You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 6 februari 2011

Förslag på lösandet av Egyptens låsta läge-människosyn III

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Om människosynen III : Hur trancendera den gängse, slutna människosynen
-exemplifierad av av Vidorg´s omvärldsanalys ang. låst läge i Egypten

Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

UNT/Kultur-Kritik:”Religionens radikala kraft”,On 25 aug 2010 av Mikael Kurkiala
UNT/Söndag-Reportage:”Upplands ofrivilliga pizzabagare”,Sö 6 feb 2011 av Marie Ström (foton Sven-Olof Ahlgren)

Sammanfattning

Gemensamt för artiklar ovan handlar om den föregivet antagna människosynen som människor socialiseras i sedan barndomen och vilken det officiella samhället, dess såväl institutioner som värderingar bygger på och tar för given.

Då jag har även i förra blogg berört även mina egna strategier,handlingar och strävan-med egendefinierad identitetssyn av ”Avatar of Synthesis” och meningsgivande livsrum(se Kurkialas artikel) och etisk motivering med sk. meta-motivation,ger jag nedan ett exempel på en möjlighet att transcendera nuvarande människosyn i ens eget liv.Eftersom denna blogg handlar om strategier för en förnyelse av samhället i Sverige (se mina förslag på samhällsanalyser och reformering av socialdemokratin tex), förslag och stöd från sidan för andra progressiva rörelser eller fenomen i världen,samt skisser för konkreta förnyelseprojekt i vetenskap och lösandet av EU-finanskrisen inklusive uppbyggandet av en ny anda i den europeiska gemenskapen som vuxit fram under senaste årtionden i Europa efter andra världskriget,tar jag här en sats för att kommentera även dagens aktuella situation eller obalans i den arabiska världen.

Kort och gott: vad driver Egyptens president Mubara att hålla sig kvar i sin makt som har eroderats så grundligt och har kvar snart endast symbolmening.Är det meningsfullt att bistå sådan motsägelsefull situation från omvärldens maktpositioner,såsom framkommit i oklara analyser och rekommendationer från USA:s president eller EU:s representanter? Finns det en annan väg?
Ja,det radikalt annorlundas strategi från det nya paradigmets syn,exemplifierad här av min firma Vidorgs förslag på lösandet av den låsta situationen i Egypten.

Presiden Mubaraks situation må vara socialpsykologiskt,politiskt och psykologist förståelsebar men den är i längden ohållbar.Om den inte löses relativt snabbt,leder det endast till antingen ytterligare våld,eller eskalering,vilket kan leda till att demokratier i världen förlorar sin trovärdighet (inklusive den globala finanskrisen växer till steg 3 då olje- och matpriserna stiger även i omgivande världen,skapande ytterligare ostabiliteter),oron kan sprida till angränsande regioner i arabvärlden och båda dessa fenomen leda till ev. tredje världskrig?

President Mubarak är troligtvis rädd,och vet inte hur hans identitet blir efteråt.
Socialpsykologiskt är omvärldens makthavarnas handlingar och rekommendationer ”åt skogen”.De bevittnar ju om oförståelse av massornas känsloläge och samhälleligt tillstånd,samt politiska rekommendationer som är felaktigt fokuserade.Det gäller att bygga något nytt i stället då den gamla ”makten” har förlorat sin trovärdighet.
Att ha kvar en förlamad politiker som inte förstår träda tillbaka då hans folk i majoritet kräver det,visar att han kan inte vara i stånd att skapa något nytt eller vara garant för övergång för något nytt: både i sitt eget land,i arabvärlden och i världen.

Vidorgs (min då min lilla organisationskonsultfirma,byggande på en ny människo- och verklighetssyn och utvecklande den vidare i praktiska handlingar,typ socialentreprenörsstrategier och analyser) förslag är följande.Mot bakgrund av exempel från mina egna handlingar (se mina tidigare blogg),föreslår jag att den officiella maktens män och kvinnor i världen växlar till en annan strategi som tar hänsyn av både situationen i Egypten,i hela arabvärlden och i världen,samt president Mubaraks personliga situation då hans egna identitet faller sönder utan att han fått stöd att bygga något nytt.

Min strategi är kort följande:

*utnyttjande min egen trovärdighet (mot alla odds) och i någonslags ”joking relationship” med president Obama (ja,jag har ju velat hjälpa honom och demokraterna från deras motsägelsefulla situation då deras möjligheter att driva tex. Sjukvårdsreformen vidare i praktiken blivit försvårad och ev. bli spolierad), föreslår att hans team skickar ”Air Force One” till Egypten och erbjuder president Mubarak till en gratisresa till en fredligare och ny meningsgivande tillvaro (vad det nu kan vara).
*President Obama kunde samordna detta även med Arabvärldens andra makthavare.Om det nya paradigmet utvecklas vidare (vilket det kommer att göra med officiell genombrott) och skapar tex. En världsprojekt att utveckla radikalt nyslags transportteknologi (flygande bilar,vilket jag bloggade om i ett världsföretag GM:s bloggsidor i samband med ”Saab-krisen”),kommer arabvärldens oljerikedomar minska radikalt i värde,och därmed även kräva radikalt nya slags politiskt-ekonomiska strategier i USA:s och andra länders politik och ekonomier.Med USA:s och EU:s stöd kunde man kanske skapa M.O. Transport Exchange-optioner,varvid arabländernas rika oljesjekar kunde må förtursrätt att köpa M.O.-II typ av optioner och därmed vara med att växla sina oljeindustribaserade egendomar mot andra källor av kunskapsbaserade finansprodukter i stället.
*Sverige kunde bidra med en fristadslösning.President Mubarak kunde tex. Växla ned till en behaglig tillvaro som pensionär i Sverige typ förra s-partiledaren Göran Persson,eller-om han ville vara aktiv i arbetslivet-tex. Bli tidningsbud såsom jag,Avatar of Synthesis,och lära känna hur man överlever till skillnad hur man lever (se exempel på detta i UNT:s andra artikel om pizzabagare).Detta vore kanske något som kunde hjälpa även honom att bygga upp en ny identitet som ger mening,bidrar till självrespekt och existentiell tillväxt?
*Då vi i Sverige(-Finland) har varit tidigare i historien i en maktposition i Europa,men sedermera vuxit till en mer begränsad, demokratisk nationalstatssituation med värdegemenskap i Norden,kunde Egypten kanske växla sin nationella situation likadant? Utrikespolitiskt skulle detta betyda att flera än Egypten av arabländer träder fram stödjande fredshandlingar för lösandet av den grundläggande konflikten mellan Israel och arabländer-dvs.
*USA:s fokus skulle skifta från fokusering på Egypten till mer omfattande strategi-se mitt förslag i förra steget.
*Om Egypten skulle inte vela att detta skulle ske-vore det möjligt att fortsätta fredsprocessen med en radikalt nya slag strategi: Vidorg har skiss på det.På sikt skulle detta leda till en ny Suez-kanal,vilket skulle öppna även nya möjligheter för handelsmedverkan för krigströtta och förstörda områden där.

Sammanfattningsvis: alla skulle vinna på denna slags radikalt annorlunda strategi:
folk i Egypten,omgivande arabländer,USA,EU,andra länder i världen som skulle komma med i nytt slags hållbar tillväxtbygge,inklusive Sverige där den som skriver detta utvecklat ansatser för grunden för detta,för det nya vetenskapsparadigmet och dess annorlunda människo-och verklighetssyn.

Sammanfattning

Mitt förslag ovan kan sammanfattas med följande strategipunkter.
Jag lämnar dock mer detaljrik beskrivning till de etablerade makthavarna som kan därmed fylla i på sina papper och officiella kunskapsprodukter såsom pm´s,presskonferenser,blixtmöten mm. vilka kunde beskrivas i massmedia.

Innehållet i min strategi:

En övergång-transcendering-av gängse människosyn: ett strategiskt världshandlingexempel

Del I: Situationsanalys


Del II: Målanalys


Del III: Handlingsanalys och förslag


Del IV: Värdering


Del V: Refleksioner


Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Socialdemokraterna i Sverige är på god väg att göra detta både vad gäller att förnya partiets kultur,organisation och politik. Förhoppningsvis kommer den eller de ledare som partiet slutligen väljer ställa sig bakom det nya och proaktivt visa vägen framåt och handla därefter. I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar