You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 21 juli 2013

Om kollektiva identiteter då man vill vara individ

Kollektiva ramar för svenskheten..?

Ref.DN Debatt:Slopa kollektiva identiteter i den officiella statistiken av Marie Demker och Andreas Johansson Heinö,21juli-13

Författarna har skrivit ett viktigt påpekande,som kunde ha bäring även för kommande valrörelsen. Begrepp gör skillnad-här exemplifierad av begreppet ”svensk med utländsk bakgrund”.

Jag-som första generations invandrare (från grannlandet i öst) och som akademiker med skaffad utbildning dels i födelselandet,dels (det mesta) här i svenska universitet-anser att deras diskussion kunde tom. skärpas ytterligare.Enligt mig-dels gentemot mina erfarenheter i Sverige,dels som filosof-samhällsvetare-HAR termen ovan en smyg-exkluderande innebörd.Viktiga tjänster ges ogärna till ”svensk med utländsk bakgrund”-det lönar sig varken söka till sådana tjänster,eller att vänta att de höga befattningshavarna tar dig i beaktande då man resonerar vem kunde bli den officiella representanten för tex. viktiga ministerposter.Nej,det ska vara en inhemskt född,tror jag (i socialantropologin gör man en skillnad vad man säger och vad man sedan gör samt om deras syn som handlar,definierar dylika kategorier eller tjänstebefattningskriterier,och forskarnas syn hur man faktiskt gör det).På ytan ÄR Sverige mångkulturellt,men som segregerad sådant,tror jag.

Sedan om begreppsliga analysen.Begreppet indentitet kunde närmas även från en utvecklingssyn. Här har det nya vetenskapsparadigmet en annorlunda,fler-dimensionella syn.Människan har även en själ-medvetande-hon kan förvisso kategorieras med kollektiva alt. individuella identiteter angående det Sociala Jaget,men hon är mer än det (dvs. den fenomenologiska-upplevelsemässiga och fysiska).

För mig har min ”svenskhet” betytt att mitt egentliga intresse-att påverka globalt genom den gemensamma vetenskapen-har blivit kraftigt skuret-just pga.den dubbla tröskeln: dels som invandrare,dels med annorlunda begreppsstruktur som alternativtänkare.Jämför ovan om identiteten.Jag är intresserad av ”real change”-det som Obama pratar om-men blivit hindrat i mitt handlande.Ja,just av prat (och sociala stämplingar),oklara begreppsliga strukturer och smyg-exkluderande,ville man SE det eller ej.

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,Uppsala

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar