You can translate my blogg with Googles help :)

tisdag 10 januari 2017

Mer evolutionsvänlig planet

Mer evolutionsvänlig planet

Ref. Svenska Dagbladet/Debatt: Dags att sätta planeten först,Ti 10 jan-16,av Isabella Lövin och Gustav Fridolin (språkrör och minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat,respektive språkrör och utbildningsminister,Miljöpartiet De Gröna,i Sverige)

Sammanfattning:

Det svenska Miljöpartiets två tunga beslutsfattare och påverkanspersoner i den sittande regeringen i Sverige (ledd av Socialdemokraterna) har i dag skrivit en intressant artikel i en av rikets största dagstidningar,där de redovisar för partiets miljösyn.De skriver att Miljöpartiet (MP) arbetar för "genomgripande miljöskifte" och "för verkligheten" och kritiserar oppositionens slapphet inför de miljöhot som görs av den pågående uppvärmningen.

Till skillnad för deras teknogratiskt-ekonomiserande syn-grundad på det gamla vetenskapsparadigmets syn på verkligheten och människan och mer detaljrikt på gällande ekonomi-och ekologiteorier,talar undertecknad för en mer genomgripande,fler-dimensionell syn på både miljön (genom ny ekologiteori,härledd ur det nya vetenskapsparadigmet) och samhällslivet,inklusive behov av satsningar i forskning och vidareutveckling av det nya paradigmet.Sittande regeringar-sedan början 70-talet-har låtsas om att en ny,bredare grund för evolutionsvänligare planet finns inte.Att endast den politiska meritokratins verklighet med deras stycke-förnyelser gäller.Att man kan (och får) med gott samvete tränga undan framtidsbygge på bredare grund.Det som Sverige och andra länder som syftar till att gå framtiden till mötes behöver, är politiker som respekterar även alternativtänkare.De som vågar ifrågasätta dagens trendiga sanningar och maktens media-och fou-oligopoli (dvs. att endast maktens definitioner med råds-och statuspersoners röst och beslutsmakt ska gälla i en demokrati- att alternativa syn får marginaliseras och ignoreras).

Miljöpartiet De Grönas parti är ej bland de kämpar som syftar till Real Change.Tyvärr.Men med det är partiet ej dömt för undergång-ej heller Socialdemokraterna.Sverige kan fortfarande visa vägen för en miljövänligare planet,men det blir bråttom med det.Genomgång för sannare och grundligare miljöskifte än MP:s teknologiskt-ekonomiserande syn har påbörjats i alternativtänkarnas förslag och agerande.I och med att maktens infrastruktur tycks visa sig inte förmå ändra de mer grundläggande syn,teorier,politiska beslut och samhällsorganisering som borde göras,är de i fara att döma sig själva för om inte undergång-då i alla fall ett kommande regeringsskifte?

Om miljöpartiets väsenskillnad och historia

Författarna,två MP-ministrar i den sittande regeringen i Sverige,skriver stolt om MP:s väsen. Att de är mot exploatering av naturresurserna och ifrågasätter därmed "den oheliga vänster-höger allians som alltid satt ekonomiska vinster före hänsyn till naturen och kommande generationer".

Gott och väl,men varför är man då bland de andra partier som låtsas om att inga nya,bredare syn på både miljön,verkligheten och människan finns? Vid det här skedet-genom otaliga blogginlägg med kritik och förslag på alternativa lösningar-t.ex. på mitt blogg

www.vidorghelps.blogspot.se

kunde författarna rikta sin framtidssyn och tro bättre,på en bredare vetenskaplig grund än dagens trender och i dag härskande syn.Framtidens samhälle behöver bättre ekonomi-och ekologiteori än dagens.Ansatser till dem finns i undertecknades skrifter,om vilka både makthavare,media och dagens vetenskapsvärld varit tysta om.Gäller MP:s mänskligare och miljövänligare samhälle även alternativtänkare- "de svenska dissidenter" som marginaliserats och därmed försöks eliminera ur viktiga demokratidiskussioner?

Författarna talar om MP De Grönas historia och är stolta för deras teknokratiska politik: för satsningar på främst el.Finns det även andra krafter? Vätelösningar i transportmedel,transportmedel som använder gravitationskraft? Sjukvård och militärt försvar som använder mental kraft? Det vore intressant att veta om MP-och Socialdemokraterna- är verkligen framtidsinriktade eller vågar de satsa enbart på dagens trendiga sanningar? Verklig ledaskap öppnar dörrar för nya områden,stöder även ifrågasättande fou.Har Sveriges regeringar sedan början-70 talet då det nya vetenskapsparadigm bygget börjades av undertecknad,visat både handlingskraft och respekt för människovärde och FN:s stadga för Mänskliga Rättigheter? Även för de som har ej sådan samhällsstatus som regeringens ministrar? Då undertecknad ville komma och föreläsa om hans fou för det nya,bredare vetenskapsparadigmet för Miljöpartiet,ville de inte veta mer om det.Ej ens svara på förfrågan...

Grönt samhällsbygge- räcker det?

Isabella Lövin och Gustav Fridolin skriver intressant om MP:s gröna samhällssyn.Tyvärr är den bara inriktad på ekonomiska lösningar och politiska lagar som är låsta på dagens härskande syn. Minska utsläppen är bra,men varför inte stödja alternativ fou som är radikalare.Både angående ekonomiteori och ekologiteori.Undertecknad har dessa och från dem härledda mer grundläggande lösningar som bl.a. reformering av vården (i min SINUS-uppsats-utredningsprojekt 1990-2012,som tyvärr ignorerades eller nedtystades av dagens forskare eller lärare som vågade ej tänka självständigt),i förslag på en långsiktigt,hållbart,flerdimensionellt tillväxtprogram NMEP eller tankar för en ny fysik som kunde inlämma mentala krafter och eventuellt utnyttjande av gravitation. Läskunniga och framtidsinriktade politiker kan gärna besöka undertecknads sajt

www.vidorg.eu

och beställa därifrån t.ex. undertecknads senaste bok om Röd,helhetsförnyande miljösyn.

De talar om fossilfria transporter,men satsar enbart på en lösning: på användningen av elkraft. Var är verklig,innovationsinriktad forskningspolitik och stöd för alternativa finansieringslösningar,som t.ex. undertecknads M.O. Climate Exchange där företagarna kunde finansiera sina nya miljöinnovationer genom användning av min tredubbelt säkra finansieringsinstrument.Framåtriktade lösningar i stället för skatter på transporter som kan efter några årtionden vara förbisprungna.För säkerhets skull,satsa både på dagens lösningar,men hålla dörren öppen även för en radikalare framtid-Real Change på en ny,bredare grund?

Politisk kritik

Jag håller med författarna då de kritiserar oppositionens ännu slappare och motsägelsefullare politik.Men för att kunna fungera i en framgånsrikare regering kunde MP sätta in sin "eld" på socialdemokraterna och försöka påverka dem att öppna sig för en Röd Miljö-syn-en helhetsförnyande syn. Som t.ex. i ovannämnd NMEP-spiralformig,flerdimensionell tillväxt/ makropolitik som binder samman olika samhällssektorer i en framåtriktade tillväxt,i stället för snuttesyn på åtgärder i separata sektorer och lösningar som ofta motsäger varandra. Minister för utvecklingsarbete och samarbete för det inom EU och globalt kunde väl läsa min bok ovan och därmed-genom beställningar-hjälpa till att finansiera den ifrågasättande fou:n för en evolutionsvänligare planet än dagens härskande syn. Välkomna till den reformerade planeten där det finns plats både för den gröna och den röda varianten av miljöpolitiken.

Lasse T Laine filosof,samhällsvetare,entreprenör,författare

förläggare i det egna förlaget på

www.vidorg.eu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar