You can translate my blogg with Googles help :)

onsdag 29 januari 2014

V.BON i kvadrat ?

På väg mot rättvisare Sverige

ref.:SvD/Näringsliv:"Ny ordförande brinner för rättvisare Sverige",av Negra Efendic

Det glädjer mig att ungdomen och nya generationer brinner för samhällsförnyelse.Då vi första generations invandrare möttes av diskriminering och slitsamma,manuella jobb,får den andra generationen det lättare.Några av dem brinner även för samhällsförändring och förnyelse och inkluderas i samhället i stället för att inlemmas i låglöneyrken eller marginaliseras om man är alltför radikal och upplevs som konkurrent.

Jag kände glädje men också viss harm eller ledsenhet,då jag läste i dagens SvD och dess Näringslivsida om organisationen Rättviseförmedling,startad 2010 av en svenska.V.BON i kvadrat? Om misstänksamhet mot min firma Vidorg i Uppsala hade ej varit så kompakt,tystnaden i både lokal och riksmedia likaså om firmans nya tjänster (V.BON-nätverk för företagskontakter utomlands,för svenska företag och tvärtom med hjälp av invandrar-kontaktpersoner och deras nätverk i sina respektive hemländer;UIA-en förening för arbetsskapande och informell typ av arbetsförmedling-som komplement till Arbetsförmedlingens tjänster,mm,vilka försök du kan läsa om i mina tidigare blogg),hade Vidorg kunnat ha ett omfattande nätverk.

Med det blev ej så.Kanske var felet mitt:varför accepterade jag min lösning på den konjunkturmässiga arbetslösheten genom att gå tillbaka till diskjobbet som jag hade haft tidigare,vid sidan av studier? Fortsatt vägra social nedgång till låglöneyrke. Min lösning då var ju att lita på samhällets ord: att kunna dra av kostnader för nystartade firman (Vidorg,november 1986) från arbetslön i diskaretjänsten? Det gick som det gick-efter ett år förändrades lagen och man kunde ej längre göra det.Litande på egen maskin investerade jag i firman genom ursinnigt sparande,hypotekslån,en del av det lilla arvet från föräldrahemmet i Finland efter föräldrars bortgång.Skattemyndigheten accepterade rullandet av underskott tills jag till slut sade upp mig i oktober 1998,efter att ha lärt mig att denna väg leder ingenstans och försökte nya möjligheter,på en annan ort.Förgäves,tiden och samhällsutvecklingen hade ej då nått den nivå som det har i dag,då nätverksbyggandet har även fått hjälp av Internet samt vunnen insikt att framgången för Sverige behöver även kompetenser från tidigare försummade grupper av människor.Oftast med annan etnisk bakgrund,men även av ungdomar som gått genom den svenska skolan och känner de "rätta" social och kulturella normerna.

Jag önskar Rättviseförmedlingen lycka till.Själv drar jag eventuellt -efter ett tag - tillbaka till pensionärsliv eller utvandrar,eller? Ja,kanske kan mina tv.passiva firmor använda deras nya, breda nätverk-sam partner för Vidorg Edu tex eller något annat,nytt entreprenörs-företag i min vision för Vidorg-koncernen eller i något projekt för att driva framåt det nya vetenskapsparadigmet och dess alternativa tillämpningar på samhällets olika områden ?

Med hälsningar

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare

entreprenör i firma Vidorg (firman passiv tv.)

Copyright: Vidorg,2014

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar