You can translate my blogg with Googles help :)

torsdag 1 december 2011

S-partiets gyllene tillfälle

S-partiets gyllene tillfälle

Göteborgs fd. Kommunstyrelseordf. Göran Johansson(S) har i onsdagens DN Debatt
kommenterat offentligt S-partiets lägenhet eller sårbara läge,och konstaterar att det vore ett gyllene tillfälle att koncentrera sig i det viktigaste:skapa politik för framtidens Sverige.

Ref. DN/Debatt: Det är dags att sluta upp mot det interna krypskyttet av Göran Johansson,On 30 november 2011

Framtidsteser inom S-partiet

Jag håller med hans två större teser:

I ”Att i detta politiska läge,tillsammans med finanskris och ett skakigt Europa,ägna stor kraft åt interna diskussioner om partiledaren är fullständigt obegripligt eftersom arbetarrörelsen försitter chansen att föra fram idéerna om ett framtida Sverige”.

Så sant-ett skäl för detta kan nog förklaras med nuvarande makthavarnas och högerpartiers intresse att försvaga den nya S-ledaren,eller i massmedias intresse att lära känna hans långsiktiga strategier för S-partiets framtida politik- i folkets intresse så att säga.En del av mediadrevet kan förklaras att den nya ledaren brustit i detta.Han har i stället för att stödja reformvänliga och framtidsskapande strategier och strömningar inom partiet (läs mina blogg) valt att plocka fram tidigare kända personer i S-partiet som har ej varit kända för några långsiktiga strategier för framtidens politik.

II ”Det är dags att sluta upp mot det interna krypskyttet och ägna kraften åt att forma framtidens politik”.

(Tillägg på sö 4.dec: Efter Håkan Juholts utmärkta DN-artikel den 3.dec på Debatt-sidan-kollade jag S-partiets Sosseri-websidor.Till min förvåning märkte jag att man hade tagit bort hänvisning till mitt blogg (detta) där jag bl.a. skrivit om min syn på reformering av partiets framtidspolitik.Harmsett kollade jag vidare och skrev på Leif Pagrodskyś spalt om framtidens skattepolitik mina kommentarer med hänvisning till ett annorlunda sätt att tänka om skatter (strukturellt,i Kapitalmatris-modellen),om flex-prissättning enligt den nya välfärdstolkningen som ger mer möjligheter för individen att påverka sin situation inom det offentliga utan att det för den skull ska behöva privatiseras även om detta kan tillåtas under det offentligas huvudmannaskap,styrda av fler-dimensionella kvalitetsmått och nya organisationsformer och nya sätt att planera).

Om partiledar-valet och drevet mot honom

Jag håller med G.Johansson om detta också.
Då han motiverar varför han vill stödja Håkan Juholt och hans partiledarskap- att Håkan har vilja och glöd och övertygelse om socialdemokratins möjligheter- har han nog rätt i det också enligt mig.
Dessutom- Juholt representerar ju den breda medelkurvan- inhemskt födda i det svenska majoritetssamhället med allt vad det innebär i värderingar,kulturella ritualer som upplevs som rätta mm.Det svenska samhället har ej ännu tillräckligt lång mångkulturell tradition för att kunna välja första generations nysvensk som partiledare.Då jag valde att skicka kännedom om mitt intresse att bli partiledare till Berit Andnors valberedning,var det främsta motivet att väcka intresse för det vetenskapsparadigmförändringsarbete som jag jobbat med sedan början av -70 talet,vilket enligt mig kunde leda till en global förnyelse-både av socialdemokratin i världen,som världen i stort om S-partier skulle vinna makten internationellt i världens olika demokratiska val.Samtidigt var det ett mediatest: skulle massmedia informera folket om denna möjlighet att reformera socialdemokratin och världen på det nya vetenskapsparadigmets grund,som skulle kunna stödja bättre S-partiets grundläggande värderingar med dess fler-dimensionella verklighets-och människosyn.

Framtidstestet

Ska jag nu säga att partiet,media och världen klarade ej valet eller testet? Nej,bättre att tolka så att världen var ej mogen än? Men samtidigt kan man ge en annan tolkning.Dagens makthavare har intresse att hålla sig själva vid makten så länge som möjligt.Då de har inte kännedom om det nya,har de ej heller något intresse att hjälpa till i dess tillväxt att bli framtidens bärande politik? Eller kanske har jag fel,eller brustit själv.Kämpande för det dagliga brödet,på svältgränsen och bristande sömn,ej varit tillräckligt mycket ute bland andra maratonlöpare såsom Tysklands Angela Merkel uttrycker det? Får skylla mig själv så att säga.Ett steg i rätt riktning vore kanske att skriva skämtsamma mini-noveller emellanåt på dessa spalter som folk kan ta del av eller gå till partikamraters fester eller vara mer ute bland folk?
Att sluta gräva sig i skyttegrav under villkor ovan,eller klaga på bristen av resurser då dagens makthavare inte ser dig eller den förändringen som behövs för att skapa riktig framtidspolitik eller ge rättvist resurser för att kunna bygga det nya vetenskapsparadigmet vidare på samma sätt som andra nyheter inom den akademiska världen.Eller framföra konstruktiv kritik och sluta ge berättelser om det gångna som visar var tidigare makthavare brustit-nej,folk och speciellt partifolk vill inte veta av sådant,bundna av personliga maktrelationer och kompisömsesidighet.

(Tillägg sö 4 dec: i denna andra skrivit nu dylik mini-novell,och skickat hänvisning igen till mitt blogg inom Sosseriet.Om det sistnämnda inte går genom-då är det ett faktum: det är lågt inom partiet och man valt fel partiledare.Men så långt tror jag inte att Håkan går? Varför skulle han göra det-vi står ju på samma linje-förnya partiets framtidspolitik även om min linje går djupare,grundar sig även på andra samhällssektorers erfarenhet än bara politik (dvs. akademiska världen,näringslivet,kulturella sfären,internationalism)

Trovärdighetsvillkoren

Göran Johansson är en av dessa gångna tiders makthavare som kämpat så idogt på barrikaderna att glömt stödja omvärldsbevakningen och särskilt bevakningen av nyheter eller alternativa tankar inom S-partiet?
Jag håller dock med hans hänvisning till Gustav Möller-som blev inte vald till partiledare ävenom han hade ödmjukhet inför folket (se Johanssons referat till hans två klassiska citat: ”varje förslösad skattekrona är en stöld från folket” och ”endast det bästa är gott nog åt folket”).Jag hänvisar härvid till mitt bloggande inför senaste valet-under Almedalsveckan tex då jag kommenterade dag för dag medias diskussioner om aktuella förnyelse-förslag och relaterade de till mina intressen att reformera S-partiet med det nya vetenskapsparadigmets förslag för framtida politik.Tillika som mitt S-knapp slogan,som även Göran nu tycks ansluta sig till: ”(Välj) S-partiet som spjutspets (för framtiden). Till skillnad från Håkans glöd och övertygelse för den svenska socialdemokratin brinner jag för den globala förnyelsen- därav mitt existentiella valskylt ”Avatar of Synthesis”.Att reformera Sveriges S-parti räcker inte för det. Men det kan vara så,att någonstans ska man börja,och Sverige är nog bland de stater som har bästa möjligheter att föra fram förnyelsen globalt. Jag har på distans försökt påverka via Finland-mitt förra hemland där jag är född och levde mina första 22 år – och via USA då försökte stödja Obama i hans kamp för förnyelsen där-genom att visa att förändring – change- kunde vara radikalare och mer grundläggande än det som han torgförde som demokraternas politik,men det togs ej emot-kanske av hänvisning till min föga trovärdighet vilket makthavare och nyckelpersoner i Sverige förmedlat kännedom om till sina kolleger på andra sidan Atlanten(då vågat gå emot dem med mina nya förslag eller inte "löpt maratonlopp" tillsammans med dem) ?

Så det var nog trovärdigheten som det är frågan om.Då man skurits i möjligheter att föra fram framtidens förnyelse- både i vetenskapens-,näringslivets- och politikens värld av sittande makthavare eller diskriminerande myndighets- och rättspersoner- blir man inte trovärdig då man inte lyckas skapa den globala konsultfirman som var tänkt med det idoga arbetet på fritid vid sidan av manuella diskarbetet för att skapa resurser för firmans uppbyggnation,vid framförandet av nya idéer i fortsatta studier för att skaffa mer kompetens (se min SINUS-uppsats/konsultutredning om Uppsala Läns Landstings planeringssystem 1990 i Ekonomisk Historia vid Uppsala universitet som tilltänkt C-D-uppsats,där jag hade flera förslag att förnya vården och dess villkor i Sverige,vilka-om tagits emot av den tidens makthavare (bl.a. S-partiets) hade sparat-enligt mig-7 miljarder skattekronor årligen.
Eller i investeringar ur eget skinn s.a.s. med ursinnigt sparande från mat,hobbies,klädköp och nöjen.Nej,dessa sparade och investerade medel som tillsvidare visade underskott stals av skattemyndigheten,stödd av rättspersoner som ”inte såg skogen för träden” eller hade kortsiktiga värderingar-eller var positionerade som styrelse mm. maktpersoner bland konkurrerade företag.Dvs. den människosyn som man har i samhället där det är pengar som räknas-ej din integritet eller människovärde eller livsmål eller metamotiverat brinnande-definierar framtidspolitiken på vinnarens villkor.Om dessa är kortsiktiga eller långsiktiga får framtiden visa eller att mellankristiden-tiden från ett gällande paradigm till ett nytt-blir lång innan det tippar över av självbevarelsedrift.Förläng din tid här Avatar of Synthesis !

Företagandet som mänsklig aktivitet

Så Göran har nog inte erfarenheter av näringslivet då han påstår att det ärvinstintresset som är det första bland företagarens motiv varför man skapar företag. Nej-de finaste och mest framgångsrika företag står för hållbar tillväxt och goda sociala villkor nuförtiden-stödda av internationella standarder och intressen.Se tex mitt förslag om reformering av vården och omsorgen i SINUS-arbetet ovan.
Jag anser att privata alternativ ska tilllåtas,men kontrolleras av huvudmän-landstingen-med patientrelaterat redovisningssystem som följer honom/henne genom hela vårdkedjan även om den omfattar både offentliga och privata utförare.Mitt förslag för ny form av datorisering i landstingens planeringssystem var tänkt att både ge bättre villkor för anställda att koncentrera sig i sitt arbete då politikerna skulle inte blanda sig i detaljer i vården (som dem inte känner) eller effektivisera vårdkedjan med fokus på kvalitetsmått i de konstruerade programmena med olika gränssnitt på olika organisatoriska nivåer.
Och ännu mer: i mitt förslag på ny modell av den offentliga sektorn- Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor (DMOS)- skulle man skapa en balans mellan det offentligas värderingar att solidariskt finansiera vård och omsorg-men även skapa intresse för individens egna val.Det egna valet skulle sedan påverka i vårdens flex-prissättning av utförda tjänster och dessutom ta hänsyn till samhällssituationen. Detta var ej något mellanting mellan högerpartiers eller liberalernas valfrihets-intressen där de kapitalstarkaste ges bästa möjligheter och vänsterns svurm för det offentliga där det offentliga uppfattas på gammaldags sätt,generellt,utan byggt på det nya paradigmets människosyn,nya teorier och ur dessa deducerade praktiska lösningar i politiken och befrämjandet av valmöjlighet för hela folket i Gustav Möllers-anda:”endast det bästa är gott nog åt folket.Det är väl därför VU valde Håkan,och jag stöder både VU och Håkan och folkets bästa och därför skickar hänvisning igen till detta blogg till Sosseri-ansvariga.

Det offentligas förnyelse-intresse

Men står det offentliga då inte för det? Nej,det tycks vara tröghet och kortsiktiga politiska intressen eller strategier-eller ska jag säga brist på sådana-som gäller.Ett exempel: då jag ville förnya tex. AMS-politik både som vikarierande byråassistent i den lokala arbetsförmedlingen i mina två mindre utredningar (Om arbetslösa kvinnors bakgrund och Förnyelsen av romernas utbildning inom AMS)-vilka kunde ha tagits upp på riksnivån- var det tystnad som gällde och jag fick sluta i min vikariat (tack och lov-skulle inte ha orkat i den miljön som gällde där).Då jag skapade mina VBON-nätverk med invandrarna i mitt Vidorg företag för att ge bättre möjligheter för inhemska företagare att exportera,togs det ej emot av näringslivet och man baktalade mig vid mässbesök (av rädsla för uppkommande konkurrenten eller av medelmåttans kortsiktiga perspektiv?)Uppsala ommun eller landstinget gav ej heller stöd som medfinansiärer då jag skulle ha behövt det för att kunna starta ett EU-projektet för att skapa arbete så jag startade tillsammans med några vänner den lokala föreningen för utländska akademiker (UIA) som jag senare tänkte använda som ett nytt forum i ett annat EU-projekt då sökte projektledarskap i Östhammars projekten.Förgäves,samma gamla ryktesspridning och förutfattade meningar eller kompisömsesidig vid val av projektledare.Det offentliga står inte för förnyelsen- om det är för radikalt eller drivs av annan än inhemskt född person- det är min tolkning av det hela.

Naturligtvis kan man tolka att det är min person som är förklaringen för att jag inte lyckats,men det är svårt att använda den tolkningen.Jag har ju försökt förankra det nya-tex. genom att skicka cirkulärbrev till alla länsarbetsförmedlingar om mitt förslag på De Abetslösas Online Databas -Vidsol-projektet- slutarbetet på en AMS-kurs i data då var arbetslös,innan jag till slut hamnade i mitt nuvarande jobb som tidningsbud då inget annat erbjuditss på arbetsmarknaden för den kreative med nya,radikala förslag eller kritik av världens andra finaste konsultföretag som de styrande valt för att utföra förnyelsen i det lokala landstinget.Jag möts ju av tystnaden.Jag hade ju ej heller fått starta eget bidrag av Allan Larsson då sökte det då firman var den enda möjligheten att föra fram det nya vetenskapsparadigmet då den akademiska världen hade ej visat intresse eller ville inte följa vetenskapens grundläggande etik om fri sökande efter sanning eller diskussion om framförda nya teorier mm.

Partiledarens funktioner och tillfällen att utöva makt

Ett annat exempel som Göran inte känner till av det offentliga. Jag startade firman Vidorg (med motiv att föra fram det nya och skapa resurser för långsiktig förnyelse- tex om lyckats som globalt konsultföretag kunnat ge stipendier till unga forskare för att forsätta utveckla det nya paradigmet då den offentliga gav inget stöd för det -se villkor ovan- då det är de besuttnas intressen som styr,stödda av rätt sorts titlar,rätt sorts etnicitet,rätt sorts klassbakgrund) gällde det att man kunde dra av gjorda investeringar ur lönen.Detta var villkor för mitt firmaskapande.Efter ett år förändrades detta av S-regering (var det Kjell.O.Feldt eller A.Larsson som stod bakom det-har ej kollat det) varför jag pantsatte min lägenhet och blev skuldsatt,vilket jag ej varit dessförinnan.Så skattemyndigheten tillät rullandet av underskottet- dvs.gjorda investeringar som visade underskott tv.då det offentliga gav inga konsultuppdrag för den innovative-från år till år tills det vuxit till en drygt halv miljon då det var dags att plötsligt säga: nu nollställs det – dvs. expropriation /stöld till det offentliga.Det var mina medel,sparade ursinnigt av mig-ej av de offentliga personer eller andra-medel som var ringa jämfört med vad tex. olika kända it-företag hade i underskott och vilka tillåtits.Detta stöddes av rättspersoner i Kammarrätten-dvs. av det offentliga.Ska jag då säga att det är rättslösheten som gäller i Sverige då det är frågan om innovativa företagare eller entreprenörer? Nej,säger bara att det finns "ruttna ägg" bland personalen inom det offentliga och då den gamla formen av tjänstefelsparagrafen ej längre gäller-fråntagen av O.Palme av okänd anledning (kanske med sin klassbakgrund med ensidigt upplevda erfarenheter av livet eller livet på barrikaderna i massmediaglans eller av tillfälligt misstag i sin framtidspolik såsom H.Juholt tycks göra nu genom att välja fd. myndighetspersoner med gammal dags (makt) erfarenheter som drivande för förnyelsen inom S-partiet-dvs. strategiskt misstag ?).

Sammanfattningsvis

* Det är bra att Göran ansluter sig till min linje att inrikta sig för framtidens politik.
* Det är bra att han vill att partiet ska sluta upp med det interna krypskyttet och ägna kraften åt att forma framtidens politik.
* Men samtidigt ska man göra omvärldsbevakning-både internt inom partiet(min blogg gårkanske att läsa nu inom partiets sosseri-referensen skickades av mig i går då märkte att det hade tagits bort) och internationellt-inom förutom politikens värld även inom vetenskap,kulturlivet,bland folket och dess många erfarenheter som man varit tyst om ty ”de minsta kan bli de första"

Lasse T. Laine
Uppsala

(Lasse är medlem i S-partiet i Uppsala och jobbar bl.a. i en av deras skolgrupper för att utveckla framtidens skolpolitik)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar