You can translate my blogg with Googles help :)

lördag 17 augusti 2013

Riskanalyskomment om extremism i Egypten sensommaren-13

Risker finns med strategisk fredsanalys haltar

Ref.SvD/Brännpunkt: ”Risk att extremism växer”, Lö 17 aug-13, av Mikael Eriksson

Min komment:

Läget i Egypten från vidare perspektiv

Mikael Eriksson-en säkerhetspolitisk analytiker vid FOI-har skrivit en bra artikel.Han visar hur det vore synnerligen viktigt att västländer,tillsammans med USA,visar stöd för demokratiskt sinnade krafter i Egypten,för att vända utvecklingen med den negativa våldsspiralen.Annars hotas dels globala,viktiga flöden tex för energi,handeln mm. ,säkerhetspolitiska läget i Mellanöstern med fara för liknande våldsspiral i Tunisien och Libyen,samt tillväxt av nya generationer av terrorister vilka kan ödelägga fredssträvanden i regionen.Hans analys ger bakgrundsinformation om tex. Mursis-fd.presidentens trevande handlande samt det Muslimiska Brödraskapets stöd för fredsprocesser.

Västliga alternativtänkarens mer kyliga analys

Min komment-eller några ytterligare,strategiska perspektiv är följande: hans analys grundar sig mycket på känslo-och identitetsanalyser av de grupper som agerar mest i Egypten.I socialantropologin lyfter man upp begreppet negativ reciprocitet (bristande ömsesidighet).Han kunde ha lämnat tex siffror för arbetslöshet i regionen eller brott.Eller ägarförhållanden,fackens och kvinnornas situation.Vilka grupper strävat ideologisk förnyelse och med vilka argument? Ett allmänt fel hos tänkarna och analytikerna i väst är att uppfatta att demokrati är en given modell,där den formella sidan-öppna,fria val- är det tillräckliga villkoret för att garantera demokratisk utveckling.Om militärer- den maktkonstellation som tex USA finner sig tvungen att stödja för tillfället i Egypten dock med demonstration av sitt missnöje- skulle tex. Minska sitt auktoritära vapenmaktutövning mot demonstrerande-vore mycket vunnet.Frågan blir då hur västländer och USA (främst sistnämnda) kunde få militären att böja sig för mindre kraftfulla åtgärder för att säkerställa sin reala makt (jämför tidigare artiklar om ägarförhållanden i landet tex).Andra frågan blir-enligt mig-analyserande från sidan utvecklingen som västerländsk demokratikämpe med mindre känslofylld patos och med fredliga demonstrationer med pennan och Internet-bloggande-hur USA kunde ha mer övergripande strategi tex i fredsprocess eller i diskussioner om freden mellan Israel och Palestina.Enligt mig är USA-utrikesministern John Kerrys strategi för begränsad-ser inte de vidare samband som Mikael Eriksson lyfter upp och jag kompletterar med- och konventionell.

Fredsprocess:fortsättning och kompletterande kommentarer

Process-syn är viktig,men den borde eller kunde kompletteras med systemvid syn om utvecklingen i hela regionen.Något radikalt,nytt skulle behövas för att vända utvecklingen i hela regionen.Vad vore det? Kunde alternativtänkare-fredlig demokratikämpe hemma i Sverige-eller Obamas diskusioner med nordiska makthavarna som själva syndat i sina egna demokratiseringsprocesser bidra till att något nytt kunde ta över,stabilisera situationen,skapa fred och arbetstillfällen och väcka hopp för framtiden,och därmed stabilisera situationen och stoppa våldspiralen?

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,entreprenör

PS. Min komment kan även läsas som fortsättning för min senaste bloggartikeln om Obamas besök i Stockholm och för det som hänt sedan dess i nordiska demokratier

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar