You can translate my blogg with Googles help :)

måndag 27 januari 2014

På väg mot tudelat Sverige ?

På väg mot tudelat Sverige- annorlunda utmaning för framtidspolitik

ref. DN/Debatt : ”Avfolkning av landsbygden urholkar Sveriges välfärd”,27 jan-14,av Roger Mörtvik (samhällspolitisk chef vid TCO).

Öppet brev till Roger

Bäste Roger

Jag läste nyss din debattartikel som blivit publicerat i dagens DN.Bra skrivet,motiverar till fortsatt diskussion kring närtidens stora framtidsproblem: hur finansiera och upprätthålla välfärden i landets glesbygdskommuner då det sker flyttning av människor i arbetsför ålder därifrån och kvarvarande blir både äldre och kräver mer omsorg samtidigt som kommuner måste finansiera även skola och barnomsorg med minskade skatteunderlag.

Du har alldeles rätt i då du målar upp en fara för tudelat Sverige.Å ena sidan storstäder,där befolkningen väntas växa,och landsbygden där den minskar.Att det blir även svårt att lösa sk. försörjningskvoten då den pensionerade befolkningens andel av befolkningen kommer att växa och den delen som ”försörjer” finansieringen av skatteunderlaget genom större skatteintäkter (skatter ur löneinkomster) blir mindre eller ökar inte i samma takt.

Du ser här ett demokratiproblem då det blir svårt för staten och kommuner att erbjuda likvärdig välfärd för alla då fattigare kommuner-främst på landsbygden pga orsaker ovan- får mindre resurser att upprätthålla välfärdstjänster i vård,skola och omsorg.

Du riktar tvivesmål för landets förmodade finansministerkandidaterna Anders Borg (M) och Magdalena Andersson (S) hur de ska kunna lösa dessa problem utan att överge statsbudgetens överskottsmål.Bakom dina farhågor är den studie som TCO låtit SCB att göra angående landets demokrafiska utveckling,samt de problem som man har i landet för rekryteringar i den offentliga sektorn,för arbetslöshet samt brister för bostäder i de expansiva storstadsområdena.

Jag-som har delvis berört dessa frågeställningar i mina uppsatser i samhällsplanering och ekonomisk historia under mina studier vid Uppsala universitet och i min kompletterande utbildning i eMBA-studier vid Gävle Högskola-har i mina egna forskningar utvecklat grundtankar för ett nytt vetenskapsparadigm som är teoretiskt bredare än dagens.

För mig vore det intressant om TCO tog sig an att värdera mina insatser.Till exempel hur min annorlunda NMEP-tillväxt modell där ekonomin grundas på en ny värdeteori-annorlunda än dagens- binder samman de olika samhällssektorerna på ett annorlunda sätt än i dagens politik. Hur arbetet definieras annorlunda,hur beskattningen grundar sig på en annorlunda syn i min Kapitalmatris-model där det centrala i dagens kunskapssamhället-kunskapskapitalet-blir också i fokus.Likadant vore det intressant om TCO kunde värdera skattemässiga konsekvenser av min annorlunda samhällsmodel Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor med dess sk. flex-prissättning för välfärdstjänster.Där sk. incitamentsmodellen vore ömsesidig: ej endast från maktens sida,utan hur även individen själv kan genom sina egna beslut och värderingar påverka på de priser som betalas-samtidigt som välfärdens bärande princip om omsorg för de sjuka och svaga blir ej övergiven.

Du målar ju en bild där du säger i klarspråk: valfrihet genom privatisering har ej kunnat göra några avsevärda besparningar,varför mitt sätt att försöka ordna finansieringen annorlunda vore kanske värd diskussioner och ett försök i någon kommun? Jag ställer gärna upp som konsult för dylikt försöksprojekt eller som bollplanka för diskussioner.

Vad säger du och TCO om dessa annorlunda,unika utmaningar eller politiska förslag utgående från mitt alternativa vetenskapsparadigm kunde diskuteras hos er och därefter utvecklades vidare till även siffermässiga alternativ? För mig vore TCO en bra fångst,men jag är beredd även till större fiskar i mitt nät,eventuellt även utomlands.Och gärna en marknadsmässig ersättning också: även alternativtänkaren berörs av demokratiproblem och demografiprioriteringar i sitt eget liv (se livslön och pensionsunderlag).

Med hälsningar

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar