You can translate my blogg with Googles help :)

onsdag 5 februari 2014

Miljö och elavtal

-Varde ljus-öh-billigare elavtal

En ny typ av elavtal skulle generera både finansiella intäkter för staten,bidrag till bättre miljölösningar och underlätta ansträngda familjer i deras ekonomi samt skapa incitament för gröna elproduktionsinnovationer

ref. SvD/Näringsliv: ”Politiskt minfält att rädda statens sjunkande eljätte”,On 5 feb-14,av Torbjörn Isacson (ekonomiskribent om börs och näringsliv i Svenska Dagbladet)

M.O. (Management Option)- ett nytt slags derivata-/projektinstrument med trefaldig säkerhet från Vidorg firma (undertecknads tv. passiva moderfirma)

Förord

Det här med energi är ett intressant begrepp. I socialantropologisk litteratur skrivs det att energi har haft en nyckelroll då olika typer av samhällen har utvecklats. Ett exempel från min kurslitteratur: Tsembaga-samhället i centrala Ny Guinea levde på ett mer ekologiskt sätt än dagens industrialiserade samhällen,men deras energiproduktion hade en låg nivå (Roy A. Rappaport: Pigs for the Ancestors. Ritual in the Ecology of a New Guinea People,Yale Univ.Press 1971).Energin återvanns genom dels brännandet av djungellotter och odlandet av det,grisuppfödande och med handeln med omgivande stammar. Hela samhällets reglering gentemot naturen skötes med flyttningar allteftersom de brända jordlotterna producerade mindre och man sökte sig till nya områden,och med ritualer som reglerade den viktiga handeln samt sociala tillvaron (äktenskapskontakter,reglering av ev. konflikter,statusförhållanden i samhället).

Nu ska detta inlägg bli inte en beskrivning av natursamhället och dess energiproduktion på lägre energinivåer,utan beskrivning och hänvisning av de problem som det svenska energiproduktionsbolaget,statliga Vattenfall står inför. Refererade artikeln av Torbjörn Isacson ger en utomordentligt bra inblick,vilken jag vill komplettera med min firma Vidorgś intressanta erbjudande (M.O.-koncept-ett nytt slags derivata/projektinstrument,som jag kunde ej få varumärke på hos Patent-och Registreringsverket,men som jag skyddade indirekt genom min andra firmans namn: Förmedling M.O. ).

Vattenfalls problem-konventionellt och från nya,alternativa perspektiv

Isacsson beskriver problemen vara:

- pga.Mindre bra affärer-främst i central Europa-har Vattenfall fått göra gigantiska nedskrivningar

- utdelningar till statskassan-som oligopol företag ägande elnätet- har slopats

- då relativt höga elskatter har orsakat intresse för energisparningar från såväl företagens som privata hushålls och olika typer av boendeformens sida (villor,flerbostadshus) har minskat efterfråga ytterligare försvårat den finansiella situationen då Vattenfall drar/blivit tvungen att ta sig tillbaka i vissa affärer på kontinenten (i Tyskland,Holland)

- Vattenfall har därmed ev. blivit tvungen att öppna sig för nya affärspartners-främst i den brittisk/internationella delen.Dvs. Statlig kronjuvel är i farozonen att så småningom förloras utomlands liknande privata storföretagens öde (Volvo/Kina osv).

Positivt:

- Vattenfall har ändå ”en frisk kärna” med sina energiproducerande älvkraftverk vilka är även miljövänliga (dock med vissa socialpolitiska brister gentemot samer tex)

- Regeringen håller ett vakande öga på företaget och vill inte att se något ”sönderfallande imperie” i företagets fortsatta utveckling.

Vad göra? Ett exempel på fler-dimensionella konfliktlösningar i svensk politik

Eftersom jag sitter inte i regeringen och har jag inte något ministeransvar för fortsatta utvecklingen av den svenska energipolitiken. Jag kan dock bidra till mer positiv lösning genom antingen att ge tips som konsult/företagare (som-om skulle få betald för föreslagna lösningen nedan-skulle kunna hävda gentemot Skattemyndigheten att nu vill jag ha tillbaka mina nollställda investeringar-som hittills visat underskott då marknaden ej varit mogen för nya finansiella innovationer och kunna starta firman igen med nya giv typ stiftande av ny typ av börs och export av den internationellt genererande skatteintäkter för staten) eller som ny typ av politisk ledare som jag skrev om i förra blogginlägget (underdog-typ).

Här ska jag skissa kort vad M.O.-typ av elavtal skulle vara för något

1. privata hushåll och flerbostadshus samt företag kunde förberedas möjlighet att gå in på följande typ av elavtal. - överenskomna projekttid med mål att kunna producera el till Vattenfalls nät utöver eget bruk - ”om Y-antal kW till Vattenfalls nät,då Z-procent nedskrivning av el/nätpris från Vattenfall” - ”om Y + ytterligare X-enheter kW,då antingen ytterligare bonus i el/nätpriset eller bättre betald pris för producerad el till Vattenfalls nät,alternativ ägaroption i företaget.

2. Miljömässigt skulle sådant här typ av avtal ge bättre incitament både för skaffandet av tex sol-eller jord/bergvärme/vattendragsvärme lösningar och för forskning i dessa nya förnybara energilösningar. Bättre än i dagens situation då det är oklart var Regeringen står för och vilka slags styrinstrument kommer att användas i framtiden. Underdog-lösning politiskt i valtider?

3. Staten skulle väcka intresse utomlands då denna typ av avtalslösning kunde analogt kunna användas på flera andra områden,vilka i dag är antingen för enkla-bidrar till undandragande från tex. Koldioxid-skatter vid försäljning av utsläppsrättigheter eller i fou-sammanhang: i snåriga skattelösningar (här hänvisar jag för mitt okommenterade Kapital-matris modell,tryckt i min SINUS-uppsats/utredning om Uppsala Läns Landstings planeringssystem 1990).Eller-varför inte,tillsammans med min fler-dimensionella ekologiteori som blev till då jag abstraherade ovansagda bokens (se R.A.Rappaport ovan) empiriska innehåll till en ny,fler-dimensionell ekologiteori som kunde användas som delmoment i mitt intresse att reformera Euron och EU-politik (se mina tidigare blogginlägg,okommenterade hittills av media,politiker eller fou-och näringsliv).

4. Politiskt skulle ”problemet Vattenfall” genom denna unika lösning kunna vändas för mer slipad kronjuvel än i dag och den svenska staten skulle även kunna visa hur man löser konflikter på ett konstruktivt sätt med inhemska alternativtänkare i deras konflikter med myndighetspersoner och rättsväsen,vilket väckt kritik från utomlands och ev. indirekt påverkat till minskat intresse att köpa Volvos i USA tex ?

5. Partipolitiskt: På min tidigare,senaste blogginlägg diskuterade jag om stiftande av ett ev. nytt parti ”Demokratiska Socialister” som skulle kunna vara med i den ev. nya regeringen som innovationsdrivande ”spjutspets”-speciellt i fou-politiken och nya näringslivslösningar som den sittande regeringen har ej brytt att åtgärda trots publicerat kritik och sakargument. Jag själv har ej ännu bestämt mig om jag ska vara intresserad av att bilda något nytt parti. Det finns ju kvar möjligheten av att kunna tas på allvar hos tex socialdemokraterna och som ”inofficiell ideolog” kunna reformera partiet och genom det kunna indirekt kunna påverka även internationellt.

Tiden får alltså visa om kronjuvelet slipas ytterligare eller att dess kanter blivit slöa och trögheten att kunna omvandla dess kundrelationer till mer ömsesidiga typer av avtal blir dess fall? Mer underdogs i politik-Sveriges exempel för världen?

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar