You can translate my blogg with Googles help :)

tisdag 23 juli 2013

Skatter,vinster,skattemoral och allt det där-glöm det?

Skatter,vinster,starta eget bidrag-och djävla anamma

ref. DN/ledare: Täpp till hålen,Ti 23 juli-13 SvD/Näringsliv:Nya strider om skatter väntar riskkapitalet,Ti 23 juli-13 SvD/Nyheter/Kolumn:Det är häftigt att betala skatt,av Per Schlingmann,Ti 23 juli-13 SvD/Nyheter:Regeringen kritiseras för bygglöner,av Malin Ekman,Ti 23 juli-13

Nej-jag väntar inte på Godot eller att framtidsutsikter skulle bli avsevärd ljusare för mig i Sverige. Nu gäller det att ”pensionärsplanera”.När ska man sluta jobba-som det heter-; när ska man skriva sina blogginlägg,kasta pärlor då man får ingen annan respons tillbaka än verbala kommentarer gjorda av förbigående.Till inget pliktande.

Den här gången tar min blogg litet avvikande innehåll.Jag skriver om vad jag tänkte skriva om jag hade skrivit ett sedvanligt blogginlägg.Vilket jag inte således gör-den här gången. Det gäller skatter,samhällets skatteintäkter,vinster,solidaritet och skattemoral.Och även om entreprenörens dilemmor.Den här gången alltså icke-utförligt-kanske tråkigt för de flesta.Nej,det ska ju vara en ”samhällsberättelse” såsom man börjat författa uppsatser vid Uppsala universitet,Ekonomisk historia.Inte för djupt,helst stilistiskt berättad,”så att alla kan förstå”. Så här kommer min ”skattebulla”-egentligen en kaka som flera kunde ha tagit del av om den bakats.

Viktiga referat

Första artikeln innehåller flera viktiga formuleringar.Som sig bör för en ledare i en av rikets ledande rikstidningar.Jag ska ta upp dem här och hänvisa till tankeinnehåll som de gav anledningar till,men skriver ej utförligare sedan om dessa då de blir ju ej officiellt kommenterade ändå.

-”När skattebasen urgröps blir det svårare att upprätthålla ett rationellt och rättfärdigt skattesystem.Det drabbar såväl samhällsekonomin som skattemoralen,och straffar särskilt de företag som inte har möjlighet att hacka upp och skyffla sina intäkter jorden runt”

Skattesystemet som skulle grunda sig på en ekonomisk teori eller modell kunde tillämpas översallt på jorden.Kanske typ min skattematris eller funderingar på fonderingar för reformerad EU? Politikerna älskar sin makt.Ett sätt att visa att man har det är att allteftersom komma med nya pekpinnar och regleringar,vilka gör det nästan meningslöst för företagen att inrikta sig på långsiktig produktion och produktionsplanering.Vad detta får för konsekvenser för marknaden,marknadens utveckling (ja,marknaden är ju människor-också),låter sig bara spekuleras.

-”Det finns ingen annan rimlig princip än den att skatteplikt ska knytas till platsen där den reella ekonomiska aktiviteten äger rum”

Entreprenörens dilemmor består ofta även av tidsmässiga hänsyn,tillika som riskkapitalistens,forskarens.Vilka reella baser och innebörder har tex. grundforskning-dvs. omdanande tankar eller teorier? Se nästa referat.

-”Kryphål som öppnar för att företag väljer och vrakar på det globala smörgåsbordet av skatteregler skapar skeva drivkrafter”.

Så sant,men då då de högsta politikerna har varken grundlig vetenskaplig utbildning (se ”samhälleberättelser” ovan som ekonomihistorikerna nuförtiden utbildas i tex vid Uppsala universitet) eller tillbörligt,tvärvetenskapligt utbildade högsta tjänstemän som hjälp som följer hög moral eller ha personlig integritet,blir det så här.Och vilka nyhetssidor berättar tex om mitt senaste långtidsprojekt SINUS (1990-2012) bidrag? Se mitt senaste (och nog sista) försök att komma genom ”tystnadsmuren vid universitetsvärlden” då det gäller att starta processen att utvecka ett nytt vetenskapsparadigm i en trebetygsuppsats vid universitet och institution ovan,som uppfattades som för tråkig eller tungt skriven då ville gå grundligt tillväga.Tillika att all hänvisning till något nytt vetenskapsparadigm skulle rensas bort,för att öka läsvärdheten,som det heter efter de franska filosofernas härjningar på den vetenskapliga marknaden.I uppsatsen lanserade jag nya begrepp/tankekonstruktioner såsom begreppet samhällsvinst och hållbart budgetsystem med funderingar på nya slags konton.Nej,nej-politikerna älskar sina regler-särskild om de görs om allteftersom,gärna utan någon strategisk planering annat än taktiska partihänsyn.Och till dessa får företag sedan anpassa sig för att överleva eller tom växa.Anpassa dig,fiffla eller var integrerad men dö.

-”Men det får inte stå i vägen för ett tillfälle för reform.När framgångsrika företag går med vinst måste de bidra med skatt enligt de regler som är tänkta att gälla”.

Så sant så.Och vilka är de tilltänkta reformerna? Reformerad EU? Tredubbelt säkert finansieringsinstrument (som medierna har varit tysta om och genom det bidragit till den långa finanskrisen och även upprätthållandet av etablerade finanssfärer så att de inte skulle få konkurrent av någon ny sfär)? Omdaning av IMF och dess bidragssystemet? Omorganisering av sjukvården i Sverige (vilket även kunde ha exporterats utomlands och skapat skattepengar om inte skattemyndigheten hade stoppat firmatillväxt genom nollställandet av gjorda investeringar som tv. varit negativa då marknaden är mognat tack vare etablissemangets tystnad vid media,fou-världen,i politiken.Alla dessa har jag skrivit om,och kunde ha skrivit nu även om en ny typ av konstruktion ”skattetratten” men anser det inte längre mödan värd då får inget tillbaka.Jag anser nämligen att min Vidorg var och är framgångsrikt företag,men tiden är ej mogen än för dess vinster-och ej heller marknaden (och människorna?).Jag anser att det är gammaldags att vara någon Jesus-i alla fall om man driver ett företag,och särskilt på den nya historiska situationen som råder i dagens värld.Pengar är ytfenomen för framgång-hur man använder pengarna är det som ska räknas,men hur många politikerna tänker så? Hållbart,långsiktigt,skapande rättvist,jämlikt,jämnställd samhälle och global kultur och civilisation som kanske någon gång i framtiden blir så integererad att de har mod att välkomna oväntade besök utifrån?

Och vilka reformer lyfts då fram i dag både lokalt och globalt?Reformering av banksystemet,att skapa internationella skatteregler genom koncensus-förfarande,politiskt.Långsam process antar jag? Det vore kanske lättare om man först förenade människor i en ny typ av solidaritet jorden runt genom det nya vetenskapsparadigmets nya,fler-dimensionell verklighets-och människorsyn och den vägen skapade bättre förutsättningar för tillväxtboomen? Min vision (och handlingsplan)-er tystnad-hänger det samman då vinsterna ska skapas och realiseras?

Strider som skattemyndigheten ägnar sig åt

Det är lättare för mig att kommentera här.Jag har ju lyft ovan om möjligheterna för en annorlunda utveckling.Om moralen hade varit hög i skattemyndigheten,om rättvisan hade fungerat i rättmyndigheter,om media hade varit vaksam och kämpat på barrikaderna för alternativtänkaren då han försöker realisera sin vision och koncernskapandet i landet lagom.Läs gärna ovan hur gemene företagen tänker,och blir tvungna att handla då reglerna är varken vetenskapligt konstruerade eller följer någon långsiktig samhällsstrategi,utan mest politiska berättelser i syfte att få makten i samhället. Till syvende och sist-vem bryr sig om den gemensamma jorden? Kringflackande företag som måste anpassa sig till dagens värld för att kunna få vinster och överleva. Visionärer kan man stjäla av,bilda samhällsinstitutioner eller forum med fd. topppolitiker för att den vägen mjölka nya ideer och samtidigt hålla konkurrens på mattan då idégivare får inte betald för något.Kapitalgirigas önskedröm eller vision om en gemensam värld? Vad sägs om samhällsreform: alla höga tjänstemän och generaldirektörer ska kunna visa i sina Cvś både tvärvetenskaplig kompetens,bred erfarenhet i olika sfärer av samhällslivet och personlig integritet som de visat i sina liv.Mot tex. diskriminering,ojämnställdhet,ojämlikhet.

Gamla rävar i nya forum

Det glädjer mig att Per Schlingmann har fått sin artikel publicerad i Svenska Dagbladets Nyhetssidor.Då jag har kommenterat ovan och tangerat de alternativa former av skattebasen, skatteprinciper,om möjligheter för internationella reformer och hållbar utveckling,kan jag säga här att Schlingmann är välkommen att lyfta upp min Vidorg koncernbygge på politikernas värld. Tyvärr kan jag inte betala något för detta pr men såsom den socialantropologiska forskningen visar har makten även andra dimensioner än den officiella,institutionaliserade.Han kunde vara tex. ”den informella statsministern” så att säga.Jag själv nöjer mig att vara ”ledande ledare” i världen-också inofficiellt.Ja,du vet-den som står och arbetar för ”real change” dock utan att vara USA:s president- eventuellt i framtiden,i kommande återfödelse?

Byggplats världen-åhoj

Socialdemokraternas ekonomiska talesperson Ylva Johansson riktar skarp kritik om den sittande regeringens passivitet då det gäller att skapa rättvisare villkor på byggmarknaden i Sverige. Jag håller med det.Hon tycks dock ej veta att det finns brister även hos myndigheterna här i Sverige då det gäller byggmarknaden.Hos Arbetsförmedlingen tex: vilka får starta eget bidrag-vilka nekas dem åt.Hos skattemyndigheten: vilkas firmabyggande hindras eller försvåras så att man skapar inte konkurrens med inhemsk föddas företag.

För mig var mitt firmabygge ett alternativ att nå ut i samhället då fou-världen var sluten.Att skapa en samhällelig plattform genom vilken jag kunde-genom eget,hårt sparande skapa kapital för firmainvesteringar och den vägen få en plattform för att skapa både tillämpningar för det nya vetenskapsparadigmet som vinster med vilkas hjälp jag kunde ha givit stipendier för unga forskare att arbeta och utveckla vidare det nya,samt-som företagare-skapa arbetsplatser.Inte minst för mina egna kära och nära.Om allt hade gått väl-dvs. samhället fungerat såsom man beskriver det att fungera här-hade Vidorg vuxit till en global konsultfirma och kunnat ge bidrag även för samhällsvinster utöver vinster i företaget (se om detta nya slags tänkande och tankar i mitt senaste och nog sista trebetygsuppsats som finlandare ev. trycker som bok?).Nu blev det inte så.Så ej heller deltagandet i Sveriges byggföretag och samhällstillväxt.Naturligtvis är detta inte ödesbestämt-hoppas det i alla fall.Nya regeringar kan svänga,lyfta upp stenar som dolts av förra regeringar,ta långsiktigt,hållbart ansvar.I den tron kan jag sluta min annorlunda webbblogg,den här gången.

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare

entreprenör i Firma Vidorg mm. vilande företag

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar