You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 5 december 2010

En ny S-berättelse II - en blick framåt i en öppen process för framtidsprogrammet

Vägen framåt-
bloggandet efter valet-10

En ny S-berättelse II - en blick framåt i en öppen process för framtidsprogrammet

SvD/ledare:”Vi får ine bli de nya gråsossarna”,Sö 5 dec. 2010, av PS Anders Linder
SvD/OP-ED Domstolarna :”Enskilda får aldrig offras för systemet”,Sö 5 dec. 2010, av Clarence Crafoord
DN/Världen:”Assagne: Världen kommer bli bättre,Lö 4 dec. 2010, av Dan Lucas
UNT/ledare: ”Kunskap är mer än fakta”,Sö 5 dec. 2010, av Håkan Holmberg
SvD/ledare:”Estland är on line men ny medielag skrämmer”, Sö 5 dec. 2010, av Claes Arvidsson


Förord

Senaste dagarna har varit fokusfyllda på bl.a. två stora frågorna i världen: pågående klimatmöte i Cancun,Mexiko,och Wikileads avslöjanden om dokument som varit hemlighetesstämplade och påverkat bakom kulisserna för världens politik.
Den framförda kritiken-bla. I dagens UNT (Uppsala Nya Tidning)- att avslöjandet av dokumentinnehåll i sig är inte avgörande för förbättrandet av världen-utan att deras innehåll borda knytas an med vetenskaplig och journalistisk diskussion (som den här-mina strategiska meta-analyser)-kan bete sig rimligt från det konventionella perspektivet av kunskapssamhället.Att folk väntar ha sakkunniga resonemang och bedömningar kring olika frågor.Mot detta kan man ställa Wikilead ledarens och grundarens Julian Assanges motiv att göra världen bättre med ett nytt slags mediefilosofi: ställ fram data (”fakta”) och låt människorna själva bilda en egen uppfattning,liknande den litteratursynen som förknippas med modernism.

En filosofisk mellanväg-representerad redan i Antiken av Aristoteles och frågande Sokrates-vore kanske att ställa de oväntade frågorna som sätter individernas eget medvetande och själsliga resonansbotten i rörelse (märk mitt språkbruk här: jag-som grundare och representant för det nya,bredare vetenskapsparadigmet-antar på nya filosofiska begrepps- och perspektivs grund på alternativa,oförklarliga,empiriska data,att det är frågan om medvetandet och själ-inte enbart om hjärnan som är filterande fysisk organ för förra) ?

I det här inlägget ska jag lyfta upp några drag i det nya borgerliga uppdraget som lanserats i SvD.I dag med meta-analys av Centerns perspektiv,representerad av Annie Johansson som leder Centerpartiets eftervalsanalys.Avslutningsvis tänker jag lyfta upp ”fantastiska framtidsperspektiv” som kanske skulle ge mer näring för den interna pånyttfödelsen av socialdemokratin för en ny tid av kunskapssamhällen,i multikulturell dräkt och i global solidaritet (se mitt tidigare,nya S-slogan:”Folkens hem”- världen som ett gemensamt hem för de olika folken som lever här).

God plockmat i Centerns pånyttfödelseskafferiet

Dagens ledare,skriven av PJ Anders Linder efter en personlig intervju av Centerns vice gruppledare i Riksdag och ekonomisk talesperson Annie Johansson,ger en positiv överraskning.Här tangerar både frågorna och svaren mer än eknomisk grundperspektiv: om frågor om vad välfärden innebär, om solidariteten för de som hamnat (hamnar) utanför ”och inte får chansen på arbetsmarknaden”,på ointresse eller varningar att bli ”gråsosselik” som ser sig som rättmätiga förvaltare av (den förmodade,goda) staten.Eller på de mest centrala prioriteringar på

*välfärdens finansiering
* debatten om klimatfrågor och borgerlig klimatpolitik
* om jämställdheten
* om nödvändigheten av företagarvänlig politik

Alla dessa frågor har ju tidigare tagits upp av mig på dessa bloggsidor,men till skillnad från hennes neo-klassiska ekonomiska syn (funktionella,separata frågor och perspektiv,utan förändring av den den grundläggande värdeteorin,eller integrerandet av ekonomisk teori med ekonomisk antropologi såsom i mitt fall,utan att säga om bredare,fler-dimensionell människo-och verklighetssyn) där välvilliga öppningar grundas på gängse förhoppningar om

* borgerliga frihetskalkyler och
* optimistisk borgerlig miljöpolitik

där grunden står på teknikutveckling och den enskilda äganderätten.

Utan diskussion om det grundläggande begreppet ”individ” och ”den enskilda äganderätten”-vilket bl.a. Clarence Crafoord tangerar i sitt inlägg på motsatta sidan i sin OP-ED spalt om Domstolarna,blir det välvilliga och öppna diskussionen hos Den Nya Centern dock inte mer än ”god plockmat”.Men-om Centern fortsätter att avskärma sig från den resterande borgerligheten med dessa nya perspektiv,blir det nog möjligt att socialdemokraterna och centerns representanter kan ev. Börja diskutera om närmare samarbete för det nya kunskapssamhället,fokuserat på frihet,jämlikhet,jämställdhet och miljöperpektiv.

Tillika om teknikutvecklingen berör frågor såsom genetisk manipulation och enginering av grödor och mänskliga organ,kan det gemensamma avståndstagandet
från gråsosse-mentaliteten bli ett startskott för ny typ av regeringssamarbete i mitten-tema som jag tagit upp tidigare och som den avgående s-ledaren Mona Sahlin nu tagit upp också i sitt ”avskedstal”,med den frihet som hennes nya sociala plattform gör möjligt ”inom systemet” (mina förslag tas upp från ”utanför systemet”- perspektiv eller från den Schumpeterska entreprenörens som driver,utvecklar marknaden-utan att få betalt för tillfället men kanske i senare skede då förvärvet lyckats).


Världen on line och en ny rättstänkande tar vid

Claes Arvidson lyfter också på den angrändsande sidan till höger från förra,berättelsen om det nya Estland där medborgarna har kunnat ta del av de senaste tekniska landvinningar såsom e-polisens arbete,röstandet via nätet och strax med mobilen (med valmöjligheten kvar att gå och rösta sig personligt även i vallokaler och förändra sig).

Arvidsson redovisar även för de luttrade estländernas syn på personlig integritet.
Att polisen och myndigheter måste redovisa sina motiver för att söka i de sammankopplade registren och att medborgarna kan själva logga in om de har blivit sökta-av vem och i vilket syfte och när.Drag som liknar många av det reformförslaget som jag själv skrev 1990 i mitt SINUS-arbete om Uppsala Läns Landstings planeringssystem,vilket-om tagits i bruk i hela landet-hade sparat,lågt kalkylerat 7 miljarder årligen i hela landet om alla landstingen hade tagit i bruk mitt förslag på reformering av sjukvården.Det var dock då- 1990- och nu lever vi online på ett annat sätt såsom man ser i det nya Estland som växer fram.

Tyvärr har deras borgerliga regering dock inte förnyat sig på den grundläggande synen på människan och verkligheten såsom mitt förslag på förnyad socialdemokrati gör.Till skillnad från den nya borgerligheten i Sverige och dess frihetskonsekvenser
som Centerns ekonomiska talesperson lyfte upp ovan,förlitar sig dem i Estland dock fortfarande på den linjen som önskas i USA: att medierna ska kontrolleras och vid behov bötfällas för ”felaktigheterna” eller ”statsfientliga åsikter eller felaktigheter som sätter nationens säkerhet i fara” (se jakten efter den utvecklingsoptimistiska Wikileads grundaren/ledaren Assange som tror att avslöjandet av hemlighetsstämplade handlingar som påverkat på världspolitiken räcker.Till skillnad från mig: måhända ett nödvändigt villkor,men räcker inte (tillräckligt villkor).Det behövs även ett framtidsalternativ- en vision om det nya.

Därav nästa stycket,som innehåller även två nya rättliga termer:

* jordlagsstadga
* klimaträttslig rättsystem (rättvisa)

(jag ska inte diskutera detaljrikt här om dessa två rättsliga termer( idéer),utan lämnar till läsaren att reflektera över innehållet och därmed växa i sitt mental-etiskt-själsliga tillväxt.


Folkens hem- integrerat

Mina punkter för framtidsvision som den förnyade socialdemokratin kunde bära fram
om den grundas på det senaste vetenskapsparadigmet,har föjande innehåll:

* bättre värld att återfödas i
* effektivisera återfödelsecirkulationen med fler-dimensionella tillväxtmöjligheter för individen (fysisk,ekonomisk,social,politisk,existentiell frihet i samhället)
* individens tillväxtmöjligheter ska jordlagsstadgas (jämför FN:s artiklar om mänskliga rättigheter- här ska internationell domstol med starkare FN se till att dylikt stannar inte i retoriska utsagor,eller veto-blockeringar i Säkerhetsrådet tex.)
* djurens rätt att utvecklas till nästa tillväxtnivån-mänskligt tillstånd av mental-etisk reflektion- ska jordlagsstadgas
* klimaträttsliga grundlag ska garantera rätt att flytta ifrån klimatdrabbade regioner till andra regioner i världen där inflyttade garanteras likvärdiga rättigheter med inhemska medborgare

Här var några öppnande perspektiv för förnyad socialdemokratisk,globalt inriktad politik varom man kunde säkert dra konsekvensinnehåll även lokalt i Sverige?

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Socialdemokraterna i Sverige är på god väg att göra detta både vad gäller att förnya partiets kultur,organisation och politik.Förhoppningsvis kommer den eller de ledare som partiet slutligen väljer ställa sig bakom det nya och proaktivt visa vägen framåt och handla därefter.I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre,efter valet10.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2010

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar