You can translate my blogg with Googles help :)

tisdag 22 januari 2013

Från SAP till PES till ...

Senaste strategi-info från nya vetenskapsparadigmets perspektiv

Ref. UNT/Insändare:Alla dess kommunstrateger...,Ti 22 jan-13,av Torsten Jarkrans

Sammanfattning

Håller med Torsten att det har skett en inflation i ordet 'strateg`.Egentligen skulle ordet eller termen strateg handla om centrala,viktiga,principiella perspektiv,planer,visioner,programförslag-ej "att reda ut behovet av förskoleplatser" som Torsten använder som exempel.Man kan dock hävda-som motargument-att hur platsförsörjningen ordnas,kan bero på flera saker och därmed behövs planering av principiella saker eller perspektiv i alla dess olika,viktiga dimensioner..

Ett exempel

Använder här följande referat-mina inlägg på den europeiska PES-organisationens sidor (PES-party of European Socialists).Då socialism har tidigare varit nära anknuten till traditionella syn på ekonomi och ideologi-vilket tangerar även använt välfärdsmodell med dess förgivet tagna syn på ekonomin och tex. människan i samhället-visar mina inlägg (med referenser till mitt fou-arbete från/på nya vetenskapsparadigmets grund)-att jag använder termens ursprungliga,gamla betydelse (ursprungen i antikens Grekland):"fältherre".Till skillnad från användningen av våld,beväpnad kamp,terrorism (i militär betydelse av termen fältherre),använder jag termen i dess modernare betydelse. "Riktiga strateger" är intresserade av att använda fredlig diskussion,argumentationer,spridning av info mm.aktiviteter. Traditionellt har tex filosoferna hävdat,att idéerna är viktigare än vapen.Om man skulle tex få talibanerna att inse,att genom att inlemma sig i modernare ekonomi än klanbaserad,skulle alla vinna i ekonomisk,social,kulturell välstånd och i längden även som nation då turism mm. skulle ta rollen som ekonomidrivande i stället för opiumproduktion? Se B.Obamas senaste installationstal om frihet mm.Kanske inbegriper detta att USA-militärstrateger får i fortsättning bättre utbildning,tex. i nya vetenskapsparadigmets nya människosyn? Refererar-som vetenskapare-till mina skriftliga produkter,och speciellt till den senaste-en uppsats i Ekon.Historia där diskuterar om begreppet hållbart budgetsystem.Visar där jämförelser med Uppsala kommuns syn och hur den kunde utvecklas vidare,samt till en viss paradox i regeringens syn.Även det kunde dock rättas till genom vidareutvecklandet av incitamentsperspektiv som har varit tidigare centralt hos Nya Moderaterna.Kanske kunde min uppsats nya förslag och deras innehåll användas praktiskt även i Uppsala kommun? Andra nivåer: SAP,PES,..i reformering av Euron och EU-budgetering.Var finns nu mina "trupper"? Nyfikna,demokratiskt sinnade människor som vill utveckla något nytt.Ser framemot detta-ev. som den sökta "omvärldsorienterad välfärdsstrateg"? Eller i firmauppdrag som skulle generera arbete även till andra än "fältherren"?

Referenser

"Recent forum replies by lassetl... Renewing Nordic and European Socialdemocracy-only ? Submitted by ltl on Tue, 31/01/2012 - 20:28.

Hello.I commented just an debatearticle in the Swedish newspaper DN today,31.jan-12 where the leaders of Nordic socialdemocrats presented their view to renew the Nordic model.According to me the challenges are more than prented there.In order to manage a true "real change"-we need even cultural change,based on renewing the social totality,in all itś dimensions (economic,social,political,cultural and adaptating to the borders of Nature).The Nordic model could use the new kind of thinking of the new paradigm of science,itś new kind of conceptual renewing (fe. in using relativistic concepts when evolving the general wellfare model of society-se my DMOS/PMDPS-Partially Market Directed Public Sector-model with itś Flex-prices which orders better balance with society and individual responsibility according to me as an alternative thinker),not-as presented as a recipe for social and economic evolution in Nordic countries. Saraś discussion-as a young European socialdemocract/socialist is interesting and if I understood it right,even on the lines of my view how to renew the socialdemocracy,based on the new view of Man,broader view of economic democracy and world scene. I paraphrase Barack Obama here,but write a broader view for us socialdemocrats in the whole world: Yes,we can better- make a real change.

http://www.pes.eu/en/user/me

On Latest Status (emails from members )

”To Paix.Whata.if you are metamotivated-t.i.concerns all.Such as my latest R&D paper(in Swe)conc.the Profitab.in loc.Public Sec.Conc.EU too 3 min ago (22/01/13)”

Med vänliga hälsningar

Lasse T. Laine

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar