You can translate my blogg with Googles help :)

tisdag 25 januari 2011

Om människosynen I : Statustänkandets fängelse

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Om människosynen I : Statustänkandets fängelse

Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

DN/Ledare:”USA-Obama klar för Andra chansen”,av Gunnar Jonsson,Må 25 jan 2011
DN/Debatt:”Dags studera islamistiska attityder bland ungdomar”,av Jimmie Åkesson,
Må 25 jan 2011
DN/Debatt:”S behöver nyfikenhet och mod”,av medlemmar i Valanalysgruppen för
Socialdemokraterna i Stockholms län: Nina Wadensjö,Anna Ljungdell,Thomas Arctaedius,Emil Högberg,Eva Silfverberg Liljeros


Förord

Vi föds till en familj. Den kan vara en socialt isolerad,ekonomiskt marginaliserad,sönderhackad av personlig maktkamp mellan föräldrarna i värsta fall (se August Strindbergs dramer),välintegrerad i majoritetssamhällets olika,”rätta” nätverk,stödd av förra generationens kapitalresurser och klasskontakter,i social mobilitet med en eller båda föräldrarnas karriärutveckling. Dessa familjesituationer kan man beskriva med många sociala termer och beskrivningar.
Sedan finns det familjer där förutom sociala spänningar i karriär och personliga attityder och värderingar finns skillnader mellan etiskt handlande,syn på sin identitet,strävan och livsmotiveringar. Dessa kan beskrivas med filosofiska och religiösa termer.
Gemensamt för artiklar ovan handlar om den föregivet antagna människosynen: att människan-i sin personliga identitetsdefinition eller syn på sig själv-kan endast beskrivas genom sociala statustänkandet.
Detta perspektiv utgör den första utgångspunkten i min serie om bloggande om människosynen. Andra kommande handlar om skillnaden mellan den officiellt uttalade och den människosyn som man faktiskt visar i handlande (II),om massmedias syn på människan såsom det kommer fram i diskussionen om yttrandefrihet och ekonomiska fördelar för social terror(III),samt sist om partiets motiv-syn: vilka slags människor man vill ha tex som partiledare och med vilka motiv man vill reformera samhällen(IV).
Självklart genomsyrar alla dessa perspektiv varandras,varför följande debatten kan föras antingen tematiskt(problemvist) såsom refererade artiklar tar upp,eller i utvecklingsgång då tex. Det nya vetenskapsparadigmets fler-dimensionella människosyn kunde fokuseras på olika områden såsom i social-ekonomisk-politisk ”verklighet” i och till samhällen i olika utvecklingsstadier.

Följande meta-analys tar upp de västliga synen på människan-från sociala status tänkandets perspektiv.

USA-ledare omdefinierar sig-men räcker det globalt?

Gunnar Jonsson,ledarskribent i DN,tar upp i sin artikel Obamas situation inför dagens State of the Union-tal-tillståndet i USA-nationen.
Det senaste valet-med ”braksegern för Republikanerna” då dem tagit över majoriteten i Representanthuset från Obamas Demokrater,har ställt det till för den sittande presidenten Obama. Hans möjligheter att driva sin politik har därmed blivit snävare-alternativt måste han definiera om sin framtidsstrategi vad gäller tex jobben,skatter,försvarsutgifter,kostnader för sociala förmåner mm. Det gäller kort sagt radikalt minska budgetunderskottet.
Tyvärr kan staten inte göra mot sig själv såsom den tex. kan göra mot den enskilda individen eller organisationen(företaget): tex. nollställa underskottet och expropriera de faktiskt gjorda investeringar (dvs. samhällsstöld).Man kan dock omdefiniera reglerna (lagar),strukturera om tex. budgeten (tex. nya regler och budgettak),skära ned kostnader för statens åtaganden,inte binda sig för framtida,automatiska utgiftstillskott mm. dvs. jobba med finansieringar av pågående och kommande,tilltänkta reformer. Den autonoma,oberoende Centralbanken/Riksbanken å sin sida hanterar om dollarns (respektive kronans) värde och om räntesatser som man definierar för den finansiella sektorn (banker mm. institutioner).

Jag-då min firmabyggande hade ”mött patrull” här (se ensidiga nollställandet av firmans underskott) och marknaden (inklusive massmedia)hade varit tyst om mina förslag på nytt finansiellt instrumentet som jag ansåg vara värt att användas tex. I både privata företags som den offentliga sektorns projekt- hade försökt komma in i USA-marknaden och hjälpa Obamas team i hans strävan att driva fram sjukvårdsreformen. Tyvärr noterades inte detta-trots att jag tex. hade publicerat en nischat webbsida om detta- ”vidorghcprojekt”- på Googles fria webbsidor.
Jag antar att detta var på grund av :
*min samhällsstatus (en officiellt noterad firma eller person)
*min social-ekonomiska situation (ej med rätt titel eller massa pengar,vilket plöjs in i tex. statusbil eller fina kläder,klocka mm ytliga statussymboler eller nätverkskontakter)
*min ”trovärdighet och legitimitet”:sett som sociala jaget från gällande människosyn som definierar människan genom hennes samhällsstatus,yttre kriterier eller andras definitioner av honom/henne-ej genom egen identitetsdefinition eller inre andlig utvecklingsnivå (kunskaps-etiskt)-
*vilket slags beteende ”är den rätta” i givna situationer såsom de definieras av de som har makten att tilldela sociala plattformar eller stipulera reglerna som gäller där (jag vore utlänning i USA- är invandrare i Sverige)

Så det var kört med steg 1 i H.C. - projektet där. Lika bra för det. Om den intellektuelle presidenten låter sig begränsas i rådgivarnas ensidiga syn eller marknadens icke-fungerande,då har han definierat sig själv och sin partis möjligheter för framtiden ang. tex. att stödja det pågående grundläggande paradigmskiftet som det gäller i mitt livsarbete. Det gäller att gå vidare både för honom och för mig. Det blir intressant att se hur statustänkandet färgar hans tal i dag och därmed ev. Minskar möjligheter för USA att klara av att formulera radikalt nya framtidsstrategier både för nationen och för världen.

Å andra sidan är Obama valt för nationen,inte för att jobba för global utveckling för vilket det finns inga demokratiska val. Hur som helst är dagens tal och de val som där poängteras viktiga även för oss i Sverige.

Den islamistiska terrorn i dagens debattsida

Jimmie Åkesson,partiledare för Sverigedemokraterna,tar till orda i artikeln ovan,och diskuterar om behov av åtgärder mot ”den islamistiska terrorn” och dess möjligheter att bedriva sin verksamhet här i landet.
Det är utmärkt att Åkesson försöker aktivt utveckla samhället i dess tex. Invandrar-och integreringspolitik.

Han föreslår att man ska stifta lagar för att motverka att muslimistiskt etniska ungdomar deltar i utbildningsläger utomlands i terrorhandlingar.
Att man startar årliga undersökningar om islamistiska attityder bland ungdomar i Sverige såsom gäller tex. Om rasism och demokrati.
Som motivering hänvisar han bl.a. till gjorda undersökningar utomlands om detta:

*att integrationsproblemen sammanfaller inte med extremistiska attityder
*att personer med jobb och utbildning är överrepresenterade bland dem med islamistiska attityder.

Hans förslag på ovanstående kommer fram i hans ensidiga,ytliga och naiva syn på
människan från endast socialt statustänkande perspektiv:

”Grunden till hotet från islamistisk terror ligger i människors åsikter och attityder. Det är inte några aningslösa galningar som begår och planerar den islamistiska terrorn utan det är människor som i grunden drivs av religiös övertygelse” konstaterar han.

I syner ovan visar han den traditionella naiva synen,utgående från det gällande paradigmets syn mellan djupa antingen-eller skillnaden mellan idealism-materialism,eller vetenskap och religion,mellan rättrogna och de falna,de andra.

Det nya paradigmets syn skulle formulera annan slags politik:
*ja,stifta gärna lagar mot utbildningsläger för terrorn,tillika som gör skillnad mellan muslimer och den islamistiska rörelsen.
*Men varför begränsa diskussion om terrorn endast till denna etniska grupp då det finns så många andra grupper (se gårdagens händelse i Ryssland) eller att terrorn är ett verktyg som används av även stater mot andra grupper inom landet eller i omedelbar närhet?
*Eller begränsa fördömandet av den fysiska terrorn då det skulle kunna utökas mot andra former såsom exkluderande praktik från samhälleligt påverkande i meningsfulla arbeten vilka skulle skapa annorlunda tillväxtplattformar för ambitiösa muslimistiska ungdomar (som alla andra).
Är inte själva partiet Sverigedemokraterna och deras ensidiga fokusering på invandrarfrågor som symptom att något är galet i den sociala verkligheten här( läs min berättelse i mitt förra bloggande- jag är från grannlandet Finland och således europeisk invandrare,men mött förhinder i min integrering ändå).

Jag tackar ändå Jimmie Åkesson för hans intresse att skapa debatt om dessa frågor,och att han tar inte instinktivt parti mot muslimer.Trots allt: Muhammed var ju Guds profet och han kan mycket väl få nya efterföljare såsom gäller även Gautama Buddha och Jesus. Eller utveckla vetenskapen så att motsatsföreställningar mellan olika religiösa grupper försvinner då grunden- människo- och verklighetssynen- i sin nya,mer utvecklade form undervisar att alla har rätt att idka sin tro så länge som dem inte hindrar andra,i fredlig samverkan med varandra.

S behövs-men ska vi inte jobba för världen också?

Till sist tar jag här upp den diskussion som Valanalysgruppen tagit fram i dagens DN.
Jag håller fullständigt med med dem. Deras positiva budskap- att det
behövs en grupp av personer som ska leda partiet fram till ny politik i nästa valet- är även en strategi i min skiss för tilltänkta närmaste medarbetare ifall jag skulle bli vald som ny partiledare(!).Jag är medveten att detta scenario har mycket liten chans att bli verklighet ävenom själva tanken av det vore viktigt: att en ny svensk skulle kunna bli höjt till viktig påverkansposition i det svenska samhället,i stället för att offras av slentrianmässiga fördomar eller dold rasism bland även högt utbildade.
Jag har alla de viktig egenskaper som listas upp i deras artikel:
*är modig,nytänkande,har ork,är självständig.
*Dessutom skulle mitt tidigare livsverk- skapandet av grunderna för det nya vetenskapsparadigmet- kunna utvecklas vidare med politikens verktyg: skapandet av samhälleliga resurser och nätverkande för det och officiella tillämpningar såsom i reformerad sjukvård,skatteförfarandet för det moderna kunskapssamhället,skapa jobb med det nya tillväxtprojektet och även kunna sedan finansiera det med författarens nya finansiella instrument som hittills inte vågat göras tex i USA som antas vara det första framtidslandet för vetenskap.

Det som saknas är dock deras självbegränsande syn på den svenska socialdemokratin. Jämför OlofPalmes,Sten Anderssons,Jan Eliassons mm internationellt inriktat arbete.
Om socialdemokratin skulle förnyas på det nya paradigmets grund-varvid dess traditionella värderingar av solidaritet,jämlikhet,jämställdhet,frihet skulle kunna argumenteras bättre för- skulle den svenska socialdemokratins framstående ledarskapsval kunna motiveras bättre: för en både svensk och internationell framtidsvision.

Det blir nog intressant att se hur det blir med det.
Jag kommer i mina senare bloggande ang. människosynen (del IV) diskutera mer om detta då jag även sammanfattar bättre min egen profil.


Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Socialdemokraterna i Sverige är på god väg att göra detta både vad gäller att förnya partiets kultur,organisation och politik. Förhoppningsvis kommer den eller de ledare som partiet slutligen väljer ställa sig bakom det nya och proaktivt visa vägen framåt och handla därefter. I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar