You can translate my blogg with Googles help :)

torsdag 14 mars 2013

Några femmor för EU-långsiktighet

Några femmor för EU-långsiktighet

SvD/Brännpunkt:”Se inte EU som nollsummespel”,To 14.03.13,av Staffan Nilsson

Staffan Nilsson-ordförande i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén EESC, har skrivit ett intressant och läsvärt inlägg om det politiska tillståndet i dagens EU.

Hans polemiska inlägg handlar om bristen på långsiktighet i de pågående politiska förhandlingarna som dagens nationella politiker och deras utskickade representanter i ministerrådet och Europaparlamentet sysselsätter sig med.Dagens rop att fixa den finansiella krisen och dess efterföljande resultat-ökad arbetslöshet,ej genomtänkta nedskärningar,och bristande intresse för långsiktiga,strategiska satsningar- får ej skymma det som var meningen med hela EU-bygget.Att skapa en ny helhet för europeiska samarbetet,där summan är större än de nationella staternas inbetalda insatser eller flöden.Han visar att svenska politikers vision om tex. att EU-budgeten ska innehålla större satsningar för forskning och innovation spelades bort för att vinna lägre nationella inbetalningar i det gemensamma nollsummespelet.

För mig som alternativtänkare som skrivit tidigare om EU,om de möjligheter som krisen ger att pröva nya tag och visioner,är detta inget nytt.Mitt rop på stöd för det nya vetenskapsparadigmet har ljudit förgäves-inga kommentarer av media eller politiker.Kortsiktigt avvaktande eller kanske nollsummespel-förväntningar.”Ge oss allt först,sedan får du något tillbaka”. Men kreativiteten fungerar ej så,ej heller mellanmänsklig solidaritet.Visa mig den kreativa tänkaren som förmår intressera större cirklar,om visionen om strategiska satsningar på innovationer och fou stannar vid tankefel (som Nilsson visar två stycken av) eller lemmeltåg för de bestående tankemönstren och vädjan på auktoritetstro (du ska ha rätt titel först,innan vi börjar diskutera om dina nya tankar-typ).Visst,man kan stupa i sittlåglönejobb,men den gemensamma kakan blir knappast större om alla gör likadant: man har ej lärt vid sina universitetsstudier vad den positiva ömsesidigheten är för något.Spelteknorater härskar- nollsummespel är dagens ord och vägen blir ? Ja,vad då? Lemmeltåg i rätt riktning,med dagens mode,ledda av kortsiktigt tänkande och slockna visioner?

I går blev jag medlem i nätverket Internations.org.-ett nätverk av de som flyttat ut från sina födelseländer och bor på olika håll i denna jord.Frågan som man fick besvara vid sitt inträde var bl.a. ”hur definerar du ditt intresse för detta globala nätverk”-dvs. vad har du att bidra med? Jag svarade att dels är jag någonslags tredje generations invandrare (farfar från gamla,egentliga finska området till Karelen,området vid ryska gränsen,far och mor tillbaka då de fick flytta från sin hembygd efter kriget,och jag till Sverige som gäststuderade som sedan stannat kvar),dels är jag intresserad av att sprida kunskap om det nya vetenskapsparadigmet som jag skapat grunderna för som sanningssökande studerande i filosofi.De tänkta,nya tankarna,deducerade ur den nya,grundläggande strukturen i det mer omfattande paradigmet,innehåller ju frön till en positiv förnyelse globalt.

För mig är EU-samarbetet dess bärande idé-det som även Staffan Nilsson arbetar för.Till skillnad från tidigare tänkarna (?) är EU för mig dock endast mellanstation på vägen till den globala förnyelsen.Konkret kunde vägen framåt mot detta fjärran mål bestå av följande (se även mina tidigare blogginlägg):

* reformera euron: för vad-för ett system där enskilda ländernasinsatser blir till beroende på utvecklingen i deras respektive länder. Hur: genom ett nytt,fler-dimensionellt budgetsystem där bärande tanken består av ett hållbart budgetsystem.Jag hade ett intresse att redovisa första stegen för sådant system i mitt senaste akademiska arbete,men så ska man ej göra vid universitetsuppsatser var svaret,så får driva fram mitt alternativtänkararbete dels här (driva marknaden på politikens och medias område,eventuellt uppmärksammade av intresserat näringsliv),dels i egna,privata reflexioner vid läsning av tidningar eller tittandet av tv-program då fou-tid blir minimal i brist på resurser och rättslags sociala forum.Varför: genom att grunda dylikt,nytt budgetsystem på mina nya teorier-tex. i ny värdeteori i ekonomisk teori eller ny,fler-dimensionell ekologi-teori-visa att det nya paradigmet kunde ge mer.Stannar de folkvalda politikernas tal om satsningar för nya jobb,innovationer mm. samhällsreformer i vackra tal,samtidigt som de själva håller sig i makten-just genom sina vackra tal? Dylikt-sk. negativ reciprocitet där de mindre bemedlade får betala för dessa välmåendes stora nollor-räcker inte för mig.Så nästa punkt:

* sök strategiska utvecklingsalternativ för framtiden: för mig är detta intresse att ha positiva kontakter med såväl ryssar,amerikaner som kineser.Om det nya vetenskapsparadigmet kunde innehålla frön för nya slags infrastrukturer,nya slags,globala teknologiska samarbetsprojekt där det blir frågan om att lösa de svåra kriser somgäller globalt (klimatkris,fattigdom,kulturellt-sociala kriser som tar uttryck i religiösa kriser eller motsättningar mellan privilegierade och undaskuffade grupper i olika länder på grund av det gällande ekonomiska systemet (dvs. dess grund i ekonomiteori och den syn på människor som den förmedlar eller tar för given och bygger sedan på), blir det ännu mer tankefel om

* politiska slutsatser stannar i dagens värld: att se EU som nollsummespel för nationella intressen.Jag vore intresserad av att få Ryssland med i EU,skapa rättvis handel med jordens fattigare länder,samarbeta med kineser och USA för att skapa en ny typ av grund för global handel (se mina tidigare inlägg om ny typ av lånestruktur för Världsbank,mitt nya derivata instrument som man kunde använda i tex. EU-projekt där EIB är delaktig). Men lösningar för positiva resultat står ej i interna strukturer-varken i Sverige eller annanstans- att olika grupper suger ut varandra i väntan på positiva resultat.Historien visar att det blir inga positiva resultat av sådant samarbetsklimat eller samhällsstruktur,snarast tvärtom: marginalisering,fattigdom,tal om särintressen.Den mänskliga historien ska väl visa uppgång och gå i upplysningens väg?

Hur skulle jag då kunna sammanfatta detta inlägg och ge tips för snart mötande EU-politiker? Se krisen som möjlighet att prova något nytt.Bidra med era kontakter för att inlemma dem som hålls utanför.Se ekonomin med nya glasögon-alla behöver ej nödvändigtvis ögonoperationer för att se klarare vart vi är på väg.Hållbarhet är mer än mätningar med pengar: bryggan mellan mjuka värden och hårda (pengar) kan överbryggas med nya,bättre teoripraktik och genom det slags strukturella reformarbete som det ger anledningar till.Och slutledningsvis: en snabbkurs i filosofins historia skulle vara bra för dagens politikerna,även eu-vid.Min Vidorg kunde sedan utvidga ramen ytterligare.

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,socialentreprenör

firmabyggare i Vidorg-privatkoncern/ tankesmedja (firman passiv tv. av kända orsaker)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar