin detta,eller inte? Gör han ett aktivt val-och en ny identitetsdefinition av sig själv här? Bidrar utländska politiker honom aktivt och positivt i detta i stället för att kontraproduktivt trygga på sanktionsmedel? Vad är den svenska staten och dess regerings roll här,tillika som den svenska medias roll? Att fortsätta tiga om en unik möjlighet att lösa Krim-krisen genom undertecknads förslag (se tidigare blogginlägg ovan)?

Jesus å sin sida genomgick först den sjunde (7.) initiationen,då han betalade för sitt val av sin identitet på korset.Sedermera genomgick han den åttonde (8.) då han valde att gå åt sidan-tills han skulle komma tillbaka och göra eller medverka i att allt blev nytt,varvid världen skulle få en ny syn på religionen och etiken.I detta arbete skulle han också utbilda sin efterträdare-planet logos eller andlig (spiritual leader) ledare som skulle ta vid sedan han i sin nionde (9.) initiation skulle säga farväl till denna planet för att eventuellt aldrig mer (kunna) återkomma på grund av sin energi som skulle betee sig som antimateria för jordens om han så skulle göra.Hans 9. initiation vore dock den minsta-kosmiskt sett."Jag är en alfa och omega".Den första i denna universum,den sista i förra.Då han skulle vara färdig med sitt uppdrag (att omgestalta jorden) skulle han (få) åka tillbaka,till sitt hem i förra universum som utvecklats vidare sedan dess avskiljande från denna,vår fysiska,nuvarande.

Mycket att smälta? Här inbyggd finns ju både ny syn på vetenskap,syn på psykologisk,andlig och religiös utveckling såsom det gestaltas från synpunkt av tvådelat,vidare syn på evolutionsteorin (jämförd med dagens darwinism och dess vidareutvecklande).Tillika som vägbeskrivningar för framtiden och mer detaljerad,annorlunda syn på en av världens centralgestalter i historien och i dag.Känn dig inte övergiven eller förkrossad av lärdomen eller insikter,Du har din kära bror och livsvandrare med dig,syns dem alltid inte eller ej,är en bisak.

Godbye,ringde en datoriserad telefonröst till mig nyss- jag skriver här mer än så.Kanske en ny term vore på sin plats här: by god-be well,behave well,in love,knowledge and willpower.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar