You can translate my blogg with Googles help :)

tisdag 31 januari 2012

Vägval för nordiska socialdemokrater ?

Rätt väg för socialdemokraterna i Norden?

Ref. DN/Debatt:Nu kräver den nordiska modellen nya lösningar,Ti 31 jan-12,av ledande partiledare för socialdemokraterna i Norden
PES/Party of European Socialists: A Renew-debate on The people’s voice: The road to social democracy in Europe,
http://www.pes.org/en/forum/renew/active-democracy/active-democracy-convention-reports/people-s-voice-road-social-democrac#comment-623

Bra att nordiska socialdemokrater kräver förnyelse i samarbete med varandra

Dagens debattartikel i DN ovan,ger ett intressant perspektiv hur trögt det är att få sin gräsrotsröst hört hos s-ledare här i Norden. Jag har bloggat nu drygt 2 år för att kommentera dagsaktuella,politiska händelser både i Sverige,Norden,Europa och världen,och presenterat mina förnyelseförslag för nya reformer,grundade i de grunder som jag skapat för att förnya det grundläggande vetenskapsparadigm. Inga kommentarer- ingen diskussion hos S-partiets ledare eller ideologer. Är det då frågan om min låga status här i Sverige,eller att auktoritetstroende skulle kräva att jag hade fil.dr-titel innan jag blev stämplat som trovärdig.Det är ju legitimt att en gräsrots-medlem försöker förnya sitt parti eller hur?

Man kan tolka det gemensamma försöket att nu,i dagens läge,lansera det samnordiska s-förnyelsekravet,efter att många S-partier i Norden har fått nya partiledare eller yngre förmågor-ett sätt att försöka nå ut bättre i ett läge då hela Europa har svårigheter.

Jag håller med att försöket att pressa ned löner vore en återvändsgränd.

Men jag ser inga radikala förnyelseförslag i DN-debattartikeln ovan,jämfört med mina gräsrots-förslag: ingen förnyelse av den generella välfärdsmodellen genom relativistiska begreppsstrukturer som skulle betona mer individens egna val (och därmed mer aktiv kunna påverka sin situation och få bättre balans mellan samhällsmyndigheternas och individens ansvar).

Ingen bredare syn på samhället.Här presenteras förnyelse av Nordiska modellen genom ”att bygga vidare på samverkan mellan politik,arbetsmarknadens parter och akademi för att förnya våra länders produktportföljer och ladda varor och tjänster med ett högre kunskapsinnehåll”.
Gärna det,men det räcker inte.För att tex. få tillstånd förändringar i attityder för att öppna vägar för marginaliserade människor såsom arbetslösa ungdomar eller invandrare eller människor med funktionsnedsättningar,eller människor i olika minoriteter.Här krävs även ny människosyn som utgår från djupare grund än portföljs-ekonomiserande tänkande eller elit-satsningar.

Läs gärna vad ungdomar skriver på Europeiska PES-forum (se länken ovan för min komment där).

Sammanfattningsvis

Norden har en historisk möjlighet att gå i spetsen för global förnyelse. Men det kräver bredare och djupare grund än det som presenterades i DN-debattaritikel i dag av S-partiledare i Norden.
Lyssna gärna mer på ungdomar,människor på marginal,alternativtänkare utan akademi-status.
Norden vinner inte-enligt mig-genom att antingen slå sig på bröst och framhäva sin framgångsrika väg eller tidigare val (ja,man har trängt undan grundläggande,ny kulturevolutionsskapande förnyelse drygt 40 år nu- är det svårigheterna i dagens värld som visar att nu skulle de nya lösningar som den grundläggande förnyelsen skapat ha varit i bruk,men tystats ned av de etablerade tänkarna och politikerna mm),utan dagens kriserlösningar kräver mer omfattande samverkande än i Norden.

Angående den formella demokratin och jämlikheten: visa detta även i handlingar.Ge tex tillbaka mina resulter som jag sparat genom ursinninglös sparande ur kroppen (anspråkslös mat,inga nöjen,minimala resor och klädköp mm) vilka sedan investerats långsiktigt i min firmas datorisering mm. Investeringar,men stulits av välfärdssamhällets myndighetspersoner,stödda av rättsmyndigheter (länsrätt,kammarrätt).

Här är texten för mina kommentarer-läs själv vad ledande S-politiker skrivit på DN

Min komment på DN:s sida

"Gärna nya lösningar i Norden,men bättre kan vi.Starta global förnyelse här,men blicka utåt också.Ge Vidorg utbildningsuppdrag hos nordiska s-partier (efter att ha återställt firmans resurser) då kan utmaningar vara djupare och bredare än här nämnda.Så finansierar jag själv paradigmförnyande fou,med kulturell förnyelse som resultat.Krävs det generationsskifte för s-politiker här för att kunna tänka på ett nytt sätt?"
Lasse T. Laine, 19:43, 31 januari 2012.

Och på PES-sida ovan

Commenting on PES-pages (Party of European Socialists)

Discussion on ”The people’s voice: The road to social democracy in Europe”

Sara Montinaroś debatearticle on

http://www.pes.org/en/forum/renew/active-democracy/active-democracy-convention-reports/people-s-voice-road-social-democrac#comment-623

My comment-623
Renewing Nordic and European Socialdemocracy-only ?
Hello.I commented just an debatearticle in the Swedish newspaper DN today,31.jan-12 where the leaders of Nordic socialdemocrats presented their view to renew the Nordic model.According to me the challenges are more than prented there.In order to manage a true "real change"-we need even cultural change,based on renewing the social totality,in all itś dimensions (economic,social,political,cultural and adaptating to the borders of Nature).The Nordic model could use the new kind of thinking of the new paradigm of science,itś new kind of conceptual renewing (fe. in using relativistic concepts when evolving the general wellfare model of society-se my DMOS/PMDPS-Partially Market Directed Public Sector-model with itś Flex-prices which orders better balance with society and individual responsibility according to me as an alternative thinker),not-as presented as a recipe for social and economic evolution in Nordic countries. Saraś discussion-as a young European socialdemocract/socialist is interesting and if I understood it righ,even on the lines of my view how to renew the socialdemocracy,based on the new view of Man,broader view of economic democracy and world scene.
I paraphrase Barack Obama here,but write a broader view for us socialdemocrats in the whole world: Yes,we can better- make a real change.

Copyright: Vidorg,Uppsala 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar