You can translate my blogg with Googles help :)

torsdag 28 oktober 2010

Fortsatta framsteg i EU-bygge och öppningar i Sverige

Vägen framåt-
bloggandet efter valet-10

EU-bygge-fortsatta öppningar; öppningar i Sverige för mänskligare sjukförsäkring

Svenska Dagbladet/Näringsliv:”Eurons framtid i fara” av Mats Hallgren,to 28 okt 2010
UNT/Världen:”Nytt EU-bråk inför toppmöte” av TT,to 28 okt 2010
DN/Debatt:”Vi söker brett stöd för en mänskligare sjukförsäkring”,av Mona Sahlin,Maria Wetterstrand mm.,To 28 okt 2010

Förord

Jag kommenterade i mitt förra strategiblogg 1010101 de tilltänkta förslag som EU-Komissionen lagd fram för att försäkra ett mer stabilt ekonomiskt system i framtiden för EU,redovisade av DI:s Gunnar Örn.
I dagens SvD redovisas dessa,samt även Tysklands förbundskanslerns syn på behov av mer stabilitet på ett annorlunda, ”mer realekonomiska sätt” än den modell av ”bojor och vakthundar” som Komissionen föreslagit.Jag ska kommentera detta.

I dagens DN å sin sida redovisar etablerade politiker och politiska påverkare sin kritiska syn på gällande sjukförsäkring,såsom den blev till efter Reinfeldt I- regeringens förändringar. Jag välkomnar även den kritiken,och vill kommentera.

Sammanfattningsvis: 2 viktiga öppningar mot stabilare Europa och mänskligare Sverige.Kunde man ta några steg till?

Fördragsändring i EU eller fokus på reformering av ett centralt instrument ?

Mats Hallgren redovisar i sin kommenterande perspektivartikel för det reformpaket som gås genom i gårdagens och dagens möten i Europeiska Rådet.Kort sagt gäller det att dels återupprätta respekten för EU:s förra stabilitetspakt,sk. Lissabonfördraget.
Dels att man vill införa en bredare övervakning av euroländernas ekonomiska förehavanden: utöver statsbudgetar,statsskulder ska man även granska och försöka samordna olika ländernas makronivå-politik bl.a. genom enhetligare budgetprocesser.
Gott och väl-man kan önska lycka till för detta.I slutet av artikeln lyfts även upp behovet av en mer ”realekonomiskt instrument”- fonderingar av pengar som ev. Behövs vid akuta situationer för att stötta fallerande stater inom EU.

Nu är det även ”bråk” bland beslutsfattarna,då Komissionens ”bojor och vakthundar”-linje kritiseras av Tysklands förbundskansler Agneta Merkel och Frankrikes president Sarkozy (kritik av den omvända majoritets-principen: att Komissionens förslag om ev. sanktioner mot fallerande stater ska antas om majoriteten av medlemsländernas representanter i fråga röstar inte emot).
Enligt UNT-kommentaren vill förbundskansler Merkel även göra buffertfonden permanent.

Jag uppfattar att detta är en öppning mot det som jag skrivit om tidigare- se mitt förra blogginlägg ovan.Merkel säger "vad"-och mitt tidigare förslag skulle beskriva "hur" (ej redovisat detaljrikt då även jag vill ha betalt för mitt tanke-/konsultingarbete,såsom alla andra-se stycken nedan).
Den reformerade Euron- det instrument som är centralt i euroländernas ekonomier-
kan,genom sin nya konstruktion enligt mig-hantera detta.Finns det intresse på politiken och marknaden att släppa in marginaliserade alternativtänkare och deras firmor eller stödja öppningar i teoretiska konstruktioner som kunde ge mer kött på hantering av problematiken än byrokratiska krångel,politiska förhalningar och långbänkar utan att säga om statusrivaliteter då det skulle gälla att åtgärda de problem som fortfarande ligger på horisonten?

Ett steg mot mänskligare samhälle i Sverige

Dagens debattörer i DN i dag,to 28 oktober,kritiserar rätt-enligt mig-den formen som förra Reinfeldt regering ställde upp ang. absoluta tidsgränserna i sjukförsäkringen och prövning av den sjukförsäkrades ev. Arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden.
Deras kritik är enligt mig träffande: sjukförsäkringssystemet borde ta mer hänsyn till den unika individen och hennes situation,i stället för att tolka lagen stelbent för systemets fördel (såsom det tolkas felaktigt,kortsiktigt).

Jag uppfattar denna kritik också som öppning mot den linje som jag redovisat i mina tidigare blogg: mot mänskligare samhälle. Till skillnad från deras separata syn-
att det gäller bara sjukförsäkringssystemet- ger mitt förslag på en ny samhällsmodell,delvis marknadsstyrd offentlig sektor (modellen kunde ge även en grund för en ny socialdemokrati,både lokalt och globalt)
med dess relativiserande pratik av den generella välfärden tex. flex-prissätting,nyorganisering och bättre datorisering mm. En mer helhetsgivande lösning.Men bättre ett steg i rätt riktning än inga alls.Jag välkomnar kritiker bland politikens etablissemang,och antar att statsministern lyssnar ödmjukt även det och kanske sätter även rättsmaskineriet på gång att rulla tillbaka de medel som exproprierats från en alternativtänkares firma (nollställandet av firmans långsiktiga,strategiska investeringar som tv. varit negativa då marknaden inte varit mottaglig för den helhetsförnyelse som det är frågan om)?

Varvid man kunde få tillgång till en framgångsväg både i Sverige och Europa-ytterst öppning mot en ny kulturell utvecklingsnivå i hela världen.Vågar Sverige visa vägen?

Efterord

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre,efter valet10.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, 2010 . All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar