You can translate my blogg with Googles help :)

onsdag 5 mars 2014

Stabila samhällsregler,tack

Där företagen får stabila samhällsregler,frodas arbetsskapande

Ref.

DN/Debatt/Valet 2014:”Gör det billigare för företag att anställa fast personal”,On 5 mars-14,av fyra nationalekonomer i S-forskningskommission: Bertil Holmlund,Eva Mörk,Mårten Palme,Robert Östling (i bokstavsordning; från Uppsala universitet,respektive Stockholms u.)

Förord

Valets närmande i Sverige-först EU-parlamentsvalet i maj och sedan kommun-,landstings-och riksdagsval i september-tycks aktivera även forskarna-i det här fallet hos S- forskningskommissionen.Tyvärr är jag ej med där med mitt alternativtänkare-bakgrund och perspektiv,varför jag har genom mina blogginlägg varit aktiv under längre tid,under flera valperioder dock utan att väcka intresse för mina förslag för varken ny typ av politiska lösningar eller arbetsmarknads inriktade förslag.

Då jag anser att ovansagda forskarna har skrivit en bra artikel,vars mål är att förnya både Sveriges arbetsmarknadspolitik och landets konkurrenskraft,tänker jag kommentera här några av deras tio förslag med hänvisningar till egna,tidigare diskussioner.

Punkt 4: Arbetsmarknadspolitiken och punkt 5: Behov av nya perspektiv på arbetsförmedlingen

Jag håller med dem att generella skattesänkningar-som Allians-regeringen tillämpat med felaktig rubrik att det skulle vara frågan om en ny arbetslinje- är ej varken arbetsskapande,eller rättvist socialt. Det har ej skapat särskilt effektivt nya arbeten,konstaterar forskarna ovan och jag håller med.

Det vore ej heller bra enligt dem att subventionera hela befolkningsgrupper-som tex. Nyanlända flyktingar eller invandrare-med generella samhällsstödsåtgärder-vilket har varit ett av Sverigedemokraternas trumfkort i deras invandrarkritiska program och argumentering.

Kort sagt-det behövs mer differentierad arbetsmarknadspolitik hos Arbetsförmedlingen och i socialpolitik,vilket jag har även själv talat för under längre tid utan att ha väckt intresse hos varken media eller S-partiet.

Om jag repeterar: AMS kunde både effektiviseras genom mer skiftande arbetsmarknadspolitiska åtgärder-typ UIA-föreningens öppna diskussion-kvällar med lokala företagare-eller VidSol-databas för arbetslösa för skapandet av nya typer av team-företag. Jag hade båda dessa förslag med praktiska funktioner: delvis i gång flera år i UIA-föreningen i Uppsala (Uppsala Internationella Akademiker-förening) och i prototyp för VidSol-databas vid AMS- it-kursen. Dock utan att väcka intresse för dessa nya sätt att diversifiera AMS och arbetsmarknadspolitik (mer om detta nedan under punkt 10).

Jag skulle även vilja se mer diskussion hur mikro- och makro-åtgärder skulle behöva förenas i ekonomisk-politiska åtgärder och även i fou-fronten. Jag tittade i förgår i ett finskt TV-program forskarnas diskussion om behovet av utbudssidans ekonomiska teori. Traditionell har samhällspolitisk diskussion och åtgärder utgått från efterfrågesidans perspektiv,tillämpande J.M.Keyness argumenteringar om användandet av tex. Räntor och statliga åtgärder under låg- respektive högkonjunkturer för att skapa incitament för mer arbete och mindre arbetslöshet. I mitt fler-dimensionella tillväxtpolitik NMEP-spiral förenas ju båda dessa stora linjer- utbuds och efterfrågesidan varför det är nästan obegripligt varför forskarna har ej tagit upp detta och presenterat detta långsiktiga tillväxtpolitikmöjlighet för politikerna?

Diskussion om skatter och mindre skatteintäkter för staten som resultat av generella åtgärder typ Allians-regeringens ”arbetslinje”,borde eller kunde förenas med letandet efter bättre teori eller modell för skatter. Kanske kunde min Kapitalmatris-modell kunna hjälpa till här?

Eller behövs det i slutändan en ny,bättre ekonomisk teori för att kunna lösa arbetslöshetens gissel,typ mina försök att förena ekonomisk teori och ekonomisk antropologi-dvs. Ekonomi-teori som är mer abstrakt än hos Keyness eller nuvarande nobelpristagarna?

Ovansagda diskussion har även tangerat följande punkt 5 och 7,varför jag går nu direkt till punkt 10,en av de bästa i de bra förslagen som lämnats i S-forskningskommissionen hittills angående arbetslöshet och bostadspolitik,inklusive finans-och penningpolitik.

Punkt 10: Experimentera,utvärdera och våga göra fel

Diskussion här är intressant och visar nya sidor i förda debatter i Sverige. Förhoppningsvis har läsarna av mina blogg märkt att jag har i mina strategiska blogginlägg följt denna linje hela tiden?

Så,varför inte experimentera NNEP-positiv tillväxtspiral i tex någon kommun och utvärdera det? Kanske kunde då även jag-som extern konsult tex-få därmed bättre arbetsuppgifter än dem som förväntas vara passande för invandrare,typ lågbetalda,okvalificerade jobb.

Om det skulle kunna skapa arbete på totalt nya grunder genom syntes av mikro-och makronivåer i samhälleliga åtgärder i samråd med företag och medborgare och genom syntes av utbuds-och efterfrågesidan genom bl.a. nytt sätt att se vad som är arbete,hur kunskapsinlärning skulle kunna generera lön,nya typer av infrastrukturer och bostadsbyggandet mm skulle även landet Sverige kunna bli en intressant spjutspetsnation i världen i många områden-även på forskningsfronten.

Personligt skulle jag uppskatta denna linje om hårdnackade myndighetspersoner skulle medge sina fel och rulla tillbaka de medel som man stulit av mig samhälleligt. Naturligtvis kunde det inte rulla tillbaka de år som jag lidit (inklusive mina närmaste),men det kunde i alla fall visa att jag hade ej lidit förgäves i min kamp för behov av rättvisa i samhället eller för en ny värld,grundad på ett nytt vetenskapsparadigmet. Sistnämnda arbetet kommer nog ta flera generationer i anspråk,men om detta börjas ej någon gång offentligt,missar man ett historiskt tillfälle som eventuellt kommer aldrig igen? Så jag anser att en av bästa satser i ovannämnda forskarnas bra debattartikel är just dess sista sats:

”Det är mänskligt att göra misstag,men det är fel att inte lära av misstag som drabbar andra”.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar