You can translate my blogg with Googles help :)

fredag 5 augusti 2011

R 2- ekonomidikt

R 2

Repor
skulle styras bättre
tycker jag
men hur?

Läroboken beskriver
att Riksbanken
bryr sig inte om
penningmängden
(kvantiteten av den monetära
basen)
utan endast om priset för
repan

Konstigt-
att kapitalets användning
kontrolleras inte
vis a vi produktivitet
(inklusive kunskapskapitalet)
Krävs för detta
ett nytt instrument?

Teoretiskt skulle
M.O.-tillväxtpapper
kontrollerad,försäkrad
såld även till allmänheten
(typ M II av M.O.ś)
stabilisera tillväxten,
kapa konjunkturtoppar,
svängningar
hindra spekulation
(i kapital och i människoliv)

Min imaginära stat
skulle kunna
i princip
sätta upp dylikt
licensera till -
förutom till staten-
även till företag,organisationer,banker
men vad säger MAKTEN ?

Jag förväntar
att spelreglerna följs-
demokratin fungerar-
först (sine qua non- min regel)
för medverkan

Vad säger Du ?
Rimligt,
relevant
i krisen som denna,
som pågår

Men tar det lungt,
solen slocknar väl inte
i morgon-
den fler-dimensionella tillväxten
dyker
för att finanskapitalmarknaden
är litet för
ensidigt konstruerad

....

Forts. i min ekonomidikt-serie under läsning av en lärobok i
dagens Makroekonomi under sommaren-11

Jag ser många fördelar med dylikt,nytt Riksbank-förfarande:
- även allmänheten skulle kunna vara med som köpare av M.O.ś (kapitalets demokrati-aspekt)
- noggrannare följda finansplaner-produktivitetsuppföljning via penningmängdens uppföljning
(att kapitalet blir inte flaskhals i tillväxten-ej heller överhettas/kylas med reporänta)
- allmänhetens och bankernas köp/försäljning M.O.ś skulle generera nya skatteintäkter-öka kapitalbasen för staten
- genom förra minska spekulation,öka förtroendet-ansvarskrävandet
- då produktiva tillväxtprojekt skulle kvalitetsuppföljas med fler-dimensionella kriterier,skulle tillväxten vara stabilare-följande snarare kumulativ utveckling än ryckiga konjunkturer
- enklare-ömsesidigare regler vid fördelning av vinster- fifty-fifty minus kostnader för e-handel med M.O-ś och licensieringsavgifter för företaget bakom (Vidorg,Förmedling M.O. och partners,franchisetagares nätverk) skulle nog denna nya derivata instrument föredras framför bonus-systemet såsom det är nu (dvs.enkla kvantitetsregeln utam långsiktigare produktivitetsutveckling eller mer demokratisk fördelning av vinster )
...

av

Lasse T. Laine
Copyright: Vidorg,Uppsala 2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar