You can translate my blogg with Googles help :)

torsdag 14 mars 2013

Nu rasslar det i penningkorgen !

Nu rasslar det i penningkorgen- kommentarer tillbaka på dagens komment om EU

ref. Inkomment epostmeddelande om en komment från Disqus nätet om Gunnar Littmarck´s komment,To 14.mars-13.

Eftersom jag uppskattar Gunnars svarskomment och anser att han förstår hur det kan vara viktigt för att visa att dialog-möjligheter är fortfarande öppna i dagens Sverige,publicerar jag här hans komment.Han är en av dessa positiva människor som fortfarande tror på dialog-möjligheter,på argumentativ diskussion i vänskaplig anda,och jag hälsar hans komment också som en öppning på min bloggverksamhet.Kanske flera tar vid nu stafett-pinnen och får paradigmdiskussionen att lyfta?

Här är hans komment och mitt svar på den:

A new comment has been posted on Strategy questions on paradigm change work

”On Thursday, March 14th, gunnarlittmarck said:

Om politiker förvaltar resurser bättre än de som skapar resurserna ska skatten vara 100%, om inte lägst möjligt. När det gäller skattefinansierad forskning är det ett dyrt skämt.

Sverige lägger årligen 2miljarder på klimatforksning med stöd av CO2-hotet, men inte en krona satsas på det enda som har potential att minska fossilenergianvändningen. Det enda som minskar utvinningen av fossil energi är billigare energisystem då mänksligheten så snabbt ökar sin förmåga och vilja att använda energi, många konflikter beror enbart på höga eneregipriser.

Kolutvinningen har ökat från 3miljarder ton/år 2000 till över 7miljarder ton/år redan och spås av EIA öka till 13miljarder ton/år under 2030:talet. Ökningen från 2000 till idag motsvarar 2000 stora kärnreaktorer.

  Det som gjort att USA som inte skrivit på Kyotoprottokollet nu har lika låga CO2-utsläpp som 1990 trots stor befolkningsökning och ekonomiskt tillväxt, är skiffergas, inte sol&vind. Kina, Indien, Ryssland och Sydkorea bygger redan nya kärnkraftverk GenIII med pasiv kylning och konstruerade för att klara härdsmälta utan utsläpp av radioaktivaämnen, på samma tid och till samma kostnad som kolkraftverk. Därför kommer dagens kolanvändning så småningom plana ut men inte tack vare Sverige eller EUs skattefinansierade forskning eller svindyra kontraprodukiva klimatkrig. Jämför ITER med de 30:tal andra fusionsforskningsprojekten, vad gäller resultat och kostnad. Se HUGO som lades ner efter bortslarvandet av en miljard skattedollar, då Craig Venter redan löst uppgiten för småpengar.

Lösningen är att aldrig finansiera forskningsprojekt dirrekt utan sätta upp tävlingar med etappmål. Det skulle såklart dagens akademiska forskning ogilla starkt, ty de vill ju ha trygga artbeten med minst möjliga resultatk´rav, men gynna skattebetalarna mest. Forskningsgrupper skulle bildas globalt och delta i olika tävlingar, där skulle enbart deltagarnas förmåga värderas. Jag skulle kunna räkna upp område efter område som skulle gynna mänskligheten om politiker fick mindre makt. När det gäller EU så borde politikerna nöjt sig med att skapa slimmade regelverk, byråkrati och frihandelsavtal. Att EU med största sannolikhet spricker, är ett resultat av politikers övertro på sin förmåga och deras metod att flytta makten till byråkrati och NGO likt FN, IMF, mfler.

Jag skäms å mänsklighetens vägnar, alla tidigare högkulturer har gått under efter att ledarna allt mer fjärmat sig från verkligheten, nu är det Västeeuropa som står på tur, detta blir allt tydligare.

Mvh Gunnar ”

Mitt svar på ovan,skickade via Disqus nätet och publicerade även här:

”Uppsala To 14. mars-13

Hej Gunnar,

Tack för din komment som jag fick till min epostadress,förmedlad av Discus.net Jag ska inte försvara politikerna.Jag har tidigare försökt påverka till förnyelsen av Soc.dem- partiet från gräsrotsnivån genom att vara med tex. att föreslå ett nytt partiprogram (skiss 1985 då var med som ordförande i den finskspråkiga s-föreningen här i Uppsala) och senare till utvecklandet av skol-politiken ca. ett år sedan då försökte igen bli inlemmad i partiet men förgäves. Inga kommentarer,ingen tack från partiets kansli för skickade nya förslag. Inga kommentarer heller på mina tidigare bloggförslag hur fixa jobb,reformera Arbetsförmedlingen mm.

Angående bidrag till ny forskning med skattefinansiella medel till universitet mm. myndigheter.Detta kan vara en möjlighet,men mycket beror på vilka är i ledningen.Har dem samhällsengagemang,tvärvetenskaplig utbildning, helhetssyn på behov av ny forskning.Enligt mig har dem ej det.Jag tror att jag skulle ha kunnat påverka posititivt om jag fått jobb som fou-sekreterare i Vinnova el. dylikt då sökte jobb där.De fyller vakanser beroende av dels skaffade titlar,dels av rätta kontakter och image,ej om tillgång till nya,ifrågsättande tankar eller ideér.Det är min erfarenhet.Jag har ju försökt lokalt att komma med tex. i cancer-fou nätverket mellan Umeå-Uppsala universitet i fråga om healing-fou,men inget intresse.Jag lyfte upp frågan i deras initierande,offentliga möte i Uppsala ett par år sedan.Universitetsfolk känner jag redan.De är utbildade i det gamla paradigmet och stänger vägen för mig att komma upp-om jag inte stänger av mina kreativa sidor eller frånsäger mina tankar som kritiserar bestående,gällande teorier,vilket jag inte gör.Alltså vägen stängd-mina uppsatser blir ej godkända och det blir ingen högre examen.

Utöver politikerna kunde du ha skrivit om myndigheterna.Myndighetsfolk har tex. av mig stulit mina akkumulerade,strategiska investeringar i min firmaverksamhet,vilka medel jag rivit av mina matpengar,ur ursinnigslös sparande i kläd-nöjes-rese mm. utgifter,genom att ta lån och investera en del av mindre arv från mina föräldrar. De förstår nog att de gjort fel,men av rädslan att förlora sitt ansikte kan ej ge efter och rulla tillbaka sina orättvisa beslut fattade i skattemyndigheten och godkända i kammarrätten.Så jag få gå vidare bland dessa samhälleliga grunder.

Du skiver om energin som ett viktigt fokusfaktor.Enligt socialantropologin är detta en viktig faktor i utvecklandet av samhällen och kulturer.Du kunde enligt mig även kunnat skriva om infrastrukturbygge,om byggandet av bostäder, om hur man definerar arbete och meningfull sysselsättning,hur välfärden mäts och definieras.Jag har själv som sanningssökande student i min egen skriftserie "Moments of Oneness" presenterat idén om helium-kärnreaktorn -energialstrande device som-om det skulle bli sann och börja fungera-skulle betee sig som hjärta,utan att använda radioaktiva ämnen-varken fission eller fusion.Inga kommentarer som vanligt. I mitt NMEP-tillväxtprogram-en flerdimensionell syn på utvecklingen i både ekonomiteori och i samhällsbygge,skulle transportsektorn fungera med flygande bilar-dvs. med gravitationen.För alternativ boende finns redan sol-och vind-samt vågenergi i sikte.Jag har några tankar till hur man ev. kunde alstra energi lokalt utöver dessa,men det får bli annan gång för det,i andra sammanhang.

Sammanfattningsvis: energifrågan borde diskuteras från flera aspekter än hur man utvinner kol,eller bygger kärnkraft samt från synpunkt av flera samhällssektorer (ekonomi,politik,socialt,kulturellt-samhällets relation till naturen- hur vår välfärd ska definieras och mätas samt att det ska tilldelas till allas fördel enligt positiv ömsesidighet).

Tack för din komment Gunnar

Mvh Lasse T. Laine ”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar