You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 27 juli 2014

Tala tydligt,tala väl-en dikt

Med anledning av världshändelser i dag och en sampublikation av en ledare-

Ref: DN/Pressupprop:"Tala tydligt till Vladimir Putin",sampublikation i dag,Sö 27 juli,i DN och många europeiska tidningar såsom Le Monde,Die Welt,El Paso,La Stampa,de Volkskrant,Der Standard,Hospodarske Noviny,Dennik SME,Dario de Noticias,Lituvos Rytas

min kommentarande dikt

Tala tydligt,tala väl

Men framför allt,

göm inte ljuset

ni som talar så tydligt

om skam,om ormgrup

har ni funderat

vad ni själva har gjort?

Då det gällt att vara

vaken,

att upplysa,

ha dialog

om det helt nya alternativet

har ni varit tysta,

ängsliga i er auktoritetstro

velat censurera med total tystnad

nu

då det skulle ha gällt

att förnya världen

på en ny grund

har er tystnad,repression

marginaliserat

ljusbringaren

så att det gamla tankesättets

gamla kompatanter

fått fortsätta

sina maktpolitik

grundade på det gamla

paradigmets

människosyn och

värderingar

makt,

penningmakt,

penningrättvisa,

utnyttjandet av de svaga

för de mäktigas vinster

i all oändlighet

ekar er klagan

förgäves

ni har ej förstått

nej,

snarare ej velat förstå

vad jag syftat till

att skapa om världen

på en ny grund,

genom kollektivt skapande

befästa freden,

störta diktatorer,maktmänniskor

maktens lakejer

Skapelseakten kan ej tas tillbaka

men dess framgång

kan fördröjas,

eller förvanskas

var ni vaksamma att

förvalta

ert ansvar?

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,entreprenör,poet mm

Copyright © 2014 Lasse T Laine och egna firman Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar