You can translate my blogg with Googles help :)

fredag 25 februari 2011

Därför aktiverar jag mig på nytt för S och vill förnya socialdemokratin

Vägen framåt- 11

bloggande för förnyelsen på en ny grund


Om människosynen V :

Hur konkretisera den nya, öppna människosynen i socialdemokratins förnyelse


Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige


UNT/Debatt:”Därför lämnar jag S för C”,Fre 25 feb 2011 av Hans Dahlgren

SvD/Näringsliv:”Generation Y”,Sö 20 feb 2011 av Sara Lomberg


Sammanfattning

Jag säger inte ytliberalistiskt såsom Uppsala universitets slogan säger:

Välja fritt är stort,men välja rätt är större” (vilka är de som tolkar vad som är rätt,med vilka begrepp,med vilken tolkningsföreträde) utan enbart:

Ja du,välj FRITT,men ta reda på om du får veta allt som finns,mellan vilka alternativ du kan välja”.Med folkets tolkning: låt dig inte luras.

Jag vill inte att du ska ”binda dig vid mast”-för att marknadens sirener ska inte lura dig-utan leda skutan med hjärna och hjärta och respekt för både dig själv,din själsliga integritet,som respekt för andra,både här och ute i världen.


Motsägelsefull analys,motsättningsskapande Allianspolitik

Senaste halvåret efter valet 10 i Sverige har varit spännande tid.Å ena sidan tycks Allians-regeringen hållit kvar kursen för Sveriges ekonomi-”fast surrad i masten” såsom vissa uttrycker det.Trots den finansiella krisens efterhärjningar ute i världen och bråk och oeninghet hur sköta dess eftervård inom EU.Kronan har bra värde jämfört med andra valutor; offentliga sektorns ekonomi visar överskott och man sparar i kistorna.Den negativa sidan av Alliansens ”arbetarlinje” har varit att social klyftor har vidgat sig inom landet och att gällande politik-syftande att få så många som möjligt av arbetslösa och sjukbidragstagare tillbaka till arbetslivet-har ej kunna hitta den formel som skulle skapa nya arbetstillfällen.Den post-industriella ekonomin automatiserar ju produktionen så mycket som möjligt,och det nya kunskapssamhället betonar utbildningens och innovationers roll som centrala faktorer där det finns brister i landet.Regeringen försöker lyckas i det sistnämnda genom sin vanda linje:

*sänkning av skatter till dem som har arbete,vilket dock i längden leder till en djup motsättning-eller ska jag säga motsägelse-då de fördjupade sociala klyftorna till slut troligtvis tvingar fram en ny slags regering.

Vad har det då blivit av de oppositionspartier som kunde på sikt lösa situationen?

Efter S-partiledaren Mona Sahlins partiledartid råder det förvirring inom socialdemokraterna.Valberedningen söker efter en ny ledare enligt de instruktioner som de fått av partiet och de ledarprofileringar som mottagits av olika partidisktrikt eller av direktkontakter såsom jag gjort i mina epost med dem.Eller ev.av massmedia debatter såsom dagens debattartikel i UNT av Hans Dahlgren,fd. Ordförande i en lokal S-förening i Uppsala.

Vad säga som en annan lokal,fd. S-ordförande i en annan S-förening i Uppsala?

Jag tar nedan upp först några övergripande strategiska reflektioner ang. partiledarevalet.Sedan försöker jag bemöta Dahlgrens kritik av socialdemokratins situation i Sverige och även världen,fast hans fokus gäller endast Sverige.

Han har rätt i många punkter såsom


 • politiska partiers brister i sin tankesätt på människan: ”att ta på fullt allvar människans komplexitet och djup

 • att verka i samklang med tiden och dess utmaningar och ej-såsom socialdemokraterna gör nu enligt honom- ”som ett parti som är inåtvänt,som drömmer mycket om tiden som varit och som är inte i takt med sin tid”

 • han riktar sin kritik även mot ”återställarpolitik”-vilket han ser eller tolkar i S-kriskommissionens arbete och dess innehåll

 • framåtsyftande politik ska-enligt honom-består av en ny fokus: ”hur få den gemensamma kakan att växa,i stället för att fördela resterna”.


Som slutsats av sin kritik ovan-vilka även jag godkänner-väljer han att lämna S och bli medlem i Centern.

Av hans konkreta exempel där socialdemokratin brustit,såsom i frågor:


 • sättning av tidsgräns i sjukskrivningsfrågor

 • frågan om valfrihet i friskolor

 • i arbetsvänlig linje i arbetsmarknads- och företagsamhetsfrågor

 • i arbetandet av ett skattesystem som gynnar arbete och utbildning


ser man att han dock INTE ser den motsägelsen som Alliansen har i sin sk. ”arbetslinje” (se ovan).Han motsäger även sig själv då han betonar ensidigt individen och tryggheten som grundas i det offentligas socialförsäkringssystem inklusive arbetslöshetsförsäkring.Han ser INTE att det finns ALTENATIV inom S-partiet-min linje som då den å ena sidan undviker Kriskommissionens gammaldags linje på återställningar,ändå betonar igen socialdemokratins gamla,traditionella värderingar av rättvisa,jämlikhet,jämstäldhet och frihet-på en just sådan grund som han efterlyser:

* i en ny,fler-dimensionell syn på människan som även själslig varelsen (ej endast genom verbal populism,utan faktiskt,på det nya vetenskapsparadigmets grund).

Se referens till den andra artikeln i SvD,där man beskriver hur ungdomen väljer helst arbetsplatser som betonar-förutom IQ (kunskapsinnehåll och metoder)-även EQ (den emotionella samvaron och delaktigheten) och SQ (den själsliga,egna tillväxten).


Ledarskapets utmaning såväl inom näringslivet,offentliga sektorn OCH politiken blir då att skapa LQ- ledarskapsintelligens i sin djupaste mening-som är en syntes av alla dessa delfokus ovan (IQ,EQ,SQ).Min linje i mitt förslag på reformering eller FÖRNYELSE av socialdemokratin har varit just sådan här fler-dimensionell linje,grundad på faktiska verkligheten,ej på populistiska val av argumenteringar eller letandet efter stöd i valundersökningar.Jag är fast övertygad att även Hans Dahlgren väljer sådan här linje då han inser att han har blivit vilseledd av marknadens val hittils såväl i media som den offentliga sektorns tjänstemän som antingen tryckts undan,försökt marginalisera eller tysta ned det nya paradigmet som skulle bistå och ge bättre grund för såväl individens egna trygghet som en balanserad syn på ansvaret mellan individ och kollektiv.


Ledarskapsstrategier

Som jag skrev ovan är S-valberedning under stark korstryck av både det egna partiets olika kontaktytor,som av massmedias intresse och fokusering kring detta val.

Gemensamt för dessa perspektiv-enlig mig-har dock varit den IQ-och EQ-mässiga betoningar: att välja en ledare som förstår verkligheten ”såsom den är”.Eller som vinner det beståendets gillande.

Detta slags perspektiv som betonas är dock även det en motsägelse.Den nya ledaren ska väl peka till framtiden,vara proaktiv: hur skapa en ny socialdemokrati som kan bli en ny folkrörelse och vinna tillbaka regeringsmakten.Ej den slags politik som Hans Dahlgren väljer: en politik som långsiktigt leder till ökade sociala klyftor,eller bevarandet av gammaldags LQ där det finns ingen egen upplevd trygghet utan där medborgarna uppfostras i en verklighetssyn som ger trygghet endast om vi underställer oss det offentliga och dess trygghetssystem? Sådan trygghetssystem finns inte.Det betonas ju av olika individernas,tjänstemännenas,tolkningar av trygghetslagar-utan tjänstemannaansvar såsom det var tidigare.

Det är Alliansregeringen som lever i denna vilseledande värld.Där det inlärda i tex universitetsstudier eller demokratisk skola- självständighet,demokratisk människosyn,strävan efter dialog och respekt för mångfalden,blir i det praktiska livet dess motsatser: värdering av penningar framför människovärde och sanningssökande,vädjan till auktoritetstro och statustänkande,de etablerades ryggdunkningar där de samhälleligt små kan förbigås med skenreformer (trygghetslagar säger ett,men faktiska tolkningar visar annat-dvs. Gammaldags lagtolkning enligt bokstav,ej lagens mening).


Vad vill min förnyade socialdemokrati ge till folket ?


Jag kommenterade valrörelsen 2010 flitigt under tex Almedalsveckan på denna blogg.Av mina sk. meta-analyser av framförda diskussioner och debattinlägg syntes inte ett dugg i massmedia.Jag är inte intresserad av att lyfta upp mig själv utan att få igång en historisk rörelse för FRAMTIDEN -både för Sverige och världen-som skulle lyfta oss till en ny kulturell utvecklingsnivå såsom jag ser det.Med hjälp av vidareutvecklandet av det nya vetenskapsparadigm som jag skapat grunderna för i mina studentuppsatser,avhandling,1.version,några utredningar ang. den offentliga sektorn (Landstinget,AMS),i vidareutveckling eller konkretiseringar av det nya paradigmet såsom i fler-dimensionell,hållbar tillväxtpolitik (NMEP-utvecklingsspiral),förslag på positiv incitament struktur i offentliga sektorns reviderad välfärdsmodell (”Delvis marknadsstyrd offentlig sektor”) som skulle


 • förutom tillåta dagens valfrihet tex. I skolor och sjukvården

 • även-utöver det- skapa effektiviserad uppföljningssystem (tex i vården-se mitt SINUS-arbete 1990 i min inlämnade C-D- uppsats-utredning i Ekonomisk Historia,Uppsala universitet,författad vid sidan av mitt tunga heltidsarbete som diskare vid sjukhuset,i stävan av att få uppdrag åt den konsultfirman som skapat då andra,offentliga plattformar aldrig öppnades).Denna förnyelse av den generella välfärden ger individen ett eget ansvar (se flex-priser) som samtidigt löser den balanserad syn på ansvaret mellan det gemensamma och individen (systemet är grundad i värderingar som finns i den generella välfärden,men effektiviserar den dock så att marknadens utbud-efterfrågan styrs av etiska och gemensamt politiskt överenskomna regler (tex. min-max priser inom vilka individer kan välja sin medverkan)

 • även visa SQ-mässigt hur den nya,fler-dimensionella,faktiska människosynen fungerar och kan tolkas tex i värdspolitik (se mina förra blogg).


Det vill säga: den nya ledaren som kommer att väljas av S-partiet i Sverige,har möjlighet att göra partiet till ”en spjutspets” för Sverige och världen (därav min digitala S-knapp).Kanske är det detta som världen är intresserad av- hur paradigmkonfliktet löses här- inte såsom Allians-partier tolkar det: intresse för enbart det bestående och deras tolkning av verkligheten: drivandet av ”arbetslinjen” (med gammal ekonomisyn och teori som belönas med nobelpris av etablissemanget) och ”starka offentliga finanser” (penning syn av samhället).

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.

Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om det vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder.

I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.


Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar