You can translate my blogg with Googles help :)

onsdag 3 augusti 2011

Lagen om ett varu pris

Lagen om ett varu pris

Lagen om ett pris-
den ekonomiska-
säger att skillnaden i priset för
en vara
mellan olika länder (den billigare och
dyrare,användande samma hypotetiska
valuta)
blir i det långa loppet detsamma
(tack vare Arbitrage-intresset:
köpa billigt i ett land,sälja dyrt
i ett annat och ökande efterfrågan
som höjer och stabiliserar priset)

Anta nu att priset för en Vidorg-vara
(samma vara,teori-modell-nya frågeställningar)
är olikt,i olika EU-länder
beroende på var processingående varuenheter
konsumeras
(matpris,öppnare samhällsklimat,
minskande deprivationskvoten-
sociala kostnaders förhållande till
skapande akten och processens resultat)
ej var V-varan-den sammansatta,skapelsens slutprodukt
då den nått offentlighets ljus
säljs i det långa loppet

Bestämmer alltså ekonomiska lagar nu
var jag eller du ska bosätta oss,
konsumera,producera
eller arv,miljö,samhällspolitik i övrigt?

Därav mitt intresse
att förena ekonomisk teori och ekonomisk antropologi
då jag är inte nöjd med
ideal ekonomi,
idealiserad syn på BNP som räknas enbart
med kvantitativa mått-typ penningmängden eller antalet
arbetade timmar (då ej betalda definieras som ej arbetade)
till skillnad för nya vetenskapsparadigmets nya
värdeteori som tar hänsyn till även
kvalitativa skillnader,etiska riskbedömningar i tiden,
medvetna val
hur jag vill producera,med vilken vara eller arbetsproduktivitet

Det sistnämnda,
har det att göra med graden av ömsesidighet-
typ hur Du eller omgivande miljö vill eller definierar mig
att vara,alternativt borde vara,tillåtas bli
och hur jag själv anser mig vara, är, vill bli-
hypotes: ju större skillnad mellan dem-
"varudiskrepansen"
desto mindre intresse att producera något "V-nytt"
(du kommer väl ihåg: BNP räknar inte med V-nya varor
då de inte köps av marknaden)

Ska Kommissionen äntra scenen och ingripa-
mot eller för "V-varu" produktionen?
I-typ- åttonde,nionde,x- ronden av EU-Ramprogrammet för FoU
innan det gemensamma priset,i långa loppet, blir för högt-
att låta bli att köpa,producera
varor,skifta till ny kulturell utvecklingsnivå
med hjälp av/enligt nya teorier,
backad av ny filosofi,ett öppet system-syn
på den fler-dimensionella verkligheten och människan ?

...
ekonomi-dikt av
Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,entreprenör i tv. passiva firman Vidorg
(av integritetsskäl)

Copyright: Vidorg,Uppsala 2011

Läs gärna dikten med olika perspektiv

media-perspektiv: nätet som alternativtänkarens "vattenhål",
ekonom-p: nya teorier,modeller,fortsättning av Talrott Parson-
traditionen
politiker-p: finns det något här som jag kan använda i mitt partis/
regeringens program för att tex lösa kriser (flera typer av)
ungdoms-p: still going strong- ung i sinnet-en av oss
pensionärs-p: snart själv en pensionär-men om han lyckas-blir
våra pensioner högre
genus-p: ja,han har erfarenhet av kvinnovärlden,som påverkat hans
teoreticerande även om han är en man
FN-p: något som kan förena oss i världen-ge annorlunda syn på möjligheter,
program och ansvarskrävandet
ditt-p: hitta själv och kommunicera gärna med mig
mitt-p:tvärvetenskapligt-tvärsektoriellt perspektiv-dessutom kult

Ett ekonomiskt experiment:

Skicka ditt auktions pris för författarens nya Laine-modell-
utgående,parerande Beveridge-modellen
som handlar om förhållandet mellan lediga platser och
arbetslöshet under sk. friktionsarbetslöshet-
praktik som Regeringen och AMS sysslar med och utgår ifrån.
I V-varufallet-Laine-modellen:
min nya modell ang. skift i utbudskurvor under arbetsskapande
med Vidorgś tidigare förslag på VidSol-projektet-ej endast
ang.arbetsmatchningar som det gäller i dag hos AMS.
Experimentet går ut på att röna intresset och på vilket pris
förslaget "når offentlighetens ljus"-dvs. börjar diskuteras
och socialt påverka enligt tillämpad socialantropologisk metod.
Du får gärna bli min (oavlönad tv) "ambassadör" för paradigm
skiftet !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar