You can translate my blogg with Googles help :)

måndag 1 augusti 2011

Dags för skifte till ny ekonomisk tillväxtblock- Vidorgś 7-punktsprogram

Vidorgś nya ekon.utv.block ("7-punktspaket")skulle bestå av följ:
1.Ny ekon.teori förenande ekon.teori o ekon.antrop.
(ny värdeteori,se SINUS arb,1990)
2.Reform.på samhällsnivå:i sjukvård,AMS mm o ny samhällsmodell
där bättre balans m. off.o privat incitament (Delvis
Marknadsstyrd Offentlig Sektor,ledande till flex-priser)
3.Ny finans-o tillväxtpol. genom tillämpn.av Vidorgś nya M.O.deriv.
instr.inkl.stiftandet av ny börs(se förf.disk.om företagsobl)o
fler-dim.NMEP-tillväxtspolitik (spiralsyn,ej jämviktssyn
eller kortsiktig budget-syn)
4.Regionalt-globalt:reform.Euron,IMF (nytt lånesystem),
M.O.börsnätverk,där även klimatprojektobl.
5.Fou-hävstång:nya teorier,deducerade ur nya vet.paradigmet
skulle på sikt leda till mer dynamik,nya arb.tillf.(ny syn på
arbete tex)
6.Ny politik: jmf.ny verklighets-o människosyn o mitt
intresse att reformera S-partiet(ideologisk förn.).
Allt detta på villkor att tagna konfiskeringar av firmans
investeringar rullas tillbaka + gjorda invest.sedan dess
då firman blivit passiv tas med och att
7.stabila,demokr.spelregler ska gälla även i myndigheters
agerande gentemot alt.tänkare/nydanande entreprenörer-
ett SQN-villkor(latin- "utan det görs ingenting").

Har ej intresse att kräva skadestånd för gjorda missbedömningar
eller negativt politiskt ansvarstagande med resulterat,fördröjt
skifte till ny ekon.tillväxtblocknivå då följer nordisk kultur
med intresse för breda samförståndslösningar.

Lasse T. Laine,
filosof-samhällsvetare,entreprenör i tv. passiv f:a Vidorg mm.
(firmabyggandet vid sidan av manuella jobb då fått driva
marknaden o därmed inte fått uppdrag eller betalt för mina
innovationer)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar