You can translate my blogg with Googles help :)

torsdag 1 juni 2017

Samhällsläget i Sverige- berättigat, förväntat, förverkligat ?

Samhällsläget i Sverige – berättigat,förväntat,förverkligat ?

Ref. Min tidigare blogg nedan: Behov att en ny Twitterlänk ?

Som en pensionerad person har jag nu tid att utnyttja bättre min långsiktiga, akademiska utbildning som filosof och samhällsvetare då jag behöver ej längre arbeta i mitt ”brödyrke” som diskare eller tidningsbud, på nattetid, med halvtidsvillkor, med låg lön och sömnbrist. I mitt samhällsengagemang-intresse har jag senast uppmärksammat de samhällsvillkor som gäller i dagens Sverige:

Slentrianmässigt arbete och arbetskultur hos polisen och rättsväsendet

vilket kommer till uttryck bl.a. som

* slarviga förundersökningar – troligtvis med brist på tid och personal och eventuellt bristande utbildning

* ”statustänkande” hos rättsväsendet – det som jag har märkt att gälla under min tid i Sverige sedan inflyttning som gäststuderande i augusti 1969 (efter ett lyckat,första studieår i Teoretisk och Praktisk Filosofi vid Helsingfors universitet) och sedermera som svensk medborgare som trots ihärdiga försök att integrera sig genom studier, samhällsengagemang i lokal politik och aktivt skribentverksamhet då skickat mina kritiska bidrag till både lokal och riksmedia i tro och hopp att samhället skulle fungera såsom jag märkt det att göra i grannlandet Finland,under mina tidigare år där. Dylikt statustänkande hos rättsväsendet - vilket kan ev. tolkas även som klassamhällets sista bastion, tillsammans med universitetsvärlden som brydde sig inte om filosofistuderandens sökning efter sanning i hans strävan att komma till botten med de anomala,oförklarliga data som forskats fram i parapsykologi-vetenskap- kommer ju fram bl.a. i de många,misslyckade rättsfallen:

- fallet J. Rahman

- fallet T. Quick

- fallet K. Linna

- samt senast i det fall som jag tidigare bloggat om ovan:

Fallet om en social oerfaren,ung svensk man,som ej förstått än hur samhället fungerar i Sverige då han bytt sitt svenska namn (sin svenska,inhemskfödda pappas släktnamn) till en utländsk,mammans efternamn och därmed öppnat ”diskrimineringsfronten” vid gaveln.

Dessutom- troende att rättsvillkor gäller universellt för alla- bl.a. att polisen och rättsväsendet gör sitt jobb opartiskt och ”objektivt” i sitt arbete att hålla ordning i samhället och att rättsmyndigheterna dömer rättvist utan hänsyn till pågående samhällstrender, härskande,ideologiska eller sociala förväntningar, eller direktiv från politiskt håll- trasslat sig i ett rättsfall med utlandsfödda kvinnor, vilka- med sin klassbakgrund- har möjligheter att utnyttja advokater för sitt försvar,då han- som oerfaren, kärlekstörstande ung man – blivit offer för skrupellösa kvinnor,backade av deras manliga nätverk från utomlands. De som har råd att fly samhällstrycket i sina egna länder,i stället att stanna kvar och ta fajter där mot religiös intolerans, patriarkala samhällsstrukturer och klasskamp.

Då vår fall XY nu ev. leder till- såsom den lokala Tingsrätten dömt honom till – sluten psykiatrisk vård med behovsprövningar- alternativt,som han fruktar (i sitt sms till mig) till långt fängelsestraff (dock troligtvis ej för 13 år som senast Kaj Linna,vars fall uppmärksammats i media i dagarna sedan han suttit inne och förlorat dessa år av sitt liv p.g.a. slarviga polisrutiner och hafsiga rättsdomar), har jag skickat insändare till den lokala tidningen Uppsala Nya Tidning,kommenterande en psykiatrikerns intressanta artikel hur förnya och förbättra vården för psykpatienter.

orsak-verkan bakgrund för fallet XY ovan gäller ointresse,okompetens,statustänkande hos den fysiska vården,som stämplat XY som ”psykfall” i stället för att gå till botten med hans sjukdom som han fått diagnos utomlands som neurologisk sjukdom,orsakad av fästingar (”Neuroborrelios”),hade både polisen,rättsväsendet och målsäganden använt denna stämpling som rättfärdigande deras ensidiga agerande i detta ”rättstivoli” eller ”karusell” då de med hjälp av sina advokater försöker bryta ned,isolera och skötta sin ”rättvisa” i stället för att sköta fallet vuxenvis genom mänskligt bemötande och dialog ( gäller för målsägande,utlandsfödda kvinnor som varit gifta) eller opartiskt,objektivt och enligt gällande rättsregler och rutiner där man dömer endast på skaffade bevismaterial eller argumentering,i stället för statustänkande (vem ska man tro på- den med utländsk namn och man,mot kvinnor som med hjälp av sina svenskfödda advokater försöker göra de rätt harmlösa handlingar (”amerikansk dejting”- kaffedrickande,prat ) till sexuellt färgade handlingar mot kvinnor som är trendigt i samhället just nu (delvis av rätta orsaker) men i detta fall tycks ha varit kuliss för kvinnornas/deras hushålls strategiska utnyttjande av försvarslösa män för ekonomisk vinning…?

I mitt svarskommentar till psykiatrikerns flera,intressanta förslag hur förnya den psykiatriska vården (läs artikeln,se referens nedan i min ev.trycka insändare i kommande UNT,alternativt här,senare),påpekar jag att psykiatrin är tyvärr teoretisk bristfällig. Den ser sina fall individ-centrerad, i stället för att ha ett bredare,strukturellt perspektiv: individen i sitt nätverk av kontakter, på sina social-ekonomiska klassvillkor,och fysiskt-som i detta fall-då ”vården” pådyvlat individen i fråga sina psykmediciner som förvränger verklighetsuppfattningen eller nedsätter den normala reflektionen.

Se fallet XY ovan:

- orsaks-samband: då samhällsmyndigheter – i ett läge då politiskt ansvarig regeringar urvattnat tjänstefelsparagrafer så att myndigheternas beslutspersoner aldrig kan sättas till ansvar i sitt fulla innebörd (se här: ej skött sitt jobb enligt sitt tjänteansvar i den fysiska vården)- genom social stämpling försöker slingra sig fria från politiska trycket ovanifrån då man ska fungera med bristande ekonomiska och personresurser, vilket leder, tillsammans med

- sociala stämplingar, i stället för sakligt bemötande, ”objektiva” rättsrutiner (som filosof konstaterar att dylika finns inte- termen borde vara intersubjektiva,tillsvidare gällande) som man utbildas i vid lärosäten och universitet.

Därav mitt intresse att både lyfta upp behov av att utveckla ett område till inom vården -psykiatrin ( har tidigare gjort flera förnyelseförslag på ekonomin, organiseringen, datoriseringen och angående alternativa vårdrutiner i mitt SINUS-forskningsprojekt 1990- 2012,finansierat av mig själv vid sidan av manuellt arbete som diskare i ett universitetssjukhusets Centralkök och senare som tidningsbud i mitt envisa försök att integrera mig själv i det svenska samhället på bättre villkor,motsvarande mina skaffade utbildningar. Vilka förslag dock ej uppmärksammats på de sociala villkor som gäller för invandrare och utlandsfödda: vilka slags jobb de väntas att bli hänvisade till eller sköta, att ej behöva mötas på samma villkor som för infödda-överallt i samhället ) . I detta fall XY tangerar ämnet ju mitt försök att förbättra även polisens och rättsväsendets verksamhet så att de skulle ej göra ännu ett misslyckad fall där rättsdom har ej gått rätt till,på det sätt som lagens anda kräver och samhället väntar att de ska fungera .

INTE ETT DYLIKT, SLARVIGT RÄTTSFALL TILL

Väntar nu att den liberala UNT fyller sin samhällsplikt och lyfter upp min kommen hur att utveckla psykiatrin- vilket har samband med detta rättsfall. Tror du att de gör det ? Vi kan ju alltid trösta oss: om de ej gör det,kan jag trycka det på min nästa blogg ! Får se hur den svenska median fungerar: visar deras handlande av principiellt viktiga fall likadan kultur som polisen och rättsväsendet har visat i refererade fallen ovan: sociala stämplingar, auktoritetstro, klasskampsvillkor (vem har makt att bedöma, lyfta upp till allmänhetens vetande, från de statusindividernas perspektiv som sitter som förhörsledare,åklagare,domare,advokater ,ansvariga redaktörer med sina högstatus,klassbakgrunder?).

VISA ATT ER LIBERALISM ÄR SANN- ATT MEDIA FUNGERAR I SVERIGE

Som filosof som velat förnya grunden för vår globala civilisation i ett nytt,teoretiskt bredare paradigm,konstaterar jag kort: verkligheten tycks ha flerdimensionella orsak-verkan samband som fungerar överallt: i fysik,biologi, i människornas samhällen och kulturutveckling mm. Om man går mot den, reglerar den automatiskt följder av gjorda misstag. Se omkring dig i världen: fungerar allt väl, eller ? Dags att börja fundera och reflektera: lider det svenska samhället av strukturella brister typ urvattnat tjänstefelsparagraf, psykologiserande samhällsrutiner i stället för mångsidigt resonemang och tidigare vunna erfarenheter i demokratibyggen eller enligt då och då födda profeters exempel varför gyllene regeln borde vara/vore en bra princip tillsammans med argumentation på rationella grunder,utan skvaller,hat,diskriminering,sociala stämplingar,utnyttjandet av de svaga.Då jag har tidigare försökt komma fram i politik-men misslyckats bl.a. i mitt försök att förnya socialdemokratin,tala för genomförandet av en ny samhällsmodell ("välfärdsstaten ur ett relativistiskt perspektiv med modern datorisering,flex-priser,förslag att förnya vården)-lämnar jag här även stafettpinnen till politiker:

BÖRJA VÄRLDSFÖRBÄTTRARNITET FÖRST I DET EGNA LANDET

VISA VÄRLDEN ATT SVERIGE ÄR EN SANN DEMOKRATI

innan ansvariga politiker går ut i världen och bemästrar andra.

Lasse T Laine

filosof-samhällsvetare,författare,entreprenör

www.vidorg.eu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar