You can translate my blogg with Googles help :)

tisdag 17 september 2013

En miljöpolitisk dikt-det går väl an?

En miljöpolitisk dikt- det går väl an?

Ref: Svenska Dagbladet/Brännpunkt:”Vi prioriterar klimat och skola”,Ti 17 sept-13,av Åsa Romson,Gustav Fridolin och Per Bolund

Förord

Författarna har skrivit en bra artikel,där de ifrågasätter den sittande regeringens politik och deras framtida planer att staka ut vägen till ännu en valvinst.Ävenom jag håller med i deras kritik-om den ensidiga tolkningen av vad bör göras för att förnya Sverige och skapa en framgångsrik,långsiktig,framtidsinriktad politik genom att prioritera ännu ett jobbskatteavdrag- är jag även tveksam på deras definition av miljöpolitik (grön sådan). Enligt mig är dessa talespersoners och ekonomipolitiska talespersons definition av de två centrala frågor (vad är kunskaps,vad är modern ekonomi) för smal,för visionslös,visande tro på de gängse perspektiv som man redan vet men kommer ej att lösa de andra stora frågeställningar som tas ej upp här.

För att skapa en möjlighet för förändring-men ej bara förändring utan förnyelse-väljer jag att svara denna gång med (bara) en dikt.Ett kanske ovanligt inlägg inför kommande val i september-14.

Den som är läskunnig kan säkert läsa flera bottnar i den?

EN MilJÖPOLITISK DIKT

av Lasse T. Laine

I

Jag väljer

tystnadens strategi-

kräv inte att jag

ska definiera den.

Ni kan ju inte läsa fritt.

II

Jag prioriterar

att överleva

att hålla mig tyst

att censurera mig själv

då ni vågar ej tänka,

ifrågasättande kunskap.

Kort sagt

vara tyst.

III

Vinn ni era val

definiera era traditionsbundna

politik

grundad på gammalt

vetenskapsparadigm

och dess gamla kunskaper.

Verkligheten kulkastar dessa ändå

då det är något mer

IV

Kunskap är även ifrågasättande

att fråga om vårt val av perspektiv

smalar in verkligheten,

minskar våra möjligheter

att växa

som människor och som

individer

Såväl i Sverige som annorstädes

V

Om ni ändå

kräver mig svar,

konkreta alternativ,

då säger jag

Ja,jag svarar,definierar

men ej på ensidiga villkor

Är dessa era villkor

för en ny politik?

Att läsa,utan att läsa fritt

att kommentera

det som är värt i era ögon

värden definierade med

makt,pengar,status

VI

Säg inte att

jag är maktstörtande

att jag är ute efter makt.

Den vill jag inte,

att skapa nytt

räcker för mig

om jag fick göra det

med människovärde,

med påverkansmöjligheter,

såsom de alla andra.

VII

Tyvärr är er och era

partiers politik

ej verklighetsenlig

eller grundad på fritt sökande

så jag väljer

att vara tyst

och välja den mer omfattande

verklighetens sida

VIII

Är detta skriven med

ren svenska,

med examensbetyg?

Välj du att förminska

mina bidrag till lagom

bitar,

eller i yttersta fall

försöka tysta ned,

hota till underkastelse,

gripa till social,ekonomisk

existentiell våld

Det är ju det språk och

talesvillkor som ni

känner så väl

och behärskar?

IX

Vi ses en annan gång-

väl?

Copyright © 2013 Lasse T. Laine,Vidorg F:a . All rights reserved

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar