You can translate my blogg with Googles help :)

fredag 9 december 2011

Strategisk planeringsapp för S-Sosseriexempel

Ref. SvD/Trend,fr 9 dec-11,"När unga får bestämma",av Ylva Edenhall

Då läste denna utmärkta artikeln,blev både glad och ledsen.Glad: progressiva tankar om delaktighet för unga,om intresset för framtidsfrågor bland ungdomar i Stockholm,om IBM´s intresse på sin 100 års jubileums väg att påverka positivt till förnyelse av tex. stadsbyggnation tas tillvara.
Ledsen: att min väg-tv-att bygga en motsvarande globalt företag ligger nere (fast ej givit upp än,vilket visas tex i mitt bloggande innan detta) utan att jag kan på kort sikt påverka detta så mycket mer än att gneta i mitt dagliga jobb; att ungdomar-pga. de offentliga medias ointresse för verkligen förnyande lösningsförslag gör sig gällande-får inte inblick i de trender som kan bli aktuella i framtiden.Dvs. de uppfostras i auktoritetstro,statustänkande och kortsiktiga intressen.

För att exemplifiera detta-och samtidigt ge tips för dagens makthavare och kapitalstarka kretsar,
kopierar jag här den RedNotebook-tillämpning-en anspråkslös app för skrivbordsnoteringar i min notebook-här och hoppas att det väcker intresse?

Här är den appen:

-This is Lasseś StrategicTemplate to the day:

"fredag, 2011-12-09 19.20.17"

Title

RedNotebook note

Purpose/Keyword

StrategicPlanning to Sosseriet?

Description

Då läste i dagens SvD/trenden om IBM:s och Stockholms stads gemensamma seminarium om staden i framtiden,märkte att ungdomars idéer om planeringsprocesser var bra:

delaktighet,information,uppföljning genom återkommande möten och användning av internet-tex chat
integrering kring olika generationer tex genom närodling tillsammas
tätning i stadsbyggandet och vattvägar för transporter
särskilda kunskapsgallerior i skolor och arbetsplatser
återsamlandet av matavfall och sopor till tillverkning av biogas
Dylikt togs upp av mig i min tilltänkta eMBA-examensarbete och dess tvärvetenskapliga metodik om bl.a. "Lokala Rum", 2003,som dock fick avbrytas pga. bristande intresse från lärarhåll
Var dock överraskad att det fattades intresse för
ideologiska samband,tex. prissättningar (jmf. flex-priser i min nya samhällsmodell DMOS-Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor)
människosyn: hur tex. invandrarnas kunskaper som tas inte tillvara hänger samman med statustänkandet och synen på människan genom prestige-,klass-,etnicitets-mm. kategorier
trender i staden och dess utveckling hänger samman med regionala och globala förhållanden: hur Kunskapsgallerior kunde vara förutom öppna för olika generationer även för andra perspektiv (tex. nytt vetenskapsparadigm) och erfarenheter då deltagandet i sig ("processen") räcker inte för att utveckla något nytt om "ramen" är det gamla.
===ToDo/Shorttime===
blogga : DueDate: "fredag, 2011-12-09 19.20.17"
- : DueDate: "fredag, 2011-12-09 19.20.17"
- : DueDate: "fredag, 2011-12-09 19.20.17"
===Shorttime/Focus===
nätverksbyggande
===ToDo/Longtime===
spara,investera :DueDate: ""
kunskapsbyggande : DueDate: ""
trovärdighetsbyggande : DueDate: ""
===Longtime/Focus===
vinna mer trovärdighet,skaffa mer kunskap,sprid intresse för det nya vetenskapsparadigmet som ett medel att förnya lokalt,regionalt,globalt
lokalt: tex. för att förnya S-partiets framtidsprogram med nya teorier och deras apps
regionalt: medverka för att reformera Euron för ett nytt tillväxtskede
globalt: detsamma för tex klimatdiskussioner- rädda Saab på ett nytt sätt ?, skapa M.O.Exchange-tillämpningar för "klimat-optioner" där olika företag-i samarbete med finansvärlden och öppenheten för mer rättvisa utdelningsprinciper kan få folket att hoppa in på "framtidståget" med win-win relationer (i stället för klassmässiga bonustänkandet)
===ExecutiveSummary==

By using RedNotebooks simple RedNotebook in Linux/Ubuntu nb, you can write own small apps to different documentation purposes,link them to your files and websites and spread interest to your contacts and partners.In this own app Lasse T. Laine shows his notebooknote on his strategyplans to build up his company Vidorg and interest to cooperate fe. in reforming Euro,create new options for his M.O.-derivate instrument which could be used and possibly save/rescue Saab by a new kind of strategy?

links to files: filename.txt
Images:
links to directories: directory name
links to websites: RedNotebook Homepage
---
tags: vidorg framtidstrender euro sap sosseriet m.o.exchange klimatkrisen

Vore glad om du kommenterade och/eller spred info om detta vidare

Med vänliga hälsningar

Lasse T. Laine
AoS (Avatar of Synthesis)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar