You can translate my blogg with Googles help :)

onsdag 25 januari 2012

Världen bekymrar-men handlingar ?

Riksbankens teser,LO's förmaningar,Swedbanks farhågor,Investor's bekymrade min och Vidorgś aktiva tillväxttrianglar

Ref.
SvD/Näringsliv/Nyheter:Räntan har begränsad makt,On 25 jan-12,av Cecilia Axelsson
SvD/Näringsliv/Världen:Ökande arbetslöshet jobbar mot Obama,On 25 jan-12,av Daniel Kederstedt
SvD/Näringsliv/Marknad&Börs:Europa bekymrar,On 25 jan-12,av Jan Almgren

Summary

This weekend is one of the most important ones for both the small,Nordic democracy of Sweden and the regional European Union.In Sweden: the Allians-government-coalition of midle standig and liberal-right,republican coloured parties must make a decision about the possible joining of Sweden in the new EU-financial pact-a regulatory framework for lifting both the trustworthiness of the common currency Euro and confidence that the institutions of EU can fix the needed economic politics to stabilize the financial markets in Europe and by that even globally.IMF-by collaborating with EU 's loans giving agency ECB-the European Central Bank- to the relief of those European countries which have been either in longterm economic troubles-such as Creece as a result of lavish internal loans or overspending of new rich-part of population- or Spanish, Ireland etc countries which have made overheated investments without longterm stratecies-sees the right usage of break and gas as a solution.More money to the stabilising funds and need of internal reforms which diminish the budgetdeficiencies and burden of accelerating state loans.The stipulated,new Euro Pact -the politically construction for economic new start,is focused by regulatory emphasis-the same tactics which was used in USA against the financial crises there,by the Obama administration.
Sweden has-over this acony to join the EU pact or not (traditionally Swedes like to go their own way because they are confident on better working budgetregulations considered with South European ones and don't like to be mastered by Central European institutions or the chief master of European Commission),even politically new situation where the strongest oppositional party of Socialdemocrats (near Democrats in USA,but with their own,more socially focused background near working class people) has lost their partyleader.In this situation- EU searching right solutions for solving the financial,social and political crises with economy in either free fall or in instability-the media publishes worried comments of public officials (by Riksbanken,the Swedish FED; by LO-labour union agency;by local big bank (Swedbanken) and the private equity firms (Investor).
In a kind of schumpeterian opposition to the various thesis of Riksbanken, waite-and-see politics of the Alliance-government,or social consciousness remarks of Investor-market followers-will the knowledge focused Vidorg-fight for it's Mega + perpective for global renewal and a new cultural evolutionary stage.Itś work for the new paradigm of science and itś various applications in different dimensions of social totality-a perspective which includes both new ecomic theories and models and various institutional and structural reformproposals- has a different approach.
By combination of internal and external collaboration with public institutions and the market and by lifting the possibilities of integrating the local,regional and global perspectives by joint usage of the new,theoretical proposals,and by globally focused ,possible high-tec projects if the schumpeterian ideas were shown to hold-the historical scene would be a new period of prosperity.By win-win approach,by collaboration,by global,joint forces the work for this end could and would be solved.The long-term project-and process view-paired with new reformproposals of Vidorg-could be the solution-the new ideas should and could be discussed in the open democracies as the end result-how to turn the market by right usage of both breaking and accelerating-the traditionall Keynesian approach-could be renewed by the new theories,perspectives and apps of knowledge company Vidorg,working with wide perpective for the global,robust renewall.
The writer of these lines,company owner and CEO,is searching this in his meta-motivated work.Possibly this will be politically favoured by local socialdemocrats,possibly by politicians
of EU such as Angela Merkel of Germany, and eventually by USA,which has also both internal and external troubles with high unemployment,high burdens of state loans and instability in the political life where the newest Deal haven't yet got solid support.Optimism,long term commitment and confidence-these are the focusing perspectives needed to day.

Riksbankens teser och LO 's utmaningar- hur lösa det

Som jag har skrivit tidigare,gillar jag SvDś debattsidor.Kanske även därför att i motsats till tidigare visad praxis från massmedia på -70 och -80-talet då mina skickade kommentarer kom inte upp till pressen och diskuterades (ja,jag förstår det-min låga status och tunn nätverk-hur skulle jag ha kunnat skapa det med mina anspråkslösa resurser),får jag nu mina debattartikel-kommentarer tryckta i digitala media-sidor.Kanske påverkar de sedan,kanske inte-såsom till reformering av Socialdemokratins kris i dag,eller den europeiska krisen,eller andra globala kriser som tycks utöka i accelererande takt (miljökris,hur finansiera framtidens välfärd då befolkningsstrukturen förändras,hur skapa positiva attityder gentemot inflyttande då dessa blivit tvungna för det av antingen politiska förföljelser i hemlandet,klimatkrisens härjningar,eller viljan att bli bättre bemött som människa än traditionella religiösa fördomar eller kvasi-politik).I dag hade SvD igen en glansdag: på en sida i Näringslivets Nyheter skriver man om både Riksbankens och LO ś bekymmer att regeringen och regleringar och lagar inte biter eller är bristfälliga för att lösa dagens kris: arbetslösheten.På samma sida berättas sedan även om interna belöningar (Sahlin kan få toppjobb) som utlandets intresse att ta över Saab's konkursbo (Vidorg avvaktar och eventuellt kommer med stöt senare).Det tas även upp andra tidens tecken på sidan: oljesektorn går dåligt,elpriserna väntas stiga,det dankas med Saab-museum i Trollhättan-som exempel på framtidstro.Ja,framtidstro och optimism-det är det som är hårdvara i dagens läge,och skulle betalas och premieras.Därav Vidorg's intresse att lyfta upp tunga spelares perspektiv här och analysera dem.

Riksbankens vice chef framställer flera teser vad kan och inte kan göras från Riksbankens perspektiv.Jag har tidigare i mina blogg kommenterat eventuellt samarbete med FI (Finansinspektion) och Riksbank.Tex i skapandet av SamVerkansRåd till R-banken.Här ska jag utveckla detta vidare i mina förslag på inre och yttre tillväxttrianglar- hur Vidorgś förslag-presenterade tidigare- kunde gestaltas då man försöker lösa dagens djupa problem.Dessa förslag-presenterade här-kunde även exporteras utomlands-både till EU nivå, fokuserande i USA som globalt.Får se om marknaden lyssnar eller avfärdar eller är tyst och trög-som vanligt.Kanke vaknar socialdemokraterna och fattar,kanske inte.Kanske går skattemyndigheterna med på kompromiss och medger sitt misstag och ger tillbaka firmans resurser så att den kan bli aktiv igen och börja få betalt-för sådana här nydanande artiklar som här eller för seminariesamverkan eller konsultingbesök mm.

Tes 1:
Då LO hade ett intressant förslag om sysselsättnings-mål för Riksbankens gästande vice-chef,säger hon att detta är ett mål som R-banken kan inte påverka,vilket är naturligtvis rätt om man jobbar med R-bankens nuvarande organisation.Ta här möjligheter: dels SVR-råd ovan,där tex fou-världen,näringslivet,LO,olika partiers och samhällsinstitutioner kunde diskutera och i kreativ dialog försöka vaska fram nya lösningar-jag anser att detta skulle nog vara möjligt-om inte-då får regeringen och Riksdag ändra stadgarna.Detta har ingenting med R-bankens oberoende att göra.

Tes 2 :
Dels talar Barbro Wickman-Parak om realistisk debatt.Att R-banken kan med räntan bara påverka en del av arbetslösheten som beror på konjunkturen.Att ”räntevapnet” inte biter på strukturella problem då det är regeringens finans- och skattepolitiska mm. Politiska beslut som biter på sådana problem.Även detta är sant sedd från dagens organisation av R-banken.Vidorg har förslag här på intern tillväxttriangel: en organisationskonstruktion med institutionella tecken.
På vänstra sidan M.O. Börs(er),höger sida FI,omvända triangeln nedåt R-banken.
Då M.O. Börsens arbetsvektor gentmot R-banken skulle handla om utdelningar-dels hur en del av M.O.vinster skulle kunna fylla lokal ESSF-fond (se min tidigare diskussion om detta på EU-nivå som en del av mina funderingar hur reformera euron)-dels hur R-bankens nya ränta-för nya tillväxtprojekt som delvis finansieras på lån från fonden ovan-med ny slags samhällskontrakt-ränta
(dvs. företag som investerar så att det uppstår nya arbetstillfällen,får lägre ränta för investeringar,och ev. Även lägre skatt för en viss period- M.O.instrument skulle fungera perfekt för sådant här då här skulle det inte vara frågan om ”spekulativa investeringar” (ja ser redan nu att VPK-re jublar- ja,välkomna till förnyad röd-grön regering) kunde användas här.Detta har ej heller ingenting med R-bankens oberoende att göra,snarare att det gäller kreativiteten att hitta nya slags ”räntevapen”.
M.O-kraftlinje gentemot FI kan bestå av uppföljning: FI kunde följa hur MI och MII-typer av M.O.derivataoptioner delas/säljs på marknaden (dvs. bland investerare,respektive folket).Armada av M.O.börs underleverantörer- M.O. Franchisetagare i olika brancher och områden,redovisande till M.O.-divisionens Förmedling M.O.-firma,skulle inte heller vara något problem.Problem ligger här hos statens skattemyndigheter och rättsväsen,som inte förstått det hela med det macro-förnyelsprojekt som det nya vetenskapsparadigmet handlar om.
Krafaxeln mellan R-banken och FI skulle handla om uppföljning av den nya,lokala ESSF-fonden-att lånebufferten skulle vara tillgänglig för nya tillväxtprojekt och reglerad så att bufferten inte blir för anstängt (jmf här IMF:s syn på EU:s ESM-fast det är skillnader här: deras syn handlar om konjunkturbekämpning,Vidorgś om strukturella förändringar,som vice-R-chef ser som ett problem att befatta sig med.Inte så med Vidorg-kunskapsbanken).
Om jag vänder blicken uppåt-i interna tillväxttriangelns regelmässiga sida (sådant som politikerna och marknaden i dag sysselsätter sig med i sin hantering av EU- och finanskrisen),blir samarbetsparnern Riksrevision och andra motsvarande myndigheter.Kraftvektorn mellan M.O. Börs och Riksrevision skulle handla om strukturella lärdomar från olika M.O.-tillväxtprojekt för statens del: hur dem kunde tas tillvara från synpunkt av strukturella kvalitetsmått tex.Kraftvektorn mellan Riksrevision mm gentemot FI skulle handla om budgeterade skattepengar till R-banken används samhällseffektivt.Eftersom kraftlinjen mellan Riksrevision och Riksbanken går via den mitten sittande Regeringen,kunde R-banken inte hävda att deras oberoende rörs.

Denna nykonstruktion handlar alltså att LO 's ”sysselsättningsmål” går att tas in om R-banken organiseras annorlunda,i samarbete med en annan,oberoende aktör Vidorg som har-som samhällsentreprenör- även en kunskapsbank-profil (det är det som tar tid att hämta in,korsbefrukta och sedan få ut på marknaden då myndigheter inte riktigt hänger med och media följer John-marknadens statustänkande,och politikerna har svårt att öppna sig för nya perspektiv som kunskapssamhället producerar som i det här fallet med uppkomst av nytt vetenskapsparadigm).

Jag ska ta upp nere den andra externa tillväxttriangeln gentemot regional och global marknad.


Swedbanken bedömningar kontra finansministerns verktygslåda

Swedbanken bedömer det ekonomiska läget annorlunda än Alliansregeringens finansminister Anders Borg.Då Borg-enligt SvD- uppfattar att det är frågan om kraftig inbromsning,har S-banken en annan bedömning.De räknar i sin prognos att styrräntan sänks ytterligare-att den ligger på 1 % mot slutet av 2012- och att export och industriproduktion faller med utökande arbetslöshet som resultat.De varnar R-banken och regeringen: om man är för snål i sänkande av styrräntan och håller för hårt i plånboken-dvs. I finanspolitik-då blir läget mörkare än regeringens prognoser.Delvis håller jag med-förutsatt att man använder nuvarande verktygsarsenal och perspektiv på tillväxt.Men-tänk om marknaden fungerar och att myndigheter ställs till svars och Vidorg får rättvisa-att ovanbeskrivna,nya lösningar-M.O-börs (dvs. M.O.derivata instrument diskuteras och bedöms och om det uppfattas positivt tas i användning enligt demokratiska spelregler som inte instränker sig dels på mänskliga rättigheter för alternativtänkaren att få ut sina tankar och produkter,dels äganderätten för sina innovationer utan statliga konfiskationer)- tas tillvara (du noterade uppkomst av nya arbetstillfällen ovan i M.O.-franchisers).

Investor som ekonomiförnyare- förlamad av framgången eller

Det är intresant att läsa hur de som lyckats i tidigare decennier-vilket resulterat i uppkomst av ett finanshus av Wallenbergarnas mått i Sverige- bedömer den uppkomna situationen på finansmarknaden.Investors vd Börje Ekholm är bekymrad och varnar för att problemen blir långvariga.Det glädjer mig att ändå lyckas dem att göra vinst och kan dela utökade utdelningar för sina aktieägare.Men-var är den strukturella insikten? Om Europa faller,då faller även Sverige och världen blir påverkad också.Investors portföjder skulle i sådant skenario inte hålla hur länge som helst med positiv utveckling.Vad har man således för alternativ för en långsiktig,positiv utveckling?


Vidorg' s tillväxttrianglar- internt och externt

Då jag har ovan berört Sveriges lokala marknader och nyorganiseringsmöjligheter för R-banken och tillvaratagandet av LO 's krav på sysselsättningsperspektiv genom att kräva att marknaden fungerar bättre (att M.O.-konceptet bedöms och tas tillvara)- Vidorgś komplettering av LO's syn genom både nya organisationsinsatser,nytt skatteinstrument (samhällskontrakt) och nya former av Riksbankens räntor,parad med användning lokalt av den form av fonden som behövs för att få tillstånd och stabilisera finansmarknaden bättre än framförda,enkla regel och straffinstrument-tar jag här upp den externa tillväxttriangeln som jag beskrivit i mina tidigare blogg.

Se min diskussion om DMOS-modell på välfärden.Då alla mer utvecklade länder befinner sig i samma social-ekonomiska ram med likartade trender (strukturella problem i ekonomin,socialt som tex. I demografi med ökande antal åldringar och bristen på folk i den sk. Produktionen,men samtidigt arbetslöshet där AMS-politik uppfattas med det gamla perspektivet med matchning och diskussion om jämviktsarbetslöshet (i stället för full sysselsättning-socialdemokraternas perspektiv)
kunde DMOS-modellen finansiera välfärden bättre än det görs i dag.
Om detta kombineras med NMEP-tilväxtspiral av fler-dimensionell tillväxt där samhällsplaneringen uppfattas fler-dimensionellt och fler-sektoriellt,kumulativt stimulerande varandras utvecklande (se transporter,boende,skola och omsorg,åldringsvård mm) kunde även sådan politik exporteras och tas tillvara både regionalt och globalt.
Den externa tillväxttriangeln skulle alltså vara frågan om Sverges samarbete med andra,externa aktörer: EU och globala institutioner.Denna kunde säkert kunna tillämpas även tex i USA,där jag redan tidigare gjort bedömningar att deras president Barack Obama skulle ha kunnat fortsätta sitt New Deal- projekt angående Hälsosektorn med dess fortsättande med M.O. HC-optioner.Deras innehåll skulle blidka Republikanernas motstånd och göra dem positivt inställda då alla skulle vinna på dylika nya produkters existens på USA-marknaden.

Vidorgś andra-M.O-division-kunde därmed även skapa(vara med att skapa) globala tillväxtprojekt.
Det kan naturligtvis vara så att jag är allldeles för vild tänkare här,då jag innoverat om helium-typ av kärnkraft (alfa-projekt),om fler-dimensionell dator (som tycks fungera entydigt- Intel är redan på spår tillika som IBM att konkretisera visionen-beta-projekt),det här med flygande bilar togs ej upp av GM,men kanske ett globalt nätverk som kunde Fenix-likt födas ur Saabs-ruiner-gamma-projekt),lokal produktion av energi på ett annorlunda sätt än hittils-finns den möjligheten (delta-projekt),användning av healing-dvs. Mental energi-i hälsovården (omega-projekt).Framtidens ungdomar är säkert ännu mer "vilda",och jag är bara 64 snart.

Vad väntar vi på?

Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,entreprenör (Vidorg-firman är tv. vilande på integritetsskäl).

Copyright: Vidorg Uppsala 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar