You can translate my blogg with Googles help :)

tisdag 21 december 2010

Strategiska nykonstellationer inom den svenska socialdemokratin ?

Vägen framåt-
bloggandet efter valet10

Efterord för unga socialdemokraternas s-blogg


Förord

Då jag har sökt s-allianser för min syn hur förnya socialdemokratin i Sverige
och globalt,surfade jag till SSU:s ordförande Jytte Gutelands blogg.

Efter att ha kommenterat nyss "Lasses blogg"- dvs. Lars Ohly´s debattartikel,
ville jag visa att radikal förnyelse behöver mer än allmänna retoriska ord eller
slogan.Därför publicerar jag nedan mitt inlägg hos Jyttes blogg på nytt.
Jag hoppas naturligtvis att s-ungdomar blir intresserade av detta varmed genom den
politiska vägen kunde vi kanske öppna den globala förnyelsen som kunde bli resultat
"om det nya vetenskapsparadigmet togs till vara och började utvecklas vidare".
- Försök duger,och då ingen har velat eller kunnat visa var jag skulle ha fel
angående det nya paradigmet (som innehåller det nuvarande som specialfall inom sig,men utöver det tar an fler-dimensionella,empiriska data och talar för
förnyelsen av vår syn på människan och verkligheten),publicerar jag min s-bloggkomment nedan.

S-bloggandet för radikal förnyelse av partiet

Min bloggkomment i dag den 21 dec,på Jytte Gutelands blogg som komment av hennes bloggandet ang. s-partiets förnyelse,den 14 nov. 2010:

"Jag,som fd.lokal ordförande i en soc.dem.förening i Uppsala för finskspråkiga (-84-88),och skapare av grunderna för ett nytt,bredare (djupare) vetenskapsparadigm,skulle gärna se att socialdemokratin tog tillfället i akt och inlemmade det nya paradigmet.Dess fler-dimensionella människo- och verklighetssyn kunde bättre än dagens människosyn och emotiva argument tala för JÄMLIKHET och JÄMSTÄLLDHET,två viktiga,traditionella värderingar i socialdemokratin.
Dessutom-om socialdemokratin ställde sig i spetsen för förnyelsen av världen genom detta,kunde man visa att Sverige vore ett föregångsland i världen.
Hittils har jag mött antingen ointresse,refuceringar,förtal mm. då försökt utveckla och föra fram detta ”reala förändrings-/förnyelsearbete” (not only talking of change as in x-country).

Ett unikt,historiskt tillfälle för den svenska socialdemokratin:
att förnya både dess politik (genom nya tillämpningar,deducerade från det nya paradigmet) och ledarskap som tar på allvar denna möjlighet för radikal förnyelse av partiet.

Besök gärna min blogg på webben: vidorghelps.blogspot.com
där jag har kommenterat om förnyelsen av partiet,men varom
media har varit tyst om.

Vilka krafter vinner att man har kvar den gängse människo- och verklighetssynen…den råa kapitalismen,eller den sk. liberala världen där man dock inte gått in på den radikala förnyelsen,fast empirisk data som skulle ha stött det fanns sedan mitten 1800-talet."

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Socialdemokraterna i Sverige är på god väg att göra detta både vad gäller att förnya partiets kultur,organisation och politik.Förhoppningsvis kommer den eller de ledare som partiet slutligen väljer ställa sig bakom det nya och proaktivt visa vägen framåt och handla därefter.I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre,efter valet10.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2010

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar