You can translate my blogg with Googles help :)

lördag 25 september 2010

Den osynliga,synliga handen

Vägen framåt-
bloggandet efter valet-10

”Den osynliga,synliga handen-
vidorghelps.blogspot.com”


SvD/Världen 25 sept 2010:”Nya EU-förslag ska rädda euron” av Mats Hallgren
SvD/Brännpunkt,25 sep 2010:”Dags att skrota integrationspolitiken” av Ola Karlman och Anton Landehag

Förord

Snart ska regeringen Reinfeldt lämna sitt regeringsförklaring.Det blir intressant att se om någonting av mitt bloggande på dessa sidor har påverkat den officiella makten?
Har de ansvariga lyhörda nog att lyssna även på de kreativa alternativtänkarna,som
manövrerats till marginal i den svenska demokratin vilket faktum knappast lyfts up av SD?

Å andra sidan.Vad är bakgrunden för den upprördhet som förekommit och förekommer ang. Sverigedemokraternas intåg i den svenska Riksdagen?
Är man upprörda att de tar upp till diskussion det ”som man borde vara tyst om”?
Som tex.om rasism,om dold diskriminering (riktade det sedan mot infödda svenskar eller de sk. nya).Var inte rädda att diskutera med sverigedemokrater.Vi invandrare välkomnar deras anmaningar.Vi kan ju vid behov - med bevarandet av rötter till fd. hemländer-alltid lämna er för gott och lämna era infödda med ert ålderdomsboom eller behov av kreativa koncernbyggare som tar över då åldern gör sitt för olika organisationer och företag i Sverige.

Jag har tidigare skrivit (se nedan) om den kulturella attityden som finns i Sverige.
Som kulturell kvarleva från fd. bonde-jordbrukssamhälle som var inkluderande för de egna men betraktade med misstänksamhet de nya som vandrade in.Dags att diskutera om detta-påverka aktivt till attitydförändring för det faktiskt mångkulturella samhället även i Sverige såsom diskuterats i dagens debattspalter i SvD (”Dags att skrota integrationspolitiken” av svenska ungdomar Ola Karlman och Anton Landehag).

Här ska jag vidga diskussionen till EU genom att kommentera kort en initierad kommentators utmärkta diskussion inom EU-organisationer om behov av ytterligare åtgärder för att sköta skuldkrisen mm. Behov att ytterligare reformer inom EU för att tillförsäkra ny,uppåtgående konjunktur.

Föreslagna åtgärder från EU Komissionen

EU-kommisionären Olli Rehn (från mitt fd. Hemland Finland) ska den 29 september
presentera ett nytt paket med 6 olika lagförslag som ”ska ge euron en stabilare ekonomisk grund att stå på”.

För det första ska den sk. stabilitetspakten delvis revideras (enligt Mats Hallgrens artikel ovan).Utöver skärpning av straffprocedur mot länder som inte förmår hålla sina statsskulder och budgetunderskott inom givna gränser,ska de olika,nya straffprocedurer bli mer automatiska,utan behov av EU-byrokrater som hinner inte reagera i tid mot flagranta överträdelser som tex i fallet Grekland.

För det andra ska övervakningen av finansmarknaden kompletteras med bevakning av medlemsländernas finanspolitik.Hur detta ska ske blir intressant att se-genom EU-skatt,tvingande investeringsmål för olika delområden i olika utvecklade samhällen,med vilken teori mm?

För det tredje och fjärde ska det arbetas fram likformade procedurer i budgetarbetet och organisering av olika råd som följer arbetet med enformig arbetsgång.
Detta liknar delvis det som jag föreslåg i min analys av SINUS-planeringssystemet för Uppsala Läns Landsting i min uppsats-utredning 1990 i ekonomisk historia vid Uppsala universitet (vilket,om mottagits och diskuterats på sedvanligt,akademiskt sätt,öppnat mig vägen för doktorandstudier i ämnet och examen som tycks vara behövligt för att bli betraktad som seriös tänkare).Vilket arbete skulle-förutom att ha reformerat landstingsvärlden i Sverige-även givit en grund för ny samhällsmodell (av Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor) som kan reformera dagens vilsna socialdemokrater i såväl Sverige som i Europa.Dags för ett litet konsultarvode i efterskott Komissionen? Mitt förslag för nydatorisering av ULL:s planeringssystem där politikerna kunde följa den ekonomiska utvecklingen i realtid vore kanske något även för EU ? (Mer om detta nedan-dvs. mitt förslag att förnya Euron).

För det femte ska paketet innehålla mer diskussion om behov av strukturpolitiken.
Här kan nog Anders Borg glädjas att hans understrykning i Gunnar Strängs anda(fd. Svensk långtida finansminister i soc.dem-regeringar) om behov av överskott i statsfinanser ska lyftas upp även i europeisk nivå.Det lär sedan ytterligare detaljrikt förfinas med olika utgiftstak ”såsom i Sverige” (enligt artikeln ovan).

Gott och väl.Utöver dessa administrativa förslag som syftar till att understryka viktigheten av uthållighet i de offentliga finanserna (grupp A),ska paket även innehålla en positiv,framåtsyftande inslag (grupp B).Av dessa kan nämnas tex.
”mobilisering av tillväxtens drivkrafter genom strukturreformer på arbets-och tjänstemarknaderna,undvikandet av makroekonomiska obalanser mellan olika medlemsländer.

Den hand som ni sårat,bitit,ger ytterligare förslag

Mitt oberoende tankesmedja Vidorg (dvs. ej givit upp min vision än om verklig förändring/förnyelse globalt genom olika tillämpningar av det nya vetenskapsparadigmet vars grunder jag skapat,men vilket är ej diskuterat offentligt eller givits stöd att utvecklas vidare) vill väcka ytterligare ett tanker här:

Dags att förnya Euron- genom ny teoretisk lösning ?

Det är bra med adminstrativa åtgärder,men de skapar inget nytt,inga nya resurser.
Då jag har tidigare på min andra blogg diskuterat om världens finanskris-och hur den tex. Kunde ev. Ha undvikits om ”marknaden” (dvs. den liberala massmedian) hade tagit upp och diskuterat mitt nya, 3 dubbelt säkra derivatainstrument och ev. Börjat tillämpa det-ska jag här undestryka att det går att förnya det centrala instrumentet
euron.Hur? Det kan jag ta upp i ett gemensamt skrivna arbetspapper tillsammans som gästande konsult tex hos Komissionen? Ge mig uppdrag,lyft mig upp från mitt marginaliserat liv här i Sverige-jag lovar ge järnet.

PS. Har redan investerat från mitt lilla överskott i den månatliga låglönen i mitt nya Kindle-läsplatta,dit jag abonnerar trådlöst veckovisa nyheter från Wirtschaftswoche-magazin.Har Komissionen dylikt för internt bruk? För att diskutera kolleger sinsemellan sas.- oss osynliga strukturkonsulter- meta-änglar (se min tidigare diskussion om Anders Borgs ekonomisyn,där jag lyfte upp den här meta-aspekten).
Ska det vara så från evighet till evighet att grannlandets Olle får vandra fritt,men här motas han vid grinden på ett äkta svenskt vis (se ungdomers diskussion i artikeln ovan i SvD,som jag även kommenterat).

Väl bemött,kanske i Europa?

Eftertanke

Mitt tidigare inlägg om ”fängelset Sverigebunkern” var metaforiskt menat.
Naturligtvis är jag en fri man här-ävenom jag upplever stor frustration att mental förnyelse i vetenskap,näringslivet och offentlig mediadiskussion går så trögt.
Ett bra sätt att undvika tolkningsstridigheter efter min död vore att börja diskutera här och nu,så att jag hinner ge min tolkning av det tolkade av mina tankar.


Vägen framåt

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre,efter valet10.


Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, 2010 . All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar