You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 23 januari 2011

På miljöfronten inget nytt

Vägen framåt- 11
bloggandet för förnyelsen på en ny grund

På miljöfronten inget nytt

Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

SvD/Jobb&Karriär:”Släpp inte taget om talangerna”av Sara Lomberg,sö 23 jan. 2011
DN/Debatt:”Miljöpartiet uppfattas i dag som ett typiskt vänterparti”,av Nina Larsson och Johan Pehrson,Lö 22 jan 2011
DN/Debatt:”2011 blir ett viktigt år för en hållbar global framtid”,av Johan Rockström,Måns Nilsson,Richard Klein,Clarisse Siebert,Lisa Schipper,Bo Kjellén,Sö 23 jan 2011


Förord-säg inte att jag är en talang bara för att jag fungerar så

De refererade rikspress-debattartiklar ovan har det gemensamt att de lyfter upp viktiga frågor.Utan talangerna-ingen förnyelse,inga nya tankar,teorier,strategier att utveckla näringslivet,den offentliga förvaltningen och fou-världen.Att positionera i mitten-trots att det varit ett knep att vinna i valen i såväl i England (New Labour-valen 1997,2001,2005)som i Sverige i 2 senaste val,har kanske blivit en sliten strategi att vinna nästa valet i Sverige(och även globalt) då det är så många partier som vill positionera sig där och vädja till det nya kunskapssamhällets breda mittväljargrupp?

Att lyfta upp energi- och livsmedelsproduktionsfrågor som centrala frågor för långsiktig global överlevnad- ja visst,men räcker det? Har man blundat för det nyaste på teorifronter-för den nya,fler-dimensionella ekologiteorin och den syntetiserande ekonomiska teorin då traditionell ekonomisk teori förenas med ekonomisk antropologi på en ny grund,deducerad av mig ur det nya vetenskapsparadigmet 1980,respektive 1990.Inget nytt på miljöfronten alltså om dimman inte lättar och det nya inte lyfts fram eller tillåts utvecklas på samma,demokratiska villkor som för det gällande paradigmet,eller utvecklingsarbetet för befintliga partier.

För den delen-till sist en fråga: ska de nya,samarbetande ledarna inom näringslivet,forskningsvärlden,den offentliga förvaltningen (inklusive partier) vädja till befintliga värderingar,tankesätt,teorier,och sociala hänsynstaganden då de ska utveckla de radikalt nya strategier som krävs för att förnya tex. det socialdemokratiska partiet,eller statsförvaltningen (inklusive Regeringens Europa-politik eller stöd för globala program och processer för de centrala miljöfrågorna)?
Om den breda massan eller mittenväljarna är tillräckligt kunniga att förstå sitt bästa att sålla fram de talanger som behövs på den gemensamma miljöfronten,så att de åtminstone låter djungeltrumman gå fast de etablerades massmedia inte fungerar i sin omvärldsbevakning och diskussion om alternativa framtidsscenarier eller det senaste nytt.


Sammanfattning

I denna meta-analys har filosof-samhällsvetaren Lasse T. Laine lyft upp de frågeställningar som han anser ha fattats i den offentliga diskussionen:
trots att den etablerade näringslivsforskningen och ledarskapsvisdomen är väl medveten om behovet av att ”ta hand om talangerna” inom olika organisationer och skapa en integrerad kultur kring dessa frågeställningar-fungerar det oftast inte.Varken i fou-världen,i näringslivet,i massmedia,inom politikens område eller i statsförvaltningen.Varför blir det så? Är det de lätta uppfostrans "broilerledare" som ställer till det då de har inte fördjupats som personligheter i kamp mot alla odds- i kamp mot konventioner och leda,för att försvara och lyfta upp rättigheter för den grupp som av kulturell eller social tradition trampats ned eller marginaliserats,eller för en ny social rörelse som tex det nya vetenskapsparadigmet skulle skapa globalt i fråga om nya politiska praktik och värderingar om det lyckades gå genom de välvilligas bidragsvärldar eller retoriska demokratier.
Hur troligt är det att de globala ödesfrågorna som duggar fram i accelererande takt -då medvetenheten om behov av deras lösningar växer- kan lösas med bevarandet av den globala fronten för de välsituerades ömsesidiga hjälpstrategier?

Blir 2011 årets globala konferenser återigen danser kring de konventionella lösningar,eller ? Ja,eller vad ? Att dimman lättar,det fördolda lyfts fram,folket lyfter bort i både formella och icke-formella val de som skymfat deras rättigheter att få veta mer,att växa som tänkande,kännande,upplevande individer,familjefäder och mor och världsmedborgare?

Det liberala arvet- liberalismens dilemma

Då jag i natt var på väg att fylla första distriktets tidningsbuntar i den vagn som jag drar med cykel (cykelburen tidningsbud i min halvtidstjänst),hörde jag en förbigåendes diskussionsinlägg:”..man tar inte hand om dem”. Jag associerade det till den grupp som jag själv tillhör socialt-ekonomiskt i det svenska välfärdssamhället: första generations invandrarna,inklusive flyktingar.För mig har detta varit både ett växande i kunskap som i personlig utveckling.Av mina tvärvetenskapliga studier i samhällskunskap (ekonomisk historia,socialantropologi,
samhällsplanering,öststats-kunskap,informationsteknik) vet jag att det som man säger är en sak (”vi för progressiv invandrarpolitik”,”vi är inget rasistfolk”),det som man gör en annan (distinktion som är central inom tex. socialantropologin som forskar hur människorna organiserar sig).Sverige har utvecklats mycket i sin samhällsutveckling under dessa drygt 40 år som jag varit här.Även personligt har jag vuxit från de första 10 årens lidande i diskjobb(det rätta arbetet för långtidsutbildade teoretikern som åsyftat att starta en vetenskapsrevolution med det nya vetenskapsparadigmet,och i sin kamp-med resurser från eget sparande och personliga investeringar- utvecklat de öppnande frågeställningar till förslag på nya teorier och en ny samhällsmodell som kunde skapa grund för reformering av samhällen i dess senaste form av postindustriell ekonomi (kunskapssamhällen),till försök att starta en global konsultfirma vid sidan av diskjobbet som format basen för firmans investeringar,till bitterhet då skapade lösningsförslag inte noterades,lyfes upp och diskuterades,vilket-om så skett-hade lyft mig till den social-ekonomiska position som man förväntas få av sina investeringar i kunskapsväg och tiden för universitetsstudier.Till resignation,parad av förakt för det samhälle som globalt positionerar sig som en av de bästa-att de 1. generationsinvandrarna som inte gått genom de svenska skolorna och lärt sig veta de rätta sociala och kulturella koderna (”vet hut”,”var lagom”,” ät mammas köttbullar”) offras som låglönegeneration i arbeten som bidragstagande ungdomar vill inte befatta sig med.Till strategiskt tänkade och bloggande: OK-om detta går inte genom nu-så får jag väl födas igen.
Säg 1000 års fördröjning?

I mångt och mycket har jag ovan tillämpat den liberala traditionen som kommer tex.till uttryck i John Stuart Mills bok ”Om friheten” (On Liberty,1859).Vädjan till argumentativ diskussion,utan auktoritetstro.Viljan att bli betraktad som en fri individ i det demokratiska samhället(även om med invandrarbakgrund- dvs. att de mänskliga rättigheterna skulle gälla även mig då jag skulle blivit betraktad som samhällsmedlem vars strävan,visad samhällsengagemang i lokal politik,föreningslivet och privat,tillika som framlagda tankeinnehåll skulle betraktats på sin sakliga grund- ej att ytan-anspråkslös klädsel (då hade ej råd att köpa nya) eller småfel i språkbruk (i iver att uttrycka genast det tänkta)-skulle utvisa mig till livslångt marginalliv.

Vad har den här liberala tradionen blivit i dagens Sverige?
Folkpartiets partisekreterare Nina Larsson och Johan Pehrson,partiets gruppledare i Riksdagen,diskuterar i sin DN Debattartikel den 22 jan 2011 om Miljöpartiets ev. kommande nya språkrörets Gustav Fridolins tidigare artikel i DN om MP:s strävan att bli en bred mittenparti.Minsann- det är Folkpartiet som ”är den enda politiska kraften i Sverige som bildats med uppgiften att förvalta och vidareutveckla liberalismens ideér i vår tid”.Dessutom- folkpartiet är med i den nya Alliansen- partisamlingen i mitten som lyckades erövra den politiska makten i två efterföljande val-efter socialdemokraternas tidigare hegemoniposition.

De lyfter upp Folkpartiets ambition att vara en frihetsrörelse för social och politisk frihet för alla, oberoende av bakgrund.Idealbeskrivning mot det som sker ? Se beskrivning av mitt liv som 1. generationsinvandrare här sedan augusti-69.Vad jag än gör-får majoritetsbefolkningen alltid frukterna eller kredit på sitt konto.Kanske är det fel med tankesättet att ”vi ska åtgärda det rätt för dem nya svenskarna”- i stället för att lyfta upp de tankar som vårt samhälle grundar sig på: en materialistisk syn på människan (med detta menar jag inte ett religiöst perspektiv,utan filosofiskt-se mitt tidigare inlägg ovan i samband med lyckoforskningen)som definierar dikotomier i antingen-eller form;vi-svenskar-dem,de som ska hjälpas,tas om hand.

De lyfter upp folkpartisternas och liberalernas sociala engagemang för att friheten ska inte bli endast ett privilegium för de redan välbeställda.Visst- hur många liberaler har stött mig i min kamp för ett nytt vetenskapsparadigm.Eller varit en tjänsteman som blundat för grova tjänstefel tex.i samhällelig expropriering av mina firmainvesteringar som tillsvidare visat underskott då jag hade fått driva marknaden som inte varit mogen för att börja diskussion om mina förslag på nya samhälls- och ekonomiska lösningar (se min nya samhällsmodell,fler-dimensionell hållbar tillväxtmodell av NMEP-spriral,skattematris-modellen som enligt mig kunde förnya skatteförfarandet, mina förslag att reformera sjukvården genom ett nytt slags datoriserat planeringsystem som korsar både privata och offentliga världar eller binder dem samman för en välbalanserad patientuppföljning där även individens egna aktiva roll stöds i sk. flex-prissättning).Samhällsstöld av dina investeringar och ditt liv- visst,men vi ser inte dig eller det-vi liberaler tittar åt annat håll,bland våra egna.

På det här faktiska sättet blir det inte trovärdigt med folkpartisternas försäkran att partiet har inte bildats att förvalta klass- eller gruppintressena eller för att protestera mot samhällsförändringar som sekularisering,invandring eller högteknologi.
Deras liberala ideér för marknadsekonomi och fria företagsamhet,för inkomstbortfallsgaranterad välfärd (”den som kan försörja sig genom arbete ska inte leva på bidrag” då personligt frihet hänger ihop med personligt ansvar), för global frihandel och ökat politiskt samarbete,för välbegränsad statlig maktutvövning.
Ja,vad mer kan man hitta på positiva saker allteftersom(ad hoc-efteråt,då andra,ur
klassmässigt mer begränsade bakgrund eller samhällsposition har kämpat fram de nya ideérna,ja- då hänger väl även liberalerna med eller hur?

För att försvara MP:s Gustav Fridolins försök att använda samma taktik (ett strategi är det inte-inte längre) som Alliansen och den Nya Labourn i England- att bli bred mittenalternativ-dock med kritik (se senare fram då jag jämför MP:s miljöpolitik med de reformerade socialdemokraternas röd sådan)- anser jag att de har missförstått,alternativt grovt misstolkar MP:s syn.Må vara att Karl Staaff passar bättre för Folkpartiets persongalleri än för Fridolin(en tanke:är Fridolin en återfödelse av samma själ,i en ny personlig gestalt?)och hans Miljöparti.Deras tolkning av tex. MP:s förslag uppstod inte från en syn att jobba mindre som påstås vara fallet,utan om samhällssolidaritet att dela på jobben och samtidigt kunna förkovra sig vilket skulle komma i längden samhället tillgodo.

För att denna meta-analys skulle inte bli altför lång,sammanfattar jag frågan här:
är det inte en paradox att det liberala arvet har inte kunnat utveckla en syntes mellan samhälleligt och individuellt ansvarstagande,med betraktandet av modern samhällsutveckling,globalisering och vetenskapens utveckling- dvs. proaktiva liberala ideér? Har tiden gått förbi liberalerna såsom det har nu gjort i samband med mitt förslag eller skapandet av grunderna för ett nytt,bredare vetenskapsparadigm som-om det ska absolut stämplas med sedvanliga termer- vuxit ur både den kontinentala kulturfilosofiska grunden (se existentialism,hermeneutik,
fenomenologin mm),som den anglo-saksiska empiriska traditionen,dock med fler-dimensionell empiri till skillnad från liberalerna syn på människan på den endimensionella utvecklingsteorings grund (darwinism). Som det är nu anpassar sig folkpartisterna lagom i samhällsförändringen-de driver den inte-varken för eller mot marknaden.Frågan är(se senare i samband med min analys av SEI-forskarnas DN Debatt-artikel i dag om ödesstund för global framtid år 2011)om liberalernas tid är förbi som alternativskapande kraft.

SEI-forskarnas dilemma-hur är det med omvärldsbevakningen ?

Kunniga SEI-forskarna har skrivit en intressant debattartikel om dagens situation i global miljöpolitik.De beskriver hur det har gjorts framsteg i både FN:s regi i tex. toppmöten i Nagoya där man kommit överens om konkreta mål för biologisk mångfald eller skydd av lands- och havsområden,tillika som i bildandet av vetenskapliga paneler.

Under Köpenhamnskonferensen bloggade jag om breda samarbetsbehov med även icke-vetenskapliga organ och med allmänheten.Jag skissade även möjligheten att använda mitt nya M.O. (Management Option-derivata instrument från 1990 som ett sätt att skapa finansiering för olika miljöprojekt,samt skapa ett finansiellt annorlunda sätt att bedriva miljöpolitik.Tyvärr lyftes detta inte upp i massmedia,och därför har ej heller detta uppmärksammats i SEI-forskarnas fou-radar.

Finns det andra saker som man kunde diskutera i samband med deras profilering av detta år 2011 som viktigt år för global,hållbar framtid?

De påängterar energin som ödesfråga.En synpunkt som lyfts upp även i socialantropologin i dess syn på samhällenas utveckling.Då jag själv läste på min tid vid Uppsala universitet i den marxistiskt färgade institutionen där(sedermera lade lokala liberaler ned den med motivering att det var så mycket bråk där) i 80-talets början,abstraherade jag fram den berömnda socialantropologens R.A. Rappaports analys av ett naturfolkets ekologiska livsföring i Ny Guinea i hansberömnda bok ”Pigs för Ancestors” till en ny fler-dimensionell ekologiteori där samhället adapterar till naturens gränser eller övervinner dem (med intensifiering i någon av samhällets sfärer av ekonomi,politik,social eller kulturell sfär med återkommande,historiska ritualer)-dvs.fortsatte Marx´s och Levi Strauss diskussion om samhällets relation till naturen.Hur ser SEI-forskarnas ekologi- och ekonomiteori relaterad till det här radikalt nya som utvecklats från en fler-dimensionelle faktiska syn på både människan och verkligheten (det nya vetenskapsparadigmet).

De lyfter upp det konventionella behovet av att fasa ut fossil energi.
Jag å andra sidan är mer intresserad av att se hur fysiken ev. kan belägga empiriska data för stöd för den forskning som kommit fram i parapsykologi-tex. om materialisationer,levitation,icke-fysiska informationsföring genom telepati,klervoajans,prekognitivitet(föraningar-vetandet på förhand)mm. ESP-fenomen,botandet från fjärran med icke-fysisk energi mm.,vilka slags empiriska data inte kunnat inlemmas och förklaras av dagens vetenskap.Om det nya paradigmets skisser för nya fysiska teorier kan hjälpa att skaffa nya former av transportmedel eller teknologier,skulle framtiden blir radikalt annorlunda än SEI-forskarnas tankar.
Detta har jag tidigare-då jag var med i den lokala politiken-lyft upp i mina samhällsscenarier i min Röd Miljöpolitik-skrift,vars första del blev publicerad i en lokal tidning.Senare hänvisningar till den refucerades bort av media på alla fronter.

Jag anser att det vore synnerligen viktigt att ta hand om de alternativa tänkarna inom vetenskapen,näringslivet,statsförvaltningen och även inom politiken (se min diskussion ovan om detta).Att bilda en högnivåpanel för global hållbarhet vore bra men ej tillräckligt om man nöjer sig med det gällande paradigmets syn på nuvarande ekologisk teori eller med konventionella tankar om finansiering av miljösatsningar genom utsläppshandel (ad hoc-satsningar s.a.s).Se mitt förslag ovan om M.O.-projekt och M.O. Börs möjligheter (utöver miljöprojekt,både lokalt och globalt,kunde man även sälja M.O.-optioner på andra områden såsom hälsovårdsprojekt,omdaning av samhället med hjälp av den nya samhällsmodellen mm. allteftersom skapandet av olika tillämpningsområden för detta instrument framskrider av moderbolaget Vidorg eller förvaltningsbolaget Förmedling M.O..Finansiellt är dylika projekt även mer demokratiska än utsläppsminskningsprojekt,då de aktiverar både projektutförarna och mottagarna samt investerande,breda, engagerade folklager.

De nämner termen global ekosystemkris i sambandet med hållbar social och ekonomisk utveckling.För mig som utvecklat grundtankar (i skiss då ej accepterats att komma in i doktorandstudier och akademisk karrär med mitt nya vetenskapsparadigm och ej således kunnat utveckla en traditionell tung bokflora för ämnet av brist på resurser)
för ny ekonomisk teori och ekologisk teori av fler-dimensionell typ,skulle jag även vilja lyfta fram den positiva sidan.

Den dubbla evolutionsteorin (utöver fysisk sker det även motsvarande andlig (ej i religiös mening utan i anglo-saksisk mening av kunskap och etik) har tagit oss i ett läge då vi har möjlighet att komma till en ny kulturell utvecklingsnivå om vi tar oss an den nya utmaningen- dvs.en typ av kvantumhopp till ny kulturell utvecklingsnivå.Valet blir alltså:släpper den nya,ev. högnivå vetenskapspanelen fram det nya paradigmet,eller är det marknaden och dess fria krafter av typ Schumpeters ifrågasättande entreprenörer som gör det,eller både och-i samverkan?

Det finns även den tredje möjligheten: att socialdemokraterna lyckas välja en ny ledare som tar sig an denna fråga och således positionerar både Sveriges roll globalt på ett nytt sätt som socialdemokratins roll som progressiv kraft i världen- en ritual,vertikal axel längs vilken ansvarskännande mittenväljarna kan öppna sig för en röd,samhällsförnyande miljöpositik både i form av sitt eget liv,i sina privata val,som i samhälleliga val,i stället för Miljöpartiets endimensionella syn som färgas av dagens kunskaper och gällande paradigm.

Det är allrig för sent att vakna i dag.För att kunna välja framtidens lösningar i morgon.

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Socialdemokraterna i Sverige är på god väg att göra detta både vad gäller att förnya partiets kultur,organisation och politik.Förhoppningsvis kommer den eller de ledare som partiet slutligen väljer att ställa sig bakom det nya och proaktivt visa vägen framåt och handla därefter.I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar