You can translate my blogg with Googles help :)

fredag 2 maj 2014

EU-valet – som en möjlig europeisk framgångssaga ?

EU-valet – som en möjlig europeisk framgångssaga ?

Eller: nu som nånsin ska vi väl i Europa driva fram EU-samarbetets framtidsmöjligheter i stället för att rikta mot gammaldags,nationsbunden politik? Framtidens utmaningar kräver nya visioner,nya praktiska lösningar och nya former av solidaritet.

Ref.

SvD/ledare:”Entreprenörskap som en svensk framgångssaga”,Fre 2 maj-14,av Per Gudmundson

SvD/Brännpunkt/Inlägg/Europaparlamentet:”Socialdemokraterna bluffar om EU-valet”,Fre 2 maj-14,av Jimmie Åkesson,partiledare Sverigedemokraterna

Förord

I den här kommentaren försöker jag förena två olika synpunkter med artiklar ovan.Dels då Per Gudmundson talar för viktigheten av sk. ”super-entreprenörer”.De som skapar jobb för miljontals människor genom sina företag som korsar nationsgränser och olika ekonomiska,handels- och politiska block.Och dels av den svenska,nationalistiska partiledaren Jimmie Åkessons artikel som handlar i stort hur det vore bäst för Sverige (inklusive Sverigedemokraterna) att hålla sig fast vid det traditionella tänkandet som ser EU som ett hot för det egna landets handlingsutrymme.

Sverigedemokraternas teser

Åkesson målar fram följande situationsbilder som bestående kännetecken i den politik som råder inom EU och dess Europaparlament.

1. Enligt partiet ser man valet till Europaparlamentet som ett skuggspel (cirkus?) då i verkligheten handlar det om att alla de andra partier i Sverige borde uppfattas som en EU-vänlig block,i stället för partier i höger-vänster skala som bedriver politik gentemot EU med olika fokus,visioner och praktiska förslag hur forma kommande EU-politik

2. Det är endast Sverigedemokraterna som är kritisk hur EU bör vara institutionellt eller organisatoriskt.Nämligen mer makt-tillbaka till nationer- vilka kan förhandla sinsemellan i mellanstatliga avtal bättre villkor för sina nationer.

3. Den tredje-taktiska övervägandet att nu har Sverige mer handlingsutrymme än tidigare för ovanslags politik (ifall väljarna väljer rätt för sådant,sverigedemokratiskt alternativ,i punkt 2)-då även Storbritannien vill gå åt mer mellanstatligt handlingsutrymme-alternativhåll.

Den ensidiga bakgrundsbeskrivningen

Den taktiske,nationella politikern som Jimmie Åkesson är,ger här en följande beskrivning av EU-valet för Europaparlamentet.

a. Han riktar sin kritik särskilt mot svenska socialdemokrater som han anser bluffa.Mellan raderna: att det skulle spela en viktig roll att rösta på dem då de i själva verket ”sitter i samma båt” som högerpartierna eller partier i mitten,ja- som alla andra partier som enligt teser ovan har inte några större skillnader sinsemellan.

Är detta sant? Finns det inte även andra partier i Europa,vilka-liknande Sverigedemokraterna-talar för återgång åt det gamla,nationalistiska tänkande? Om sådana partier får mer makt inom EU-blir EU:s både vision,de historiska framgångar som man redan nått gemensamt i Europa,en bortblåst möjlighet att driva gemensam politik för frihandel med USA och andra handelsregioner i världen. Endast genom att EU reformeras på ett bättre sätt än det traditionella,tudelande tänkandet mellan federalister kontra nationellt inriktade som vill ha mellanstatlighet,har EU en chans att vara med och driva utvecklingen i världen för bättre levnadsvillkor-socialt,ekonomiskt,kulturellt-för svagare partner i både Europa och världen.Mellanstatliga överenskommelser kan ju också arta sig till blind maktpolitik-det borde Jimmie Åkesson veta.Typ Ribbenttrop-pakt mellan forna Sovjet och Tyskland hur dela maktsfärer i Europa.Räknar Åkesson med att Sverige skulle höras i ett sådant framtidsskenario?

Socialdemokraterna har av gammalt en annan vision i sin politik genom sin ideologiska bas eller teser.Om jämlikhet,jämställhet,broderskap folk emellan både inom landet och med andra länder. Om man betraktar först deras kritik mot Alliansregeringens politik ser man klart skillnaderna.I stället för utökade sociala skillnader,strävan åt annat håll.Detsamma driver dem i deras Europapolitik.Man kan ej räkna dem eller Miljöpartiet i samma fåra som tex Moderaterna,det drivande partiet i Alliansregeringen.

b. Det här med Sveriges möjlighet för frihandelsavtal med Europa som enligt Åkesson är Sverigedemokraternas linje,vore en intressant fråga att få mer diskussion om.Räknar han att Sverige- med sina låt oss säga 10 miljoner invånare och BNP vars storlek når ej toppplaceringar-kan förhandla sig fram till bättre avtal än det som EU förhandlar fram gemensamt,som handelsregion? Om det är något parti som bluffar,är det inte väl Sverigedemokraterna?

Sverige har nog större möjligheter än så.Tänk om Sverige fortsätter på det spåret som Per Gudmundson talar om då han beskriver önskvärdheten att befria Sverige från kontraproduktiv företags-,näringslivs- och fou-politik som ser helst till att endast svenska företag Sveriges bästa är-alternativt endast de företag som stannar i Sverige är bäst för landet.Alternativt endast de svenska företag som drivs härifrån vore bäst för landet? Åkesson borde veta bättre.Om tex. att en stor del av Sveriges export och exportinkomster handlar om licenser,olika slags företagskoncept som kan exporteras och om kapitalexport vilket ger kapitalströmmar tillbaka till landet.Tänk om Vidorg skulle vara ett sådant företag? Hur skulle Åkesson vingklippa det om han fick chansen,med vilken slags äkta svensk frihandelspolitik.Det vill säga-önskedröm för politiker-byråkrater (sådana politiker) att bestämma över svenska företag,deras tillväxt-visioner och driv? Lyckligtvis finns det även andra slags politiker som har bättre skolning antingen genom det praktiska livet,eller genom utbildning eller genom både och.Som kan skapa näringslivs-strukturer och sociala villkor i Sverige som gör att dylika företag kan växa,med sina långsiktiga perspektiv i stället för att bli skurna i samma mått över hela företagsfältet?

Bättre kan nog även EU,tillika som Sverige och världen?

1. Jag har på mina tidigare block skrivit om förnyelsemöjligheter för EU.Hur förnya Euron genom bätttre teoretisk konstruktion än tidigare gjort.Som skulle ta hänsyn att Europas länder-ävenom de är olika ekonomiskt-socialt-kulturellt- kan relateras gemensamt till gemensamma mått,konstruerade teoretiskt genom nya teorier härledda ur det nya,mångdimensionella vetenskapsparadigmet. Det vill säga: här finns både skillnader länder emellan,men arbetet mot en vision som var bakom bildandet av EU. Genom ett annorlunda system-tänk: gemensam struktur,men som är av en öppen natur och tillåter att länder både kan och bör hanteras olikt gentemot den gemensamma nämnare,beroende både av deras egna val,som övergripande situation i EU och världen,kan man glömma det där tudelandetänket som är typisk för dessa nationalistiska,tillbakablickande partier i EU. Kanske borde man argumentera bättre mot dylika bakåtsträvare genom skratt och humor? Ta EU-hatt då man sitter på kommunfullmäktige,då dylika partier vore nog bättre på den nivån om de kan ej förnya sig på sitt tankesätt och tankekategorier,inklusive nya slags begrepp och teorier.

2. Klimatkrisen kommer nog betyda att det sker mer flykting-och invandringsrörelser i framtiden. För detsamma talar den sociala förändringen i de flesta sk. postindustriella länder som nått samhällsutveckling som beskrivs som kunskapssamhällen. Det är lönlöst att kämpa mot naturen eller mot teknologisk-social utveckling. Naturligtvis kan man agera kontraproduktivt mot dessa framtidstrender som redan råder längre tid tillbaka,men då har man givit upp själva poängen med politiskt arbete? Att arbeta gemensamt för den utveckling som skulle gynna de flesta av oss i våra samhällen. Kombinerat med den nya vetenskapsparadigmets nya,fler-dimensionella människosyn som kopplar ihop kunskap och etik med gjorda val-vem än det handlar om- och livets grundläggande utgångspunkter (axiomer) som framgångsrika forskare lyfter fram,kan man få stöd på alla nivåer: i sitt personliga liv,i familjer,grupper,på partinivåer,på regeringsarbetet,i mellanstatligt arbete,internationellt.

3. Dylika politiker som tillåter både företagare att växa och forskarna att bedriva ny slags grundforskning är även intresserade av att förnya mänsklighetens gemensamma arbetsfora såsom Världsbanken,FN,WTO-arbetet för att nämna några. Dessa slags gemensamma villkor kan inte bli bra om de förhandlas fram endast genom mellanstatligt samarbete Åkesson. Varför således ej ta hand om förnyelsemöjligheter i stället,som faktiskt finns i Sverige just nu? En möjlighet för svensk framgångssaga i EU-världen och bortom den horisonten?

Alternativ- ja,läs ovan.”Vi behöver rusta för en ny,god tid”.

Har du detta på din valsedel kära medborgaren/världsmedborgaren?

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar