You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 19 december 2010

En ny typ av Sverige-berättelse II

Vägen framåt-
bloggandet efter valet-10

En ny typ av Sverige-berättelse - en betraktelse av Sverige som ett öppet samhälle II

SvD/Brännpunkt:”Ungdomar mot social katastrof”,Fre 17 dec.2010,av Anna-Katrin Bäcklund,Staffan Lindberg och Per Olof Olofsson
DN/Debatt:”Socialdemokraterna har blivit ett räddhågset parti”,Sö 19 dec. 2010 av
Lars Ohly

Förord

Efter att ha läst den första debattartikeln ovan,skissade jag en analys och innehåll
för min meta-analys.I min analys skulle jag ha gått längre än de tre forskarna ovan i sin analys av ungdomsarbetslösheten och med sina konventionella förslag hur man kunde göra det bättre för ungdomar att få arbete.Jag har ju i mina tidigare,officiellt okommenterade blogg kommenterat tex. Mona Sahlin´s förslag om jobbpolitik,om Alliansens förslag att åtgärda dessa,samt om mina egna erfarenheter både som arbetslös som inte fick ta del av samhällets utbildninsinsatser för arbetslösa i dem kurser som jag ansåg mig behöva för att få arbete som någotsånär hade motsvarat min akademiska utbildning,motsvarande 2 FK-examen (filosof-samhällsvetare).

Jag kände mig ledsen helt enkelt.Trots att jag skulle ha kunnat skriva igen om mina förslag för att förbättra ungdomsarbetslösheten-tex.om förnyad AMS-praktik,om fou-satsningar på en ny grund (det nya paradigmets ny,bredare ekonomiteori och fler-dimensionell,hållbar tillväxtprogram,om mitt förslag på bredare produktivitetsmodell och kapitalmatris som man kunde använda för att förnya skattepraktiken för offensiva kunskapssatsningar mm.) skrev jag inte om dessa.Jag kände att varför ska man om och om göra samma fel igen-tro att det svenska samhället är öppet för radikalt nya tankar som kunde visa vägen för framtiden-tex. Reformera socialdemokratin både lokalt i Sverige och globalt-och därmed skapa den sociala plattformen som behövs för att få igång det nya paradigmskiftet officiellt,i stället för att ev. Begravas för flera hundra,kansek ett tusen år som en privat tänkares ”verklighetsfrämmande tankar”.

Därför välkomnar jag Lars Ohlys analys av det politiska läget i Sverige just nu-efter att de rödgröna hade förlorat i valet mot Alliansregeringen.


Hjälp från sidan,innifrån,från botten-från träskmarken?

Ohlys analys av den rödgröna plattformens misslyckande är enligt mig trovärdig.
Man glömde eller vågade inte riktigt satsa på det jämlighetsprojektet-värdegrunden som man ville förmedla i valrörelsen mot Alliansregeringens social klyftor skapande politik- utan man ville skugga deras politik och presentera enskilda motförslag tex. Ang. skattesänkningar för pensionärer mm.Detta var enligt Ohly-och även mig-det strategiska misstaget.

De taktiska misstagen var att tro på mittenväljarna: att då Alliansregeringen hade sänkt deras skatter,skulle de ändå ha fortsatt vara ideologiskt ”trogna” för jämlikhetssamhällstanken.Visst,i idéela beskrivningar och utsagor är de för det,men i praktiken känner jag av egen erfarenhet att det jämlika samhället i Sverige är fortfarande en utopi- det saknas både teoretiska lösningar,modeller och stegvisa reformstrukturer för det,som praktiska,politiska förslag vad som kunde förnyas,i vilken ordning och med vilka prioriteringar.Ingen hade ju diskuterat om mina radiakalt förnyande förslag härvid.Såmycket öppenhet alltså i det svenska samhället och för tjänstemannastyrets jämlikhetspraxis.

Vore det inte även etiskt fel att låta sig utnyttjas som tankesmedja,som producerar nya socialentreprenörsförslag och tankar som sedan delvis omarbetas,urvattnas och utnyttjas av dem som har det bra redan,som sina egna,och fortsätter att vara tyst om det nya helhetsalternativet som skulle behövas för att lyfta oss till nästa kulturella tillväxtenivå och hållbar tillväxtboom?

Ohlys socialdemokrati eller radikalt förnyad sådan för röd miljöpolitik


Jag är överens även om hans 2 teser om dagens socialdemokrati i Sverige:

* ”En alltmer högeranpassad socialdemokrati utan ett samhällsförändrande program saknar relevans”

* ”En socialdemokrati som inte ökar jämlikheten och minskar klyftorna i förmögenhet,inkomster,makt och inflytande saknar existensberättigande”

Innan jag svarar honom på dessa punkter ovan enligt min egen praktik eller reformförslag på socialdemokratin (av dessa kan du läsa även i mina flera,tidigare blogg ovan),ska jag analysera Lars Ohlys egna,vänsterpartisynpunkter och politiska programpunkter om det som skulle behövas för att öka jämlikhetsprojektet.

Han skriver:

* ”Vi rödgröna borde ha sagt att vårt sätt att leva måste förändras därför att klimatförändringarna kräver det av oss”.- Detta är bra och många nyckelpersoners exempel kan behövas,,men det går för långsamt för att få helhetsförändring genom att vinna flertalets kritiska massa för detta.Något mer radikalt behöver göras-mitt förslag har varit att bredda grunden för våra vetenskap och genom dem för våra värderingar och praktiska politik.Stasmakten har möjlighet härvid,men så länge som fou- ,media-och politiska världen vill inte se det som är redan gjort eller på väg och kommunicera detta till folket,är det misslyckat projekt för den bild av Sverige som ges ut,som för det praktiska livet som gestaltas i konventionella lösningar.

* ”Vi borde ha tagit avstånd från avregleringar som minskar demokratin och ökar marknadstänkandet”,skriver Ohly som recept för det ev. Fortsättning av rödgrönt samarbete.- Detta är för allmänt.Genom att kommuner och landsting tex. Anlitar privata entreprenörer behöver dem inte låta bli att styra utförandet genom tex. Standardiserade metoder,gemensamma databaser eller kvalitetsnyckeltal.Marknaden är detsamma som folket.Till skillnad från penningens styrning- enkla finansiella mått som budgetöverskott och amorterade statsskulder-borde man enligt mig satsa offensivt på ”positiva incitament-strukturer” i den offentliga sektorn.Se mitt förslag på flex-priser där individerna själva (i sina social-ekonomiska omgivningar som dem själva ska ta ansvar för-ej samhällets tröga tjänstemannakår som alltid kommer och reagerar för sent) skulle styra prissättningar i offentliga tjänsters utnyttjande,enligt mitt förslag för en vidareutveckling av den generella välfärden (tankemässigt intressant: relativisering av välfärdsmodellen,som ändå leder inte till nihilism eller borgerlig individualism som styckar gemenskap i sociala atomer-bitar tack vare den nya,djupare människosynen i det nya,fler-dimensionella vetenskapsparadigmet.

* ”Vi borde ha gått till storms mot privata riskkapitalbolags stora vinster inom vård,omsorg och utbildning.- Se förra stycket: detta är för allmänt.-Ta i bruk mitt nya derivatainstrument M.O. (Management Option,med 3-faldigt säkert risktagande-vilket instrument-om det hade kommunicerats,diskuterats och
tagits i bruk i samhället-hade förhindrat finanskrisens uppkomst enligt mig) tex. I offentliga reformprojekt (som jag föreslagit 1990 tex. I reformering av sjukvården och landstingssektorn),så skulle jag ha kunnat visa resultat som vore bättre än dessa riskkapitalbolags och därmed skulle frågan vara löst.. Vidare,om skatterna skulle ha förnyats enligt mitt förslag eller modell på kapitalmatris (förhållandet mellan olika kapitalinsatser elle faktorer),skulle dessa bolags kortsiktiga vinster (i finansiell kapital) kunnat förvandlas till strukturella sådana som hade resulterat i nya arbeten.Hur då? Att investeringar i kunskap skulle ge avdragsmöjligheter,eller att arbetsskapande satsningar skulle ge lägre skatter osv, osv.Kort sagt- allmänna ideologiska utsagor räcker inte här Ohly- men reformerad socialdemokrati skulle ge dessa slags praktik om den vann regeringsmakt tillbaka från den konventionella Alliansen som kör sitt korttidsrace.

* ”Vi borde ha gått till offensiv om jämställdhet,en fråga där regeringen står tomhänt”.- Detta är nog inte sant ang. regeringens förslag på nya praktik.Men-å andra sidan- kan man gå ännu längre med den nya människosynen.Det skulle resultera både i förbättrade jämlikhets-och jämställdhets attityder,värderingar och genom dessa och stöd i samhälleliga åtgärder i förnyad samhällskultur.
Det är den långsiktiga,attitydförändrande kulturen som fokus bör sättas i.
Här behövs både vanliga människors insatser i det praktiska livet,forskarnas letandet efter nya sanningar och lagbundenheter i den fler-dimensionella tillvaron,näringslivets praktiska tillämpningar i nya kunskaper,deducerade ur nya,bredare teorier,politikernas administration av samhälleliga resurser i långtidsprogram för förnyelsen av samhället och kulturen,kulturarbetarnas nya berättelser för oss alla osv.,osv.- Här har dock Ohly rätt,då han säger att det behövs självförtroende och bra kommunikatinsstrategi (därför tar jag till orda ändå här-fast mina fler-decennier långa kamp i Sveriges demokrati har inte visat sig ännu varken till officiellt genombrott för det nya paradigmet,eller för personliga vinster för mina firmor som därför motarbetats av myndigheter,enligt sina kortsiktiga värderingar och regeringsinstruktioner.-
Visst,Sverige behöver en ”riktig opposition”- därför håller socialdemokratin tex. Att förnya sig och byter partiledare.Det gäller att vara optimist ändå fast den gångna erfarenheten talar för något annat.Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Socialdemokraterna i Sverige är på god väg att göra detta både vad gäller att förnya partiets kultur,organisation och politik.Förhoppningsvis kommer den eller de ledare som partiet slutligen väljer ställa sig bakom det nya och proaktivt visa vägen framåt och handla därefter.I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre,efter valet10.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2010

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar