You can translate my blogg with Googles help :)

onsdag 28 mars 2012

Kofi Annans ofullbordade fredplan för Syrien

Kofi Annans oförbodade 6-punkts fredsplan för Syrien 2012

ref. SvD/Utrikes:”Syrisk opposition i nyckelroll”,av Bitte Hammargren,On 28 mars-12

Bakgrund

Jag har tidigare som globalt inriktad intellektuell-med skapade grunderna för det nya vetenskapsparadigmet och försök att få ett socialt genombrott för det innan den historiska förnyelsemöjligheten försvinner med hans död eller genom att försöket stämplats som en enskild persons avvikande,personliga åsikter på den globala byns infobrusmarknad-kommenterat både den tidigare arabiska våren,händelser i Libyen,och FN:s olyckliga och svaga konstruktion av vetoförfarandet som möjliggjort Rysslands och Kinas veto i lösandet av Syrien-konflikten.

Det är bra att fd. FN-chef Kofi Annan har nu lyckats förhandla fram ett första skiss - ”sexpunktsplan för fred” som tycks ha accepterats av både Syriens tv. Statschef Bashar al-Assad,Syriska regeringen och indirekt även av Arabförbundet och Ryssland,Kina.”Men knäckfrågan är om våldet verkligen kommer att upphöra” skriver SvD:s journalist Bitte Hammargren då det återstår att få enighet hos den splittrade,syriska oppositionen.Den består ju av den politiska,intellektuella grenen-
ev. kärnan till kommande,nya,mer demokratiska regeringen-Syriska Nationalrådet SNC,med dess utomlandsboende extern talesman Basma Qudmani i Paris som en av de aktiva i dess styrelse- och dels av den militärt aktiva motståndsrörelsen Fria Syriska Armen,som kämpat mot regeringens och den reguljära armens våldsaktioner.Initierade källor räknar att dylikt regeringsvåld och folkets motståndskamp mot det-under ledning av avhoppade flygöversten Riad al-Assad-har hittils under den årslånga konflikten kostat över 8.000 personers död.


Annans 6-punkts text för fredplan i Syrien

Det är intressant att få ta del av planet-särskild då man kan konstatera att att den är både framåtsyftande,men samtidigt öppet för sanktionsmöjligheter eller tolkningar som kan förlänga processen in i evighet-kanske såsom variant av sk. Fredsplaner för Israel-Palestina konflikten där planer utlöst varandra utan att sakfrågan-orsaker till konflikten-har blivit lösta.Vad vinner världen av den politiska etablissemangets fortsatta ansiktsräddningar om processen går trögt och under tiden fortsätter dödandet,regeringars demokratiföraktande praktik utan att världen reagerar mer än dessa slags ”fredsplan”? I det följande ska jag som utbildad filosof-dvs. Med viss skolning i semantisk analys- med politiska intressen (se mitt tidigare bloggande om möjligheten att reformera socialdemokratin i Sverige med det nya vetenskapsparadigmets nya,flerdimensionella verklighets-och människosyn-vilket kommit bl.a. i uttryck i mina förslag för att förnya S-partiprogrammet)-kommentera Kofi Annans text och lämna förslag på dess förbättrande-förhoppningsvis i kommande andra fredsplan s.a.s. -om processen drar ut på tiden-typ Israel-Palestina konflikten som vållat huvudbry nu under drygt 40 års tid och under tiden utnyttjats av sittande regeringar för att ”rensa bordet för gått” med decimering av folket-en i taget för att inte kunna anklagas för nazilik massmördande.Mina tilläggsförslag står i anslutning till texten mellan --- xxx--- tecken.'

1. Syrien förbinder sig att samarbeta med Annan i en syrienledd (mitt förslag som skulle ersätta sistnämnda:--gemensam---) politisk process för att möta det syriska folkets legitima förhoppningar (ersätt sistnämnda:---krav---).
2. Syrien förbinder sig att stoppa striderna och att omedelbart stoppa truppförflyttningar och användandet av tunga (mitt förslag: stryk sistnämnda-dvs. Vapen överhuvudtaget) i bostadsområden.Samtidigt ska Syrien samarbeta med Annan för att stoppa allt våld,under FN:s övervakning.Annan ska försöka få oppositionen att förbinda sig till samma sak (omforma sista sats: Annans nästa fredsplan ska innehålla båda parternas överenskommelse att så sker som stipulerats ovan (med min starkare tolkning ovan).
3. Syrien ska införa en daglig två (mitt förslag:-- 6--) timmars lång ”humanitär paus” då skadade ges tillfälle att evakueras och hjälp kan levereras till behövande (motivering:
2 timmar är för kort om evakueringsstyrkan har bristande resurser eller ev. Motarbetas av regeringens instruktioner och praktiska förhalningar).
4. Syrien förbinder sig att intensifiera ”takten och skalan i frigivandet av godtyckligt fängslade personer” och tillhandahålla en lista över alla platser då sådana personer kan finnas.
(mitt tillägg: ska kompletteras med :---inklusive listor över personer som fängslats av regeringen då dess våldsaktioner mött motstånd av befolkningen på olika sätt---).
5. Syrien förbinder sig att säkra fri rörlighet för journalister inom landet och att utfärda visum åt dem.(mitt tillägg: för svagt och dessutom motsägelsefullt: journalister med utländsk bakgrund kan komprometteras lättare då de inte har lokal kännedom av varken språk eller kulturella sedvänjor.Mitt tilllägg:---Fri rörlighet ska inbegripa även inhemska,oberoende journalister---.Dvs. Som är varken regeringstrogna massmediamegafoner eller oppositionens tankefurstar med rätta åsikter eller förslag eller språkbruk och sociala kontaktnätverket som automatiskt placerar dem i rätta påverkanspositioner oberoende av kompetens).
6. Syrien förbinder sig att respektera organisationsfriheten och rätten att demonstrera fredligt.
7. Mitt tillägg för 6-pack: – Syrien förbinder sig att förstärka processen för införandet av mänskliga rättigheter såsom stadgats i FN:s deklaration för mänskliga rättigheter.


Slutreflexioner

Jag hoppas att Kofi Annan och andra fredsälskande aktionsgrupper både i Syrien och annanstans i världen har nytta av dessa skarpare fredsförslag ovan.FN vinner inget på om dess trovärdighet minskas av tillintet förpliktande formuleringar eller tolkningsbara satser som ger stöd att urvattna fredprocesser i evigheter ävenom dylikt premierats med fredspriser tex.Vidare vore det önskvärt att FN-organisationen skapar både bättre stadgar för dess Säkerhetsråd (se mina tidigare komment om vetoförfarandet: kvalifierad majoritet kunde räcka i vissa situationer som kräver omedelbara förhandligar för att skydda befolkningen i dess medlemsländer mot dess egna regimers våld,angripande utifrån samt i interna,etnisk-religiösa konflikter.I sistnämnda ska FN även ha styrka att försvara mot våldsaktioner-med legitimt försvar-ej dra sig undan.Små diktatorer och påvar ska ej kunna sätta standarden för mänskliga rättigheter i världen.


Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,socialentreprenör i F:a Vidorg
Uppsala,Sverige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar